Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παθήσεις της άρθρωσης του ώμου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παθήσεις της άρθρωσης του ώμου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παθήσεις της άρθρωσης του ώμου

2 Περιαρθρικές παθήσεις:
Μετά την εξάλειψη πόνου δεν υπάρχει περιορισμός κινήσεων Αρθρικές παθήσεις: Περιορισμό της κινητικότητας και μετά την εξάλειψη του πόνου

3 Περιαρθρικές παθήσεις ώμου
Ευαισθησία στην πίεση της πάσχουσας περιοχής Συνδρόμου του επώδυνου τόξου: Εμφανίζεται πόνος στην προσπάθεια απαγωγής μεταξύ 60ο -120ο

4 Τενοντίτιδα υπερακάνθιου
Οξεία τενοντίτιδα υπερακάνθιου με εναποθέτηση αλάτων Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής Τενοντίτιδα της μακράς κεφαλής του δικέφαλου βραχιονίου Εκφυλιστική αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

5 Τενοντίτιδα υπερακάνθιου
Κατάφυση : μείζων βραχιόνιο όγκωμα απαγωγή

6 Αιτία: Καταπόνηση (σύνδρομο υπέρχρησης) Τραυματισμός Πλημμελής αποκατάσταση προηγούμενης κάκωσης Ανεπαρκής κυκλοφορίας του τένοντα

7 Κλινική εικόνα Έντονος πόνος στην κατάφυση του Ευαισθησία στην πίεση Επώδυνη και περιορισμένη κινητικότητα της άρθρωσης του ώμου μεταξύ 60ο-120ο απαγωγής κατά την έξω στροφή του ώμου Μυϊκή αδυναμία των μυών της περιοχής (χρόνιο στάδιο)

8 Αντιμετώπιση- συντηρητική
Οξεία φάση: Σκοπός :ανακούφιση από το πόνο και περιορισμός της φλεγμονής Αποφυγή της επώδυνης κίνησης (ανάπαυση). (Το άνω άκρο ακινητοποιείται σε θέση προσαγωγής και έσω στροφής) Τοποθέτηση ψυχρών επιθεμάτων και αντιφλεγμονώδη φάρμακα Όταν περάσει η οξεία φάση ξεκινάει έντονο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας

9 Σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
Προστριβή του κοινού τένοντα των μυών που αποτελούν το μυοτενόντιο πέταλο (υποπλάτιος , υπερακάνθιος , υπακάνθιος, ελάσσων στρογγύλος) μεταξύ της κεφαλής του βραχιονίου.

10

11 Αίτια Υπέρχρηση μυών Πωρωθέντα σε πλημμελή θέση κατάγματα της περιοχής Οστεόφυτα Δυσμορφίες της περιοχής Μυϊκή αδυναμία ή υπερτροφία των μυών Χαλάρωση αρθρικού θύλακα Οστεοαρθρίτιδα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης Φλεγμονή του κοινού καταφατικού τένοντα Ύπνος πάνω στο βραχιόνιο οστό

12 Κλινική εικόνα Αρχικά: Οίδημα Πόνο Αιμάτωμα φλεγμονή Αν παραμεληθεί Σύνδρομο του επώδυνου τόξου Περιορισμό κινητικότητας ρήξη του κοινού καταφατικού τένοντα

13 Αντιμετώπιση: συντηρητική- χειρουργική (αρθροσκόπηση)

14 Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση
Σύγκριση με το υγιές Παρατήρηση ψηλάφηση( συνήθως επώδυνη –αποφεύγεται η μεγάλη πίεση) Ενεργητικό / παθητικό εύρος κίνησης

15 Φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση
Οξύ στάδιο (πόνος, επώδυνος περιορισμός της κινητικότητας) Στόχοι: Ανακούφιση από το πόνο Απορρόφηση οιδήματος Πρόληψη μυϊκών ατροφιών Βελτίωση της κινητικότητας της άρθρωσης του ώμου

16 Μέσα φυσικοθεραπείας Κρυοθεραπεία (απαραίτητο μέσο αποκατάστασης εφόσον το δέχεται ο ασθενής) Ηλεκτροθεραπεία κινησιοθεραπεία

17 Απαγορεύεται στο οξύ στάδιο
Παθητικές κινήσεις μεγάλου εύρους Αντίσταση στις κινήσεις Υπερβολική κόπωση Διατάσεις Θερμότητα(κάθε είδους)

18 Υποξύ - χρόνιο στάδιο Πόνος και φλεγμονή έχουν υποχωρήσει Αξιολόγηση!

19 στόχοι φυσικοθεραπείας:
Μείωση του πόνου Απόκτηση πλήρους εύρους κίνησης της άρθρωσης του ώμου Ανάπτυξη της συνέργειας των κινήσεων του ώμου Ενδυνάμωση των μυών της άρθρωση ώμου και άνω άκρου Πρόληψη επανα-τραυματισμού

20 Μέσα φυσικοθεραπείας:
Κρυοθεραπεία Θερμοθεραπεία Ηλεκτροθεραπεία Μάλαξη Κινησιοθεραπεία Υδροθεραπεία Ειδικές τεχνικές διατάσεις

21 Αρθρικές παθήσεις ώμου
Περιορισμός της κινητικότητας και μετά την εξάλειψη πόνου. ιδιαίτερη περιορισμένη η κίνηση της απαγωγής και της έξω στροφής

22 Συμφυτική θυλακίτιδα ( παγωμένος ώμος)
Εκφυλιστική αρθρίτιδα της άρθρωσης του ώμου Ρευματοειδής αρθρίτιδες Μετατραυματική αρθρίτιδα Οπίσθιο παραμελημένο εξάρθρημα ώμου Άσηπτη νέκρωση της κεφαλής του βραχιονίου

23 Συμφυτική θυλακίτιδα-παγωμένος ώμος
αιτία μακροχρόνια ακινητοποίηση του ώμου Ρήξη του μυοτενόντιου πετάλου Τραυματισμός δελτοειδή Τραυματισμός του αρθρικού θύλακα

24 Κλινική εικόνα: Αιφνίδιος πόνος στην περιοχή του ώμου κατά την νύχτα προοδευτικά αυξάνεται Η κινητικότητα της άρθρωσης περιορισμένη και επώδυνη (επώδυνο τόξο) Ο περιορισμός της κινητικότητας οφείλεται στην βράχυνση του θύλακα Η κίνηση του άνω άκρου γίνεται μεταξύ ωμοπλάτης Άνω μοίρα τραπεζοειδή, Ανελκτήρας ωμοπλάτης, Μείζονας θωρακικός υπερτροφικοί(ψηλάφηση)

25 Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση

26

27 Οξύ στάδιο- ακινητοποίηση
Αντιφλεγμονώδη Ψυχρά επιθέματα ήπιες κινήσεις στα όρια του πόνου Στόχοι: Ανακούφιση από τον πόνο Απορρόφηση οιδήματος Περιορισμός του μυϊκού σπασμού Πρόληψη μυϊκών ατροφιών Κινητοποίηση της άρθρωσης ώμου

28 Χρόνιο στάδιο Στόχοι: Αύξηση του εύρους κίνησης Ισχυροποίηση των μυών της ωμικής ζώνης Ανάπτυξη συνέργειας των μυών Αύξηση της ελαστικότητας των μυών

29 Παθητικές κινήσεις Χαλάρωση του ασθενή:
Επιλογή κατάλληλου περιβάλλοντος Σωστή αρχική θέση και επαρκής στήριξη του σώματος του ασθενή στην θέση αυτή Ψυχολογική υποστήριξη του ασθενή Εξασφάλιση της εμπιστοσύνης του ασθενή στο πρόσωπο του θεραπευτή

30 Εντόπιση: σταθεροποιείται το οστό που βρίσκεται κεντρικότερα ενώ κινείται το οστό που βρίσκεται περιφερικά. Στήριξη Κίνηση: αντιστοιχεί προς την φυσιολογική ελεύθερη κίνησης της άρθρωσης ( αποφεύγεται η πρόκληση του πόνου) Ρυθμός και διάρκεια( ενιαίος ,αργός και η κίνηση ρυθμική)

31 Παθητικές κινήσεις στην γληνοβραχιόνιο άρθρωση
Προσοχή η κίνηση να γίνει στην γληνοβραχιόνιο άρθρωση και όχι στην ωμική ζώνη: Σταθεροποίηση της ωμοπλάτης

32 Λαβή για την απαγωγή που εντοπίζεται στη γληνοβραχιόνια άρθρωση

33 Λαβή για το πλήρες εύρος της κάμψης του ώμου σε συνδυασμό με την απαγωγή και την έξω στροφή

34 Λαβή για την κίνηση της κάμψης του ώμου με προσαγωγή Λαβή για την έσω και την έξω στροφή του ώμου

35 Θέση και λαβή για την πλήρη έκταση του ώμου (υπερέκταση)

36 Λαβή για τις κινήσεις της άρθρωσης του αγκώνα

37 Υποβοηθούμενη άσκηση Όταν η μυϊκή ενέργεια δεν είναι επαρκής για την παραγωγή ή τον έλεγχο της κίνησης είναι δυνατό να προστεθεί μια εξωτερική δύναμη για να την βοηθήσει. Η εξωτερική αυτή δύναμη πρέπει να είναι τέτοια ώστε μόνο να βοηθά τη μυϊκή ενέργεια και δεν πρέπει να την αντικαθιστά γιατί τότε η κίνηση γίνεται παθητικά. Όσο η μυϊκή ισχύς αυξάνεται πρέπει να ελαττώνεται η βοήθεια που προσφέρεται.

38 Πρέπει να είναι σαφές και κατανοητό από τον ασθενή τι κίνηση θα πραγματοποιηθεί. (φορά της κίνησης)
Εκτελείται με παράγγελμα

39 Αποτελέσματα των υποβοηθούμενων ασκήσεων
Ισχυροποίηση και αύξηση του όγκου των μυών Εξασκείται η συνεργεία των μυών Αποκτά ο ασθενής την πεποίθηση Μπορεί να αυξήσει την κινητικότητα δύσκαμπτων αρθρώσεων


Κατέβασμα ppt "Παθήσεις της άρθρωσης του ώμου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google