Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Χ. ΖΗΛΙΔΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Χ. ΖΗΛΙΔΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Χ. ΖΗΛΙΔΗΣ

2 ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Εσωτερικών ασθενών  Εξωτερικών ασθενών

3 ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (HCAHPS_Survey)  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ( Γαλλία )  ΗΠΑ : Πιο αντικειμενο π οιημένο  Γαλλία : Πιο αξιολογικό ( καλό / κακό ) ΕΠΙΛΟΓΗ  Εσωτερικών ασθενών : ΗΠΑ  Εξωτερικών ασθενών : Γαλλία

4 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Περιλαμβάνει 22 βασικές ερωτήσεις με κλίμακα α π αντήσεων ΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ με την ο π οία συνέβη κάτι, + 5 βοηθητικές ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται ο ασθενής να διατυ π ώσει ά π οψη π ερί καλής ή κακής π ερίθαλψης

5 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Φροντίδα α π ό νοσηλευτές : 4 ερωτ. Φροντίδα α π ό γιατρούς : 3 ερωτ. Περιβάλλον νοσοκομείου : 2 ερωτ. Συνθήκες νοσηλείας : 8 ερωτ. Μετά τη νοσηλεία : 3 ερωτ. Αξιολόγηση νοσοκομείου : 2 ερωτ. ΣΥΝΟΛΟ 22 ερωτήσεις

6 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Μεθοδολογικό π λεονέκτημα : Ετοιμο μοντέλο στατιστικής ε π εξεργασίας

7 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

8

9

10

11

12

13 ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ :  Δίδεται α π ό την π ροϊσταμένη στο Τμήμα  Συμ π ληρώνεται α π ό τον ασθενή  Παραδίδεται στο Λογιστήριο Ασθενών

14 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  Υ π οδοχή – π εριβάλλον : 11 ερωτ.  Ταχύτητα εξυ π ηρέτησης : 4 ερωτ.  Κλινικές – εργαστηρ. εξετ : 2 ερωτ.  Ιατρική φροντίδα : 5 ερωτ.  Νοσηλευτική φροντίδα : 3 ερωτ.  Διοικητικές υ π ηρεσίες : 2 ερωτ.  Γενική εξυ π ηρέτηση : 2 ερωτ.  Αξιολόγηση νοσοκομείου : 3 ερωτ.  ΣΥΝΟΛΟ 32 ερωτ.

15 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

16

17

18

19

20

21 ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ :  Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία  ΤΕΠ  Α π ογευματινά ιατρεία Τομείς π ροτεραιότητας  Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία


Κατέβασμα ppt "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Χ. ΖΗΛΙΔΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google