Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PAY AND CONTRACTS OF EMPLOYMENT ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PAY AND CONTRACTS OF EMPLOYMENT ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PAY AND CONTRACTS OF EMPLOYMENT ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ

2 Οι μισθοί και τα συμβόλαια εργοδότησης έχουν μεγάλη σημασία για όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα για τις γραμματείς, για να κατανοούν τα συστήματα πληρωμών και τις διαδικασίες. Οι μισθοί και τα συμβόλαια εργοδότησης έχουν μεγάλη σημασία για όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα για τις γραμματείς, για να κατανοούν τα συστήματα πληρωμών και τις διαδικασίες. Gross Salary: Ακάθαρτος Μισθός (χωρίς περικοπές) Gross Salary: Ακάθαρτος Μισθός (χωρίς περικοπές) Net Salary: Καθαρός Μισθός (μετά τις αποκοπές) Net Salary: Καθαρός Μισθός (μετά τις αποκοπές)

3 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα EUR Φορολογικός Συντελεστής % 0 – 19,500 0 19,501 – 28,000 20 28,001 – 36,300 25 36,301 – και πάνω 30

4 Υποχρεωτικές Αποκοπές Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αφαιρεί από τους μισθούς των υπαλλήλων τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Πόσο είναι στη Κύπρο; Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αφαιρεί από τους μισθούς των υπαλλήλων τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Πόσο είναι στη Κύπρο;

5 Μη Υποχρεωτικές Αποκοπές Αυτές οι αποκοπές δεν είναι υποχρεωτικές και γίνονται πάντα με την συναίνεση του υπαλλήλου. Είναι σταθερές αποκοπές και περιλαμβάνονται εισφορές σε κοινωνικά ταμεία, ταμεία προνοίας, ταμεία αδειών, ταμείο υγείας, συντεχνίες κλπ. Αυτές οι αποκοπές υπολογίζονται με τον ακάθαρτο μισθό και εμφανίζονται όλα μαζί στο Pay Slip. Αυτές οι αποκοπές δεν είναι υποχρεωτικές και γίνονται πάντα με την συναίνεση του υπαλλήλου. Είναι σταθερές αποκοπές και περιλαμβάνονται εισφορές σε κοινωνικά ταμεία, ταμεία προνοίας, ταμεία αδειών, ταμείο υγείας, συντεχνίες κλπ. Αυτές οι αποκοπές υπολογίζονται με τον ακάθαρτο μισθό και εμφανίζονται όλα μαζί στο Pay Slip.

6 Υπολογισμός Βασικού Μισθού Καθορίζεται σε μισθοδοτικές κλίμακες ανάλογα με τη θέση του Υπαλλήλου. Ένας βασικός μισθός μπορεί να είναι ένα σταθερό ετήσιο ποσό το οποίο διαιρείται δια 12 για να βρούμε τον μηνιαίο ή δια 52 για να βρούμε τον εβδομαδιαίο. Ο βασικός μισθός μπορεί και να μεταβάλλεται αναλόγως ωραρίων, εργασιών κλπ. Σύγχρονα συστήματα δεν βοηθάνε μόνο στην καταγραφή της ώρας που οι υπάλληλοι πήγαν και έφυγαν από την δουλειά, αλλά μπορεί να γίνει και αυτόματα υπολογισμός του μισθού τους. Καθορίζεται σε μισθοδοτικές κλίμακες ανάλογα με τη θέση του Υπαλλήλου. Ένας βασικός μισθός μπορεί να είναι ένα σταθερό ετήσιο ποσό το οποίο διαιρείται δια 12 για να βρούμε τον μηνιαίο ή δια 52 για να βρούμε τον εβδομαδιαίο. Ο βασικός μισθός μπορεί και να μεταβάλλεται αναλόγως ωραρίων, εργασιών κλπ. Σύγχρονα συστήματα δεν βοηθάνε μόνο στην καταγραφή της ώρας που οι υπάλληλοι πήγαν και έφυγαν από την δουλειά, αλλά μπορεί να γίνει και αυτόματα υπολογισμός του μισθού τους.

7 Αυτό γίνεται με την βοήθεια προσωπικών πλαστικών καρτών, οι οποίες παρέχουν στο κεντρικό σύστημα πληροφορίες για τις ώρες που δούλεψε κάποιος υπάλληλος, πότε έλειπε, υπερωρίες κλπ. Το σύστημα τότε παρέχει σε διοίκηση και προσωπικό τις λεπτομέρειες ωρών, μισθού κλπ για κάθε υπάλληλο σε εκτυπωμένο χαρτί. Αυτό γίνεται με την βοήθεια προσωπικών πλαστικών καρτών, οι οποίες παρέχουν στο κεντρικό σύστημα πληροφορίες για τις ώρες που δούλεψε κάποιος υπάλληλος, πότε έλειπε, υπερωρίες κλπ. Το σύστημα τότε παρέχει σε διοίκηση και προσωπικό τις λεπτομέρειες ωρών, μισθού κλπ για κάθε υπάλληλο σε εκτυπωμένο χαρτί.

8 PAYE (Pay As You Earn) Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος. Οι υπάλληλοι που χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα πληρώνουν τον φόρο εισοδήματος καθώς κερδίζουν τα χρήματα τους. Μπορεί να ισχύει για όλα τα άτομα που εργάζονται ανεξαρτήτως ηλικίας (φτάνει να είναι άνω 16) και φορολογούνται. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται για την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος. Οι υπάλληλοι που χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα πληρώνουν τον φόρο εισοδήματος καθώς κερδίζουν τα χρήματα τους. Μπορεί να ισχύει για όλα τα άτομα που εργάζονται ανεξαρτήτως ηλικίας (φτάνει να είναι άνω 16) και φορολογούνται.

9 Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι η κυβέρνηση μαζεύει αυτά τα χρήματα από τους εργοδότες, κάθε μήνα ή εβδομάδα, βοηθώντας έτσι τις Φορολογικές Αρχές από το να μαζεύουν τα χρήματα από τον καθένα ξεχωριστά. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι η κυβέρνηση μαζεύει αυτά τα χρήματα από τους εργοδότες, κάθε μήνα ή εβδομάδα, βοηθώντας έτσι τις Φορολογικές Αρχές από το να μαζεύουν τα χρήματα από τον καθένα ξεχωριστά.

10 Το ποσό του φόρου το οποίο αφαιρείται από τον υπάλληλο εξαρτάται από: Τα επιδόματα του Φόρου Εισοδήματος. Τα επιδόματα του Φόρου Εισοδήματος. Τον ακάθαρτο μισθό κάθε αρχή της χρονιάς, 1η Γενάρη-31 Δεκέμβρη. Τον ακάθαρτο μισθό κάθε αρχή της χρονιάς, 1η Γενάρη-31 Δεκέμβρη. Λοιπές αφαιρέσεις φόρου που έχουν γίνει. Λοιπές αφαιρέσεις φόρου που έχουν γίνει.

11 Contracts of Employment/Συμβόλαια Εργοδότησης Ένα συμβόλαιο εργοδότησης είναι σε ισχύ μόλις ο υπάλληλος υπογράψει το συμβόλαιο, αφού έχει δεχτεί τους όρους εργασίας και είναι έτοιμος να αρχίσει να εργάζεται σε μία εταιρία. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρίες παρέχουν ένα γραπτό συμβόλαιο για να προστατεύονται και οι ίδιες και οι εργαζόμενοι από το νόμο. Αυτό το συμβόλαιο ισχύει για μόνιμους εργαζόμενους (full-time) και όχι για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης (part- time). Ένα συμβόλαιο εργοδότησης είναι σε ισχύ μόλις ο υπάλληλος υπογράψει το συμβόλαιο, αφού έχει δεχτεί τους όρους εργασίας και είναι έτοιμος να αρχίσει να εργάζεται σε μία εταιρία. Οι περισσότερες μεγάλες εταιρίες παρέχουν ένα γραπτό συμβόλαιο για να προστατεύονται και οι ίδιες και οι εργαζόμενοι από το νόμο. Αυτό το συμβόλαιο ισχύει για μόνιμους εργαζόμενους (full-time) και όχι για εργαζόμενους μερικής απασχόλησης (part- time).

12 Ένα συμβόλαιο εργοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει: Ένα συμβόλαιο εργοδότησης πρέπει να περιλαμβάνει: Τα ονόματα του εργοδότη και υπαλλήλου. Τα ονόματα του εργοδότη και υπαλλήλου. Την ημερομηνία που αρχίζει η εργοδότηση. Την ημερομηνία που αρχίζει η εργοδότηση. Τον μισθό. Τον μισθό. Τα ωράρια. Τα ωράρια. Λεπτομέρειες για ημέρες διακοπών. Λεπτομέρειες για ημέρες διακοπών. Λεπτομέρειες για απουσία λόγω προβλήματος υγείας. Λεπτομέρειες για απουσία λόγω προβλήματος υγείας. Λεπτομέρειες συνταξιοδότησης. Λεπτομέρειες συνταξιοδότησης. Χρόνο για προειδοποίηση σε περίπτωση τερματισμού της εργασίας. Χρόνο για προειδοποίηση σε περίπτωση τερματισμού της εργασίας.

13 Τίτλο της εργασίας και μια περίληψη των καθηκόντων. Τίτλο της εργασίας και μια περίληψη των καθηκόντων. Την διάρκεια εργοδότησης για προσωρινές θέσεις. Την διάρκεια εργοδότησης για προσωρινές θέσεις. Τοποθεσία στην οποία το άτομο θα εργοδοτείται. Τοποθεσία στην οποία το άτομο θα εργοδοτείται. Επιπλέον λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τους όρους εργασίας. Επιπλέον λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τους όρους εργασίας. Λεπτομέρειες για απαιτήσεις του εργοδότη. Λεπτομέρειες για απαιτήσεις του εργοδότη.

14 Για οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιο από τα σημεία που προαναφέραμε, πρέπει να δίνεται και γραπτώς στον υπάλληλο. Για τερματισμό εργοδότησης, (αν δεν αναφέρεται στο συμβόλαιο) ένας υπάλληλος πρέπει να δώσει τουλάχιστον μία εβδομάδα προειδοποίηση αν ήταν στην εταιρία για μικρό χρονικό διάστημα (πχ 1 μήνα) και ο εργοδότης το ίδιο. Για οποιαδήποτε αλλαγή σε κάποιο από τα σημεία που προαναφέραμε, πρέπει να δίνεται και γραπτώς στον υπάλληλο. Για τερματισμό εργοδότησης, (αν δεν αναφέρεται στο συμβόλαιο) ένας υπάλληλος πρέπει να δώσει τουλάχιστον μία εβδομάδα προειδοποίηση αν ήταν στην εταιρία για μικρό χρονικό διάστημα (πχ 1 μήνα) και ο εργοδότης το ίδιο.

15 Μερικές βασικές πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας περί Εργοδότησης: Δοκιμαστική Περίοδος: Υπάρχει θεσπισμένη δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών. Ένας εργοδότης μπορεί να την αυξήσει σε μέγιστο χρονικό διάστημα δύο χρόνων, αλλά μόνο με γραπτή έγκριση. Δοκιμαστική Περίοδος: Υπάρχει θεσπισμένη δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών. Ένας εργοδότης μπορεί να την αυξήσει σε μέγιστο χρονικό διάστημα δύο χρόνων, αλλά μόνο με γραπτή έγκριση. Ετήσια Άδεια: Υπάρχει ελάχιστη περίοδος 20 ημερών άδειας με απολαβές για κάθε ημερολογιακό χρόνο αφορώντας ανθρώπους που εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα, και 24 ημέρες το χρόνο αφορώντας ανθρώπους που εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα. Όσον αφορά τους εργάτες μερικής απασχόλησης, η άδεια είναι αναλογική του χρόνου εργασίας. Ετήσια Άδεια: Υπάρχει ελάχιστη περίοδος 20 ημερών άδειας με απολαβές για κάθε ημερολογιακό χρόνο αφορώντας ανθρώπους που εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα, και 24 ημέρες το χρόνο αφορώντας ανθρώπους που εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα. Όσον αφορά τους εργάτες μερικής απασχόλησης, η άδεια είναι αναλογική του χρόνου εργασίας.

16 Υπερωρίες: Οι υπερωρίες αποτελούν θέμα προσωπικής συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη και του εργοδοτούμενου. Υπερωρίες: Οι υπερωρίες αποτελούν θέμα προσωπικής συμφωνίας μεταξύ του εργοδότη και του εργοδοτούμενου. Άδεια μητρότητας: Η άδεια μητρότητας στη Κύπρο περιορίζεται σε 18 εβδομάδες με απολαβές. Υπάρχουν επιπρόσθετα ωφελήματα για τις μητέρες. Άδεια μητρότητας: Η άδεια μητρότητας στη Κύπρο περιορίζεται σε 18 εβδομάδες με απολαβές. Υπάρχουν επιπρόσθετα ωφελήματα για τις μητέρες.

17 Ωφελήματα: Εκτός από τη πληρωμή και τις άδειες, ένας εργοδότης δεν είναι υποχρεωμένος να προσφέρει άλλα ωφελήματα, όπως ασφάλεια υγείας, ταμείο προνοίας, επιπλέον επιδόματα ή ακόμη και 13ο μισθό. Κατά κύριο λόγο, οι περισσότερες εταιρείες στη Κύπρο προσφέρουν 13ο μισθό στους εργοδοτούμενους τους. Εντούτοις, ο εργοδότης υποχρεώνεται να πληρώνει κοινωνικές ασφαλίσεις και συνεισφορές στο πλεονάζων ταμείο, καθώς και άλλους φόρους που αφορούν τους εργοδοτούμενους του.

18 Περιβάλλον: Στα καθήκοντα του κάθε εργοδότη είναι και η παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργοδοτούμενους του, και όποιος εργοδότης δεν το πράττει αυτό μπορεί να καταγγελθεί στο Επαρχιακό Γραφείο Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο θα στείλει επιθεωρητή για εξέταση της καταστάσεως.

19 Συμβόλαιο Θητείας: Τα συμβόλαια εργοδότησης μπορεί να έχουν ισχύ για οποιοδήποτε αριθμό χρόνων, αλλά ακόμη και οι άνθρωποι που εργάζονται χωρίς συμβόλαιο καλύπτονται από τις πρόνοιες του νόμου. Με τον ίδιο τρόπο, οι πρόνοιες συμβολαίων που υποπίπτουν υπό τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται από το νόμο είναι άκυρες και αντικαθίστανται από τη πρόνοια του νόμου, π.χ. εάν ένα συμβόλαιο καθορίζει την ετήσια άδεια να είναι 15 ημέρες το χρόνο, η χρονική αυτή περίοδος ανακηρύσσεται άκυρη από το δικαστήριο και αντικαθίσταται με 20 ημέρες άδειας όπως καθορίζεται από το νόμο.

20 Η συνεχής ανανέωση συμβολαίου καθορισμένης χρονικής περιόδου αυτομάτως θεωρείται ως συμβόλαιο απεριόριστης χρονικής περιόδου, το οποίο παρέχει στον εργοδοτούμενο καλύτερες περιόδους ανακοινώσεως τερματισμού και καλύτερη αποζημίωση σε περίπτωση άδικης απόλυσης. Η συνεχής ανανέωση συμβολαίου καθορισμένης χρονικής περιόδου αυτομάτως θεωρείται ως συμβόλαιο απεριόριστης χρονικής περιόδου, το οποίο παρέχει στον εργοδοτούμενο καλύτερες περιόδους ανακοινώσεως τερματισμού και καλύτερη αποζημίωση σε περίπτωση άδικης απόλυσης.


Κατέβασμα ppt "PAY AND CONTRACTS OF EMPLOYMENT ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google