Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 2: Θεμέλια Δρ. Α. Ραφαηλίδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πάτρα ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 2: Θεμέλια Δρ. Α. Ραφαηλίδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πάτρα ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 2: Θεμέλια Δρ. Α. Ραφαηλίδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πάτρα ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

2 2. Henry Ford Quadricycle, 1896 Model A, 1903 Model T, 1908 Μείωση χρόνου κατασκευής κινητήρα & πλαισίου από 12,5 ώρες σε 93 λεπτά.

3 3. Η Εξέλιξη της Θεωρίας του Μάνατζμεντ

4 4. Προκλασικοί  Owen, R. (1771 – 1858)  Ενδιαφέρον για τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης  Babbage, C. (1792 – 1871)  1 η πρακτική αριθμομηχανή και «αναλυτική μηχανή» (πρωτότυπο σύγχρονων υπολογιστών)  Εξειδίκευση και της πνευματικής εργασίας  Διαμοιρασμός κερδών  Towne, H. (1844 – 1924)  Σημασία του μάνατζμεντ ως διακριτή επιστήμη και κάλεσμα για δημιουργία βασικών αρχών του

5 5. Κλασικοί – Επιστημονικό Μάνατζμεντ  Taylor, F. (1856 – 1915)  Επιστημονική μελέτη κάθε τμήματος εργασίας και ανάπτυξη βέλτιστης μεθόδου υλοποίησής της  Προσεκτική επιλογή εργατών και εκπαίδευση ώστε να εκτελούν την εργασία βάσει της επιστημονικά ανεπτυγμένης μεθόδου  Πλήρης συνεργασία με εργάτες ώστε να βεβαιώνεται πως χρησιμοποιείται η επιστημονική μέθοδος  Καταμερισμός έργου: μάνατζερς σχεδιάζουν βάσει επιστημονικών αρχών, εργάτες εκτελούν εργασία ανάλογα  Gilbreths (1878 – 1972)  Gannt, H. (1861 – 1919)

6 6. Κλασικοί – Γραφειοκρατικό Μάνατζμεντ  Weber (1864 – 1920) Η Ιδεατή Γραφειοκρατία κατά Weber ΧαρακτηριστικόΠεριγραφή Εξειδίκευση εργασίαςΕργασία καταμερισμένη σε σαφώς ορισμένα επιμέρους έργα Επίσημοι κανόνες και διαδικασίες Γραπτοί κανόνες και διαδικασίες προσδιορισμού συμπεριφοράς «Απροσωπία»Ενιαίοι κανόνες, διαδικασίες και ποινές Σαφής ιεραρχίαΠολλαπλά επίπεδα ιεραρχίας με σαφώς προσδιορισμένες σχέσεις Εξέλιξη βάσει ικανοτήτωνΕπιλογή – ανέλιξη βάσει ικανοτήτων και απόδοσης

7 7. Κλασικοί – Διαχειριστικό Μάνατζμεντ  Fayol (1841 – 1925)  Barnard (1886 – 1961)  Κατανομή εργασίας  Εξουσία  Πειθαρχία  Ενότητα διοίκησης  Μοναδική κατεύθυνση  Υποταγή του ατομικού στο συνολικό συμφέρον  Αποζημίωση  Συγκέντρωση  Κλιμακωτή αλυσίδα  Τάξη  Ισότητα  Σταθερότητα απασχόλησης  Πρωτοβουλία  Πνεύμα ομάδας Το δικαίωμα να δίνει κανείς εντολές, και η ισχύς να απαιτεί την εκτέλεσή τους Η εξουσία δεν εξαρτάται τόσο από τα άτομα που την ασκούν, όσο από τη διάθεση εκείνων που δέχονται τις εντολές να υπακούσουν

8 8. Συμπεριφορική Προσέγγιση – Πρώιμοι Θεωρητικοί  Münsterberg (1863 – 1916), πατέρας της βιομηχανικής ψυχολογίας  Εύρεση κατάλληλου ατόμου για συγκεκριμένη δουλειά  Ψυχολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να αποδώσουν τα άτομα  Τρόποι επιρροής των υπαλλήλων ώστε να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τα συμφέροντα του οργανισμού  Follett (1868 – 1933)  Αλληλεπίδραση ατόμου – ομάδας  Ομάδες αυτοδιοικούμενες – αυτοελεγχόμενες  Κατανομή ισχύος – εξουσίας  Επίλυση συγκρούσεων μέσω ολοκλήρωσης  Ολοκληρωτική ενότητα

9 9. Συμπεριφορική Προσέγγιση – Μελέτες Hawthorne  Τρεις ομάδες μελετών (1924 – 27, 1927 – 33, 1931 – 32)  Φαινόμενο Hawthorne (σχετ. με Heisenberg): η πιθανότητα βελτίωσης της απόδοσης των εργαζομένων που λαμβάνουν μέρος σε μελέτη, απλά εξαιτίας της αυξημένης προσοχής που τυγχάνουν  Σημασία των κοινωνικών πλευρών της εργασίας, ειδικά: (α) της προσοχής των προϊστάμενων και (β) των σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας

10 10. Συμπεριφορική Προσέγγιση – Κίνημα Ανθρωπίνων Σχέσεων (1)  Maslow (1908 – 1970) (Θεωρία Κινήτρων)  Ανάγκες που ποτέ δεν ικανοποιούνται πλήρως  Δράση ώστε να καλυφθούν ανάγκες που δεν ικανοποιούνται σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή  Ιεράρχηση αναγκών (σωματικές, ασφάλειας, «ανήκειν», αναγνώρισης, αυτοεκπλήρωσης)  McGregor (1906 – 1964) (Θεωρίες Χ και Υ, βλ. επομ.)

11 11. Συμπεριφορική Προσέγγιση – Κίνημα Ανθρωπίνων Σχέσεων (2) Θεωρία Χ 1. Στον μέσο άνθρωπο δεν αρέσει η εργασία και προσπαθεί να την αποφύγει 2. Οι περισσότεροι πρέπει να πιέζονται, ελέγχονται και κατευθύνονται για να εργάζονται για την επιτυχία των οργανωσιακών στόχων 3. Ο μέσος άνθρωπος χρειάζεται διεύθυνση, αποφεύγει την ευθύνη, δεν έχει μεγάλες φιλοδοξίες και αποζητά κυρίως την ασφάλεια Θεωρία Υ 1. Οι περισσότεροι δεν αποφεύγουν την εργασία 2. Οι περισσότεροι μπορούν να αυτοδιοικούνται και να αυτοελέγχονται 3. Η δέσμευση στην επιδίωξη των στόχων είναι συνάρτηση των οφελών, ειδικά της ανάγκης για αναγνώριση και αυτό-εκπλήρωση 4. Υπό κατάλληλες συνθήκες, το άτομο αποζητά την ανάληψη ευθύνης 5. Πολλοί μπορούν να είναι δημιουργικοί και καινοτομικοί 6. Οι νοητικές δυνατότητες των εργαζομένων χρησιμοποιούνται μόνο εν μέρει από τους οργανισμούς

12 12. Συμπεριφορική Προσέγγιση – Επιστήμη της Συμπεριφοράς  Μάνατζμεντ, ψυχολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία και οικονομική ως βάσεις ανάπτυξης θεωριών για την ανθρώπινη συμπεριφορά στους οργανισμούς

13 13. Ποσοτική Προσέγγιση  Επιστήμη του Μάνατζμεντ ή Επιχειρησιακή Έρευνα  Χρήση μαθηματικών και στατιστικών μεθόδων  Διοίκηση Λειτουργιών  Οργάνωση παραγωγής και διανομής  Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης  Μετασχηματισμός δεδομένων σε πληροφόρηση (π.χ. data mining και χειρισμός big data)

14 14. Σύγχρονες Απόψεις – Θεωρία Συστημάτων (1)

15 15. Σύγχρονες Απόψεις – Θεωρία Συστημάτων (2) Ανοικτό Σύστημα Κλειστό Σύστημα

16 16. Κακή Αντίληψη του Περιβάλλοντος: Ford Edsel Χαρακτηριστικά Ανοικτών Συστημάτων: -Αρνητική Εντροπία -Συνέργεια

17 17. Σύγχρονες Απόψεις – Θεωρία Ενδεχομένων  Δεν υπάρχουν καθολικά ισχύουσες αρχές

18 18. Αναδυόμενες Σύγχρονες Απόψεις Θεωρία Ζ (Ouchi), TQM

19 19. Ανακεφαλαίωση ΠροσέγγισηΒασική Συνεισφορά Κλασική-Ανάγκη για επιστημονική προσέγγιση του μάνατζμεντ -Μέθοδοι εργασίας μπορούν να βελτιωθούν μέσα από μελέτη -Αρχές για την αποδοτική διοίκηση οργανισμών -Αμοιβή ως κίνητρο Συμπεριφορική-Σημασία θεμάτων επικοινωνίας, δυναμική ομάδων, κινήτρων, ηγεσίας -Πρακτικές εφαρμογές συμπεριφορικών μελετών -Χρήση πεδίων όπως μάνατζμεντ, ψυχολογία, κοινωνιολογία, ανθρωπολογία και οικονομική -Εργαζόμενοι ως ανθρώπινοι πόροι και όχι ως εργαλεία Ποσοτική-Ποσοτικά βοηθήματα στη λήψη αποφάσεων -Ποσοτικά εργαλεία για την παραγωγή προϊόντων – υπηρεσιών -Εργαλεία πληροφορικής στο μάνατζμεντ Σύγχρονες-Οργανισμοί ως συστήματα -Πιθανή σημασία περιβάλλοντος και ανατροφοδότησης -Δεν υπάρχει ένας βέλτιστος τρόπος διοίκησης

20  http://education-portal.com/academy/course/principles- of-management-course.html


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 2: Θεμέλια Δρ. Α. Ραφαηλίδης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πάτρα ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google