Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Δρ. Ειρήνη Κατσαμά Λέκτορας Κοινωνικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Δρ. Ειρήνη Κατσαμά Λέκτορας Κοινωνικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Δρ. Ειρήνη Κατσαμά Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας

2 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στις παρεμβάσεις της κοινωνικής εργασίας στην εκπαίδευση και στην έμφαση που αυτή δίνει στην ισότιμη ένταξη και την ενίσχυση του αισθήματος «του ανήκειν» των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον.

3 Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση Δίνει έμφαση στην τεκμηριωμένη πρακτική για την ανάδειξη και ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων, οι οποίοι επιδρούν θετικά στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη των μαθητών και στην προαγωγή της ψυχικής τους υγείας.

4 Σκοπός του μαθήματος η κατανόηση: των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας. της αποστολής και των επιμέρους ρόλων του σχολικού κοινωνικού λειτουργού. των εννοιών, των θεωριών και των διαδικασίες, των ομάδων οι οποίες στηρίζουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στη σχολική κοινότητα.

5 Κοινωνική εργασία με ομάδες ως βασική μέθοδος παρέμβασης Κατανόηση των ομάδων και του ρόλου τους στην ανθρώπινη λειτουργικότητα. Διερεύνηση των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των περιορισμών της δουλειάς με ομάδες στη σχολική κοινότητα. Σχεδιασμός ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψιν ιδιαίτερα ανθρώπινα, κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά.

6 Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην επικοινωνία και την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων για την κατανόηση της συμπεριφοράς των μαθητών, σε ένα ευρύ ηλικιακό φάσμα, από την παιδική ηλικία ως την εφηβεία προκειμένου να κατανοούν τις ανάγκες των μαθητών και να αναγνωρίζουν τυχόν παρεκκλίσεις ή συναισθηματικές δυσκολίες.

7 Πρόληψη φαινομένων Έμφαση δίνεται στον εντοπισμό και την ενίσχυση των προστατευτικών παραγόντων για την πρόληψη φαινομένων όπως ο εκφοβισμός, η επιθετικότητα, η σχολική διαρροή.

8 Μαθησιακοί Στόχοι Κατανόηση των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας Κατανόηση του θεωρητικού πλαισίου άσκησης της σχολικής κοινωνικής εργασίας διερεύνηση των πολλαπλών ρόλων του σχολικού κοινωνικού λειτουργού.

9 Μαθησιακοί Στόχοι Αναγνώριση των αναγκών των μαθητών σε κάθε ηλικιακή φάση από την παιδική ηλικία ως την εφηβεία, σε συνάρτηση πάντοτε με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο είναι ενταγμένοι. Εντοπισμός τυχόν παρεκκλίσεων και ψυχοκοινωνικών δυσκολιών των μαθητών με στόχο τη διαχείριση και την έγκαιρη παρέμβαση

10 Μαθησιακοί Στόχοι Εφαρμογή της διεπιστημονικής συνεργασίας και παρέμβασης στο χώρο της εκπαίδευσης. Ομάδες με μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο σχεδιασμού και εφαρμογής ολιστικών παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας στη σχολική κοινότητα. Εφαρμογή τεχνικών παρέμβασης με βασική μέθοδο την κοινωνική εργασία με ομάδες με στόχους:

11 Στόχοι παρεμβάσεων Διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών Ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, διαχείρισης και έκφρασης συναισθημάτων Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης Διαχείριση της διαφορετικότητας Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς

12 Επικοινωνία irenekatsama@yahoo.gr


Κατέβασμα ppt "Τ.Ε.Ι. Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Δρ. Ειρήνη Κατσαμά Λέκτορας Κοινωνικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google