Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ν= 353, εκ των οποίων 301 Άνδρες και 42 Γυναίκες, μέσης ηλικίας = 49,60 ετών με μικρότερη ηλικία 31 έτη και μεγαλύτερη ηλικία 66 έτη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ν= 353, εκ των οποίων 301 Άνδρες και 42 Γυναίκες, μέσης ηλικίας = 49,60 ετών με μικρότερη ηλικία 31 έτη και μεγαλύτερη ηλικία 66 έτη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ν= 353, εκ των οποίων 301 Άνδρες και 42 Γυναίκες, μέσης ηλικίας = 49,60 ετών με μικρότερη ηλικία 31 έτη και μεγαλύτερη ηλικία 66 έτη.

2 Κατανομή συχνοτήτων κατά εκπαιδευτικό επίπεδο (ανεξαρτήτως φύλου) Εκπαιδευτικό Επίπεδο Συχνότητα f i Ποσοστό% Δημοτικό20,6 Γυμνάσιο30,8 Λύκειο/Τεχνική Σχολή 9025,5 ΙΕΚ41,1 ΑΕΙ / ΑΤΕΙ 20156,9 Μεταπτυχιακό Συναφούς Τίτλου 3710,5 Μεταπτυχιακό μη Συναφούς Τίτλου 61,7 Missing System 10 2,82,82,82,8 Total353100

3 Συμμετοχή σε σεμινάριο – part_pc Απόλυτος Αριθμός % Ναι (1) 22563,7% Όχι (2) 12334,8%

4 Επί συνόλου 225 συμμετασχόντων σε σεμινάρια Η/Υ η κατανομή των ωρών έχει ως ακολούθως: Ώρες fifififi% (0 – 40) 64 28,6 % (41 – 100) 94 42,0 % (101 – 300) 37 16,5 % (301+)29 12,9 % Σύνολο224 Missing1 225

5 Στο σύνολο των 353 ατόμων του δείγματος 111 άτομα (32%) είναι κάτοχοι τίτλου πιστοποίησης γνώσης Η/Υ

6 Στην ερώτηση που αφορά την εξοικείωση του ατόμου με καθεμία από 7 χρήσεις του Η/Υ ήταν: Πολύ εξοικ. Λίγο εξοικ. Καθόλου εξοικ. (1) Mouse 191 (1) Excel 124 (1) PowerPoint 182 (2) Windows 168 (2) Internet 121 (2) Excel 117 (3) Word 154 (3) Mouse 113 (3) 114 (4) Internet 138 (4) Windows 112 (4) Word 79 (5) 129 (5) Word 102 (5) Internet 75 (6) Excel 88 (6) 91 (6) Windows 61 (7) PowerPoint (7) Mouse 38

7 Η βαθμολόγηση της χρησιμότητας του Η/Υ στην διευκόλυνση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων είναι: fifififi Άνδρες (1) Γυναίκες (2) Πολύ Χρήσιμη (1) Αρκετά Χρήσιμη (2) Λίγο Χρήσιμη (3) Καθόλου Χρήσιμη (4) 6516 Δεν γνωρίζω (5)

8 Ενδιαφέρον έχει η βαθμολόγηση της χρησιμότητας κατά ηλικιακή ομάδα - codage (1) (2) (3) (4) (5) (6) 60 + (7) Π.Χ Α.Χ Λ.Χ Κ.Χ Δ.Γ Contingency Coefficient 0,209Appr. Sig. 0,907 Kendall’s tau_b 0,080Appr. Sig. 0,088 N.S.

9 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Επί συνόλου 345 ατόμων που απάντησαν στην ερώτηση που αφορούσε τίτλο Αγγλικών έχουμε τα ακόλουθα: ΤΙΤΛΟΣ fifififi% Άνδρες (1) Γυναίκες (2) Ναι4813,9% 33 (11%) 15 (35,7%) 48 Όχι29786,1% 266 (89%) 27 (64,3%) % Contingency Coefficient 0,227Appr. Sig. 0,000 Ισχυρή συνάφεια μεταξύ κτήσης τίτλου Αγγλικών και φύλου. (Οι γυναίκες υπερτερούν)

10 Επάρκεια Γνώσης Αγγλικών για: Com_Engl (επικοινωνία σε απλά θέματα) News_Engl (παρακολούθηση επικαιρότητας) Text_Engl (σύνταξη και παρουσίαση κειμένου) Com_Engl (επικοινωνία σε απλά θέματα) ΤΙΤΛΟΣ Πολύ Καλή Μέτρια Καλή Καθ. Καλή ΝΑΙ ΟΧΙ Contingency Coefficient 0,498Appr. Sig. 0,000 Ισχυρή συνάφεια κτήσης τίτλου και Com_Engl

11 News_Engl (παρακολούθηση επικαιρότητας) ΤΙΤΛΟΣ Πολύ Καλή Μέτρια Καλή Καθ. Καλή ΝΑΙ ΟΧΙ Contingency Coefficient 0,479Appr. Sig. 0,000 Ισχυρή συνάφεια κτήσης τίτλου και News_Engl

12 Text_Engl (σύνταξη και παρουσίαση κειμένου) ΤΙΤΛΟΣ Πολύ Καλή Μέτρια Καλή Καθ. Καλή ΝΑΙ ΟΧΙ Contingency Coefficient 0,482Appr. Sig. 0,000 Ισχυρή συνάφεια κτήσης τίτλου και Text_Engl

13 ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (otherlang) 15 άτομα που γνώριζαν την Αγγλική δήλωσαν γνώση κι’ άλλης γλώσσας, ενώ 40 άτομα που δεν είχαν τίτλο Αγγλικής, δήλωσαν γνώστες άλλων γλωσσών Com_other Πολύ Καλή Μέτρια Καλή Καθ. Καλή News_other Πολύ Καλή Μέτρια Καλή Καθ. Καλή

14 ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (otherlang) 2 Text_other Πολύ Καλή Μέτρια Καλή Καθ. Καλή Χρησιμότητα γνώσης ξένης γλώσσας Π.Χ.Α.Χ.Λ.Χ.Κ.Χ.Δ.Γ

15 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (parousia) Parousia %Cumulative Πολύ Ικανός 9929,1%92,3% Αρκετά Ικανός 21563,2% Όχι Τόσο 205,9%7,7% Καθόλου61,8% ,0% Το 92,3% θεωρεί εαυτόν Αρκετά έως πολύ Ικανό στην ενεργή παρουσία και συμμετοχή στα συνέδρια

16 ΣΥΝΤΑΞΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ (syntax) Syntax % Πολύ Ικανός 7923,4% Αρκετά Ικανός 19256,8% Όχι Τόσο 5917,5% Καθόλου82,4% ,0

17 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (plan) Plan fifififi% Πολύ Ικανός ,5% Αρκετά Ικανός 18855,8% Όχι Τόσο Ικανός 7221,4% Καθόλου Ικανός 82,4% ,0

18 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (proposal) Proposal fifififi% Πολύ Ικανός 13339,3% Αρκετά Ικανός 17551,8% Όχι Τόσο Ικανός 288,3% Καθόλου Ικανός 20,6% ,0

19 Parousia vs. Syntax Syntax Π.ΙΑ.Ι.Ο.Τ.Ι.Κ.Ι. Π.Ι 62 (22,9) 35 (55,7) 0 (17,1) 1 (2,3) 98 Α.Ι.17(50,0) 150 (121,6) 46 (37,4) 1 (5,1) 214 Ο.Τ.Ι. 0 (4,7) 6 (11,4) 11 (3,5) 3 (0,5) 20 Κ.Ι. 0 (1,4) 1 (3,4) 2 (1,0) 3 (0,1) 6 Σύνολα ParousiaParousia Kendall’s tau_b = 0,591 Approx. Sig = 0,000 …

20 Parousia vs. Plan Plan Π.ΙΑ.Ι.Ο.Τ.Ι.Κ.Ι. Π.Ι 50 (20,1) 42 (54,7) 6 (20,9) 0 (2,3) 98 Α.Ι. 18 (43,6) 139 (118,8) 53 (45,5) 3 (5,1) 213 Ο.Τ.Ι. 1 (4,1) 6 (11,2) 10 (4,3) 3 (0,5) 20 Κ.Ι. 0 (1,2) 1 (3,3) 3 (1,3) 2 (0,1) 6 Σύνολα ParousiaParousia

21 Parousia vs. Proposal Proposal Π.ΙΑ.Ι.Ο.Τ.Ι.Κ.Ι. Π.Ι 77 (37,4) 19 (50) 0 (8) 0 (0,6) 96 Α.Ι. 49 (83,4) 143 (111,5) 21 (17,8) 1 (1,3) 214 Ο.Τ.Ι. 5 (7,8) 10 (10,4) 5 (1,7) 0 (0,1) 20 Κ.Ι. 0 (2,3) 3 (3,1) 2 (0,5) 1 (0,0) 6 Σύνολα ParousiaParousia

22 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ SecurityBudge t AdminLabor_lawHygienEu_LinesPub_law Π.Κ Μ Ε Κ

23 TRAINING ΤΟΜΕΙΣ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - 1 Train1 (Δ.Δ.) Train2 (Ε.Δ.) Train3 (Δ.Π.) Train4 (Ο.Ν.Ε.) Train5 (Κ.Λ.) Train6 (Υ.Α.) Train7 (Ε.Ο.) Train8 (Κ.Π.) Π.Α.202 (59,6) 197 (58,5) 91 (36,4) 69 (27,4) 165 (66,3) 130 (50,4) 126 (49,0) 120 (46,7) Α.Α.112 (33,0) 115 (34,1) 130 (52,0) 122 (48,4) 56 (22,5) 94 (36,4) 98 (38,1) 106 (41,2) Λ.Α.21 (6,2) 19 (5,6) 26 (10,4) 55 (21,8) 23 (9,2) 31 (12,0) 28 (10,9) 27 (10,5) Κ.Α.4 (1,2) 6 (1,8) 3 (1,2) 6 (2,4) 5 (2,0) 3 (1,2) 5 (1,9) 4 (1,6)

24 TRAINING ΤΟΜΕΙΣ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - 2 Train9 (Σ.Κ.) Train10 (Η/Υ) Train11 (Internet) Train12 ( ) Train13 (Word) Train14 (Excel) Train15 (Access) Train16 (F.lang) Π.Α.159 (61,6) 141 (54,9) 150 (57,7) 147 (57,0) 135 (52,3) 109 (43,1) 116 (46,0) 141 (54,7) Α.Α.69 (26,7) 70 (27,2) 67 (25,8) 63 (24,4) 62 (24,0) 84 (33,2) 93 (36,9) 82 (31,8) Λ.Α.24 (9,3) 20 (7,8) 23 (8,8) 27 (10,5) 29 (11,2) 37 (14,6) 33 (13,1) 24 (9,3) Κ.Α.6 (2,3) 26 (10,1) 20 (7,7) 21 (8,1) 32 (12,4) 23 (9,1) 10 (4,0) 11 (4,3)

25 1Δ.Δ. Θέματα Δημοσίου Δικαίου Train1 2Ε.Δ. Θέματα Εργατικού Δικαίου Train2 3Δ.Π. Θέματα Δημοσιονομικής Πολιτικής Train3 4Ο.Ν.Ε. Θέματα Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης Train4 5Κ.Λ. Θέματα Κλαδικά Train5 6Υ.Α. Θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Train6 7Ε.Ο. Θέματα Ευρωπαϊκών Οδηγιών Train7 8Κ.Π. Θέματα Κοινωνικής Προστασίας Train8 9Σ.Κ. Θέματα Συνδικαλιστικά (Ρόλος, Αρχές, Αξίες) Train9 10Η/Υ Θέματα Η/Υ Train10 11Internet Θέματα Internet Train11 12 Θέματα Train12 13Word Θέματα Word Train13 14Excel Θέματα Excel Train14 15Access Θέματα Access Train15 16 Ξένη Γλώσσα Θέματα Εκμάθησης Ξένης Γλώσσας Train16

26 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ minmaxΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠ. Μ. Ο. Ν Train514ΚΛΑΔΙΚΑ1,47249 Train114 ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ 1,49339 Train214ΕΡΓΑΤΙΚΑ1,51337 Train914ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ1,52258 Train1614 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1,63258 Train614 ΥΓΙΕΙΝΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,64258 Train714 ΕΥΡΩΠΑΪΚ. ΟΔΗΓΙΩΝ 1,66257 Train1114INTERNET1,67260 Train814 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1,67257 Train1214 1,70258 Train1014 H/Y – WINDOWS 1,73257 Train1514ACCESS1,75252 Train314 ΔΗΜΟΣΙΟΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1,76250 Train1314WORD1,84258 Train1414EXCEL1,90253 Train414 Ο. Ν. Ε. 1,99252

27 Από τον πίνακα προκύπτει ότι οι πρώτοι 3 θεματικοί τομείς για τους οποίους οι ερωτώμενοι θεωρούν απαραίτητη την επιμόρφωση είναι: - Train 5 : Η επιμόρφωση σε θέματα του κλάδου - Train 1 : Η επιμόρφωση σε θέματα Δημοσίου Δικαίου - Train 2 : Η επιμόρφωση σε θέματα Εργατικού Δικαίου Ακολουθούν κατά σειρά αναγκαιότητας - Train 9 : Ρόλος, Αρχές & Αξίες του Συνδικαλ. Κινήματος - Train 16 : Η εκμάθηση Ξένων Γλωσσών - Train 6 : Η επιμόρφωση σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας - Train 7 : Επιμόρφωση σε θέματα κεντρικών Ευρωπαϊκών Οδηγιών ενσωματωμένων στο Εθνικό Δίκαιο Σημαντικό να παρατηρήσουμε είναι ότι θέματα που αφορούν το Internet, Ε-mail, Η/Υ - Windows, Access, Word, Excel καταλαμβάνουν τελευταίες θέσεις !!!


Κατέβασμα ppt "Ν= 353, εκ των οποίων 301 Άνδρες και 42 Γυναίκες, μέσης ηλικίας = 49,60 ετών με μικρότερη ηλικία 31 έτη και μεγαλύτερη ηλικία 66 έτη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google