Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ Ι. Σύνθεση των ΚΑΠ 1.Φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 21,3% 2.Φόρος προστιθέμενης αξίας 12% 3.ΕΝΦΙΑ 11,3% 4.Φόρος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ Ι. Σύνθεση των ΚΑΠ 1.Φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 21,3% 2.Φόρος προστιθέμενης αξίας 12% 3.ΕΝΦΙΑ 11,3% 4.Φόρος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ Ι. Σύνθεση των ΚΑΠ 1.Φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 21,3% 2.Φόρος προστιθέμενης αξίας 12% 3.ΕΝΦΙΑ 11,3% 4.Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3% 5.Λαμβάνονται υπ’ όψη οι εισπράξεις εντός του έτους, ανεξαρτήτως της οικονομικής χρήσης στην οποία αφορούν. 1.Φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 21,3% 2.Φόρος προστιθέμενης αξίας 12% 3.ΕΝΦΙΑ 11,3% 4.Φόρος μεταβίβασης ακινήτων 3% 5.Λαμβάνονται υπ’ όψη οι εισπράξεις εντός του έτους, ανεξαρτήτως της οικονομικής χρήσης στην οποία αφορούν.

2 ΙΙ. Διάθεση των ΚΑΠ 1.Το 1/3 του ΦΕΦΝΠ για επενδύσεις (πρώην ΣΑΤΑ) 2.Ποσοστό 9% των 2/3 του ΦΕΦΝΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. 3.Ποσοστό από 1‰ μέχρι 5‰ του 1/3 των ΚΑΠ για χρηματοδότηση της ΕΕΤΑΑ 4.Ποσοστό 2‰ των ΚΑΠ στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών 5.Ποσοστό των ΚΑΠ καθοριζόμενο με ΚΥΑ για ΚΕΔΕ και ΠΕΔ 6.Μέρος των ΚΑΠ διατίθεται σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΘΗΣΕΑΣ, ΑΚΣΙΑ), στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και σε ΦΟΔΣΑ 7.Παρακρατούνται από τους ΚΑΠ περιβαλλοντικά πρόστιμα, εισφορές σε συνδέσμους, οφειλές στην ΕΥΔΑΠ, δάνεια του ΤΠ&Δ, ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ, εισφορές και τέλη υπέρ ΦΟΔΣΑ 8.Το υπόλοιπο μέρος των ΚΑΠ διατίθεται ελεύθερα 1.Το 1/3 του ΦΕΦΝΠ για επενδύσεις (πρώην ΣΑΤΑ) 2.Ποσοστό 9% των 2/3 του ΦΕΦΝΠ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. 3.Ποσοστό από 1‰ μέχρι 5‰ του 1/3 των ΚΑΠ για χρηματοδότηση της ΕΕΤΑΑ 4.Ποσοστό 2‰ των ΚΑΠ στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών 5.Ποσοστό των ΚΑΠ καθοριζόμενο με ΚΥΑ για ΚΕΔΕ και ΠΕΔ 6.Μέρος των ΚΑΠ διατίθεται σε αναπτυξιακά προγράμματα (ΘΗΣΕΑΣ, ΑΚΣΙΑ), στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και σε ΦΟΔΣΑ 7.Παρακρατούνται από τους ΚΑΠ περιβαλλοντικά πρόστιμα, εισφορές σε συνδέσμους, οφειλές στην ΕΥΔΑΠ, δάνεια του ΤΠ&Δ, ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑ, εισφορές και τέλη υπέρ ΦΟΔΣΑ 8.Το υπόλοιπο μέρος των ΚΑΠ διατίθεται ελεύθερα

3 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.Χαρακτήρας αμιγώς ανταποδοτικός 2.Ανώτατος αριθμός συντελεστών επτά (7) 3.Επιτρεπόμενο εύρος διαφοράς μεταξύ κατώτατου και ανώτατου συντελεστή το πενταπλάσιο του πρώτου 4.Πλασματικό εμβαδόν εφαρμόζεται σε περίπτωση ξενοδοχείων, εποχιακών επιχειρήσεων, διαφοροποίησης συντελεστών 5.Υπόχρεος καταβολής ο καταναλωτής της ΔΕΗ και επικουρικά ο κύριος του ακινήτου 6.Απαλλάσσονται: το δημόσιο, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, σύνδεσμοι ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, κοινωφελείς επιχειρήσεις, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ιεροί ναοί, ελεύθεροι αγωνιστικοί χώροι. 1.Χαρακτήρας αμιγώς ανταποδοτικός 2.Ανώτατος αριθμός συντελεστών επτά (7) 3.Επιτρεπόμενο εύρος διαφοράς μεταξύ κατώτατου και ανώτατου συντελεστή το πενταπλάσιο του πρώτου 4.Πλασματικό εμβαδόν εφαρμόζεται σε περίπτωση ξενοδοχείων, εποχιακών επιχειρήσεων, διαφοροποίησης συντελεστών 5.Υπόχρεος καταβολής ο καταναλωτής της ΔΕΗ και επικουρικά ο κύριος του ακινήτου 6.Απαλλάσσονται: το δημόσιο, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, σύνδεσμοι ΟΤΑ, ΔΕΥΑ, κοινωφελείς επιχειρήσεις, ΚΕΔΕ, ΠΕΔ, ιεροί ναοί, ελεύθεροι αγωνιστικοί χώροι.

4 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.Αιγιαλός: παραχωρείται απ’ ευθείας σε όμορους και με δημοπρασία στους λοιπούς. 2.Οι χώροι πρέπει να είναι κοινόχρηστοι και να ανήκουν στο δήμο, καθορίζονται δε με απόφαση του συμβουλίου 3.Οι χώροι σε προβολές παραχωρούνται απ’ ευθείας ενώ οι λοιποί με δημοπρασία, με εξαίρεση το υπαίθριο εμπόριο 4.Το τέλος πρέπει να είναι ανάλογο του οφέλους 5.Το τέλος είναι ετήσιο ή μηνιαίο κατά τετ. μέτρο ή κατά κυβικό μέτρο 6.Απαλλάσσονται ΔΕΗ και ΟΤΕ 7.Ειδικές ρυθμίσεις για περίπτερα και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 8.Πρόστιμο ίσο με το 100% ή το 200% του τέλους. 1.Αιγιαλός: παραχωρείται απ’ ευθείας σε όμορους και με δημοπρασία στους λοιπούς. 2.Οι χώροι πρέπει να είναι κοινόχρηστοι και να ανήκουν στο δήμο, καθορίζονται δε με απόφαση του συμβουλίου 3.Οι χώροι σε προβολές παραχωρούνται απ’ ευθείας ενώ οι λοιποί με δημοπρασία, με εξαίρεση το υπαίθριο εμπόριο 4.Το τέλος πρέπει να είναι ανάλογο του οφέλους 5.Το τέλος είναι ετήσιο ή μηνιαίο κατά τετ. μέτρο ή κατά κυβικό μέτρο 6.Απαλλάσσονται ΔΕΗ και ΟΤΕ 7.Ειδικές ρυθμίσεις για περίπτερα και δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών 8.Πρόστιμο ίσο με το 100% ή το 200% του τέλους.

5 ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 1.Χώροι εμπορικής διαφήμισης: κοινόχρηστοι χώροι, οικόπεδα, σταθμοί, στάδια, οχήματα, στέγαστρα, περίπτερα, από αέρος 2.Δεν απαιτείται άδεια για επιγραφές καταστημάτων 3.Αμφισβητείται η συνταγματικότητα των διατάξεων για τον καθορισμό του τέλους διαφήμισης 4.Ανώτατοι συντελεστές δεν αυξάνονται από 1/1/2001 και εφεξής 5.Απαλλάσσονται επιγραφές καταστημάτων και διαφημίσεις σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση 6.Για παράνομη διαφήμιση επιβάλλεται μόνο πρόστιμο 7.Τα παράνομα διαφημιστικά μέσα αφαιρούνται υποχρεωτικά μετά από αυτοψία 1.Χώροι εμπορικής διαφήμισης: κοινόχρηστοι χώροι, οικόπεδα, σταθμοί, στάδια, οχήματα, στέγαστρα, περίπτερα, από αέρος 2.Δεν απαιτείται άδεια για επιγραφές καταστημάτων 3.Αμφισβητείται η συνταγματικότητα των διατάξεων για τον καθορισμό του τέλους διαφήμισης 4.Ανώτατοι συντελεστές δεν αυξάνονται από 1/1/2001 και εφεξής 5.Απαλλάσσονται επιγραφές καταστημάτων και διαφημίσεις σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο και τηλεόραση 6.Για παράνομη διαφήμιση επιβάλλεται μόνο πρόστιμο 7.Τα παράνομα διαφημιστικά μέσα αφαιρούνται υποχρεωτικά μετά από αυτοψία

6 ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 1.Συντελεστής από 0,25‰ μέχρι 0,35‰ 2.Επιβάλλεται υποχρεωτικά 3.Φορολογούνται όλα τα ακίνητα εντός σχεδίου και τα κτίσματα εκτός σχεδίου 4.Βαρύνεται ο κύριος την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους 5.Υπολογισμός για τα κτίσματα: επιφάνεια×τιμή ζώνης ×συντελεστή παλαιότητας = αξία ακινήτου × συντελεστή ΤΑΠ = ποσό ΤΑΠ 6.Υπολογισμός για οικόπεδα: επιφάνεια×τιμή εκκίνησης×συντελεστή οικοπέδου = αξία οικοπέδου × συντελεστή ΤΑΠ = ποσό ΤΑΠ Τιμή εκκίνησης = συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) × τιμή οικοπέδου (ΤΟ) 7.Πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του τέλους 8.Βεβαιώσεις περί μη οφειλής δεν χορηγούνται από 10/5/2014 1.Συντελεστής από 0,25‰ μέχρι 0,35‰ 2.Επιβάλλεται υποχρεωτικά 3.Φορολογούνται όλα τα ακίνητα εντός σχεδίου και τα κτίσματα εκτός σχεδίου 4.Βαρύνεται ο κύριος την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους 5.Υπολογισμός για τα κτίσματα: επιφάνεια×τιμή ζώνης ×συντελεστή παλαιότητας = αξία ακινήτου × συντελεστή ΤΑΠ = ποσό ΤΑΠ 6.Υπολογισμός για οικόπεδα: επιφάνεια×τιμή εκκίνησης×συντελεστή οικοπέδου = αξία οικοπέδου × συντελεστή ΤΑΠ = ποσό ΤΑΠ Τιμή εκκίνησης = συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ) × τιμή οικοπέδου (ΤΟ) 7.Πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του τέλους 8.Βεβαιώσεις περί μη οφειλής δεν χορηγούνται από 10/5/2014

7 Α. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ 1.Συντελεστής 0,5% 2.Υπόχρεοι: ξενοδοχεία, campings, ξενώνες, τουριστικές επαύλεις ή κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα 3.Ελάχιστες τιμές δεν ισχύουν από 1/1/2015 4.Αποδίδεται στην προθεσμία του ΦΠΑ 5.Πρόστιμο 2% ανά μήνα με ανώτατο όριο το 100% 1.Συντελεστής 0,5% 2.Υπόχρεοι: ξενοδοχεία, campings, ξενώνες, τουριστικές επαύλεις ή κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα 3.Ελάχιστες τιμές δεν ισχύουν από 1/1/2015 4.Αποδίδεται στην προθεσμία του ΦΠΑ 5.Πρόστιμο 2% ανά μήνα με ανώτατο όριο το 100%

8 Β. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.Υποχρεωτικό σε δήμους με αντικειμενικό σύστημα, προαιρετικό για τους λοιπούς 2.Υπόχρεοι: επισιτιστικά και συναφή καταστήματα με πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα ή σκαμπό, ζυθοπωλεία, μπαρ, καντίνες, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα ξενοδοχείων, τμήματα SUPER MARKETS 3.Συντελεστής 0,5% 4.Συντελεστής 5% για νυκτερινά κέντρα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης, χορευτικά κέντρα 5.Προαιρετικά 0,5% σε τουριστικά καταστήματα 6.Αποδίδεται στην προθεσμία του ΦΠΑ 7.Πρόστιμο 2% ανά μήνα με οροφή το 100% 1.Υποχρεωτικό σε δήμους με αντικειμενικό σύστημα, προαιρετικό για τους λοιπούς 2.Υπόχρεοι: επισιτιστικά και συναφή καταστήματα με πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα ή σκαμπό, ζυθοπωλεία, μπαρ, καντίνες, κέντρα διασκέδασης και καταστήματα ξενοδοχείων, τμήματα SUPER MARKETS 3.Συντελεστής 0,5% 4.Συντελεστής 5% για νυκτερινά κέντρα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης, χορευτικά κέντρα 5.Προαιρετικά 0,5% σε τουριστικά καταστήματα 6.Αποδίδεται στην προθεσμία του ΦΠΑ 7.Πρόστιμο 2% ανά μήνα με οροφή το 100%

9 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.Ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση 2.Εμποροπανηγύρεις, παζάρια, τοπικές αγορές, λαϊκές αγορές 3.Αμμοληψία 4.Χώροι στάθμευσης 5.Θέατρα, Μουσεία, Πινακοθήκες, Πολιτιστικά Κέντρα 6.Απαραίτητη προϋπόθεση η προηγούμενη κανονιστική απόφαση του συμβουλίου 1.Ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση 2.Εμποροπανηγύρεις, παζάρια, τοπικές αγορές, λαϊκές αγορές 3.Αμμοληψία 4.Χώροι στάθμευσης 5.Θέατρα, Μουσεία, Πινακοθήκες, Πολιτιστικά Κέντρα 6.Απαραίτητη προϋπόθεση η προηγούμενη κανονιστική απόφαση του συμβουλίου

10 ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Είδος εσόδουΧαρακτήρας εσόδου 1αΚΑΠ για γενικές ανάγκεςΓενικό 1βΚΑΠ για επενδύσειςΕιδικευμένο 1γΚΑΠ για σχολείαΕιδικευμένο 2Τέλος καθαριότητας και φωτισμούΑνταποδοτικό 3Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρωνΓενικό 4Τέλος διαφήμισηςΓενικό 5Τέλος ακίνητης περιουσίας 50% Ειδικευμένο, 50% Γενικό 6Τέλος παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδωνΓενικό 7Τέλη ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσηςΑνταποδοτικά 8Ημερήσιο τέλος λαϊκών αγορώνΜικτό (Γενικό και Ανταποδοτικό) 9Δικαίωμα αμμοληψίαςΓενικό 10 Λοιπά τέλη και δικαιώματα χρήσεως κτημάτων, έργων και υπηρεσιών Γενικά 11Δυνητικά τέλη και εισφορέςΑνταποδοτικά 12Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρωνΓενικό 13Τέλη και δικαιώματα νεκροταφείωνΑνταποδοτικά 14Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτωνΓενικό 15Πρόστιμα του ΚΟΚΓενικά

11 ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Είδος εσόδουΧαρακτήρας εσόδου 16Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσηςΕιδικευμένο 17Εισφορά σε χρήμαΕιδικευμένο 18Εισφορά του ΓΟΚ (απαλλοτριώσεις)Ειδικευμένο 19Μισθώματα ακινήτωνΓενικό 20Πρόστιμα λατομείωνΕιδικευμένα 21Μισθώματα δημοτικών λατομείωνΓενικά 22Πράσινο τέλος λατομείων (εισπράττεται από το Πράσινο Ταμείο)Ειδικευμένο 23Μισθώματα και τέλη δημοσίων μεταλλείωνΕιδικευμένα 24Μισθώματα καλλιεργήσιμης γηςΓενικά 25Μισθώματα δασικών εκτάσεωνΓενικά 26Μισθώματα δημοτικών ιχθυοτροφείωνΓενικά 27Εκποίηση ακινήτωνΕιδικευμένο 28Εκποίηση κινητώνΓενικό 29Έσοδα από προγραμματικές συμβάσειςΕιδικευμένα 30ΔάνειαΕιδικευμένα 31Πρόστιμα και προσαυξήσειςΓενικά 32Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίεςΓενικά ή Ειδικευμένα

12 ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Είδος εσόδουΧαρακτήρας εσόδου 33 Έσοδα από δαπάνες για λογαριασμό τρίτων (αποκατάσταση οδών και πεζοδρομίων) Ειδικευμένα 34αΕιδικό τέλος λατομικών προϊόντων (αδρανή υλικά)Γενικό 34βΕιδικό τέλος λατομικών προϊόντων (βιομηχ. Ορυκτά)Ειδικευμένο 35Μισθώματα δημοσίων λατομείωνΓενικά 36Δικαίωμα χρήσης σφαγείωνΑνταποδοτικό 37αΔικαίωμα βοσκήςΑνταποδοτικό εν μέρει 37βΔικαίωμα βοσκής βελτιωμένων βοσκοτόπωνΑνταποδοτικό 37γΔικαίωμα βοσκής χορτολιβαδικών εκτάσεωνΑνταποδοτικό 38Τέλος παροπλιζόμενων πλοίωνΕιδικευμένο 39Μισθώματα υδατοκαλλιεργειώνΓενικά 40 Πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβάσεις (εισπράττονται από το Πράσινο Ταμείο) Ειδικευμένα 41Πολεοδομικά πρόστιμαΕιδικευμένα 42Παράβολα καταστημάτωνΓενικά 43Έσοδα από διάθεση δασικών προϊόντωνΓενικά 44Έσοδα από δημοτικές επιχειρήσειςΕιδικευμένα 45Τόκοι καταθέσεωνΓενικά 46 Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων Γενικά

13 Είδος εσόδουΧαρακτήρας εσόδου 47Δικαίωμα χρήσης δημοτικών κατοικιώνΓενικό 48Τέλος οικοδομικών αδειώνΕιδικευμένο 49Παράβολα αλλοδαπώνΕιδικευμένο 50Τέλος Α.Π.Ε.Ειδικευμένο 51Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίουΑνταποδοτικά 52Ειδική εισφορά υπέρ ΟΤΑ όπου λειτουργούν λιγνιτικοί σταθμοίΕιδικευμένο 53Τέλος επανάχρησης κτιρίων τουριστικών καταλυμάτωνΕιδικευμένο 54 Τέλος εγκαταλελειμμένων τουριστικών καταλυμάτων (εισπράττεται από το Πράσινο Ταμείο) Ειδικευμένο 55Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίουΕιδικευμένο 56Ανταποδοτικό τέλος απαλλοτρίωσηςΑνταποδοτικό 57Πρόστιμα για το κάπνισμαΓενικό 58Πρόστιμα για ζώα συντροφιάςΕιδικευμένα 59Μισθώματα αλυκώνΓενικό 60 Αντισταθμιστικό όφελος υπέρ ΟΤΑ όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις αποβλήτων Ειδικευμένο εν μέρει 61Πρόστιμα σε θέατρα χωρίς άδειαΓενικό 62Ανταποδοτικό τέλος για δεσποζόμενα ζώα συντροφιάςΑνταποδοτικό 63Πρόστιμα για παράνομες εκθέσειςΓενικό 64Κρατική χρηματοδότηση για καταφύγια αδέσποτων ζώωνΕιδικευμένο ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ Ι. Σύνθεση των ΚΑΠ 1.Φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 21,3% 2.Φόρος προστιθέμενης αξίας 12% 3.ΕΝΦΙΑ 11,3% 4.Φόρος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google