Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ ΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 37 Ν ΈΟ Φ ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ : ΣΕΦΕΡΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ ΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 37 Ν ΈΟ Φ ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ : ΣΕΦΕΡΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κ ΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 37 Ν ΈΟ Φ ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ : ΣΕΦΕΡΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας προσαρμοσμένη στις ανάγκες του εκάστοτε επαγγέλματος Διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις επαγγελματικών δεξιοτήτων, αποκτηθείσες στην αγγλική γλώσσα Πιστοποιημένα Προγράμματα δια βίου μάθησης

3 Π ΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ Ε ΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Δ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Τι είναι η πιστοποίηση; Μία διεθνής αναγνώριση μέσω αξιολόγησης και εξέτασης που επικυρώνει ότι ο κάτοχός της έχει τις σύγχρονες γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα Σε ποιους απευθύνεται; Σε σπουδαστές που θέλουν να ξεκινήσουν με πρακτικό προσανατολισμό Σε κάθε επαγγελματία που θέλει να κατοχυρώσει ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητές του ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγορά Σε κάθε εργοδότη που θέλει να διασφαλίσει ότι τα στελέχη του είναι καταλλήλως καταρτισμένα και ανταποκρίνονται σε υψηλές απαιτήσεις και σε άμεσα αποτελέσματα.

4 ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ Στοχευμένα προγράμματα εκπαίδευσης που καλύπτουν τις εξειδικευμένες ανάγκες της ομάδας ενδιαφέροντος Πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω εξετάσεων και αξιολογήσεων Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που οδηγούν στην αντίστοιχη πιστοποίηση

5 Διεθνώς Αναγνωρισμένοι Φορείς Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγραμματα Αξιολόγηση Επαγγελματικών Δεξιοτήτων Επαγγελματική Ανάπτυξη

6 Δ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Βάσει βιογραφικού, εργασιακής εμπειρίας και προσόντων των υποψηφίων, τα προγράμματα μπορεί να διαρκέσουν από 3 έως 5 μήνες. Πού θα γίνονται…. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη μορφή επιμορφωτικών σεμιναρίων. Τα προτεινόμενα προγράμματα ενηλίκων θα πραγματοποιούνται τις ώρες που εξυπηρετούν τον κάθε υποψήφιο.

7 Ε ΞΕΤΑΣΗ - Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι υποψήφιοι θα συμμετέχουν στις προκαθορισμένες εξετάσεις για την πιστοποίηση των δεξιοτήτων που ανήκουν στο πρόγραμμα που έχουν ενταχθεί. Οι εξετάσεις αποτελούν ουσιώδες κομμάτι του εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς στους επιτυχόντες θα απονεμηθεί διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό προς απόδειξη της γνώσης που αποκόμισαν μέσω της παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι θα έχουν τον χρόνο να εξοικειωθούν με την δομή και την μορφή της εκάστοτε εξέτασης, όπου θα παρουσιάζονται παλαιότερα θέματα εξετάσεων και θα δίνονται συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές.

8 Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Σ ΤΟΙΧΕΙΑ Το συνολικό κόστος θα περιλαμβάνει: Αμοιβή εκπαιδευτικού προσωπικού Εξέταστρα πιστοποιήσεων Εκπαιδευτικό υλικό Placement test (αγγλική γλώσσα) Το κόστος διαφοροποιείται ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τη διάρκειά του. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων δεν θα ξεπερνά τους 5 μήνες. Κάθε τμήμα θα αποτελείται από 4 – 8 υποψηφίους..

9 Κ ΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΗΛ. Ε ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2641044489 ΚΙΝΗΤΟ : 6974455724


Κατέβασμα ppt "Κ ΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 37 Ν ΈΟ Φ ΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ : ΣΕΦΕΡΗ 7 ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google