Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ρόλος του Εκπαιδευτή-εκπαιδευτικό υλικό & αξιολόγησή τους έμφαση στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ρόλος του Εκπαιδευτή-εκπαιδευτικό υλικό & αξιολόγησή τους έμφαση στην εκπαίδευση ενηλίκων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ρόλος του Εκπαιδευτή-εκπαιδευτικό υλικό & αξιολόγησή τους έμφαση στην εκπαίδευση ενηλίκων

2 Ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ο εκπαιδευτικός είναι «αυτός που διευκολύνει» τους μαθητές, και ο ρόλος του είναι σημαντικός στη διαμόρφωση του αρχικού κλίματος της τάξης. Θα πρέπει να εμπιστεύεται την ομάδα και τα άτομα. Αποκαθιστά και ερεθίζει την περιέργεια. Δημιουργεί καταστάσεις αλληλεπίδρασης. Παρέχει στο μαθητή τα μέσα ώστε να μπορεί να ρυθμίζει παντός είδους προβλήματα με δημιουργικό τρόπο. Παρέχει στο μαθητή όλα τα μέσα – κείμενα, βιβλιογραφία, αναφορές κλπ – τροφοδοτώντας έτσι τα ενδιαφέροντά του. Προσπαθεί να δώσει στους μαθητές του πρόσβαση στη μεγαλύτερη ποικιλία μορφωτικών πηγών. Θεωρεί ο ίδιος τον εαυτό του ως μορφωτική πηγή, ως σύμβουλο, γνωμοδότη ή ειδικό που η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την επιθυμία της.

3 Ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενθαρρύνει το μαθητή να εργασθεί σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του και τους στόχους που τον ενδιαφέρον. Αξιοποιεί την επιθυμία κάθε μαθητή να πραγματοποιήσει εργασίες που να έχουν νόημα για τον ίδιο. Βοηθά το μαθητή να μετατρέψει την επιθυμία του σε κινητήρια δύναμη. Στο βαθμό που ένα κλίμα αποδοχής εγκαθίσταται στην τάξη, γίνεται και ο ίδιος ένας συμμέτοχος στη συλλογική προσπάθεια για μάθηση. Είναι ένα ακόμη μέλος της ομάδας και εκφράζει την άποψή του με αυτή την ιδιότητα. Σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να διευκολύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ της λογικής του διδακτικού αντικειμένου και της λογικής της πορείας του αυτό-εκπαιδευόμενου και να διευθετεί για το σκοπό αυτό το περιβάλλον, έτσι ώστε αυτό να ερεθίζει και να προκαλεί ερωτήματα στη φυσική περιέργεια των μαθητευόμενων.

4 βασικές αρχές διδασκαλίας που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές στο έργο τους Ο εκπαιδευτής:  μεριμνά για τις φυσικές συνθήκες που συντελούν στη μάθηση των ενηλίκων  επιδιώκει να οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των ενηλίκων  εκθέτει τους εκπαιδευόμενους σε νέες ευκαιρίες αυτοεκπλήρωσης  τους βοηθάει να διασαφηνίσουν τις δικές τους επιδιώξεις  τους βοηθάει να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες τους ως πηγές μάθησης  τους βοηθάει να κάνουν διάγνωση των μαθησιακών αναγκών τους  τους βοηθάει να εντοπίσουν προβλήματα της ζωής τους, τα οποία προκύπτουν από τις μαθησιακές ανάγκες τους  γίνεται συνεκπαιδευόμενος στο πνεύμα της κοινής αναζήτησης  εμπλέκει τους εκπαιδευόμενους σε μια αμοιβαία διεργασία διατύπωσης εκπαιδευτικών στόχων  μοιράζεται με τους εκπαιδευόμενους πιθανές μεθόδους επίτευξης των στόχων αυτών  βοηθάει τους ενηλίκους να οργανωθούν για να αναλάβουν εργασίες  προσαρμόζει την παρουσίαση των δικών του πηγών στο επίπεδο των εμπειριών τους  τους εμπλέκει στον προσδιορισμό κριτηρίων και μεθόδων αποτίμησης της προόδου  τους βοηθάει να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν διαδικασίες αυτοαξιολόγησης

5 βασικές αρχές διδασκαλίας που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές στο έργο τους Συμπληρωματικά, οι εκπαιδευτές μπορούν να προστρέξουν στις γενικές αρχές της δια βίου μάθησης που διατύπωσαν οι Darkenwald and Merriam (1982):  Η προθυμία των ενηλίκων για μάθηση εξαρτάται από την προγενέστερη μόρφωσή τους.  Η κινητοποίηση παράγει πιο διευρυμένη και πιο μόνιμη μάθηση.  Η θετική επιβεβαίωση είναι αποτελεσματική.  Το διδακτικό υλικό πρέπει να παρουσιάζεται με οργανωμένο τρόπο.  Η μάθηση ενισχύεται από την επανάληψη.  Οι εργασίες που θέτουν κάποιον στόχο μαθαίνονται πιο εύκολα.  Η ενεργός συμμετοχή στη μάθηση βελτιώνει την εμπέδωση.  Το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει τη μάθηση.

6 Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις Πώς οργανώνεται η εξΑ διδασκαλία: -Προσυνενόηση με mail –τηλ. -Ο σύμβουλος απομακρυσμένος -Βοηθός για τεχνική υποστήριξη Πώς οργανώνεται η μελέτη στο σπίτι Το κανάλι επικοινωνίας (mail, ταχυδρομείο, τηλέφωνο) Καθοδήγηση για το υλικό (δομή, περιεχόμενο, πλοήγηση) Αξιολόγηση Προϋποθέσεις: βασικές γνώσεις Η/Υ, email, τηλέφωνο, διεύθυνση Ανά τακτικά διαστήματα συζητώνται: Η αποτελεσματικότητα Διορθώσεις στο πλαίσιο που συμφωνήθηκε στην πρώτη ΟΣΣ Εφαρμογή των γνώσεων στην καθημερινή εμπειρία Ανάθεση ομαδικών εργασιών Στην τελευταία ΟΣΣ, συνολική αποτίμηση και καθορισμός τελικής εξέτασης για τη λήψη διπλώματος  Ο καθηγητής/σύμβουλος έχει υπό την εποπτεία του ορισμένο αριθμό επιμορφούμενων, οι ποίοι χωρίζονται σε ομάδες των 10 ατόμων  Πραγματοποιούνται σε αίθουσα εκδηλώσεων κάποιας σχολικής μονάδας Η πρώτη ΟΣΣΟι άλλες ΟΣΣ

7 Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) Σκοπός του ΕΚΕΠΙΣ είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.  Το σύστημα αυτό στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση, στη σύνδεση της αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στην αναγνώριση και κατοχύρωση των επαγγελματικών προσόντων που παρέχονται από τη συνεχιζόμενη κατάρτιση. Έργο του ΕΚΕΠΙΣ αποτελεί η:  Πιστοποίηση Κέντρων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και Εξειδικευμένων Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης για άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα  Παρακολούθηση και Αξιολόγηση Πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)  Τήρηση Μητρώου Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)  Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)  Τήρηση Μητρώου Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ)  Πιστοποίηση Στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ)  Πιστοποίηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

8 Εκπαιδευτικό υλικό Το εκπαιδευτικό υλικό που εφαρμόζει το ΕΑΠ διέπεται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Καθοδηγεί στην εκμάθηση του γνωστικού υλικού. Προάγει την αλληλεπίδραση. Επεξηγεί δύσκολα σημεία και έννοιες. Αξιολογεί και εμψυχώνει τον σπουδαστή. Εντάσσεται σε μια διαδικασία αξιολόγησης και είναι ένα αποτέλεσμα ομαδικής εργασίας. πολυμορφικό χαρακτήρα  βασικά έντυπο υλικό, οπτικό υλικό (βίντεο), ακουστικό υλικό (κασέτες ήχου), παράλληλα κείμενα, πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου (κυρίως για θέματα ενημέρωσης).

9 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υλικού για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (1/5) συμβουλές για το πώς πρέπει να μελετηθεί το υλικό σαφώς καθορισμένοι στόχοι, προσδοκώμενα αποτελέσματα και έννοιες-κλειδιά για κάθε ενότητα κατά το δυνατόν απλούστερη διατύπωση πολλά παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης συχνές αναφορές στην εμπειρία του σπουδαστή

10 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υλικού για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (2/5) ασκήσεις (δραστηριότητες) αυτοαξιολόγησης συνοδευόμενες από τις σωστές απαντήσεις, και συζήτηση για πιθανές δυσκολίες και λάθη ασκήσεις (δραστηριότητες) με στόχο τον περαιτέρω προβληματισμό, εμβάθυνση και αυτοαξιολόγηση απεικονίσεις, όπου μπορούν να αντικαταστήσουν καλύτερα ένα εκτενές κείμενο

11 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υλικού για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (3/5) κατατμημένη παρουσίαση της ύλης (μικρά σε έκταση κεφάλαια και ενότητες, λιγότερες λέξεις ανά σελίδα, απ’ ότι συνήθως) πλαίσια όπου παρουσιάζονται σημαντικά σημεία και επεξηγούνται δύσκολες έννοιες επεξηγηματικοί τίτλοι και υπότιτλοι σύνοψη στο τέλος κάθε κεφαλαίου

12 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υλικού για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (4/5) φιλικό προς το σπουδαστή συγγραφικό ύφος ("εγώ" - καθηγητής, "εσείς" - σπουδαστές) σαφώς διατυπωμένη επίγνωση των διαφόρων δυσκολιών που πιθανότατα θα αντιμετωπίσει ο σπουδαστής κατάλογοι βιβλιογραφικών αναφορών, προτάσεις για παραπέρα διάβασμα, οδηγίες για ανεύρεση συμπληρωματικών πηγών

13 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υλικού για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (5/5) χρήση εναλλακτικών μορφών του υλικού, όπου κρίνεται απαραίτητο (π.χ. χρήση ηχογραφήσεων, βιντεοταινιών, κλπ) κατατοπιστικές οδηγίες για τη σύνδεση της ύλης, όταν αυτή παρουσιάζεται με διαφορετικά μέσα (π.χ. έντυπο υλικό και ηχογραφήσεις σε κασέτες)

14 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ορισμοί) Απόδοση μιας ορισμένης αξίας σε κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή γεγονός, με βάση συγκεκριμένα, σαφή και προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια και μέθοδο εκτίμησης. (Κασσωτάκης) (Κασσωτάκης) Πράξη με την οποία για ένα υποκείμενο, αντικείμενο, κατάσταση ή γεγονός εκφράζουμε μια κρίση με βάση ένα ή περισσότερα κριτήρια, όποια κι΄ αν είναι αυτά. Πράξη με την οποία για ένα υποκείμενο, αντικείμενο, κατάσταση ή γεγονός εκφράζουμε μια κρίση με βάση ένα ή περισσότερα κριτήρια, όποια κι΄ αν είναι αυτά. (Noizet & Caverni) Πράξη με την οποία για ένα υποκείμενο, αντικείμενο, κατάσταση ή γεγονός εκφράζουμε μια κρίση με βάση ένα ή περισσότερα κριτήρια, όποια κι΄ αν είναι αυτά. Πράξη με την οποία για ένα υποκείμενο, αντικείμενο, κατάσταση ή γεγονός εκφράζουμε μια κρίση με βάση ένα ή περισσότερα κριτήρια, όποια κι΄ αν είναι αυτά. (Noizet & Caverni) Αξιολόγηση: Γιατί; Τι; Πως; Ποιος; Ποιον; Πότε; Αξιολόγηση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. Ε. Νίκος Ανδρεαδάκης, επίκουρος καθηγητής

15 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ επίτευγμαεπίτευγμαεπίτευγμαεπίτευγμα απολογισμός τεστ έλεγχος βαθμολόγηση μέτρηση παρακολούθηση αποτίμηση απόδοση αποτελεσματικότητα εκτίμηση απόφαση αξιολογησιμότητααξιολογησιμότητααξιολογησιμότητααξιολογησιμότητα μέτρηση

16 ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΟΡΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΣ (CONTROL): 1) Κλειστή διαδικασία που καταλήγει σε επιβραβεύσεις ή κυρώσεις (vs ανοικτή διαδικασία που συμβάλλει στην ανάπτυξη και βελτίωση του προγράμματος), 2) Πραγματοποιείται με βάση ένα προϋπάρχον μοντέλο αναφοράς (vs το μοντέλο μπορεί να τροποποιηθεί, να βελτιωθεί και να εμπλουτιστεί), 3) Διενεργείται από μια ιεραρχημένη υπηρεσία με πλήρη διαχωρισμό των ελεγκτών από τους ελεγχόμενους (vs δίνεται έμφαση στην έκφραση όλων των συντελεστών του προγράμματος, στις διαφορές τους, στις αντιθέσεις, τις συνεργασίες και τις συγκρούσεις), 4) Κατακερματισμός του προγράμματος σε απλά και διακριτά στοιχεία, άμεσα παρατηρήσιμα και ελέγξιμα (vs έμφαση σε συσχετίσεις και αλληλεξαρτήσεις, ανάλυση των αντιφάσεων που ανακύπτουν).  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ (ΑSSESSMENT): Αναφέρεται στη μαθησιακή πρόοδο των εκπαιδευομένων  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ή ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (AUDIT): Αιτιολόγηση της χρήσης πόρων και διασφάλιση οικονομικού ελέγχου.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ (MONITORING): Αναφέρεται στην εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ειδικότερα στη συστηματική συγκέντρωση στοιχείων για την πορεία υλοποίησής του και είναι έργο της διοίκησης του φορέα υλοποίησης.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΜΟΤΗΤΑ (EVALUABILITY): Δηλώνει το βαθμό στον οποίο ένας εκπαιδευτικός σχεδιασμός μπορεί να αξιολογηθεί, τις πιθανές επιπτώσεις των προβλημάτων που μπορεί να συναντήσουν οι αξιολογητές καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης.

17 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ (ορισμοί) Συστηματική ανάλυση των σημαντικότερων πλευρών μιας πολιτικής, ενός οργανισμού ή ενός προγράμματος, με έμφαση στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα χρήσης τους. Κύριος σκοπός είναι η συμβολή στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, στην κατανομή των πόρων και του επιπέδου υπευθυνότητας. (Ο.Ο.Σ.Α) Συστηματική ανάλυση των σημαντικότερων πλευρών μιας πολιτικής, ενός οργανισμού ή ενός προγράμματος, με έμφαση στην εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και τη δυνατότητα χρήσης τους. Κύριος σκοπός είναι η συμβολή στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, στην κατανομή των πόρων και του επιπέδου υπευθυνότητας. (Ο.Ο.Σ.Α) Συστηματική, έγκυρη και αναλυτική διαδικασία με αυστηρό σχεδιασμό, θεμελιωμένες - αναγνωρισμένες ερευνητικές τεχνικές αλλά και σωστή χρησιμοποίηση των μεθόδων που επιλέγονται. Τα αποτελέσματά της πρέπει να είναι αναπαραγώγιμα από έναν άλλο αξιολογητή που έχει πρόσβαση στα ίδια δεδομένα και χρησιμοποιεί τις ίδιες τεχνικές. Θα πρέπει να στοχεύει στην επεξεργασία των σημαντικότερων ερωτημάτων που θέτει ο σχεδιασμός. Να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών και να λαμβάνει υπόψη τους διαθέσιμους πόρους. (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ) Συστηματική, έγκυρη και αναλυτική διαδικασία με αυστηρό σχεδιασμό, θεμελιωμένες - αναγνωρισμένες ερευνητικές τεχνικές αλλά και σωστή χρησιμοποίηση των μεθόδων που επιλέγονται. Τα αποτελέσματά της πρέπει να είναι αναπαραγώγιμα από έναν άλλο αξιολογητή που έχει πρόσβαση στα ίδια δεδομένα και χρησιμοποιεί τις ίδιες τεχνικές. Θα πρέπει να στοχεύει στην επεξεργασία των σημαντικότερων ερωτημάτων που θέτει ο σχεδιασμός. Να είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών και να λαμβάνει υπόψη τους διαθέσιμους πόρους. (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ)

18 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ Η πολυεπίπεδη και συστηματικά οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία: θεσμοί, φορείς, πρόσωπα, πλαίσια και διεργασίες ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού εκτιμούνται με βάση θεσμοί, φορείς, πρόσωπα, πλαίσια και διεργασίες ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού εκτιμούνται με βάση τόσο συγκεκριμένα, αντικειμενικά και προκαθορισμένα κριτήρια όσο και ποιοτικά-υποκειμενικά κριτήρια, με στόχο τη λήψη έγκυρων αποφάσεων σχετικά με την επιλογή, την τροποποίηση, και την αποτίμηση, εκπαιδευτικών πρακτικών και διαδικασιών. Η πολυεπίπεδη και συστηματικά οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία: θεσμοί, φορείς, πρόσωπα, πλαίσια και διεργασίες ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού εκτιμούνται με βάση θεσμοί, φορείς, πρόσωπα, πλαίσια και διεργασίες ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού εκτιμούνται με βάση τόσο συγκεκριμένα, αντικειμενικά και προκαθορισμένα κριτήρια όσο και ποιοτικά-υποκειμενικά κριτήρια, με στόχο τη λήψη έγκυρων αποφάσεων σχετικά με την επιλογή, την τροποποίηση, και την αποτίμηση, εκπαιδευτικών πρακτικών και διαδικασιών.

19 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ (αντικείμενα) ΕΜΨΥΧΑ  Εκπαιδευόμενοι  Εκπαιδευτές  Διοικητικό προσωπικό  Επιστημονικός υπεύθυνος  Επιστημονικοί σύμβουλοι  Γραμματειακή υποστήριξη  Λοιπά αντικείμεναΕΜΨΥΧΑ  Εκπαιδευόμενοι  Εκπαιδευτές  Διοικητικό προσωπικό  Επιστημονικός υπεύθυνος  Επιστημονικοί σύμβουλοι  Γραμματειακή υποστήριξη  Λοιπά αντικείμενα ΜΗ ΕΜΨΥΧΑ  Κτιριακή & υλικοτεχνική υποδομή  Οργάνωση και λειτουργία  Οικονομικές παροχές  Διαδικασία επιλογής εκπαιδευομένων  Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών  Προγράμματα σπουδών  Διάρθρωση ωρολογ. προγράμματος  Εφαρμογή προγράμματος  Εκπαιδευτικό υλικό, μέσα, εργαστήρια  Διαδικασία πιστοποίησης  Μετα-παρακολούθηση  Λοιπά αντικείμενα ΜΗ ΕΜΨΥΧΑ  Κτιριακή & υλικοτεχνική υποδομή  Οργάνωση και λειτουργία  Οικονομικές παροχές  Διαδικασία επιλογής εκπαιδευομένων  Διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών  Προγράμματα σπουδών  Διάρθρωση ωρολογ. προγράμματος  Εφαρμογή προγράμματος  Εκπαιδευτικό υλικό, μέσα, εργαστήρια  Διαδικασία πιστοποίησης  Μετα-παρακολούθηση  Λοιπά αντικείμενα ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ  Προετοιμασία μαθήματος  Γνώση του αντικειμένου  Διδακτική μεθοδολογία  Σχέσεις με εκπαιδευόμενους  Συνεργασία με προσωπικό  Χρήση υλικών, μέσων, εργαστηρίων  Λοιπά ειδικά στοιχεία

20 ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (χρόνος αξιολόγησης) ΑΡΧΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΜΕΤΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΤΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ

21 ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (στοχοθεσία αξιολόγησης) ΝΟΡΜΙΚΗΣΥΣΤΗΜΙΚΗΑΥΘΕΝΤΙΚΗ  Επιδιώκεται να ελεγχθεί η θέση ενός εκπαιδευτικού σχεδιασμού σε σχέση με άλλους συναφείς.  Τοποθέτηση του σχεδιασμού απέναντι στους υπόλοιπους.  Επιδιώκεται να ελεγχθεί αν η στοχοθεσία κατακτήθηκε από τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό.  Τοποθέτηση του σχεδιασμού απέναντι στους στόχους.  Επιδιώκεται να ελεγχθεί η «ατομική» πρόοδος του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  Τοποθέτηση του σχεδιασμού απέναντι στον εαυτό του.

22 ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ( θέση φορέα αξιολόγησης) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ο φορέας ανήκει στο προσωπικό που υλοποιεί το σχεδιασμό ή τον οργανισμό που εποπτεύει το σχεδιασμό.  Πρόκειται για συμμετοχική αξιολόγηση.  Ο αξιολογητής γνωρίζει πολύ καλά τον οργανισμό, τους στόχους του σχεδιασμού αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σ΄ αυτό/ον.  Ο αξιολογητής μπορεί ευκολότερα να αντλήσει αξιόπιστες πληροφορίες γιατί υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε σχέση με έναν εξωτερικό αξιολογητή.  Ο αξιολογητής ενδιαφέρεται περισσότερο για την εξέλιξη του σχεδιασμού.  Είναι σε θέση, μετά το πέρας του σχεδιασμός, να εφαρμόσει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του οργανισμού που υπό την εποπτεία του υλοποιείται ο σχεδιασμός. Ο φορέας δεν ανήκει στον οργανισμό που υλοποιεί το σχεδιασμό  Πρόκειται για μη συμμετοχική αξιολόγηση.  Δεν έχει εξάρτηση από τον οργανισμό, ούτε ιεραρχική θέση με κανέναν από τους συντελεστές του σχεδιασμού.  Δε δεσμεύεται από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αλλά και από την εξέλιξη του σχεδιασμού.  Έχοντας πιθανόν αναλάβει αξιολογήσεις και για άλλους οργανισμούς, είναι σε θέση να διαμορφώσει μια σφαιρικότερη αντίληψη για τον υπό αξιολόγηση σχεδιασμό.

23 ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ( θέση φορέα αξιολόγησης) ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό προβλημάτων και στη μεθόδευση επίλυσής τους.  Επιτελείται από πρόσωπα που δεν έχουν άμεση σχέση με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, άρα πιο αξιόπιστες κρίσεις.  Γίνεται σε συγκεκριμένο και περιορισμένο χρόνο και δεν προσθέτει απασχόληση στους εμπλεκόμενους φορείς.  Ενισχύεται η συγκρισιμότητα των κρίσεων (εφόσον ο φορέας επισκέπτεται διάφορους αντίστοιχους σχεδιασμούς) και έτσι διευκολύνεται η διατύπωση προτάσεων βελτίωσης ευρείας εμβέλειας.  Ενισχύει το πνεύμα της συλλογικότητας και της συνεργασίας.  Ευαισθητοποιεί τα άτομα και ενισχύει τη γνώση και την αυτοπεποίθησή τους, ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες.  Ενισχύει την ικανότητα του εκπαιδευτικού σχεδιασμού για αυτοέλεγχο. Καλλιεργεί κλίμα συνευθύνης των εμπλεκομένων στις διαδικασίες της και αυτοδέσμευσής τους για βελτίωση του έργου τους.

24 ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (θέση φορέα αξιολόγησης) ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΕΞΩΤΕΡΙΚΗ  Τα αποτελέσματά της δεν γίνονται εύκολα κτήμα εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων και δεν συμβάλλουν στη δραστηριοποίησή τους για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος.  Προάγει τον ατομισμό και αποσυνθέτει το συλλογικό πνεύμα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  Επικεντρώνεται στα μετρήσιμα και παρατηρήσιμα αποτελέσματα της διαδικασίας καθώς και στις ικανότητες των προσώπων, παραμερίζοντας στοιχεία που συμβάλλουν στην ποιότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος.  Δεν προάγει τη συνειδητοποίηση και την αυτογνωσία εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.  Δυσκολία υπέρβασης των συγκρούσεων όταν αυτές εμφανίζονται.  Ανάγκη πάντα να υπάρχει ένα τρίτο ¨μάτι¨, ένας εξωτερικός κριτής της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  Επικέντρωση συχνά σε ζητήματα που αφορούν ανώδυνες πτυχές του σχεδιασμού ή σε πτυχές που δεν φέρει συνήθως ευθύνη ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός.  Έλλειψη συστηματικότητας στη διαδικασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  Δημιουργεί μια τάση εσωστρέφειας του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και δυσκολία σύνδεσής του με άλλους αντίστοιχους.

25 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η οργάνωση της διαδικασίας με βάση ορισμένες γενικές αρχές και κριτήρια: θεωρητικό πλαίσιο, σκοποί & στόχοι, εμβέλεια εφαρμογής, αξία και χρήση των αποτελεσμάτων, ρόλοι αξιολογητή & συντελεστών, μέθοδοι, αντικείμενα, άξονες ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Είναι η σχηματοποίηση γενικών αρχών και κριτηρίων που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Είναι η σχηματοποίηση γενικών αρχών και κριτηρίων που διέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης. ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Είναι η εφαρμογή ενός μοντέλου αξιολόγησης ή μέρους ή συνδυασμού μοντέλων σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό. ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Είναι η εφαρμογή ενός μοντέλου αξιολόγησης ή μέρους ή συνδυασμού μοντέλων σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σχεδιασμό.

26 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (Kirkpatrick) (ανταπόκριση, μάθηση, συμπεριφορά, αποτελέσματα) ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ (Kirkpatrick) (ανταπόκριση, μάθηση, συμπεριφορά, αποτελέσματα) CIPP (Stufflebeam) (πλαίσιο, είσοδος, διαδικασία, αποτέλεσμα) CIPP (Stufflebeam) (πλαίσιο, είσοδος, διαδικασία, αποτέλεσμα) ΕΝΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ (Fetterman) (καταγραφή, προσδιορισμός στόχων, διαμόρφωση στρατηγικών, καθορισμός κριτηρίων) ΕΝΔΥΝΑΜΩΤΙΚΟ (Fetterman) (καταγραφή, προσδιορισμός στόχων, διαμόρφωση στρατηγικών, καθορισμός κριτηρίων) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ (Stake) (κατάσταση, παρέμβαση, αποτελέσματα) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ (Stake) (κατάσταση, παρέμβαση, αποτελέσματα) Καταγραφή: Οι συμμετέχοντες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τοποθετούνται κριτικά απέναντί του. Διατυπώνουν και τεκμηριώνουν απόψεις, αναδύουν πλεονεκτήματα, καταγράφουν προβλήματα, ιεραρχούν προτεραιότητες. Προσδιορισμός στόχων: Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να θέσουν στόχους σε συνεργασία με αξιολογητή/ες. Συναίνεση και δημιουργική σύνθεση. Εξειδίκευση στόχων. Διαμόρφωση στρατηγικών: Διαμόρφωση εναλλακτικών στρατηγικών για επίτευξη στόχων. Επανασχεδιασμός στρατηγικών αν χρειαστεί. Καθορισμός κριτηρίων: Προσδιορισμός κριτηρίων για τον έλεγχο επίτευξης των στόχων. Διαμόρφωση κοινού πλαισίου αξιολόγησης. Σύνδεση κριτηρίων με ενέργειες και στόχους. Καταγραφή: Οι συμμετέχοντες στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό τοποθετούνται κριτικά απέναντί του. Διατυπώνουν και τεκμηριώνουν απόψεις, αναδύουν πλεονεκτήματα, καταγράφουν προβλήματα, ιεραρχούν προτεραιότητες. Προσδιορισμός στόχων: Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να θέσουν στόχους σε συνεργασία με αξιολογητή/ες. Συναίνεση και δημιουργική σύνθεση. Εξειδίκευση στόχων. Διαμόρφωση στρατηγικών: Διαμόρφωση εναλλακτικών στρατηγικών για επίτευξη στόχων. Επανασχεδιασμός στρατηγικών αν χρειαστεί. Καθορισμός κριτηρίων: Προσδιορισμός κριτηρίων για τον έλεγχο επίτευξης των στόχων. Διαμόρφωση κοινού πλαισίου αξιολόγησης. Σύνδεση κριτηρίων με ενέργειες και στόχους.

27 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ανάλυση του εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ανάλυση πλαισίου υλοποίησης, επισκόπηση παλαιότερων συναφών σχεδιασμών, επιλογή μοντέλου/ων και τυπολογιών αξιολόγησης) Επιλογή αποδεκτών αξιολόγησης Ανάλυση χαρακτηριστικών συμμετεχόντων (ανάγκες, προσδοκίες, αντικειμενικές δυσκολίες, δυναμική ομάδων) Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πιθανά προβλήματα, αξιολογησιμότητα (εντοπισμός προβλημάτων, διαμόρφωση εναλλακτικών στρατηγικών και τρόποι αντιμετώπισης) ΒΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθορισμός σκοπών- στόχων αξιολόγησης (διατύπωση γενικών ερωτημάτων) Γ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ-ΜΕΘΟΔΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ Προσδιορισμός αντικειμένων (εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, υλικοτεχνική υποδομή, οργανωτική υποστήριξη, κ.λπ.) Επιλογή ερευνητικών στρατηγικών (βλ. επόμενο) Επιλογή μεθόδων-τεχνικών (βλ. επόμενο) Δ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ, ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Καθορισμός αξόνων για καθένα αντικείμενο Διατύπωση κριτηρίων για καθένα αντικείμενο (σχέσεις με εκπαιδευτές, σχέσεις με άλλους εκπαιδευόμενους, βαθμός συνεργασίας, κ.λπ.) Ε ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ Διάρκεια φάσεων Κόστος φάσεων ΣΤΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Εφαρμογή με τροποποιήσεις αν χρειαστεί ΖΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συγγραφή, διατύπωση συμπερασμάτων-προτάσεων. Κοινοποίηση αποτελεσμάτων. Μετα-αξιολόγηση ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΜΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 2005-2006.ppt ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΜΕΤΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΜΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 2005-2006.ppt Η ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

28 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑπογραφήΔημοσκόπηση Πειραματική έρευνα Μελέτη περιπτώσεων Έρευνα-δράση Εθνογραφική έρευνα Μελέτη κρίσιμων περιστατικών Ομάδες εστίασης ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑπογραφήΔημοσκόπηση Πειραματική έρευνα Μελέτη περιπτώσεων Έρευνα-δράση Εθνογραφική έρευνα Μελέτη κρίσιμων περιστατικών Ομάδες εστίασης ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣΠαρατήρησηΕρωτηματολόγιοΈκθεσηΣυνέντευξη Ελεύθερη συζήτηση Ημερολόγιο Κλίμακες μέτρησης Κοινωνιομετρικές-ψυχομετρικές τεχνικές Τεστ γνώσεων-δεξιοτήτων Φάκελος υλικού ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΤΕΧΝΙΚΕΣΠαρατήρησηΕρωτηματολόγιοΈκθεσηΣυνέντευξη Ελεύθερη συζήτηση Ημερολόγιο Κλίμακες μέτρησης Κοινωνιομετρικές-ψυχομετρικές τεχνικές Τεστ γνώσεων-δεξιοτήτων Φάκελος υλικού

29 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ  Α. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ  Β. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ  Γ. ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ  Δ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ  Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ………………………………………………………………………………………………………………  Α. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ  Β. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ  Γ. ΣΥΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ  Δ. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ  Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

30 USER MODELING meets the Web Alexandra I. Cristea Modern Information Systems seminar, 26th February 2002

31 What is a user model? Elaine Rich: "Most systems that interact with human users contain, even if only implicitly, some sort of model of the creatures they will be interacting with."

32 What is a user model? Robert Kass: "... systems that tailor their behaviour to individual users' needs often have an explicit representation structure that contains information about their users, this structure is generally called a user model."

33 What is a user model, here: ”If a program can change its behaviour based on something related to the user, then the program does (implicit or explicit) user modelling.”

34 Why user modelling? pertinent information  What is pertinent to me may not be pertinent to you  information should flow within and between users  users should control the level of information-push large amounts of information  too much information, too little time  people often become aware of information when it is not immediately relevant to their needs  Difficult to handle  Etc.

35 User modelling is always about guessing …

36 Gerhard Fischer 1 HFA Lecture, OZCHI’2000

37 Lumière & Office helper

38 Δραστηριότητα … Analyze Me: Open Learner’s Model in an Adaptive Web Testing System

39 Στοιχεία


Κατέβασμα ppt "Ρόλος του Εκπαιδευτή-εκπαιδευτικό υλικό & αξιολόγησή τους έμφαση στην εκπαίδευση ενηλίκων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google