Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη μάθηση έχουν-πέραν των κοινών-και ορισμένες ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη μάθηση έχουν-πέραν των κοινών-και ορισμένες ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη μάθηση έχουν-πέραν των κοινών-και ορισμένες ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

3 Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, απαιτείται:  Εκτίμηση των αναγκών του μαθητή (σφαιρική διερεύνηση όχι μόνο των αδύνατων, αλλά και των δυνατών του σημείων)  Εκπαίδευση και υποστήριξη του μαθητή

4 Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.3699/2008, η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση επιδιώκει ιδίως: «α)την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

5 β)τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξή τους στο γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν,

6 γ) την αντίστοιχη προς τις δυνατότητές τους ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική δραστηριότητα και

7 δ)την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και των εκπαιδευτικών ή/και γονέων και κηδεμόνων με αναπηρία σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών), τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτά διαθέτουν.

8 Η εφαρμογή των αρχών του «Σχεδιασμού για όλους (Design for All)» για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία είναι υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και ηλεκτρονικού), των κτιριακών υποδομών αλλά και κατά την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ».

9 Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση παρέχει ευκαιρίες και μέσα για την ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

10 Τα παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διευκολύνονται ιδίως με την πολυαισθητηριακή προσέγγιση στο γνωστικό υλικό και την παροχή προτύπων επιθυμητής συμπεριφοράς.

11 Τα παιδιά αναπτύσσουν την αίσθηση του ελέγχου, αισθάνονται ικανοποίηση από το αποτέλεσμα των προσπαθειών τους, μαθαίνουν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα κατά τρόπο εποικοδομητικό (Ράπτης & Ράπτη, 2004).

12 Υπάρχουν παιδιά με αναπηρία που χάρη στη δίψα τους για μάθηση και πρόοδο, και με τη βοήθεια των ΤΠΕ κατορθώνουν να υπερνικούν τα εμπόδια και αναπτύσσουν τις δυνατότητές τους και τις κλίσεις τους. Το γεγονός αυτό λειτουργεί αντισταθμιστικά έναντι των περιορισμών που συνδέονται με την αναπηρία.

13 Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2004). Μάθηση και Διδασκαλία στην εποχής της Πληροφορίας. Ολική προσέγγιση. Τόμος Α΄. Αθήνα.

14 Ιστοσελίδες  //www.pi-schools.gr/special_education_new/  Επιλογή ελληνικής έκδοσης  Εκπαιδευτικό/Υποστηρικτικό Υλικό  Ειδικό και Προσβάσιμο Εκπαιδευτικό Λογισμικό

15  //www.prosvasimo.gr/ Σχεδιάζω για όλους Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες


Κατέβασμα ppt "Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη μάθηση έχουν-πέραν των κοινών-και ορισμένες ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google