Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.4336/2015 & 4337/2015.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.4336/2015 & 4337/2015."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.4336/2015 & 4337/2015

2 Καρδίτσα Γιάννης Μπαλάγκας

3 ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ Αφορά όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως Όσοι θεμελίωσαν ή θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από θα συνταξιοδοτηθούν: α. Στα 67 με πλήρη σύνταξη και μειωμένη στα 62 β. Με 40 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 62 ετών

4 ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ 18 – 08 – 2015 ( προηγουμένη της έναρξης ισχύος του ν.4336/2015) 19 – 08 – 2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4336/15 και μέχρι

5 ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ 1.Υπάλληλοι που στις είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας/ασφάλισης και το κατά περίπτωση όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη π.χ 25/50, 25/52, 25/55, 35/58, 25/60, 25/61, 25/63 κ.λ.π 2. Υπάλληλοι που μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας ( Χ.Ο.Η) και είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι και , που τους παρείχε αυτό το δικαίωμα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

6 α. Όσοι στις είχαν συμπληρώσει 35 έτη υπηρεσίας (διορισμένοι πριν την ). Από αφετηριακό ηλικιακό όριο το 58 ο έτος β. Όσοι στις είχαν συμπληρώσει 37 έτη υπηρεσίας/ασφάλισης (διορισμένοι/ασφαλισμένοι μετά την ). Από αφετηριακό ηλικιακό όριο το 55 ο έτος γ. Έγγαμες γυναίκες (διορισμένες πριν την ) που συμπλήρωσαν 24,5 έτη στις και θεμελίωσαν δικαίωμα (17,5 έτη) μέχρι Από αφετηριακό ηλικιακό όριο το 55 ο έτος

7 δ. Έγγαμες γυναίκες (διορισμένες πριν την ) που συμπλήρωσαν 27,5 έτη στις και θεμελίωσαν δικαίωμα (17,5 έτη) το 2011 ή το 2012 Από αφετηριακό ηλικιακό όριο το 55 ο έτος ε. Μητέρες 3 και άνω τέκνων που συμπλήρωσαν 20ετία μέχρι Από αφετηριακό ηλικιακό όριο το 55 ο έτος

8 3. Εκπαιδευτικοί (διορισμένοι πριν την ) που συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι και κατά την είχαν συμπληρώσει το 55 ο έτος της ηλικίας τους. 4. Εκπαιδευτικοί (διορισμένοι μετά την ) που συμπλήρωσαν 25ετία μέχρι και κατά την είχαν συμπληρώσει το 60 ο έτος της ηλικίας τους. 5. Υπάλληλοι που έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αρκεί η συμπλήρωση 25ετίας και η συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας. (Με το νέο νόμο 1 από τους 2 γονείς κάνει χρήση αυτής της διάταξης

9 ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΙΚΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ (έχουν προσληφθεί μετά την Θεμελίωση μέχρι Έτη θεμελίωσηςΠοσοστό ανικανότηταςΌριο ηλικίας 25 50% με γνωμάτευση ΑΣΥΕ50 Θεμελίωση από και μετά Έτη θεμελίωσηςΠοσοστό ανικανότηταςΌριο ηλικίας 25 67% (ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση ΑΣΥΕ50

10 6. Υπάλληλοι που απολύθηκαν από την υπηρεσία λόγω ανικανότητας ή ανήκουν στην κατηγορία των « ειδικών παθήσεων» ( όπως τυφλοί, παραπληγικοί δρεπανοκυτταρική αναιμία, νεφρική ανεπάρκεια κλπ) αρκεί 15ετής υπηρεσία χωρίς όριο ηλικίας 7. Όσοι αποχώρησαν μέχρι και και η σύνταξή τους τελεί υπό αναστολή λόγω μη συμπλήρωσης του ηλικιακού ορίου 8. Υπάλληλοι των ΟΤΑ που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες

11 Συνταξιοδότηση υπαλλήλων με ανίκανο σύζυγο Η δυνατότητα που είχαν οι υπάλληλοι με ανίκανο/η σύζυγο με 67% αναπηρία να συνταξιοδοτούνται στο 50ό έτος της ηλικίας καταργήθηκε από Όσα όμως από τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όταν συμπληρώσουν το 50ό έτος της ηλικίας τους

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Από Ηλικί α Ηλικία συνταξ. Ηλικ ία Ηλικία συνταξ. Ηλι κία Ηλικία συνταξ. Ηλι κία Ηλικία συνταξ. Ηλι κία Ηλικία συνταξ. Ηλικ ία Ηλικία συνταξ. Ηλικ ία Ηλικία συνταξ & 11 μην & 9 μην & 8 μην & 6 μην & 5 μην & 3 μην & 2 μην & 11 μην & 9 μην & 8 μην & 6 μην & 5 μην & 3 μην & 2 μην & 11 μην & 9 μην & 8 μην & 6 μην & 5 μην & 3 μην & 2 μην & 9 μην & 6 μην & 3 μην & 9 μην & 6 μην & 3 μην & 8 μην & 3 μην & 11 μην & 6 μην & 2 μην & 9 μην & 5 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 5 μην & 9 μην & 2 μην & 6 μην & 11 μην & 3 μην & 8 μην & 3 μην & 6 μην & 9 μην & 3 μην & 6 μην & 9 μην & 2 μην & 3 μην & 5 μην & 6 μην & 8 μην & 9 μην &11 μην 62

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Από Ηλικί αΗλικία συνταξ. Ηλι κία Ηλικία συνταξ. Ηλι κία Ηλικία συνταξ. Ηλικ ία Ηλικία συνταξ. Ηλικ ία Ηλικία συνταξ. Ηλι κία Ηλικία συνταξ. Ηλι κία Ηλικία συνταξ & 9 μην 5058 & 5 μην 5060 & 2 μην 5061 & 10 μην 5063 & 7 μην 5065 & 3 μην & 9 μην 5158 & 5 μην 5160 & 2 μην 5161 & 10 μην 5163 & 7 μην 5165 & 3 μην & 9 μην 5258 & 5 μην 5260 & 2 μην 5261 & 10 μην 5263 & 7 μην 5265 & 3 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 5 μην 5658 & 9 μην 5660 & 2 μην 5661 & 6 μην & 11 μην 5664 & 3 μην 5665 & 8 μην & 3 μην 5759 & 6 μην 5760 & 9 μην & 3 μην 5764 & 6 μην 5765 & 9 μην & 2 μην 5860 & 3 μην 5861 & 5 μην & 6 μην 5863 & 8 μην & 9 μην & 11 μην & 11 μην 6061 & 9 μην 6062 & 8 μην 6063 & 6 μην 6064 & 5 μην 6065 & 3 μην 6066 & 2 μην & 9 μην 6162 & 6 μην 6163 & 3 μην & 9 μην 6165 & 6 μην 6166 & 3 μην & 8 μην & 3 μην &11 μην 6264 & 6 μην 6265 & 2 μην 6265 & 9 μην 6266 & 5 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 6 μην & 5 μην & 9 μήν 6465 & 2 μήν 6465 & 6 μην 6465 & 11 μην 6466 & 3 μην 6466 & 8 μην & 3 μην & 6 μήν 6565 & 9 μήν & 3 μην 6566 & 6 μην 6566 & 9 μην & 2 μην & 3 μήν 6666 & 5 μήν 6666 & 6 μην 6666 & 8 μην 6666 & 9 μην 6666 & 11 μην 67

14 Σε ποιους υπαλλήλους αναφέρεται ο πίνακας 1 -Σε όσους αποχωρούν με 35 χρόνια υπηρεσίας Χ.Ο.Η και η συμπλήρωση γίνεται από έως Σε όσους αποχωρούν με 37 χρόνια υπηρεσίας/ ασφάλισης Χ.Ο.Η - Σε όσους αποχωρούν με 35 χρόνια υπηρεσίας/ασφάλισης και ηλικία 58 ετών (συμπλήρωσαν 25ετία το 2010) - Σε όσους αποχωρούν με 36 χρόνια υπηρεσίας/ασφάλισης και ηλικία 58 ετών (συμπλήρωσαν 25ετία το 2011) - Σε όσους αποχωρούν με 37 χρόνια υπηρεσίας/ασφάλισης και ηλικία 59 ετών (συμπλήρωσαν 25ετία το 2012)

15 Σε ποιους υπαλλήλους αναφέρεται ο πίνακας 2 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνταξιοδότησης όπως συνταξιοδότηση γονέων με ανήλικα 25/50, 25/52, 25/55, Εκπαιδευτικοί 30/55 και 30/60 Τρίτεκνοι γονείς κλπ

16 Πώς εργαζόμαστε για να βρούμε το νέο ηλικιακό όριο Βρίσκουμε πότε θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα (έως ή 2011 ή 2012) και με αναγνώριση πλασματικών ετών Εξετάζουμε τις διατάξεις που μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με την προϊσχύουσα νομοθεσία (πριν το ν.4336 και 4337/2015) Βρίσκουμε για κάθε περίπτωση, ανάλογα με τον πίνακα που ανήκει, το νέο ηλικιακό όριο που διαμορφώνεται με το ν.4336 και 4337/2015

17 (συνέχεια του προηγούμενου) Αν κατά τη συμπλήρωση ηλικιακού ορίου δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης θα πάμε στο έτος εκείνο που συμπληρώνεται ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης και θα βρούμε το νέο ηλικιακό όριο σύμφωνα με τον ανάλογο πίνακα που θα χρησιμοποιηθεί

18 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 1.Μητέρα ανήλικου παιδιού που θεμελίωσε δικαίωμα το 2012 και συμπληρώνει τα 55 το Το νέο ηλικιακό όριο είναι τα 58 (πίνακας 2) 2.Υπάλληλος που συνταξιοδοτείται με τη διάταξη 35 έτη ασφάλισης και ηλικία 58 ετών. Έχει συμπληρώσει τα 58 αλλά τα 35 τα συμπληρώνει το Το νέο ηλικιακό όριο είναι 59 έτη 6 μήνες (πίνακας 1) όπου συντρέχουν αθροιστικά και το ηλικιακό όριο και τα απαιτούμενα έτη υπηρεσίας

19 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 3. Άνδρας εκπ/κός, ασφαλισμένος μετά την , ηλικίας σήμερα (2016) 58 ετών με 33 έτη υπηρεσίας/ ασφάλισης. Μπορούσε πριν να συνταξιοδοτηθεί α) με τη διάταξη 35 έτη και ηλικία 58 ετών β) με τη διάταξη 37 χρόνια Χ,Ο.Η γ) με την ειδική διάταξη για τους εκπαιδευτικούς 30 έτη και ηλικία 60 ετών Με το νέο νόμο α) τα 35 έτη τα συμπληρώνει το 2018 και έχει εφαρμογή ο πίνακας 1 που δείχνει το νέο ηλικιακό όριο των 60 ετών β) Τα 37 χρόνια τα συμπληρώνει το 2020 και έχει εφαρμογή ο πίνακας 1 που δείχνει την ηλικία των 60 ετών και 3 μηνών γ) Τα 60 τα συμπληρώνει το 2018 και έχει εφαρμογή ο πίνακας 2 που δείχνει ηλικία 63 έτη 6 μήνες

20 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 4. Γυναίκα υπάλληλος, παλιά ασφαλισμένη, ημερομηνία γέννησης , διορισμός , μητέρα 2 παιδιών το ένα ανήλικο το 2016 Πρέπει να θεμελιώσει δικαίωμα (25ετία) το 2011 Στις είχε υπηρεσία 22 έτη 3 μήνες. Για να θεμελιώσει δικαίωμα το 2011 χρειάζεται εξαγορά από το χρόνο παιδιών ή σπουδών 2 ετών και 9 μηνών. Και επειδή στις είχε συμπληρώσει το όριο ηλικίας των 52 ετών δεν επηρεάζεται από την αύξηση των ορίων ηλικίας και επομένως μπορεί να φύγει όποτε θέλει.

21 Μειωμένη σύνταξη Τα όρια ηλικίας για τη λήψη μειωμένης σύνταξης παραμένουν τα ίδια δηλ. 60 οι άνδρες 55 οι γυναίκες που θεμελίωσαν δικαίωμα το άνδρες και γυναίκες που θεμελίωσαν το άνδρες και γυναίκες που θεμελίωσαν το 2012 Τα ποσοστά της μείωσης παραμένουν επίσης τα ίδια (4,5% και 6%) η μείωση όμως γίνεται σε σχέση με το νέο ηλικιακό όριο για την καταβολή της πλήρους σύνταξης η οποία μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη που προέκυπταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις.

22 Παράδειγμα μειωμένης σύνταξης Γυναίκα υπάλληλος χωρίς ανήλικα παιδιά, γεννηθείσα το 1960 θεμελίωσε δικαίωμα (25ετία) το Με την προϊσχύουσα νομοθεσία μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη στα 61 και μειωμένη στα 56 με μείωση 5 χ 6% =30% Με την ισχύουσα νομοθεσία, συμπληρώνοντας το 61 ο έτος το 2021, η πλήρης σύνταξη είναι 66 και 3 μήνες ενώ παραμένει η μειωμένη στα 56. Έτσι αν αποχωρήσει με μειωμένη στα 56 η μείωση θα είναι 66, =10,25 έτη και 10,25 χ 6% =61,5% Πάνω στο ποσό που θα προκύψει από την ανωτέρω μείωση θα γίνει νέα μείωση 10% μέχρι τη συμπλήρωση του 61 ου έτους

23 Σε τι αποσκοπούν οι νέες ρυθμίσεις για τη μειωμένη σύνταξη Αποσκοπούν στον περιορισμό των συνταξιοδοτήσεων σε μικρότερες ηλικίες από εκείνες των γενικών ηλικιακών ορίων καθιστώντας τη μειωμένη σύνταξη ασύμφορη


Κατέβασμα ppt "ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν.4336/2015 & 4337/2015."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google