Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φωτόπουλος Αντώνιος, Φωτόπουλος Αντώνιος, Κτηνίατρος ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Εθνική Συνδιάσκεψη για την Κτηνοτροφία» Αθήνα, 27-28.11.2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φωτόπουλος Αντώνιος, Φωτόπουλος Αντώνιος, Κτηνίατρος ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Εθνική Συνδιάσκεψη για την Κτηνοτροφία» Αθήνα, 27-28.11.2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φωτόπουλος Αντώνιος, Φωτόπουλος Αντώνιος, Κτηνίατρος ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Εθνική Συνδιάσκεψη για την Κτηνοτροφία» Αθήνα,

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ ΟΓΕΕΚΑ – «ΔΗΜΗΤΡΑ»

3 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΥΑ /ΦΕΚ 2284Β/ Ν.Π.Ι.Δ - Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας Εποπτεύεται από το ΥΠΑΑΤ Διοικητική και Ο ικονομική αυτοτέλεια Διάδοχος του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ φορέας για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα – έλεγχο ισοζυγίων κρέατος Διάδοχος του ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT για τον έλεγχο και πιστοποίηση προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ και Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών.

4 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Στο πλαίσιο εφαρμογής της Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1721/ ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όλοι οι αγοραστές γάλακτος Μονάδες μεταποίησης, ή/και εμπορίας του γάλακτος Μονάδες τυποποίησης − συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων Παραγωγοί − κτηνοτρόφοι που μεταποιούν το γάλα της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης Εποπτεία & Συντονισμός & Υλοποίηση Ελέγχων: ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ Εποπτεύουσα Αρχή: Τμήμα Αξιοποίησης Γάλακτος & Γαλακτοκομικών προϊόντων της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ του Υπ.Α.Α.Τ.

5 ΣΚΟΠΟΣ Έλεγχος της χρήσης γάλακτος και της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων. Διασφάλιση της νόμιμης χρήσης ειδών γάλακτος ως πρώτης ύλης για παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Έλεγχος ισχυρισμών γεωγραφικής προέλευσης πρώτης ύλης. Έλεγχος διακίνησης και διάθεσης υποπροϊόντων γάλακτος. Αποτροπή των «ελληνοποιήσεων». Αποφυγή «παραπλάνησης» και «εξαπάτησης» του καταναλωτικού κοινού.

6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Γάλακτος Τήρηση Βιβλίου Ημερήσιας Παραγωγής Τήρηση στοιχείων για την τεκμηρίωση της Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου Γάλακτος. Τήρηση στοιχείων για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών γεωγραφικής προέλευσης στα παραγόμενα προϊόντα

7 ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ Καταχώρηση όλων των ποσοτήτων αλλά και των μορφών γάλακτος που παραλαμβάνει η επιχείρηση. Καταχώρηση όλων των παραγόμενων προϊόντων. Καταχώρηση της διάθεσης σε τρίτους πρώτων υλών ή/και ημικατεργασμένων προϊόντων. Καταχώρηση διαχείρισης υποπροϊόντων (παραλαβές, παραγωγές, διάθεσης σε τρίτους). Αποστολή στον ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ» σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς Σύντομα θα είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων και η άμεση αξιοποίηση των στοιχείων.

8 ΚΥΡΩΣΕΙΣ Σε περίπτωση παραβάσεων που αφορούν : Μη τήρηση (ή καθυστέρηση υποβολής) Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου ή/και Βιβλίου Ημερήσιας Παραγωγής. Παράτυπη χρήση πρώτων υλών σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Έλλειψη παραστατικών εμπορίας (αγορών γάλακτος, Α’ υλών, πωλήσεων κ.λ.π.). Λανθασμένη συμπλήρωση Δηλώσεων Ισοζυγίου και Βιβλίου Παραγωγής ή/και αναγραφή πλασματικών αποδόσεων. Ύπαρξη διαφορών μεταξύ Δήλωσης Ισοζυγίου και Βιβλίου Παραγωγής ή/και αρχείων επιχείρησης. Παραπλανητική σήμανση ως προς το είδος ή/και τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος, έλλειψη σήμανσης και αρίθμησης των προϊόντων. Παραβάσεις που αφορούν στη διαχείριση τυρογάλακτος. Άρνηση, παρεμπόδιση ή μη διευκόλυνση του Ελέγχου. Μη δήλωση εισκομίσεων προηγούμενου οικονομικού έτους. Καθορισμός ύψος προστίμου ανάλογα με τη διαπιστωθείσα παράβαση

9 Έτος Σύνολο εγκεκριμένων επιχειρήσεων Σύνολο Εκθέσεων Εκθέσεις με ευρήματα Προτείνονται για πρόστιμο Έγιναν Συστάσεις Παραπομπή ΟΠΕΓΕΠ Παραπομπή ΕΦΕΤ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

10 Απεικόνιση εκθέσεων ελέγχων με πρόταση για πρόστιμο σε σχέση με το σύνολο των εκθέσεων ανά έτος

11 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 15/11/2013

12

13

14 ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ «Π.Ο.Π.»

15 Προϊόν Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) είναι αυτό που: 1. κατάγεται από συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή χώρα. 1. η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά του οφείλονται στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον της παραπάνω περιοχής, τόπου ή χώρας. 1. και η παραγωγή και η μεταποίηση και η επεξεργασία του γίνονται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

16 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Εντάσσονται οι επιχειρήσεις που παράγουν ή/και συσκευάζουν με σκοπό την εμπορία γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιμα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. ή/και χρησιμοποιούν καταχωρισμένες ονομασίες, ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο και το σήμα AGROCERT. Δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη παραγωγή ή εμπορία γεωργικών προϊόντων χωρίς να εμπλέκονται σε καμία περαιτέρω δραστηριότητα μεταποίησης, επεξεργασίας, συσκευασίας, υποσυσκευασίας ή επισήμανσης.

17 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: Έλεγχος της τήρησης και διασφάλιση των προδιαγραφών καταχώρισης προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων. Πιστοποίηση των εν λόγω προϊόντων και έγκριση της χρήσης των καταχωρισμένων ονομασιών και ενδείξεων. Κατάρτιση, τήρηση και δημοσιοποίηση του Μητρώου Εγκεκριμένων επιχειρήσεων και Μητρώου Δικαιούχων χρήσης των ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ. Έλεγχος στα σημεία λιανικής και χονδρικής πώλησης ή και διάθεσης για την ορθή χρήση των ενδείξεων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

18 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επιπλέον των ενδείξεων που απαιτούνται για κάθε προϊόν Π.Ο.Π. είναι υποχρεωτική η σήμανση πιστοποίησης του ΑGROCERT: Αρ. Πιστοπ.: ΠΟΓ/ και υποχρεωτικά από 4 Ιαν. 2016, η κοινοτική σήμανση

19

20

21 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ Σε περίπτωση παρατυπιών όπως : δήλωση ανακριβών στοιχείων από τον παραγωγό ή/και συσκευαστή Πλημμελή τήρηση των όρων που καθορίζονται στη σύμβαση ελέγχου ή/και σε άλλες γραπτές δεσμεύσεις Σε περίπτωση παραβάσεων :  ΠΡΙΝ τη θέση των προϊόντων στην αγορά που αφορά : στην τήρηση των προδιαγραφών καταχώρισης στη χρήση των καταχωρισμένων ονομασιών, ενδείξεων, συμβόλων ή σημάτων στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση.

22 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ Σε περίπτωση παραβάσεων :  Σε θέση πώλησης ή και διάθεσης προϊόντων που αφορά: Τρόφιμα για τα οποία δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές καταχώρησης και φέρουν καταχωρισμένες ονομασίες, ενδείξεις, σύμβολα ή σήματα στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμισή τους. Τρόφιμα με ενδείξεις που προκαλούν παραπλάνηση των καταναλωτών και συνιστούν αθέμιτο ανταγωνισμό.

23  Κατά τη διάρκεια του έτους 2012, διενεργήθηκαν 62 έλεγχοι (47 εντός Αττικής και 15 στην περιφέρεια) σε σημεία χονδρικής & λιανικής πώλησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ, όπου καταγράφηκαν ευρήματα για 72 προϊόντα ζωικής προέλευσης.  Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για το 2012 προχώρησε σε 44 παραπομπές στην Α ’ βάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων του ΥΠ.Α.Α.&Τ, για 35 επιχειρήσεις που αφορούσαν 42 προϊόντα ζωικής προέλευσης. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Η ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ.

24 Καταγγελίες για προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ  Διαχείριση - Διερεύνηση καταγγελιών Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου (Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών (ΔΑΟΚ), και Φορείς (ΕΦΕΤ) προκειμένου να αποσυρθούν από την αγορά άμεσα οι παρτίδες από σημεία πώλησης, που διαπιστώθηκε πρόβλημα σε προϊόντα των οποίων η επισήμανση συνιστούσε προφανή εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού.

25 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ Νόμος 3698/ ΚΥΑ 412/ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

26 Διαθέτει από το 2009 αρχείο – μητρώο των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την εμπορία κρέατος. Διαθέτει αρχείο με τις ποσότητες κρέατος που παράγονται στην Ελλάδα καθώς και αυτές που έρχονται από άλλες χώρες. Από το 2011 με την εφαρμογή του συστήματος ΑRΤΕΜIS είναι σε θέσει να ξέρει άμεσα ποιος παραγωγός έσφαξε ποιο ζώο ή πόσα ζώα σε ποιο σφαγείο και ποιος τα αγόρασε. ΣΚΟΠΟΣ  Η αποτροπή των «ελληνοποιήσεων»  Η αποφυγή «παραπλάνησης» και «εξαπάτησης» του καταναλωτικού κοινού

27 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σφαγών (ως προς την προέλευση) Κατηγορία ζώουΑριθμός ζώων ΕλληνικάΜη Ελλην.Σύνολο Βοοειδή Χοιρινά Πρόβατα Αίγες Κιλά σφάγιων ΕλληνικάΜη Ελλην.Σύνολο Βοοειδή Χοιρινά Πρόβατα Αίγες

28 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σφαγών (Αριθμός ζώων)

29 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (Ι) Εποπτεία Συνολικός αριθμός Ελέγχων σε επιχειρήσεις κρέατος (Ιαν-Οκτ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Ηπείρου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & Νήσων Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Σύνολο

30 Συνολικός αριθμός Ελέγχων σε επιχειρήσεις κρέατος

31 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΙΙ) Εποπτεία Κατανομή ελέγχων σε σφαγεία Κατανομή ελέγχων σε επιχειρήσεις εμπορίας Κατανομή ελέγχων σε κρεοπωλεία Εκθέσεις 2012 Ευρήματα 2013 (Ιαν- Οκτ) Εκθέσεις 2013 (Ιαν-Οκτ) Ευρήματα Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Ηπείρου Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & Νήσων Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας Σύνολο

32 Κατανομή ελέγχων σε σφαγεία και επιχειρήσεις εμπορίας

33 Κατανομή ελέγχων σε κρεοπωλεία

34 ΠΡΟΪΟΝΤA ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ Σύνολο προαιρετικών προδιαγραφών, η τήρηση των οποίων δίνει τη δυνατότητα στις εκμεταλλεύσεις/ επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν στα πτηνοτροφικά προϊόντα που παράγουν, ενδείξεις σχετικά με:  τον τρόπο εκτροφής των πουλερικών κρεοπαραγωγής  την διατροφή των ωοτόκων ορνίθων  αυγά «εξαιρετικά φρέσκα»  Ορισμός:

35 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008 (κρέας πουλερικών) ΚΑΝ (ΕΚ) 589/2008 (αβγά ορνίθων) ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Κ.Υ.Α / Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών - SPE-R-01/3/ Έλεγχος & Πιστοποίηση προϊόντων Χορήγηση Πιστοποιητικού & Σήματος Συμμόρφωσης Έλεγχος χρήσης ενδείξεων στα σημεία λιανικής πώλησης

36 Α. Για παραγωγή κρέατος πουλερικών  έχει τραφεί με …%...,  εκτατικής εκτροφής,  ελεύθερης βοσκής,  παραδοσιακής ελεύθερης βοσκής,  απεριόριστης ελεύθερης βοσκής. Β. Για παραγωγή αβγών  εξαιρετικά ή εξαιρετικά φρέσκα,  σχετικές με τρόπο διατροφής ωοτόκων ορνίθων.  Προαιρετικές ενδείξεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

37 Επισήμανση Επιπλέον της/των ενδείξεων που απαιτούνται για κάθε προϊόν Ε.Π.Ε είναι υποχρεωτική η σήμανση πιστοποίησης του ΑGROCERT Αρ. Πιστοποιητικού: 0/ Certificate No : 0/

38 Στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών (Ε.Π.Ε.) είναι ενταγμένοι συνολικά: πτηνοτροφικοί θάλαμοι, (326 εκ των οποίων στην Ήπειρο) με παραγωγή που ανέρχεται ετησίως στα πτηνά ( πτηνά στην Ήπειρο) για παραγωγή κρέατος κοτόπουλου  συνολική παραγωγή kg --22 πτηνοτροφικοί θάλαμοι με παραγωγή ετησίως αυγών (πιστοποίηση αυγών)

39 ΠΕΡΙΟΧΗΗΠΕΙΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟ- ΝΙΑ ΕΥΒΟΙΑ – ΑΤΤΙΚΗ - ΒΟΙΩΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΧΙΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑ- ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΣΥΝΟΛΟ Έλεγχοι θαλάμων ΕΠΕ Έλεγχοι σφαγείων/ τεμαχιστηρίων/ συσκευαστηρίων Έλεγχοι φυραματοποιείων Δειγματοληψίες φυραμάτων Έλεγχοι αξιολόγησης και επιτήρησης των ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών για το έτος 2012, κατανεμημένοι ανά Γεωγραφική περιοχή και Εταιρία.

40 Έλεγχος στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης προϊόντων Ε.Π.Ε. Σε περίπτωση παραβάσεων  στην τήρηση των διατάξεων των ΚΑΝ ΕΚ 543/08 & 589/08 που αφορούν τις διαδικασίες παραγωγής.  στη ορθή χρήση ενδείξεων και σημάτων στην επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση προϊόντων που φέρουν ενδείξεις που πιστοποιεί ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Παραπομπή στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παρατυπιών & Παραβάσεων του Υπ. Α. Α. & Τ.

41 Έλεγχος στα σημεία χονδρικής και λιανικής πώλησης προϊόντων Ε.Π.Ε - Κατά το έτος 2012, ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ πραγματοποίησε ελέγχους σε 24 σημεία πώλησης ή/και διάθεσης προϊόντων ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών για συνολικά 46 ελεγχόμενα προϊόντα (21 αυγά και 25 προϊόντα κρέατος πουλερικών) Παραπομπές στην Α’ βάθμια επιτροπή εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων του ΥΠ.Α.Α.&Τ - Κατά το έτος 2012, ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, παρέπεμψε στην Α’ βάθμια επιτροπή εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων του ΥΠ.Α.Α.&Τ, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις, συνολικά 2 επιχειρήσεις παραγωγής κρέατος πουλερικών ΕΠΕ και 3 επιχειρήσεις παραγωγής αυγών ΕΠΕ

42 Ευχαριστώ για την προσοχή σας Φωτόπουλος Αντώνιος, Φωτόπουλος Αντώνιος, Κτηνίατρος Γενικός Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ΕΛΓΟ - «ΔΗΜΗΤΡΑ»


Κατέβασμα ppt "Φωτόπουλος Αντώνιος, Φωτόπουλος Αντώνιος, Κτηνίατρος ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ «Εθνική Συνδιάσκεψη για την Κτηνοτροφία» Αθήνα, 27-28.11.2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google