Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Η Έλλειψη Εθνικού Σχεδιασμού για την Υγεία και οι Δραματικές Επιπτώσεις της ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Γιώργος Ι. Στάθης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Η Έλλειψη Εθνικού Σχεδιασμού για την Υγεία και οι Δραματικές Επιπτώσεις της ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Γιώργος Ι. Στάθης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Η Έλλειψη Εθνικού Σχεδιασμού για την Υγεία και οι Δραματικές Επιπτώσεις της ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Γιώργος Ι. Στάθης

2 2 Μείζονα Προβλήματα 1. Ημιτελής Αρχική Οργάνωση 2. Λανθασμένο Νομικό Πλαίσιο 3. Έλλειψη Επιστημονικής Διοίκησης 4. Νομοθεσία Ψηφοθηρικού Χαρακτήρα 5. Απουσία Αξιολόγησης-Ποιοτικού Ελέγχου 6. Πολυδιάσπαση Χρηματοδότησης-Σπατάλη 7. Παραοικονομία-Υψηλές Ιδιωτικές Δαπάνες 8. Ανορθολογική Παραγωγή Υγειονομικού Προσωπικού

3 3 Αναλογία Ιατρών / Πληθυσμού στην Ελλάδα (2007) 1η Μεταξύ των 30 Χωρών του ΟΟΣΑ 1η Μεταξύ των 30 Χωρών του ΟΟΣΑ 50% Μεγαλύτερη από τη Γαλλία 50% Μεγαλύτερη από τη Γαλλία 74% Μεγαλύτερη από τον Μ.Ο. του ΟΟΣΑ 74% Μεγαλύτερη από τον Μ.Ο. του ΟΟΣΑ 116% Μεγαλύτερη από τη Μ. Βρετανία 116% Μεγαλύτερη από τη Μ. Βρετανία 125% Μεγαλύτερη από τις ΗΠΑ 125% Μεγαλύτερη από τις ΗΠΑ 145% Μεγαλύτερη από τον Καναδά 145% Μεγαλύτερη από τον Καναδά

4 4 Αναλογία Οδοντιάτρων / Πληθυσμού στην Ελλάδα (2007) 1η Μεταξύ των 30 Χωρών του ΟΟΣΑ 1η Μεταξύ των 30 Χωρών του ΟΟΣΑ 189% Μεγαλύτερη από τη Γαλλία 189% Μεγαλύτερη από τη Γαλλία 208% Μεγαλύτερη από το Μ.Ο. του ΟΟΣΑ 208% Μεγαλύτερη από το Μ.Ο. του ΟΟΣΑ 231% Μεγαλύτερη από την Ιταλία 231% Μεγαλύτερη από την Ιταλία 259% Μεγαλύτερη από την Αυστραλία 259% Μεγαλύτερη από την Αυστραλία 302% Μεγαλύτερη από τη Μ. Βρετανία 302% Μεγαλύτερη από τη Μ. Βρετανία

5 5 Αναλογία Φαρμακοποιών / Πληθυσμού στην Ελλάδα (2007) 10η Μεταξύ των 30 Χωρών του ΟΟΣΑ 10η Μεταξύ των 30 Χωρών του ΟΟΣΑ 16% Μεγαλύτερη από το Μ.Ο. του ΟΟΣΑ 16% Μεγαλύτερη από το Μ.Ο. του ΟΟΣΑ 20% Μεγαλύτερη από τη Σουηδία 20% Μεγαλύτερη από τη Σουηδία 29% Μεγαλύτερη από τη Μ. Βρετανία 29% Μεγαλύτερη από τη Μ. Βρετανία 47% Μεγαλύτερη από την Αυστρία 47% Μεγαλύτερη από την Αυστρία 91% Μεγαλύτερη από τη Νορβηγία 91% Μεγαλύτερη από τη Νορβηγία 388% Μεγαλύτερη από την Ολλανδία 388% Μεγαλύτερη από την Ολλανδία

6 6 Αναλογία Νοσηλευτικού Προσωπικού / Πληθυσμού στην Ελλάδα (2007) 28η Μεταξύ των 30 Χωρών του ΟΟΣΑ 28η Μεταξύ των 30 Χωρών του ΟΟΣΑ 67% Μικρότερη του Μ.Ο. του ΟΟΣΑ 67% Μικρότερη του Μ.Ο. του ΟΟΣΑ 70% Μικρότερη της Μ. Βρετανίας 70% Μικρότερη της Μ. Βρετανίας 114% Μικρότερη της Ελβετίας 114% Μικρότερη της Ελβετίας 900% Μικρότερη της Νορβηγίας 900% Μικρότερη της Νορβηγίας

7 7 Ποσοστό Πτυχιούχων Νοσηλευτών στο Σύνολο του Νοσηλευτικού Προσωπικού (2007) 13 Χώρες (και η Τουρκία) έχουν 100% Πτυχιούχους 13 Χώρες (και η Τουρκία) έχουν 100% Πτυχιούχους 17 Χώρες έχουν και Βοηθούς Νοσηλευτών 17 Χώρες έχουν και Βοηθούς Νοσηλευτών Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μικρότερο ποσοστό Πτυχιούχων Νοσηλευτών (42%) Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μικρότερο ποσοστό Πτυχιούχων Νοσηλευτών (42%)

8 8 Αναλογία Νοσηλευτών / Ιατρών (2007) Ελλάδα 60% Ελλάδα 60% Τουρκία 130% Τουρκία 130% Ιταλία 190% Ιταλία 190% Γαλλία 230% Γαλλία 230% Γερμανία 280% Γερμανία 280% Μ.Ο. ΟΟΣΑ 310% Μ.Ο. ΟΟΣΑ 310% Φινλανδία 350% Φινλανδία 350% Βέλγιο 370% Βέλγιο 370% Καναδάς 410% Καναδάς 410% Δανία 450% Δανία 450% Ιρλανδία 510% Ιρλανδία 510% Νορβηγία 830% Νορβηγία 830%

9 9 Δαπάνες Υγείας ως % του ΑΕΠ (2009) ΗΠΑ 16,0% ΗΠΑ 16,0% Γαλλία 11,0% Γαλλία 11,0% Ελβετία 10,8% Ελβετία 10,8% ΕΛΛΑΔΑ * 9,6% ΕΛΛΑΔΑ * 9,6% Σουηδία 9,1% Σουηδία 9,1% Μ.Ο. ΟΟΣΑ 8,9% Μ.Ο. ΟΟΣΑ 8,9% Αυστραλία 8,7% Αυστραλία 8,7% Μ. Βρετανία 8,4% Μ. Βρετανία 8,4% Ιαπωνία 8,1% Ιαπωνία 8,1% Λουξεμβούργο 7,3% Λουξεμβούργο 7,3%

10 10 Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης Δαπανών Υγείας (1997-2007) Ελλάδα 6,6% Ελλάδα 6,6% Μ. Βρετανία 4,9% Μ. Βρετανία 4,9% Νέα Ζηλανδία 4,5% Νέα Ζηλανδία 4,5% Μ.Ο. ΟΟΣΑ 4,1% Μ.Ο. ΟΟΣΑ 4,1% Σουηδία 3,7% Σουηδία 3,7% Ισπανία 2,7% Ισπανία 2,7% Ιταλία 2,4% Ιταλία 2,4% Γερμανία 1,7% Γερμανία 1,7%

11 11 Προέλευση Δαπανών Υγείας (2007) ΧΩΡΑΙΔΙΩΤΙΚΕΣΤΑΜΕΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΠΑ54,6%12%33,4% Ελβετία40,7%42%17,3% ΕΛΛΑΔΑ * 39,7%31%29,3% Ισπανία28,2%4%67,8% Μ.Ο. ΟΟΣΑ 27,0%73% Γαλλία21,0%73%6,0% Μ. Βρετανία 18,3%-81,7% Δανία15,5%-84,5% Λουξεμβούργο9,1%70%20,9%

12 12 Άμεσες Πληρωμές (Οut-of-Pocket) ως % Οικογενειακής Κατανάλωσης (2007) Ελλάδα* (Θέση 1) 5,9% Ελλάδα* (Θέση 1) 5,9% Ελβετία 5,9% Ελβετία 5,9% Βέλγιο 3,6% Βέλγιο 3,6% Ισπανία 3,2% Ισπανία 3,2% Μ.Ο. ΟΟΣΑ 3,0% Μ.Ο. ΟΟΣΑ 3,0% Δανία 2,8% Δανία 2,8% Γερμανία 2,5% Γερμανία 2,5% Τουρκία 1,6% Τουρκία 1,6% Γαλλία 1,4% Γαλλία 1,4%

13 13 Φαρμακευτική Δαπάνη (2007) ΧΩΡΑ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ %ΑΕΠ Ελλάδα6772,4% Ουγγαρία4342,3% Πορτογαλία4682,2% ΗΠΑ8781,9% Μ.Ο. ΟΟΣΑ 4611,5% Ελβετία4541,1% Νέα Ζηλανδία 2410,9% Νορβηγία3810,7% Λουξεμβούργο3380,6%

14 14 Τομογράφοι / Εκατομμύριο Πληθυσμού (2007) ΧΩΡΑΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙΑΞΟΝΙΚΟΙ ΗΠΑ25,934,3 Φινλανδία15,316,4 Ελβετία14,418,7 ΕΛΛΑΔΑ* 13,225,8 Μ.Ο. ΟΟΣΑ 11,022,8 Γερμανία8,216,3 Ολλανδία6,6 8,2 8,2 Γαλλία5,710,3

15 15 Μαγνητικές Τομογραφίες ανά 1.000 Κατοίκους (2008) Ελλάδα 98,1 Ελλάδα 98,1 ΗΠΑ 91,2 ΗΠΑ 91,2 Γαλλία 48,5 Γαλλία 48,5 Μ.Ο. ΟΟΣΑ 47,7 Μ.Ο. ΟΟΣΑ 47,7 Ολλανδία 38,8 Ολλανδία 38,8 Καναδάς 31,2 Καναδάς 31,2 Αυστραλία 21,4 Αυστραλία 21,4

16 16 Τι πρέπει να κάνουμε ;

17 17 Να μην καταργήσουμε το Κράτος Πρόνοιας Να μην καταργήσουμε το Κράτος Πρόνοιας Να καταργήσουμε τη σπατάλη και τις περιττές αμοιβές Να καταργήσουμε τη σπατάλη και τις περιττές αμοιβές Να διοικήσουμε επιστημονικά Να διοικήσουμε επιστημονικά

18 18 Σύγχρονος Εθνικός Σχεδιασμός 1. Νέος Βασικός Νόμος για την Υγεία 2. Δημόσια Επιχείρηση Vs Δημόσιας Υπηρεσίας 3. Νομική Μορφή-Διάκριση Μονάδων Υγείας 4. Αναθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων 5. Ορθολογική Οικονομική Λειτουργία 6. Επιστημονικό Management 7. Προσαρμογή Υγειονομικού Προσωπικού στις Ανάγκες

19 19 Νέος Βασικός Νόμος-Κώδικας για την Υγεία 1982-2010: 42 Νόμοι ΥΥΚΑ Ανάπτυξη: 4 Εκσυγχρονισμός: 4 Αναδιοργάνωση:4Αποκατάσταση:1Βελτίωση:1Μεταρρύθμιση:1Αναβάθμιση:1 «...και άλλες διατάξεις»: 24 Νόμοι

20 20 ΕΣΥ: Δημόσια Υπηρεσία ή Δημόσια Επιχείρηση; Δημόσια Υπηρεσία: Παράγει και διαθέτει δωρεάν νόμους, διατάγματα, εγκυκλίους Δημόσια Υπηρεσία: Παράγει και διαθέτει δωρεάν νόμους, διατάγματα, εγκυκλίους Δημόσια Επιχείρηση: Παράγει και πωλεί ατομικές υπηρεσίες υγείας Δημόσια Επιχείρηση: Παράγει και πωλεί ατομικές υπηρεσίες υγείας Επιλογή: Κρατική Α.Ε. ή ΝΠΙΔ Vs ΝΠΔΔ;

21 21 Διάκριση Υπηρεσιών Υγείας α. Κρατικές Μονάδες Εκπαιδευτικά Γενικά Νοσοκομεία Εκπαιδευτικά Γενικά Νοσοκομεία Μη Εκπαιδευτικά Γενικά Νοσοκομεία Μη Εκπαιδευτικά Γενικά Νοσοκομεία Ειδικά Νοσοκομεία και Ειδικά Κέντρα Ειδικά Νοσοκομεία και Ειδικά Κέντρα Κέντρα Υγείας/Περιφ. Ιατρεία (ΠΦΥ) Κέντρα Υγείας/Περιφ. Ιατρεία (ΠΦΥ) β. Ιδιωτικές Μονάδες Εκπαιδευτικές Γενικές Κλινικές Εκπαιδευτικές Γενικές Κλινικές Μη Εκπαιδευτικές Κλινικές Μη Εκπαιδευτικές Κλινικές Πολυϊατρεία/Ατομικά Ιατρεία (ΠΦΥ) Πολυϊατρεία/Ατομικά Ιατρεία (ΠΦΥ)

22 22 Εργασιακές Σχέσεις στο ΕΣΥ Η πληγή της Μονιμότητας Η πληγή της Μονιμότητας Η πληγή του «Ενιαίου Μισθολογίου» Η πληγή του «Ενιαίου Μισθολογίου» Αλλαγή τρόπου Επιλογής και Εξέλιξης Αλλαγή τρόπου Επιλογής και Εξέλιξης Διαπραγματεύσιμες Αποδοχές Διαπραγματεύσιμες Αποδοχές Κίνητρα βάσει Αποτελεσματικότητας Κίνητρα βάσει Αποτελεσματικότητας

23 23 Εξορθολογισμός Οικονομικής Λειτουργίας Ενιαιοποίηση Πόρων (Χρηματοδότησης) Ενιαιοποίηση Πόρων (Χρηματοδότησης) Πραγματική Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Πραγματική Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Συμβάσεις και Πληρωμές Συμβάσεις και Πληρωμές Αναλυτική Λογιστική (Θέσεις Κόστους) Αναλυτική Λογιστική (Θέσεις Κόστους) Κεντρικές Προμήθειες (πλην Υπηρεσιών) Κεντρικές Προμήθειες (πλην Υπηρεσιών) Εκμετάλλευση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Εκμετάλλευση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Συνολική Ηλεκτρονική Λειτουργία Συνολική Ηλεκτρονική Λειτουργία

24 24 Επιστημονικό Management του ΕΣΥ Αυτόνομη Κεντρική Διοίκηση ΕΣΥ Αυτόνομη Κεντρική Διοίκηση ΕΣΥ Κατανομή Πιστώσεων βάσει Κριτηρίων Κατανομή Πιστώσεων βάσει Κριτηρίων Περιφερειακές Διοικήσεις με Αρμοδιότητες Περιφερειακές Διοικήσεις με Αρμοδιότητες Διοικητές Νοσοκομείων με Αρμοδιότητες Διοικητές Νοσοκομείων με Αρμοδιότητες Τεχνοκρατική Vs Πολιτικής (κομματικής) Διοίκησης Τεχνοκρατική Vs Πολιτικής (κομματικής) Διοίκησης Δημιουργία Επαγγελματικού Σώματος Managers Υπηρεσιών Υγείας Δημιουργία Επαγγελματικού Σώματος Managers Υπηρεσιών Υγείας Σαφής Διαχωρισμός Διοίκησης-Υπηρεσίας Σαφής Διαχωρισμός Διοίκησης-Υπηρεσίας

25 25 Ζητήματα Υγειονομικού Προσωπικού 1. Παραγωγή προσαρμοσμένη στις Ανάγκες 2. Αναβάθμιση Σπουδών-Ειδίκευσης 3. Κίνητρα Επαγγελματικού Αναπροσανατολισμού 4. Γεωγραφική Ισοκατανομή Θέσεων Εργασίας 5. Δείκτες Στελέχωσης Υπηρεσιών

26 26 Ποιοτικός Έλεγχος-Αξιολόγηση 1. Σύσταση Οργανισμού με Ειδικά Στελέχη 2. Κριτήρια και Κλίμακες Αξιολόγησης Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας 3. Διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης Μονάδων Υγείας 4. Διαδικασία Ατομικής Αξιολόγησης Υγειονομικού Προσωπικού

27 27 Mπορούμε να τα κάνουμε Υπάρχει πολιτική βούληση;


Κατέβασμα ppt "1 Η Έλλειψη Εθνικού Σχεδιασμού για την Υγεία και οι Δραματικές Επιπτώσεις της ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Γιώργος Ι. Στάθης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google