Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας (Θ) Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τοπογραφία (GEOMATICS) Βασίλης Παγούνης Αναπληρωτής Καθηγητής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας (Θ) Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τοπογραφία (GEOMATICS) Βασίλης Παγούνης Αναπληρωτής Καθηγητής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας (Θ) Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τοπογραφία (GEOMATICS) Βασίλης Παγούνης Αναπληρωτής Καθηγητής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

2 Βασίλης Παγούνης Αναπληρωτής Καθηγητής Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Α.Τ.Μ. – Α.Π.Θ. Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π. -Γεωδαιτικός δορυφορικός εντοπισμός, - Φυσική Γεωδαισία, - Γεωδαιτικά συστήματα αναφοράς, - Συλλογή και επεξεργασία 3D δεδομένων με laser scanner και 3D αναπαράσταση και μοντελοποίηση τους. e-mail:pagounis@teiath.grpagounis@teiath.gr Γραφείο: Εργαστήριο Γεωδαισίας-Τοπογραφίας 1

3 Τοπογραφία (GEOMATICS) Καθορισμός της σχετικής θέσης σημείων, επάνω ή κάτω από την επιφάνεια της Γης, ή την υλοποίηση των σημείων αυτών. Περιλαμβάνει όλες τις μεθόδους για τη μέτρηση και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη φυσική γη και το περιβάλλον μας, την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών και την παραγωγή «προϊόντων» για ένα ευρύ φάσμα των γεωεπιστημών. 2

4 Ιστορικά Εμφάνιση από την ύπαρξη του «πολιτισμού» (μέτρηση και οριοθέτηση ιδιοκτησιών), Παραγωγή χαρτών, Κατασκευή (έργα υποδομής, δομοστατικά έργα). 3

5 «Σύγχρονη» τοπογραφία Σήμερα η σημασία της μέτρησης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος μας είναι κρίσιμη: – Αύξηση του πληθυσμού, – Αξία της γης, – Φυσικοί πόροι (λιγοστεύουν), Η χρήση σύγχρονων μεθόδων εδάφους, αέρος, δορυφορικά και η ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων για την επεξεργασία των δεδομένων, οι ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ είναι πλέον σε θέση να μετρήσουν και να παρακολουθήσουν τη Γη και τους φυσικούς πόρους της σε παγκόσμια βάση. 4

6 Τοπογράφος Μηχανικός (International Federation of Surveyors) Πρόκειται για επαγγελματία με ακαδημαϊκά προσόντα που διεξάγει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω εργασίες: Προσδιορίζει, μετρά και αναπαριστά τη «γη» και τρισδιάστατα αντικείμενα, Συλλέγει και ερμηνεύει χωρική και γεωγραφική πληροφορία, Χρησιμοποιεί την πληροφορία αυτή για το σχεδιασμό και τη διαχείριση της γης, της θάλασσας και οποιασδήποτε κατασκευής Διεξάγει έρευνα για την ανάπτυξη των παραπάνω πρακτικών 5

7 Αναλυτικά 1/2 1.The determination of the size and shape of the earth and the measurements of all data needed to define the size, position, shape and contour of any part of the earth and monitoring any change therein. 2.The positioning of objects in space and time as well as the positioning and monitoring of physical features, structures and engineering works on, above or below the surface of the earth. 3.The development, testing and calibration of sensors, instruments and systems for the above-mentioned purposes and for other surveying purposes. 4.The acquisition and use of spatial information from close range, aerial and satellite imagery and the automation of these processes. 5.The determination of the position of the boundaries of public or private land, including national and international boundaries, and the registration of those lands with the appropriate authorities. 6

8 Αναλυτικά 2/2 6.The design, establishment and administration of geographic information systems (GIS) and the collection, storage, analysis, management, display and dissemination of data. 7.The analysis, interpretation and integration of spatial objects and phenomena in GIS, including the visualization and communication of such data in maps, models and mobile digital devices. 8.The study of the natural and social environment, the measurement of land and marine resources and the use of such data in the planning of development in urban, rural and regional areas. 9.The planning, development and redevelopment of property, whether urban or rural and whether land or buildings. 10.The assessment of value and the management of property, whether urban or rural and whether land or buildings. 11.The planning, measurement and management of construction works, including the estimation of costs. 7

9 Προσδιορισμός Της μορφής της γης, Των διαστάσεων της γης, Μελέτη του γήινου βαρυτικού πεδίου της γης. 8 Σχήμα Μέγεθος Πυκνότητες

10 Εντοπισμός τοποθεσίας 1/2 9 edc.uri.edu

11 Εντοπισμός τοποθεσίας 2/2 10 “JetBlue Airplane In Flight”, by Jacob.jose available under CC BY 3.0JetBlue Airplane In FlightJacob.joseCC BY 3.0 “Blue star naxos”, by Flickr upload bot available under CC BY 2.0Blue star naxosFlickr upload bot CC BY 2.0

12 Τοπογράφοι του 1922 11 http://oceanservice.noaa.gov/

13 Φλοιός γης και πλάκες 12 http://oceanservice.noaa.gov/oceanservice.noaa.gov

14 Κατακόρυφος δείκτης μέτρησης 13 http://oceanservice.noaa.gov http://oceanservice.noaa.gov /

15 Γήινη Σφαίρα 14

16 Προσδιορισμός θέσης σημείου Αποχές του επιπέδου από τη σφαιρική επιφάνεια Αποδοχή d, από γήινη σφαίρα 50 m0.2 mm 100 m0.8mm 500 m2.0 cm 600 m2.8 cm 700 m3.8 cm 800 m5.0 cm 900 m6.4 cm 1000 m7.8 cm 1500 m17.7 cm 2000 m31.4 cm 2500 m49.0 cm 3000 m70.6 cm 3500 m96.1cm 3570 m1 m 4000 m1.26 m 4500 m1.59 m 5000 m1.96 m 5048 m2m 15 Τοπογραφικό επίπεδο Γήινη σφαίρα P d

17 Παραδοχή της Παραλληλίας των κατακορύφων στις τοπογραφικές εργασίες (μη παραλληλία των κατακορύφων) 1/2 16

18 Τιμές των γωνιών α μεταξύ των κατακορύφων στο P και στα Pi ανάλογα με τις υψομετρικές διαφορές 2/2 17 Γωνία α Υψομετρική διαφορά σε (arc) 1 m10 m100m 500 m 1.6’’ 8 μm0.1 mm1 mm 100 m 3.2’’ 16 μm0.2 mm2 mm 500 m 16.2’’ 0.1 μm1 mm1 cm 1000 m 32.4’’ 0.2 μm2 mm2 cm 2000 m 1’4.7’’ 0.3 μm3 mm3 cm 5000 m 2’42’’ 0.8 μm8 mm8 cm

19 Υπολογισμός περιφέρειας γης από Ερατοσθένη 18 http://oceanservice.noaa.gov/

20 Υποθέσεις Ερατοσθένη για υπολογισμό 19 http://oceanservice.noaa.gov/

21 Εξέλιξη της αντίληψης για το σχήμα της γης 20 http://oceanservice.noaa.gov/

22 Μαθηματικά μοντέλα βάσει σχήματος γης 21 http://oceanservice.noaa.gov/

23 Τέλος Ενότητας

24 Σημειώματα

25 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Φραγκίσκη Ανθούλη 2014. Βασίλειος Παγούνης. «Βασικές Αρχές Γεωδαισίας –Τοπογραφίας (Θ). Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τοπογραφία (GEOMATICS)». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.ocp.teiath.gr

26 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων». Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

27 Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων 26 Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό. © διαθέσιμο με άδεια CC-BY διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου. διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του. διαθέσιμο με άδεια CC0 Public Domain διαθέσιμο ως κοινό κτήμα Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού. χωρίς σήμανσηΣυνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

28 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:  το Σημείωμα Αναφοράς  το Σημείωμα Αδειοδότησης  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

29 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


Κατέβασμα ppt "Βασικές Αρχές Γεωδαισίας – Τοπογραφίας (Θ) Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Τοπογραφία (GEOMATICS) Βασίλης Παγούνης Αναπληρωτής Καθηγητής Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google