Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003 1 E- ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e-business) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003 1 E- ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e-business) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003 1 E- ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e-business) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων

2 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 Πρόλογος  Δεν είναι πολύς καιρός που ακόμη και εφημερίδες ή περιοδικά ποικίλης ύλης άρχισαν να φιλοξενούν άρθρα – σχόλια γιο το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ).  Διάφορεs δραστηριότητεs έχουν αποκτήσει πλέον ηλεκτρονικό χαρακτήρα. Το κλασικό εμπόριο έγινε και ηλεκτρονικό (e- commerce), αγορέs πραγματοποιούνται και στο Διαδίκτυο και μετατρέπονται σε ηλεκτρονικέs (e-shopping), ενώ ακόμα και οι συναλλαγέs με τις τpάπεζεs ακολουθούν τον ίδιο δρόμο (e- banking).  Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα φαίνεται ότι μπορεί να μεταφερθεί στο Internet και με ένα “e-” μπροστά να γίνει ηλεκτρονική, προσφέροντάs ότι επιζητούμε (ευκολία και ταχύτητα)

3 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 3 Πρόλογος  Στην πραγματικότητα βέβαια τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά. Τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα “e-”. Θα πρέπει ασφαλώς να τα κατανοήσουμε, να τα δεχτούμε και να τα χρησιμοποιούμε.  Αλλά ΠΩΣ; Μήπωs είναι δικαιολογημένοs ο φόβοs με τον οποίο τα αντιμετωπίζουν μερικοί;  Ο όρος ΗΕ περιλαμβάνει έννοιεs που αναφέρονται σε επιχειpήσειs, σε καταναλωτέs, καθώs και σε άλλουs παράγοντεs που αναμειγνύονται στις μεταξύ τουs εμπορικέs συναλλαγέs. Είναι η δυνατότητα αγοράs και πώλησηs αγαθών και υπηρεσιών μέσω δικτύων (κυρίως του Internet).

4 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4 Η Πληροφορική Επανάσταση  Η Πληροφορική Επανάσταση, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο ζωής των πολιτών, επέφερε (και θα συνεχίσει να επιφέρει με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό) μια σειρά αλλαγών που επηρεάζουν και τις επιχειρήσεις.  Αυτές οι αλλαγές μπoρoύν να αποτελέσουν σημαντικό όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων που θέλουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, διεθνοποίηση και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, κ.ά.

5 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 5 Οι Επιχειρήσεις στην Εποχή της Πληροφορικής Επανάστασης  Ταυτόχρονα όμως αυτή η μεταβλητότητα δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις στις επιχειρήσεις, ακριβώς γιατί η στάση τους στη δεδομένη στιγμή της ραγδαίας εμπλοκής των τεχνολογιών στο επιχειρηματικό τους εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, δημιουργεί δεσμεύσεις και προσδοκίες για τα κέρδη του μέλλοντος στο εγγύς και απώτερο διάστημα.  Φαίνεται πως τελικά στο ανταγωνιστικό πεδίο του 21ου αιώνα, οι επιχειρήσεις που θα επιβιώσουν θα είναι αυτές που στον παρόντα χρόνο θα κάνουν τις στρατηγικές επιλογές για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις πρακτικές τους.

6 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 6 Τεχνολογικές Εξελίξεις  Η αύξηση της χωρητικότητας και της ταχύτητας των υπολογιστών και των δικτύων, και η συνεχώς αυξανόμενη εξοικείωση μας με τη νέα τεχνολογία, έχουν οδηγήσει σε μια υπέρ-προσφορά πληροφοριών και γνώσεων που ταξιδεύουν καθημερινά σε “υπέρ-λεωφόρους πληροφοριών” (Information Superhighways).  'Ένα CD-ROM ζυγίζει 15 γραμμάρια και χωράει περισσότερες πληροφορίες από 330.000 σελίδες χαρτί. Ένα DVD-ROM προσφέρει ήδη τουλάχιστον επταπλάσια χωρητικότητα.  Σήμερα μια και μοναδική συσκευή (ο Η/Υ) μας προσφέρει όλες αυτές τις δυνατότητες, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.  Η διεθνής τάση είναι αυτή της ολοκλήρωσης, δηλαδή παροχής όλων των πιθανών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τηλέφωνο, fax, τηλεόραση, ραδιόφωνο, επικοινωνίες δεδομένων) μέσα από ένα κοινό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

7 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 7 Μακροπρόθεσμη Αποδοτική Επένδυση  Βέβαια, το ότι όλες αυτές οι δυνατότητες είναι τεχνολογικά εφικτές δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα προσφερθούν στο εγγύς μέλλον. Συσκευές σαν τις παραπάνω είναι σήμερα πολύ δαπανηρές και η αντικατάσταση του τηλεπικοινωνιακού κορμού μιας χώρας με σύγχρονα δίκτυα οπτικών ινών ικανά να μεταφέρουν όλα τα παραπάνω σήματα, είναι κάθε άλλο παρά εύκολη. Για να καθιερωθεί μια τεχνολογική καινοτομία, κάποιος θα πρέπει να έχει κέρδος από την παροχή της.  Με τον τρέχοντα ρυθμό ωρίμανσης της τεχνολογίας και πτώσης του κόστους παροχής της, η εποχή αυτή δεν είναι μακριά. Γεγονός πάντως παραμένει πως η υιοθέτηση των προηγμένων τεχνολογικών λύσεων αποτελεί μακροπρόθεσμη αποδοτική επένδυση για την κοινωνία, έστω και αν θα πρέπει να υπερβληθεί η καθιερωμένη αντίσταση στην αλλαγή.  Επειδή μάλιστα, τις περισσότερες φορές η αντίσταση είναι προϊόν αμάθειας ή ελλιπούς γνώσης, απαιτείται μια συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης (awareness) προς όλες τις κατευθύνσεις.

8 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 8 Βασικές Αρχές στο ΗΕ Η ανάγκη για ΗΕ προκύπτει από την απαίτηση των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων για καλύτερη χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών ώστε να βελτιωθούν:  οι σχέσεις αμφίδρoμης επικοινωνίας με τους πελάτες- πολίτες- καταναλωτές,  οι επιχειρηματικές διεργασίες και  η ανταλλαγή πληροφοριών ενδο-επιχειρησιακά, αλλά και κυρίως μεταξύ των επιχειρήσεων.

9 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Βασικές Αρχές ΗΕ εξασφάλιση στρατηγικού πλεoνεκτήματoς Πάντως η ουσιαστική επιδίωξη κάθε επιχείρησης στον έντονα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό στίβο της εποχής μας είναι η εξασφάλιση στρατηγικού πλεoνεκτήματoς. Η τεχνολογία και ειδικότερα το ΗΕ παρέχει ευέλικτες και ολοκληρωμένες λύσεις τοποθέτησης των επιχειρήσεων στις επιθυμητές αγορές (target markets) παρεμβαίνοντας ευεργετικά σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας τους (value chain).

10 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 10 Το ΗΕ στην Ευρώπη  Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν για την αγορά των ευρωπαϊκών χωρών, αναμένεται μέσα στη τετραετία 2000-2004 να αυξηθούν οι ενεργοί χρήστες του Διαδικτύου από 70 σε 255 εκατομμύρια.  Το Μάιο του 2002, ήδη ο αριθμός των ευρωπαίων χρηστών έφθασε τα 186 εκατομμύρια, ξεπερνώντας ακόμη και τα 183 εκατομμύρια των χρηστών ΗΠΑ-Καναδά.  Παγκοσμίως, ο συνολικός αριθμός χρηστών εκτιμάται 581 εκατομμύρια (στοιχεία NUA Internet Surveys, May 2002). Στο γεγονός αυτό βασίζονται και πολλές ηλεκτρονικές επιχειρήσεις για να αυξήσουν τα κέρδη τους.  Συγκεκριμένα, ενώ ο ηλεκτρονικός “τζίρος” κυμαίνεται περίπου στα 68 δισεκατομμύρια €, ο αριθμός εκτιμάται ότι θα έχει ανέβει στα 980 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2004, αυξάνοντας ραγδαία και την κερδοφορία των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων.

11 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 11 Πως μπορώ να αγοράσω από το Διαδίκτυο  Με τη ραγδαία εξάπλωση του Ιnternet παγκοσμίως μπορείτε να παραγγείλετε και να αποκτήσετε κάποιο αγαθό σε οποιοδήποτε σημείο της γης και αν βρίσκεστε.  Μέσα σε ελάχιστα λεπτά συνδέεστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση του καταστήματος που σας ενδιαφέρει, βρίσκετε αυτό που θέλετε, το επιλέγετε και δίνοντας κάποια απαραίτητα προσωπικά σας στοιχεία το έχετε μέσα σε λίγες μέρες ή και ώρες στο σπίτι σας. Η όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και προϋποθέτει μόνο να είστε κάτοχος μιας ισχύουσας πιστωτικής κάρτας.  Μία από τις πρώτες επιχειρήσεις που ασχολήθηκαν με το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν η amazοn.cοm, η λειτουργία της οποίας ξεκίνησε από Έλληνες. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι καθ' όλα ηλεκτρονική, δηλαδή δεν διαθέτει παραδοσιακά καταστήματα. Όλες οι αγορές πραγματοποιούνται μέσω του Διαδικτύου από το σπίτι, τη δουλειά σας ή οποιονδήποτε άλλο χώρο συνδεδεμένο με το Διαδίκτυο.

12 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12 Τι Προϊόντα Υπάρχουν  Στην Ελλάδα, γίνονται ακόμη και αγορές οn-line από ορισμένα supermarket (ΑΒ Βασιλόπουλος www.ab.gr και Βερόπουλος www.veropoulos.gr, συμπληρώνοντας την παραγγελία και τα στοιχεία στην ανάλογη φόρμα που διαθέτουν στις σελίδες τους.www.ab.gr www.veropoulos.gr  Τα πιο συνηθισμένα αγαθά που υπάρχουν στο Διαδίκτυο είναι μικρά και ελαφριά αντικείμενα, τα οποία αντέχουν κατά τη διαδικασία της μεταφοράς. Τέτοια είναι τα περιφερειακά και τα εξαρτήματα υπολογιστών, CD και DVD είτε μουσικής, είτε προγραμμάτων, βιβλία και άλλα.  Επίσης, θα βρείτε ηλεκτρονικές συσκευές, εξαρτήματα, ρούχα, ταξιδιωτικές προσφορές, χρηματιστηριακά προϊόντα κλπ. Από τα πιο δημοφιλή προϊόντα στο Διαδίκτυο είναι τα CD/DVD και τα καταστήματα που θα συναντήσετε γι' αυτά τόσο στην ελληνική, όσο και στην ξένη ηλεκτρονική αγορά είναι πάρα πολλά.

13 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 13 Στατιστικά στοιχεία για την Ηλεκτρονική Αγορά  Στο Διαδίκτυο θα ανακαλύψει κανείς σπάνια και μεγάλης αξίας προϊόντα, όπως ακριβές αντίκες, πούρα, παλιά κρασιά, ακόμα και διαμάντια Αντίθετα, προϊόντα υψηλής κατανάλωσης και μαζικής παραγωγής, όπως φαγητό και ποτά, δεν συμφέρει να πωλούνται στην ηλεκτρονική αγορά παρά μόνο σε μεγάλες ποσότητες.  Σύμφωνα με έρευνα των Ernst & Young, τα πιο δημοφιλή ηλεκτρονικά προϊόντα είναι αυτά των PC και των περιφερειακών τους με 40%. Ακολουθούν τα βιβλία με 20%, τα ταξίδια με 16%, τα ρούχα με 10%, η μουσική με 6%, διάφορες συνδρομές με 6% και τέλος τα δώρα με 2%.  Επίσης βρέθηκε ότι μέσα στο 1999 το 48% των Αμερικανών, το 30% των Καναδών, το 40% των Αυστραλών, το 37% των Βρετανών, το 34% των Ιταλών και το 47% των Γάλλων χρηστών του Internet, ξόδεψαν τουλάχιστον 500$ στην ηλεκτρονική αγορά.

14 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 14 Στατιστικά Στοιχεία για την Ελλάδα  Σύμφωνα με μετpήσειs που έγιναν το 2001 (International Telecommunication Union, ITU), υπάρχουν 1,5 εκατομμύρια χpήστεs του Internet, 0,9 εκατομμύρια PCs και 0,14 εκατομμύρια διακομιστές Internet.  Από τουs Έλληνες χρήστες (στοιχεία έτους 2000, περιοδικό RAM), το 67% αφιερώνει τουλάχιστον μία ώρα στο Διαδίκτυο. Από αυτούs το 47% χρησιμοποιεί το Internet από το σπίτι, το 39% από το χώρο εpγασίαs, το 20% από τα Internet Cafe και το 14% από τα πανεπιστήμια.

15 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 15 Στατιστικά Στοιχεία για την Ελλάδα  Ο σημαντικότεροs λόγοs που χρησιμοποιούν το Internet οι Έλληνεs είναι για πληροφορίεs, εκ των οποίων το 41% αφορά στην ψυχαγωγία, στn μουσική και στο σινεμά. Ακολουθούν η ενημέpωση με 38%, τα αθλητικά με 24% και τέλοs τα χρηματιστήριο με 19%.  Από τουs Έλλnνεs χρήστεs του Διαδικτύου το 19% έχει κάνει τουλάχιστον μία ηλεκτρονική αγορά, ενώ το 5% προβαίνει συστηματικά σε αγορέs on-line.

16 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16 Το e-shopping στην Ελλάδα  Όπωs στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στn χώρο μαs το ΗΕ έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, ενώ όλο και περισσότερα ελλnνικά καταστnματα δραστnριοποιούνται στην ηλεκτρονική αγορά.  Για να διαπιστώσετε το μέγεθοs του αριθμού τουs, αρκεί να επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.in.gr και από εκεί να ρίξετε μια ματιά στnν ενότnτα “καταστήματα on-line”. Οι κατηγορίεs είναι πολλέs και καθεμία από αυτέs περιέχει τουλάχιστον δέκα καταστήματα.www.in.gr  Μόνο στον κατάλογο του in.gr υπάρχουν 26 κατηγορίες (στοιχεία Ιανουαρίου 2002), τιs οποίεs παραθέτουμε στον πίνακα τns επόμενηs σελίδαs μαζί με τα καταστήματα.

17 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 17 Ηλεκτρονικά Καταστήματα στην Ελλάδα (α)

18 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 18 Ηλεκτρονικά Καταστήματα στην Ελλάδα (β)

19 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 19 Σύλλαβος – Πρόγραμμα Σπουδών  Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ)  Ορισμοί και Περιεχόμενο του Πεδίου  Μορφές – Τύποι Εφαρμογών ΗΕ  Συνοπτική Ιστορική Αναδρομή  Οφέλη, Περιορισμοί, Κινητήριες Δυνάμεις του ΗΕ  Επιπτώσεις του ΗΕ στις Επιχειρήσεις  Υποδομή για ΗΕ  Τεχνολογικό και Επιχειρηματικό Μοντέλο του ΗΕ oΤηλεπικοινωνιακή Υποδομή, Τεχνολογίες / Εφαρμογές ΗΕ oΜοντέλα, Τεχνικές και Στρατηγικές Επιχειρηματικής και Διεπιχειρησιακής Ολοκλήρωσης  Internet και ΗΕ  Παγκόσμιος Ιστός (Web) και εφαρμογές του στο ΗΕ

20 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 20 Σύλλαβος – Πρόγραμμα Σπουδών (ΙΙ)  ΗΕ και Ασφάλεια  Τα Εγγενή Προβλήματα Ασφάλειας στο Internet  Απειλές σε Περιβάλλον Διαδικτύου  Χειρισμοί και Απαιτήσεις Ασφάλειας oΈλεγχος Προσπέλασης  Μηχανισμοί – Τεχνολογίες Ασφάλειας oΚρυπτογραφία και Ψηφιακές Υπογραφές oΨηφιακά Πιστοποιητικά και Υποδομές Πιστοποίησης oFirewalls και Περιμετρική Άμυνα

21 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 21 Σύλλαβος – Πρόγραμμα Σπουδών (ΙΙΙ)  Ηλεκτρονικά Συστήματα Πληρωμών  Ηλεκτρονικές Πληρωμές και Πρωτόκολλα  Πιστωτικές Κάρτες στο Internet  Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων και Χρεωστικές Κάρτες στο Διαδίκτυο  Ψηφιακό Χρήμα, Έξυπνες Κάρτες, Κάρτες Αποθηκευμένης Αξίας  Ηλεκτρονικές Επιταγές  Ενοποιημένα Συστήματα Πληρωμών  Νέες Τάσεις και Προοπτικές στα Συστήματα Πληρωμών

22 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 22 Σύλλαβος – Πρόγραμμα Σπουδών (ΙV)  Ηλεκτρονικά Καταστήματα - Λιανικές Πωλήσεις στο ΗΕ  To Ηλεκτρονικό Marketing και τα Επιχειρηματικά Μοντέλα του  Άμεσο Marketing  Online Εξυπηρέτηση Πελατών  Ηλεκτρονικοί Ενδιάμεσοι  Η Διαδικασία της Ηλεκτρονικής Αγοράς oΥποβοήθηση Συγκριτικών Αγορών  Επίδραση του ΗΕ στα Παραδοσιακά Συστήματα Λιανικών Πωλήσεων

23 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 23 Σύλλαβος – Πρόγραμμα Σπουδών (V)  Καταναλωτές στο Διαδίκτυο και Έρευνα Αγοράς  Το Μοντέλο Συμπεριφοράς Καταναλωτή  Τα Χαρακτηριστικά των Περιηγητών του Internet  Λήψη Αποφάσεων Αγορών  Εξυπηρέτηση Πελατών στο Διαδίκτυο  Έρευνα Αγοράς για ΗΕ  Ευφυείς Πράκτορες για Καταναλωτές  Διαφήμιση στο ΗΕ  Μέθοδοι Διαφήμισης  Στρατηγικές Διαφήμισης  Ευφυείς Πράκτορες και Τεχνολογία Ώθησης  Αποδοτικότητα Διαφήμισης  Κατάλογοι Online

24 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 24 Σύλλαβος – Πρόγραμμα Σπουδών (VΙ)  Βιομηχανίες Υπηρεσιών και ΗΕ  Υπηρεσίες Τουρισμού  Αγορά Εργασίας, Αγορά Ακινήτων  Διαπραγμάτευση Μετοχών, Δημοπρασίες  Ηλεκτρονικές Τραπεζικές Υπηρεσίες  Ηλεκτρονικές Εκδόσεις, Εκπαίδευση από Απόσταση  ΗΕ Επιχειρήσεων με Επιχειρήσεις (Β2Β)  Επιχειρηματικά Μοντέλα  Χώρος Αγορών Επικεντρωμένος στους Προμηθευτές, στους Αγοραστές, στους Ενδιάμεσους  Έγκαιρη Παράδοση  Παραδοσιακή Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI - Electronic Data Interchange) και EDI μέσω Internet  Μοντέλα Εφαρμογών Intranets και Εφαρμογών Extranets oΔιαχείριση Προμηθειών, Πελατών, Αποθεμάτων

25 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 25 Σύλλαβος – Πρόγραμμα Σπουδών (VΙΙ)  Στρατηγική και Υλοποίηση ΗΕ  Αποτίμηση Έργου και Στρατηγικής  Θέματα Νομικά, Ηθικά και Παγκοσμιοποίησης στο ΗΕ  Προστασία Απορρήτου, Πνευματικής Ιδιοκτησίας  Ελευθερία Έκφρασης, Άσεμνο, Λογοκρισία στο Διαδίκτυο  Πολιτικές Φορολόγησης, Συμβάσεις, Στοιχήματα  Προστασία Καταναλωτή και Πωλητή στο ΗΕ  Ηλεκτρονική Διανομή Μουσικής, Εικονικές Κοινότητες, Παγκόσμιο ΗΕ  Το Μέλλον του ΗΕ

26 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 26 Βιβλιογραφία - Πηγές  Ηλεκτρονικό Εμπόριο ¯Δουκίδης Γ., Θεμιστοκλέους Μ., Δράκος Β., Παπαζαφειροπούλου Ν. ¯Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ομάδα έργου HELTRUN ¯Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 1998  Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αρχές – Εξελίξεις – Στρατηγική από τη σκοπιά του Manager ¯Turban E., Lee J., King D. και Chung H.M. ¯Εκδόσεις Γκιούρδας, 2001  Electronic Commerce: A Manager’s Guide ¯Kalakota R. ¯Addison-Wesley Press, 1997  Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογές στον Έλεγχο Προσπέλασης Ιατρικών Βάσεων Δεδομένων μέσω Internet ¯Δρ. Γεωργιάδης Κ. Χρήστος ¯Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002

27 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 27 Βιβλιογραφία – Δευτερεύουσες Πηγές  Πληροφοριακός Πόλεμος & Ασφάλεια Πληροφοριών των Επιχειρήσεων ¯Denning D. ¯Εκδόσεις ΙΩΝ, 2001  Secure Commerce on the Internet ¯Ahuja V. ¯AP Professional, 1997  Ειδικές Εκδόσεις για την Ηλεκτρονική Οικονομία ¯Περιοδ. RAM - Φεβ.02, Νοε.01, Ιουλ.01, Μάι.01, Μάρ.01, Δεκ.00, Σεπ.00, Απρ.00, Ιαν.00  Ασφάλεια Δικτύων Web – Ένας Βήμα προς Βήμα Οδηγός ¯Stein L. ¯Εκδόσεις ΙΩΝ, 2000

28 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 28 Νέες Πηγές - 2003  e-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ – Πλήρης Οδηγός Ανάλυσης Τεχνικών και Εμπορικών Θεμάτων ¯Elsenpeter, Velte ¯ Μ. Γκιούρδας © 2001 / 960-512-277-4 / σελ. 480  Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο ¯Πομπόρτσης, Τσούλφας ¯Τζιόλας © 2002 / 960-8050-82-0 / σελ. 288  Developing E-commerce Systems ¯ J. Carter / Prentice Hall © 2002 / 0-13-091112-7 / σελ. 507

29 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003 29 Εισαγωγικές Έννοιες στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

30 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 30 Στόχοι Εκμάθησης  Να ορίσει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΗΕ) και να περιγράψει τις διάφορες κατηγορίες του  Να περιγράψει τα οφέλη του ΗΕ σε οργανισμούς, καταναλωτές και στη κοινωνία  Να περιγράψει τους περιορισμούς του ΗΕ  Να συζητήσει το πλαίσιο εργασίας του ΗΕ και τα βασικά του συστατικά  Να κατανοήσει τις δυνάμεις που καθοδηγούν την ευρεία εξάπλωση του ΗΕ  Να συζητήσει τις αλλαγές που προκαλούνται από το ΗΕ  Να αναζητήσει και να συζητήσει τα κύρια διοικητικά θέματα που αφορούν το ΗΕ

31 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 31 Αρχική Προσέγγιση ΗΕ οι δυνατότητες για επανακαθορισμό του τρόπου με τον οποίο γίνεται το εμπόριο, ο οποίος γίνεται για πρώτη φορά εφικτός με τη χρήση νέων τεχνολογιών από τις σύγχρονες επιχειρήσεις  Ένας απλός ορισμός για το ΗΕ είναι ότι «αποτελεί κάθε μoρφή επιχειρηματικής συναλλαγής και επικοινωνίας που γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα». Ένας τέτοιος απλοϊκός ορισμός όμως, παρόλο που τεχνικά μπορεί να είναι ακριβής, δεν μπορεί να συλλάβει το βασικό πνεύμα του ΗΕ. Δεν είναι απλώς η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για επικοινωνία, αλλά οι δυνατότητες για επανακαθορισμό του τρόπου με τον οποίο γίνεται το εμπόριο, ο οποίος γίνεται για πρώτη φορά εφικτός με τη χρήση νέων τεχνολογιών από τις σύγχρονες επιχειρήσεις.  Έτσι, το ΗΕ θα μπoρoύσε να οριστεί ως ένα σύνολο επιχειρηματικών στρατηγικών που μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρακτικές οι οποίες επιτρέπουν, μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη διεκπεραίωση εμπορικών διαδικασιών με ηλεκτρονικά μέσα.

32 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 32 Εφαρμογές ΗΕ  Οι εφαρμογές ΗΕ αφορούν τόσο προϊόντα (π.χ. καταναλωτικά αγαθά) όσο και υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες πληροφόρησης, χρηματοπιστωτικές και νομικές υπηρεσίες), παραδοσιακές δραστηριότητες (π.χ. ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση) και νέες δραστηριότητες (π.χ. εικονικά πολυκαταστήματα).  Το ΗE προσφέρει τη δυνατότητα εκτέλεσης πράξεων για την ανταλλαγή προϊόντων ή υπηρεσιών μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων υπολογιστών. Βασίζεται στην ηλεκτρονική επεξεργασία και μετάδοση δεδομένων, ήχου και εικόνων βίντεο.

33 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 33 Δραστηριότητες ΗΕ Η έννοια του ΗΕ περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές δραστηριότητες όπως:  ηλεκτρονική εμπορία αγαθών και υπηρεσιών,  παράδοση ψηφιακού περιεχομένου (άυλων αγαθών),  ηλεκτρονική αγοραπωλησία μετοχών,  ηλεκτρονική έκδοση φορτωτικών,  εμπορικές δημοπρασίες,  συλλογικές εργασίες σχεδίασης και τεχνικών μελετών,  ενημέρωση από πηγές σε απευθείας σύνδεση,  κρατικές προμήθειες,  πωλήσεις απευθείας στον καταναλωτή και μετά-αγοραστική εξυπηρέτηση.

34 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 34 Ορισμοί – Περιεχόμενο  ΗΕ αποτελεί κάθε μορφή επιχειρηματικής συναλλαγής και στρατηγικής που υποστηρίζεται από τις νέες τεχνολογίες δικτύων (τηλεπικοινωνιακών - υπολογιστών) και ιδιαιτέρως του Διαδικτύου.  Το ΗΕ περιγράφει τις διαδικασίες διεκπεραίωσης αγορών-πωλήσεων προϊόντων, υπηρεσιών και πληροφοριών με χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών μέσων.  Η βασική υποδομή για ΗΕ είναι δικτυωμένοι υπολογιστές, που εξελίσσονται ως το πρότυπο περιβάλλον για επιχειρήσεις-οργανισμούς και για το σπίτι.  Ο νεώτερος όρος E-Business αναφέρεται σε έναν ευρύτερο ορισμό του E- commerce. Όχι μόνο πωλήσεις-αγορές, αλλά επίσης εξυπηρέτηση πελατών, συνεργασία επιχειρηματικών εταίρων και διεξαγωγή ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσα σε έναν οργανισμό. Χρησιμοποιούμε τον όρο ΗΕ με την ευρύτερη θεώρησή του.

35 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 35 6Internet: Ένα παγκόσμιο δικτυωμένο περιβάλλον 6Intranet: Εταιρικό δίκτυο που λειτουργεί με τεχνολογίες του Internet 6Extranet: Επεκτείνει τα intranets, έτσι ώστε αυτά να είναι προσπελάσιμα μέσω Διαδικτύου από επιχειρηματικούς εταίρους Ορισμοί – Περιεχόμενο II

36 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 36 Καθαρό – Μερικό ΗΕ  Τρεις διαστάσεις oΤο προϊόν (υπηρεσία) [φυσικό / ψηφιακό] oΗ διαδικασία [φυσική / ψηφιακή] oΟ πράκτορας διανομής (ή ενδιάμεσος) [φυσικός / ψηφιακός]  Παραδοσιακό εμπόριο oΌλες οι διαστάσεις είναι φυσικές  Καθαρό ΗΕ oΌλες οι διαστάσεις είναι ψηφιακές  Μερικό ΗΕ oΌλες οι άλλες δυνατότητες περιλαμβάνουν μια μίξη φυσικών και ψηφιακών διαστάσεων

37 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 37 Φυσικό Προϊόν Ψηφιακό Προϊόν Ψηφιακός Πράκτορας Φυσικός Πράκτορας Φυσική Διαδικασία Ψηφιακή Διαδικασία Εικονική Διαδικασία Εικονικό Προϊόν Εικονικός Πράκτορας Περιοχές ΗΕ Καθαρό ΗΕ Οι Διαστάσεις του ΗΕ Παραδοσιακό Εμπόριο

38 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 38  Οι εφαρμογές ΗΕ υποστηρίζονται από υποδομές, και η υλοποίησή τους εξαρτάται από πέντε βασικές περιοχές (που φαίνονται σαν στύλοι υποστήριξης) άνθρωποι, δημόσια πολιτική, τεχνικά πρότυπα και πρωτόκολλα, διαχείριση αποθεμάτων και άλλοι οργανισμοί.  Η διαχείριση του ΗΕ συντονίζει τις υποδομές, τις εφαρμογές και τους στύλους. Περιλαμβάνει επίσης ζητήματα marketing στο Internet και διαφήμιση. Το πεδίο του ΗΕ

39 Ένα πλαίσιο εργασίας για ΗΕ 9 Εφαρμογές ΗΕ On-line τραπεζικές εργασίες Διαχείριση μετοχών Αγορές και Προμήθειες Εμπορικά κέντρα On-line marketing και διαφήμιση Αγορές από το σπίτι Δημοπρασίες Τουρισμός On-line εκδόσεις Άνθρωποι: Αγοραστές, Πωλητές, Ενδιάμεσοι, Υπηρεσίες, Άτομα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοίκηση Δημόσια Πολιτική: Φόροι, Νόμοι και Θέματα Διασφάλισης Απορρήτου Τεχνικά Πρότυπα: Για Έγγραφα, Ασφάλεια, Πρωτόκολλα Δικτύου και Πληρωμές Διαχείριση Αποθεμάτων: Εκτέλεση Παραγγελιών, Διαχείριση Αλυσίδας Προμηθειών Υποδομή (1) Υποδομή συνηθισμένων υπηρεσιών επιχειρήσεων (ασφάλεια με έξυπνες κάρτες, πιστοποίηση, ηλεκτρονικές πληρωμές και κατάλογοι) (2) Υποδομή μηνυμάτων και διανομής πληροφοριών (EDI, e-mail, Hyper Text Transfer Protocol) (3) Περιεχόμενο πολυμέσων και υποδομή έκδοσης (HTML, JAVA, World Wide Web, VRML) (4) Υποδομή δικτύου (Τηλεπικοινωνίες, καλωδιακή TV, Internet, VAN, WAN, LAN, Intranet, Extranet) (5) Υποδομή διασύνδεσης (Προς τις βάσεις δεδομένων, προς τους πελάτες και προς τις εφαρμογές) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ © Prentice Hall, 2001 Οργανισμοί: Εταίροι, Ανταγωνιστές, Συνεταιρισμοί και Κυβερνητικές Υπηρεσίες

40 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 40  Μια αγορά είναι ένα δίκτυο αλληλεπιδράσεων και σχέσεων όπου ανταλλάσσονται πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες και πληρωμές.  Η αγορά χειρίζεται όλες τις αναγκαίες συναλλαγές.  Η ηλεκτρονική αγορά είναι μια θέση που βασίζεται σε ένα δίκτυο, στην οποία αγοραστές και πωλητές συναντώνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων.  Σε ηλεκτρονικές αγορές, οι πωλητές και οι αγοραστές διαπραγματεύονται, υποβάλλουν προσφορές, συμφωνούν για μια παραγγελία και ολοκληρώνουν την εκτέλεση on-line ή off- line. Ηλεκτρονικές Αγορές (Electronic Markets)

41 Δελτίο εμβάσματος πληρωμής (Payment remittance notice) Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων 11 Αγοραστής/Καταναλωτής (Shopper/Purchaser) Πωλητής/Προμηθευτής (Seller/Supplier) Ηλεκτρονική Αγορά (χειριστής συναλλαγής) Υποδομή Ηλεκτρονικού Δικτύου Εμπορίου Electronic commerce network (Infrastructure) Αίτηση αγοράς ή πληροφοριών για υπηρεσία/προϊόν (Purchase or product/service information request) Πληρωμή ή πληροφορία πληρωμής (Payment or payment advice) Αίτηση ικανοποίησης/ αλλαγής αγοράς (Purchase fulfillment/ change request) Απάντηση σε αίτηση ικανοποίησης (Response to fulfillment request) Δελτίο αποστολής (Shipping notice) Έγκριση πληρωμής (Payment approval) Ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (Electronic transfer of funds) Τράπεζα Αγοραστή/Καταναλωτή (Shopper/Purchaser’s Bank) Τράπεζα Χειρισμού Συναλλαγής Transaction Handler’s Bank (Automated Clearing House) Τράπεζα Πωλητή/Προμηθευτή (Seller/Supplier’s Bank ) Ηλεκτρονικές Αγορές (Electronic Markets) © Prentice Hall, 2000 Απάντηση σε αίτηση πληροφοριών Επιβεβαίωση αγοράς Δελτίο αποστολής Παράδοση αγοράς (αν είναι online) Επιβεβαίωση πληρωμής Αίτηση πιστοποίησης πληρωμής

42 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 42  Ένα IOS περιλαμβάνει ροή πληροφοριών (information flow) ανάμεσα σε δυο ή περισσότερους οργανισμούς.  Κύριος σκοπός του είναι η αποδοτική επεξεργασία συναλλαγών, όπως μετάδοση παραγγελιών (transmitting orders), λογαριασμών (bills), και πληρωμών (payments) χρησιμοποιώντας EDI ή extranets.  Εμβέλεια: Ένα IOS είναι ένα ενοποιημένο σύστημα που περιλαμβάνει δυο ή περισσότερους επιχειρηματικούς εταίρους.  Ένα τυπικό IOS θα περιλαμβάνει μια εταιρία και τους προμηθευτές ή/και τους πελάτες της. Διοργανισμικά Συστήματα Πληροφοριών (Interorganizational Information Systems, IOS)

43 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 43  Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (Electronic Data Interchange- EDI): παρέχει ασφαλή σύνδεση Β2Β επάνω σε δίκτυα προστιθέμενης αξίας (Value Added Networks, VAN)  Extranets: παρέχει ασφαλή σύνδεση Β2Β μέσω Internet. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν και βάσεις δεδομένων κοινής χρήσης  Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων (Electronic Funds Transfer, EFT): αποτελεί ένα σύστημα πληρωμών  Ολοκληρωμένο σύστημα μετάδοσης μηνυμάτων (Integrated Messaging Systems, IMS): συνδυάζει EDI, email και ηλεκτρονικές φόρμες  Διαχείριση αλυσίδας προμήθειας (Supply Chain Management, SCM): παρέχει συνεργασία ανάμεσα σε εταιρία και προμηθευτές και/ή πελάτες με σκοπό τη πρόβλεψη ζήτησης, τη μείωση αποθεμάτων και τη ταχύτητα παράδοσης Τύποι Διοργανισμικών Συστημάτων

44 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 44 Χαρακτηριστικά Διαφοροποίησης των IOS και των e-markets  Σε ένα IOS διαμορφώνονται κοινές οδηγίες και προσδοκίες, έτσι ώστε ο καθένας να ξέρει πως θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα και πότε θα υποβληθούν και θα ληφθούν οι συναλλαγές από κάθε επιχειρηματικό εταίρο.  Αντίθετα από ότι συμβαίνει στις ηλεκτρονικές αγορές, σε ένα IOS δεν υπάρχει διαπραγμάτευση, αλλά απλά εκτέλεση.  IOS: Διευθετήσεις εκ των προτέρων (για δίκτυα, πληρωμές, κλπ.), στηριζόμενες στο ότι η σχέση πελάτη-προμηθευτή θα είναι μια συνεχής σχέση με πολλαπλές συναλλαγές.  E-market: ο δεσμός πελάτη-πωλητή καθορίζεται κατά την ώρα των συναλλαγών (μπορεί να αφορά μια και μόνο συναλλαγή ή συναλλαγές για μια καθορισμένη χρονική περίοδο)

45 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 45  Επιχειρήσεις με καταναλωτές (Business-to-Customers, B2C)  Επιχειρήσεις με επιχειρήσεις (Business-to-Business, Β2Β): συναλλαγές IOS και συναλλαγές e-market ανάμεσα σε οργανισμούς/επιχειρήσεις  Καταναλωτές με καταναλωτές (Customers-to-Customers, C2C): πωλήσεις από αγγελίες, διαφήμιση προσωπικών υπηρεσιών, πώληση εξειδίκευσης  Καταναλωτές με επιχειρήσεις (Customers-to-Business, C2Β): συναλλαγές ατόμων που πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες σε οργανισμούς  Ενδοεπιχειρισιακό ΗΕ (Intrabusiness transactions, Β2Ε): συναλλαγές στο εσωτερικό του οργανισμού, όπως η online εκπαίδευση ή η πώληση εταιρικών αγαθών σε υπαλλήλους  Μη επιχειρηματικό ΗΕ: βελτίωση λειτουργιών/εξυπηρέτησης πελατών ή μείωση εξόδων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κυβερνητικών υπηρεσιών, κοινωνικών οργανώσεων κλπ. Συμπεριλαμβάνει τις συναλλαγές Government-to-Consumers (G2C) και τις Government-to-Business (G2B) Κατάταξη του πεδίου του ΗΕ με βάση τη φύση των συναλλαγών

46 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 46 Classification of Electronic Commerce Οι παραδοσιακές και πλέον διαδεδομένες συναλλαγές ΗΕ μέσω Web Ο πρωταρχικός χώρος δραστηριοποίησης ΗΕ μέσω EDI

47 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 47 Τύποι Προϊόντων αγαθά, εργασίες, υπηρεσίες άυλα αγαθά Οι εφαρμoγές ΗΕ παρέχουν τη δυνατότητα εύρεσης και ανάκτησης πληροφοριών, καθώς επίσης και συναλλαγές τεσσάρων τύπων προϊόντων: αγαθά, εργασίες, υπηρεσίες και άυλα αγαθά. Κάθε ένα από αυτά έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν χρήσιμη την εξέτασή τους, αφού η αντιμετώπισή τους σε μια εφαρμoγή ΗΕ πρέπει να γίνεται με προσαρμογή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.  Αγαθά.  Αγαθά. Πρόκειται για φυσικά αντικείμενα, που έχουν παραχθεί σύμφωνα με κάποιες προδιαγραφές, που κατά κύριο λόγο τις ορίζει ο κατασκευαστής τους. Συνήθως συμπεριλαμβάνεται στην έννοιά τους και η μεταφορά από τον τόπο παραγωγής στον τόπο πώλησης. Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνoυν: Xημικά, φαρμακευτικά προϊόντα, είδη ένδυσης, ανταλλακτικά κάθε είδους, οχήματα κλπ.

48 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 48 Εργασίες – Υπηρεσίες ΗΕ  Εργασίες  Εργασίες. Πρόκειται για τις εργασίες ανάπτυξης ή κατασκευής αγαθών σύμφωνα με προδιαγραφές που θέτει ο πελάτης. Παραδείγματα αποτελούν τα προϊόντα λογισμικού, ηλεκτρικές - υδραυλικές εγκαταστάσεις, κατασκευές χώρων κλπ. Βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες που έχουν σχέση με αυτή την κατηγορία αφορούν την διαπραγμάτευση των προδιαγραφών, τις πληρωμές σύμφωνα με την πρόοδο του έργου κλπ.  Υπηρεσίες.  Υπηρεσίες. Η διάθεση και πώληση υπηρεσιών είναι συνήθως διαδικασίες αλληλοεξαρτώμενες. Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν δημόσιες, τουριστικές, χρηματοοικονομικές, ψυχαγωγικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας.

49 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 49 Άυλα Αγαθά ΗΕ  Άυλα αγαθά  Άυλα αγαθά. Η αξία αυτών των προϊόντων δεν συνδέεται άμεσα με το κόστος παραγωγής τους αλλά με το περιεχόμενο και τη χρήση τους. Επίσης:  η διανομή τους εξαρτάται άμεσα από κάποιο μέσο επικοινωνίας,  συνδέονται άρρηκτα με την έννοια των δικαιωμάτων χρήσης.  π.χ. κινηματογραφικές ταινίες, προϊόντα μουσικής, πακέτα λογισμικού, σχέδια διαφόρων ειδών κλπ.  Επιχειρηματικές διαδικασίες που σχετίζονται με αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν την αναπαραγωγή των προϊόντων κατόπιν σχετικής άδειας και όλες τις επικοινωνιακές διεργασίες που πρέπει να συντελεστούν για αυτό το σκοπό. Να τονισθεί ότι οι παραπάνω κατηγορίες είναι πολύ γενικού περιεχομένου: ένα προϊόν μπορεί να προέλθει από τη συνένωση δύο ή περισσότερων από τις παραπάνω γενικές κατηγορίες (π.χ. ένα πακέτο λογισμικού είναι ένα προϊόν με στοιχεία άυλου αγαθού, ενώ αυτό μπορεί να συνοδεύεται από ένα συμβόλαιο συντήρησης, κάτι που πρακτικά θεωρείται παροχή υπηρεσίας και ανήκει στην κατηγορία υπηρεσίες).

50 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 50 Eπιχειρηματικές Διαδικασίες Οι βασικότερες επιχειρηματικές διαδικασίες που συντελούνται σήμερα στα πλαίσια της εμπορικής διαδικασίας περιλαμβάνουν:  Προώθηση προϊόντος (marketing).  Προώθηση προϊόντος (marketing). Περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες τόσο από τη πλευρά του πωλητή προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. έρευνα αγοράς, σχεδιασμός προϊόντος, προώθηση, διαφήμιση προϊόντος κλπ.) όσο και από την πλευρά του πιθανού αγοραστή (π.χ. επιλογή κατάλληλου προϊόντος, συλλογή πληροφοριών, επιλογή βέλτιστης προσφοράς κλπ.)  Στη διάρκεια των λειτουργιών αυτών συνήθως υπάρχει ελάχιστη άμεση επαφή μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή αλλά συμμετέχoυν σ' αυτές και ενδιάμεσοι φορείς (π.χ. μεταπωλητές, αντιπρόσωποι, κλπ.).

51 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 51 Επιβεβαίωση Συνεργασίας (contracting) Για τη διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας απαιτούνται:  από την πλευρά του αγοραστή, η συλλογή των προδιαγραφών του προϊόντος καθώς και άλλων όρων που σχετίζονται με τη συνεργασία με προμηθευτές (π.χ. μεταφοράς, παράδοσης και πληρωμής) και  από την πλευρά του πωλητή, η διαπραγμάτευση για τους όρους συνεργασίας, η επεξεργασία των παραγγελιών σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους συνεργασίας κλπ. Στη διάρκεια των λειτουργιών αυτών και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, διεξάγονται επικοινωνίες μεταξύ των δύο μερών που βασίζονται κυρίως σε αδόμητες πληροφορίες και κείμενα.

52 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 52 Διαχείριση Αποθεμάτων (logistics) Εδώ περιλαμβάνoνται όλες οι λειτουργίες που στοχεύουν στη διάθεση των παραγγελθέντων προϊόντων στον αγοραστή σύμφωνα με τους όρους συνεργασίας. Λειτουργίες που περιλαμβάνoνται στα πλαίσια αυτά αφορούν:  τη ζήτηση προϊόντων,  τη μεταφορά,  την υποδοχή και κατηγοριοποίηση των προϊόντων στην αποθήκη κλπ. Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών αυτών, συνήθως διεξάγονται δομημένες επικοινωνίες μεταξύ των συμμετεχόντων μερών, αγοραστή και πωλητή.

53 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 53 Άλλες Eπιχειρηματικές Διαδικασίες Διακανονισμός (settlement). Διακανονισμός (settlement). Στη διαδικασία αυτή περιλαμβάνεται η τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών και η πληρωμή τους. Δεν πρόκειται απλώς για οικονομικό διακανονισμό αλλά για γενικότερο διακανονισμό των όρων συνεργασίας και εμπορικών εταίρων (π.χ. μπορεί να μη συντελείται μία απλή πληρωμή τιμολογίων αλλά και ο αμοιβαίος συμβιβασμός τους) Επικοινωνία με Δημόσιους Φορείς (interfacing with administration). Επικοινωνία με Δημόσιους Φορείς (interfacing with administration). Όλα τα μέρη που συμμετέχoυν στα πλαίσια του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος πρέπει σε κάποια σημεία του εμπορικού κύκλου να έρθουν σε επαφή με δημόσιους φορείς, για διάφορους λόγους (π.χ. διεκπεραίωση εισαγωγών / εξαγωγών, εξόφληση φόρων κλπ.)

54 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 54 Πεδία Εφαρμογής του ΗΕ Το ΗΕ μπoρεί να εφαρμoστεί σε μια ευρεία γκάμα επιχειρηματικών λειτουργιών που περιλαμβάνουν:  Ανταλλαγή πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες (πριν την πώληση).  Ανταλλαγή πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες (πριν την πώληση). Η ανταλλαγή πληροφοριών, η διαφήμιση και ενημέρωση για προϊόντα και υπηρεσίες είναι ίσως η πλέον διαδεδομένη χρήση του ΗΕ. Για παράδειγμα, πάρα πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν ηλεκτροvικές σελίδες μέσω των οποίων διαφημίζoυν στο Internet τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν. Οι περισσότερες προσφέρουν παράλληλα και επιπλέον υπηρεσίες στους πελάτες τους και σε κάθε ενδιαφερόμενo, που εμπίπτoυν συνήθως σε μια από τις επόμενες κατηγορίες.

55 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 55 Υποστήριξη Πελάτη (πριν και μετά την πώληση) Πολλές επιχειρήσεις δημιουργούν oμάδες συζητήσεων και επαφών με τους πελάτες τους, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό μπoρoυν να επικοινωνούν όχι μόνo με τον προμηθευτή, αλλά και μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας ιδέες, ερωτήσεις, συμβoυλές, κ.ά. Ένα παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι το δίκτυο GEN (Global Engineering Network) που συντονίζεται από τη Siemens Nixdorf και αποτελεί ένα forum επαφών για μηχανικούς, προμηθευτές και πελάτες μηχανολογικού εξoπλισμoύ από όλη την Eυρώπη (www.gen.net)www.gen.net

56 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 56 Δημιουργία Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων (virtual enterprises) - Εμπορικά Κέντρα Το ΗΕ παρέχει τη δυνατότητα δημιoυργίας ηλεκτρονικών επιχειρήσεων στο δίκτυο (π.χ. ηλεκτρονικά καταστήματα, εταιρίες παροχής υπηρεσιών κλπ). Επιπλέον πολλές επιχειρήσεις (κυρίως οι μικρομεσαίες) δημιουργούν Ηλεκτρονικά Eμπορικά Κέντρα δηλαδή oμάδες επιχειρήσεων που συνεργάζονται ηλεκτρονικά δημιουργώντας ένα Eμπορικό Κέντρο στο Internet. Μια ηλεκτρονική επιχείρηση αποτελείται από δυο ή περισσότερα ηλεκτρονικά καταστήματα και παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ισχυρούς και ανταγωνιστικούς ομίλους εταιριών. Το γεγονός αυτό φαίνεται να αλλάζει το συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ των επιχειρήσεων.

57 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 57 Παράδειγμα Εικονικής Επιχείρησης Παράδειγμα μιας εικονικής επιχείρησης αποτελεί η εταιρία Virtual Vineguards, μια κοινοπραξία μικρών παραγωγών κρασιού στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Η εταιρία υπάρχει μόνo στο δίκτυο (δεν έχει δηλαδή φυσική υπόσταση, στη διεύθυνση www.virtualvin.com. www.virtualvin.com Οι πελάτες μπoρoύν να δουν πληροφορίες για τα προϊόντα της εταιρίας και να παραγγείλουν κρασιά πληρώνοντας μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων πληρωμών. Οι παραγγελίες των πελατών μεταφέρονται μέσω δικτύου στον κατάλληλο προμηθευτή και τα προϊόντα αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί το σημείο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία του ανά πάσα στιγμή.

58 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 58 Ηλεκτρονικές Τράπεζες Όλες οι τράπεζες έχουν δημιουργήσει ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχοντας ένα σύνολο δυνατοτήτων στους πελάτες τους. Οι ηλεκτρονικές τράπεζες επιτρέπουν στους πελάτες να χρεοπιστώνουv τους λογαριασμούς τους μέσα από το Διαδίκτυο, να μεταφέρουν κεφάλαια από ένα λογαριασμό σε άλλο ή ακόμη να κάνουν αίτηση για προέγκριση δανείου ή απόκτηση πιστωτικής ή άλλης κάρτας. Άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από τις τράπεζες είναι η εξυπηρέτηση των οικοvομικών συναλλαγών των ιδεατών καταστημάτων (με χpήση μηχανισμών ηλεκτροvικών πληρωμώv) και η διεκπεραίωση των μηνυμάτων ΕDΙ, ΕFΤ κλπ.

59 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 59 Ηλεκτρονική Διανομή Στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διανομής μπορούν να ενταχθούν υπηρεσίες oη-line διάxυσης πληροφοριών με μηδαμινό συνήθως κόστος χρήσης. Π.χ. η εταιρία Oracle διαθέτει μια ηλεκτρονική σελίδα στο Internet (www.oracle.com) μέσω της οποίας οι πελάτες ενημερώvονται για τα προϊόντα της εταιρίας, μπορούν να μεταφέρουν στον υπολογιστή τους δωρεάν δοκιμαστικές εκδόσεις (demos) των προγραμμάτων της εταιρίας και αν πληρώσουv μέσω πιστωτικής κάρτας, μπορούν να μεταφέρουν ολόκληρα προγράμματα.www.oracle.com Στο χώρο επίσης των εφημερίδων και περιοδικών, πολλές είναι οι εταιρίες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες στους πελάτες τους. Π.χ. η γνωστή βρετανική εφημερίδα Times και Sunday Times μπoρεί να προσπελαστεί εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και δωρεάν από οποιονδήποτε διαθέτει σύνδεση στο Internet (www.the-timcs.co.uk). Παρόμοιες υπηρεσίες παρέχονται και από πολλές ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά (π.χ. η Ελευθεροτυπία, www.enet.gr, τα ΝΕΑ και το Bήμα www.dolnet.gr, κ.ά.).www.the-timcs.co.ukwww.enet.grwww.dolnet.gr

60 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 60 Ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών διαδικασιών μεταξύ επιχειρήσεων (shared business processes) Τέτοιες διαδικασίες φέρνουν σε στεvή επαφή τους συμμετέχοντες στο εμπορικό κύκλωμα, συσφίγγοντας τους επιχειρηματικούς δεσμούς και δυσχεραίνοντας με αυτόν τον τρόπο την αλλαγή συνεργατών (lock-in). Για παράδειγμα, η αλυσίδα supermarket Tesco της Μ. Βρετανίας έχει αναπτύξει ένα πολύπλοκο σύστημα ανατροφοδότησης των 540 καταστημάτων που διαθέτει στη χώρα. Κάθε πώληση προϊόντων που καταγράφεται στα ταμεία κάποιου καταστήματoς μεταφέρεται ηλεκτρονικά στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας. Εκεί γίνεται αυτόματος έλεγχος αποθεμάτων για το συγκεκριμένο κατάστημα και υπολογίζονται οι ανάγκες ανατροφοδότησης κάθε καταστήματoς με βάση τα προϊόντα που εμφανίζονται με υπόλοιπο κάτω από το όριο ασφαλείας.

61 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 61 Κοινές Επιχειρηματικές Διαδικασίες Η πληροφορία τελικά στέλνεται ηλεκτρονικά στον αντίστοιχο αποθηκευτικό χώρο της εταιρίας. Εκεί, αν τα προϊόντα δεν υπάρχουν σε απόθεμα, παραγγέλνονται ηλεκτρονικά από τον κατάλληλο προμηθευτή. Μετά την παραλαβή από τον αποθηκευτικό χώρο, τα προϊόντα στέλνονται στο κατάστημα που τα χρειάζεται. Το όλο σύστημα αvατροφοδότησης λειτουργεί με τη στενή συνεργασία των προμηθευτών, οι οποίοι ουσιαστικά συμμετέχουν σε μια κοινή επιχειρηματική διαδικασία ανατροφοδότησης των ραφιών στα καταστήματα του supermarket.

62 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 62 Συνοπτική Ιστορία του ΗΕ  Αρχές δεκαετίας του ‘70, η ηλεκτρονική μεταφορά κεφαλαίων (EFT)  EDI για οικονομικές αρχικά συναλλαγές και έπειτα για επεξεργασία και των υπόλοιπων συναλλαγών  Τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές (διαπραγμάτευση μετοχών, κρατήσεις θέσεων για ταξίδια)  Αρχές του ’90 η εμπορευματοποίηση του Internet οδήγησε στην επινόηση του όρου ΗΕ  Ταχεία ανάπτυξη λόγω κυρίως της ανάπτυξης των δικτύων, της αύξησης του ανταγωνισμού και άλλων επιχειρηματικών πιέσεων  Όλοι έχουν πια ένα δικτυακό τόπο  Παράδειγμα: Η General Motors Corporation (www.gm.com) με 18000 σελίδες πληροφοριών και 98000 δεσμούς (links) προς τα προϊόντα, υπηρεσίες και αντιπροσώπους της (στοιχεία 1999)www.gm.com

63 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 63  Marketing  Επιστήμη Υπολογιστών  Συμπεριφορά και ψυχολογία καταναλωτή  Χρηματοοικονομικά  Οικονομικά  Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών (MIS)  Λογιστική και Παρακολούθηση (accounting/auditing)  Διοίκηση (Management)  Εμπορικό και Εθιμικό Δίκαιο  Άλλα: επιστήμη έρευνας/διοίκησης λειτουργιών, στατιστική, γλωσσολογία, υγεία, επικοινωνίες, ψυχαγωγία, δημόσια πολιτική/διοίκηση κά. Η Διεπιστημονική Φύση του ΗΕ

64 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 64 Τα οφέλη του ΗΕ  Επεκτείνει τη θέση της αγοράς σε εθνικές και διεθνείς αγορές  Μειώνει το κόστος της δημιουργίας, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών που βρίσκονται σε χαρτί, μειώνει τον όγκο χαρτιού  Ταχύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες  Επιτρέπει τη μείωση αποθεμάτων και εξόδων, διευκολύνοντας τη διαχείριση αλυσίδας προμηθειών τύπου έλξης (“pull” type SCM)  Η επεξεργασία τύπου έλξης επιτρέπει προσαρμογή προϊόντων και υπηρεσιών, ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  Οφέλη για Οργανισμούς

65 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 65 Οφέλη για Οργανισμούς (ΙΙ)  Μειώνει το χρόνο ανάμεσα στη διάθεση του κεφαλαίου και στη λήψη των προϊόντων και των υπηρεσιών, μειώνει το χρόνο παραγωγής και παράδοσης  Δυνατότητα δημιουργίας άκρως εξειδικευμένων επιχειρήσεων  Εκκινεί επιχειρηματικές διαδικασίες έργων ανασχεδίασης (business processes reengineering, BPR) με σκοπό την απλοποίηση διαδικασιών και την αύξηση της παραγωγικότητας  Μειώνει το τηλεπικοινωνιακό κόστος - το Internet είναι πολύ φθηνότερο από τα VANs  Επίσης: βελτιωμένη εικόνα, βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών, εύρεση νέων επιχειρηματικών εταίρων, μειωμένο κόστος μεταφοράς και αυξημένη ευελιξία.

66 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 66 Οφέλη για Καταναλωτές  Επιτρέπει σε πελάτες να ψωνίζουν ή να κάνουν άλλες συναλλαγές 24 ώρες τη μέρα, όλο το έτος, από σχεδόν οποιοδήποτε μέρος  Προσφέρει περισσότερες επιλογές (προμηθευτών ή/και προϊόντων)  Παρέχει συχνά, λιγότερο ακριβά προϊόντα και υπηρεσίες, επιτρέποντάς τους να κάνουν γρήγορες συγκρίσεις και να ψωνίζουν από πολλά μέρη  Επιτρέπει πολύ γρήγορη παράδοση, κυρίως με ψηφιοποιημένα προϊόντα

67 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 67 Οφέλη για Καταναλωτές (ΙΙ)  Οι πελάτες μπορούν να πάρουν σχετικές και λεπτομερείς πληροφορίες σε δευτερόλεπτα και όχι σε μέρες ή σε εβδομάδες  Κάνει δυνατή τη συμμετοχή σε εικονικές δημοπρασίες  Επιτρέπει σε πελάτες να αλληλεπιδρούν με άλλους πελάτες σε ηλεκτρονικές κοινότητες, να ανταλλάσσουν ιδέες και να συγκρίνουν εμπειρίες  Διευκολύνει τον ανταγωνισμό, κάτι που οδηγεί σε σημαντικές εκπτώσεις

68 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 68 Οφέλη για τη Κοινωνία  Επιτρέπει σε περισσότερα άτομα να εργάζονται στο σπίτι και να κάνουν λιγότερες μετακινήσεις για αγορές, με αποτέλεσμα να υπάρχει λιγότερη κίνηση στους δρόμους και μικρότερη μόλυνση του περιβάλλοντος  Επιτρέπει σε μερικά εμπορεύματα να πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές, οπότε λιγότερο πλούσιοι άνθρωποι μπορούν να αγοράσουν περισσότερα και έτσι να αυξήσουν το βιοτικό τους επίπεδο  Επιτρέπει σε ανθρώπους από χώρες του 3ου κόσμου και από αγροτικές περιοχές, να απολαμβάνουν προϊόντα και υπηρεσίες που αλλιώς δε θα ήταν διαθέσιμα σε αυτούς  Διευκολύνει τη διανομή δημόσιων υπηρεσιών, όπως υγεία- εκπαίδευση-κοινωνικές παροχές, με μειωμένο κόστος και/ή με βελτιωμένη ποιότητα

69 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 69 Οι περιορισμοί του ΗΕ  Έλλειψη επαρκούς ασφάλειας συστημάτων, αξιοπιστίας, προτύπων και πρωτοκόλλων επικοινωνίας  Ανεπαρκές εύρος ζώνης τηλεπικοινωνιών  Τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού εξακολουθούν με γρήγορο ρυθμό να εξελίσσονται και να μεταβάλλονται  Η ολοκλήρωση του Internet με το λογισμικό HE, παρουσιάζει δυσκολίες με μερικές υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και εφαρμογές  Τεχνικοί Περιορισμοί του ΗΕ

70 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 70 Τεχνικοί Περιορισμοί του ΗΕ (ΙΙ)  Αναγκαιότητα για ειδικούς διακομιστές Ιστού (Web servers) και άλλες υποδομές, επιπλέον των διακομιστών δικτύου (επιπρόσθετο κόστος)  Πιθανά προβλήματα δια-λειτουργικότητας (interoperability), δηλαδή κάποιο λογισμικό ΗΕ μπορεί να μην είναι κατάλληλο για κάποιο υλικό, ή μπορεί να παρουσιάζει ασυμβατότητες με κάποια λειτουργικά συστήματα ή άλλα συστατικά υποδομής

71 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 71 Μη Τεχνικοί Περιορισμοί Σύμφωνα με έρευνα του InternetWeek (1998):  Κόστος και δικαιολόγηση (35% των ερωτηθέντων) Το κόστος ανάπτυξης ΗΕ μέσα στην εταιρία μπορεί να είναι πολύ ψηλό, και λάθη λόγω έλλειψης εμπειρίας μπορούν να προκαλέσουν καθυστερήσεις. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για ανάπτυξη εκτός της εταιρίας (outsourcing), αλλά το που και πως θα γίνει αυτό, δεν είναι απλό θέμα. Επίσης, για να αιτιολογήσει το σύστημα κάποιος, πρέπει να συνυπολογίσει μερικά μη απτά οφέλη (όπως αξία διαφήμισης και βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών), τα οποία είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν

72 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 72  Ασφάλεια - διασφάλιση απορρήτου (privacy) (17% των ερωτηθέντων) Αυτά τα θέματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Από τεχνικής απόψεως δεν υπάρχει σημαντικό πρόβλημα ασφάλειας και τα μέτρα διασφάλισης απορρήτου βελτιώνονται συνεχώς. Και όμως οι πελάτες θεωρούν αυτά τα θέματα πολύ σημαντικά και έτσι η βιομηχανία ΗΕ έχει ένα αρκετά δύσκολο έργο: να πείσει τους πελάτες ότι οι online συναλλαγές είναι στη πραγματικότητα πολύ ασφαλείς διαδικασίες  Έλλειψη εμπιστοσύνης και αντίσταση χρηστών (4% των ερωτηθέντων) Οι πελάτες δεν εμπιστεύονται έναν άγνωστο και απρόσωπο πωλητή, τις συναλλαγές χωρίς χαρτιά, και τα ηλεκτρονικά χρήματα. Έτσι η μετάβαση από τα φυσικά στα εικονικά (virtual) καταστήματα μπορεί να είναι δύσκολη Μη Τεχνικοί Περιορισμοί (ΙΙ)

73 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 73  Άλλοι περιοριστικοί παράγοντες: oΈλλειψη επαφής – αίσθηση online oΠολλά μη διευθετημένα ζητήματα: νομικά θέματα, κυβερνητικές ρυθμίσεις και πρότυπα oΣυνεχώς και γρήγορα αναπτυσσόμενη η επιστήμη ΗΕ – όχι σταθερή περιοχή oΈλλειψη υπηρεσιών υποστήριξης (όχι κέντρα αποσαφήνισης θεμάτων για συναλλαγές ΗΕ, σπάνιοι οι ειδικοί φορολόγησης ΗΕ και οι εκτιμητές υψηλής ποιότητας) oΣε αρκετές εφαρμογές, όχι ικανά μεγάλος αριθμός πωλητών και αγοραστών για επικερδείς δραστηριότητες ΗΕ oΣυμβάλλει στη μείωση των ανθρώπινων σχέσεων oΑκριβή και/ή άβολη ακόμη πρόσβαση στο Internet για πολλούς πελάτες (καθοριστικοί παράγοντες η πρόσβαση μέσω κινητής τηλεφωνίας, και η προσοχή από τα ΜΜΕ) Μη Τεχνικοί Περιορισμοί (ΙΙΙ)

74 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 74 Οι Κινητήριες Δυνάμεις (driving forces) του ΗΕ  Επιχειρηματικές Πιέσεις ( Business pressures)  Αποκρίσεις των Επιχειρήσεων (Organizational responses)  Ο ρόλος της τεχνολογίας της πληροφορίας (Information Technology, IT) – συμπεριλαμβάνεται και το ΗΕ  Ο Νέος Κόσμος των Επιχειρήσεων

75 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 75 Κύριες Επιχειρηματικές Πιέσεις Πιέσεις της Αγοράς και Οικονομικές Πιέσεις Δυνατός ανταγωνισμός (Strong competition) Παγκόσμια οικονομία (Global economy) Περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες Ιδιαίτερα χαμηλό εργατικό κόστος σε μερικές χώρες Συχνές και σημαντικές αλλαγές σε αγορές Αυξημένη δύναμη των καταναλωτών Κοινωνικές και Περιβαλλοντολογικές Πιέσεις Μεταβαλλόμενη φύση ανθρώπινου δυναμικού Αποκρατικοποιήσεις Μειούμενες κρατικές επιχορηγήσεις Αυξημένη σημασία ηθικών και νομικών θεμάτων Αυξημένη κοινωνική ευθύνη των οργανισμών Ταχείες πολιτικές αλλαγές Τεχνολογικές Πιέσεις Ταχεία τεχνολογική αχρήστευση λόγω παλαιότητας Αυξημένοι νεωτερισμοί και νέες τεχνολογίες Αχανής όγκος – υπερφόρτωση πληροφοριών Ταχεία μείωση του λόγου τεχνολογικό κόστος/απόδοση

76 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 76 Αποκρίσεις των Οργανισμών Πλαίσιο Εργασίας (framework) για το ρόλο της τεχνολογίας της πληροφορίας και τις επιπτώσεις της στη κοινωνία και τους οργανισμούς Διοίκηση και Επιχειρηματικές Διαδικασίες (Management and Business Processes) Δομή Οργανισμού και η Εταιρική Κουλτούρα (Organization Structure, Corporate Culture) Άτομα και Ρόλοι Τεχνολογία της Πληροφορίας (ΙΤ) Η Στρατηγική του Οργανισμού Εξωτερικό Περιβάλλον: Πιέσεις Κοινωνικές, Οικονομικές, Πολιτικές, κλπ.

77 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 77 Οι κύριες περιοχές στις οποίες το ΗΕ υποστηρίζει BPR:  Μείωση χρόνου κύκλου (αύξηση παραγωγικότητας) και χρόνου εμφάνισης στην αγορά (αύξηση ανταγωνιστικότητας)  Εξουσιοδοτήσεις σε υπαλλήλους (empowerment of employees) και συνεργατική εργασία (collaborative work): αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων,  Διοίκηση γνώσης (knowledge management): προσπέλαση-πώληση γνώσης ενός οργανισμού  Προσέγγιση επικεντρωμένη στον πελάτη (Customer-focused approach): από μαζική παραγωγή σε μαζική προσαρμογή  Επιχειρηματικές συμμαχίες (business alliances) — εικονικές εταιρίες (virtual corporation): προσωρινές κοινοπραξίες ως ειδικοί οργανισμοί για μια συγκεκριμένη αποστολή περιορισμένου χρόνου Ανασχεδίαση Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Reengineering, BPR)

78 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 78 Επιδράσεις του ΗΕ  Προώθηση προϊόντος (product promotion): διαλογική, άμεση, γεμάτη με πληροφορίες επαφή με πελάτες  Νέα κανάλια πωλήσεων: αμφίδρομη φύση επικοινωνίας  Άμεσες εξοικονομήσεις: συγκρινόμενο με χρήση VAN, ή με φυσική μεταφορά προϊόντων-πληροφοριών  Μειωμένος χρόνος κύκλου (reduced cycle time): σε ψηφιοποιημένα προϊόντα/υπηρεσίες έως σε διοικητικές εργασίες φυσικής παράδοσης διεθνούς φύσης  Εξυπηρέτηση πελατών (customer service): λεπτομερείς πληροφορίες online, χρήση ευφυών πρακτόρων  Εικόνα προϊόντος ή εταιρίας (brand /corporate image)  Βελτίωση του Άμεσου (Direct) Marketing

79 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 79  Μετασχηματισμός Οργανισμών  Αλλαγή της φύσης της εργασίας oΕυέλικτοι υπάλληλοι  Εξοικείωση οργανισμών με τη τεχνολογία oΠειραματισμοί με νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες  Επανορισμός Οργανισμών  Δυνατότητες νέων προϊόντων oΜαζική προσαρμογή ( mass customization)  Νέα επιχειρηματικά μοντέλα oΝέα είδη ενδιαμέσων Άλλες επιδράσεις του ΗΕ

80 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 80  Επιδράσεις στη Κατασκευή (manufacturing)  Καθοδηγούμενη από τη ζήτηση ή τύπου «έλξης» (pull processing), μείωση χρόνου κύκλου παραγωγής, ολοκλήρωση (integration) με χρήση συστημάτων προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning, ERP)  Επιδράσεις στα Οικονομικά - Λογιστική  Ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών, ψηφιακό χρήμα, αυτοματοποίηση εργασιών υποστήριξης (back office), διαπραγμάτευση μετοχών, τραπεζικές υπηρεσίες από το σπίτι  Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Human Resource Management)  Αλλαγές στο τρόπο που οι άνθρωποι προσλαμβάνονται, αξιολογούνται και αναπτύσσονται: Ηλεκτρονική κατάρτιση-εκγύμναση, εκπαίδευση εξ’ αποστάσεως (distance learning) Άλλες επιδράσεις του ΗΕ (ΙΙ)

81 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 81  Πως θα εκτιμήσουμε το μέγεθος των επιχειρηματικών πιέσεων;  Ποια πρέπει να είναι η στρατηγική του οργανισμού μου προς το ΗΕ (οδήγησε, περίμενε ή πειραματίσου);  Ποιος ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσω το ΗΕ (ομάδα εργασίας);  Ποια ηθικά ζητήματα υπάρχουν (παρακολούθηση email, απόρρητο εκατομμυρίων πελατών); Θέματα Διοίκησης

82 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 82 Προβληματισμοί Βέβαια, η χρήση ΗΕ για όλες αυτές τις κατηγορίες συναλλαγών δεν είναι εύκολη. Το κόστος χρήσης ηλεκτρονικής επικοινωνίας δεν είναι το ίδιο για κάθε εφαρμογή και εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων όπως:  η εξοικείωση της επιxείρησης με την πληροφορική,  η τυχόν ήδη χρήση δικτύων και ηλεκτρονικών μεθόδων επικοινωνίας,  ο αριθμός των συναλλασσόμενων εταίρων, κ.ά. Γενικά, μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί ήδη την πληροφορική σε ικανοποιητικό βαθμό και συναλλάσσεται με άλλους εταίρους που κάνουν το ίδιο, δεν αντιμετωπίζει συνήθως το κόστος επένδυσης για χρήση του ΗΕ σαν ανασχετικό παράγοντα.

83 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 83 Προβληματισμοί (συνεχ.) Αντίθετα, μια επιxείρηση που πρέπει να επενδύσει από την αρχή σε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και τεχνογνωσία και ίσως χρειαστεί να “πριμοδοτήσει” κάποιους μικρούς πελάτες ή/και προμηθευτές της να κάνουν το ίδιο, ίσως χρειάζεται να αντιπαραβάλλει προσεκτικά τα κόστη με τα αναμενόμενα (άμεσα και στρατηγικά) οφέλη. Γεγονός πάντως είναι ότι σε μια τέτοια ανάλυση ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και κριτήρια που δεν μπορούν να μεταφραστούν άμεσα σε χρηματικούς όρους:  π.χ. το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού σε τεχνολογίες αιxμής.

84 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 84 Προβληματισμοί (συνεχ.)  Επιπλέον, η χρήση μεθόδων ΗΕ σε κάθε ένα από τα προαναφερόμενα είδη επιχειρηματικών λειτουργιών δεν είναι το ίδιο εύκολη λόγω της ενδεχόμενης ύπαρξης νομικών ή άλλων κανονιστικών περιορισμών.  Έτσι, η χρήση του ΗΕ για διαφήμιση ή για ανταλλαγή πληροφοριών για προϊόντα είναι ίσως εύκολη. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, παρόλο που οι τεχνολογίες που επιτρέπουν τη διακiνηση “ηλεκτρονικού xρήματoς” είναι ήδη αρκετά ώριμες για ευρεία χρήση.  Οι νομοθεσίες των περισσότερων κρατών θα χρειαστεί να τροποποιηθούν για να επιτρέψουν τέτοιες συναλλαγές, διαφυλάσσοντας παράλληλα τα συμφέροντα των κρατών και διατηρώντας τη δυνατότητα νομικών και φορολογικών ελέγχων από τις αρχές.  Είναι αναπόφευκτο βέβαια ότι με την εξάπλωση της χρήσης του ΗΕ θα δημιουργηθεί η αναγκαία πίεση προς τις κυβερνήσεις για προσαρμογή των εθνικών και διεθνών νομοθεσιών, κάτι που γίνεται ήδη ορατό στις προηγμένες χώρες.

85 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 85 Αξιολόγηση της Εισαγωγής του ΗΕ Όσο είναι αλήθεια ότι το ΗΕ μπoρεί να είναι ένα πoλύτιμo εργαλείο στα χέρια μιας επιχείρησης, άλλο τόσο επίσης αληθεύει το γεγονός ότι η χρήση του δεν μπoρεί να προσδώσει τα ίδια οφέλη σε κάθε είδος και τύπο επιχείρησης. Επιπλέον το ΗΕ μπoρεί να επηρεάσει τη λειτουργία και τη δoμή μιας επιχείρησης καθώς επίσης να μεταβάλει τον τρόπο εργασίας και να αναδιαμορφώσει το ρόλο των εργαζομένων. Έτσι είναι απαραίτητο για τις επιχειρήσεις, προτού δεσμεύσoυν πόρους σε οποιαδήποτε προσπάθεια, να αξιολογήσουν προσεκτικά τα ακόλουθα:

86 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 86 Παράγοντες Αξιολόγησης  Μπορεί η χρήση του ΗΕ να βοηθήσει την επιχείρηση να πετύχει καλύτερα τους στόχους της;  Σε ποιους τομείς της επιχειρηματικής λειτουργίας είναι προσφορότερο να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες και πρακτικές ΗΕ;  Ποιος συνδυασμός τεχνολογιών μπoρεί να επιφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα με το μικρότερο δυνατό κόστος επένδυσης και το ελάχιστο ρίσκο;  Τι είδους και τι έκτασης οργανωτικές αλλαγές θα απαιτήσει η εφαρμoγή του ΗE μέσα σε μια επιχείρηση;  Πώς μπoρεί το ΗΕ να μεταβάλλει τις σχέσεις μιας επιχείρησης με τους επιχειρηματικούς της εταίρους;  Πόσο θα τροποποιηθεί ο τρόπος εργασίας των υπαλλήλων της επιχείρησης και τι ανακατατάξεις θα επιφέρει το ΗΕ στη δομή και την ιεραρχία της εταιρείας καθώς επίσης και στις σχέσεις των εργαζομένων με την επιχείρηση.

87 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 87 Δυσκολίες Αξιολόγησης Μια επιχείρηση οφείλει να μπoρεί να αξιολογήσει σωστά τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται η υιοθέτηση του ΗΕ, αλλά και να επιλέξει τη σωστή στρατηγική και το πλάνο εφαρμογής του. Κάτι τέτοιο όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους εξής λόγους:  Το ΗΕ είναι μια σχετικά καινούρια έννοια και για το λόγο αυτό δεν υπάρχει ακόμη διαθέσιμη (σε ευρεία βάση) πρακτική εμπειρία που θα βοηθούσε στην αξιολόγηση και ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων. 'Έτσι, ο πειραματισμός και η επιχειρηματική διαίσθηση είναι τις περισσότερες φορές οι βασικότεροι μηχανισμοί υιοθέτησης του ΗΕ.  Η αξιολόγηση των ευκαιριών, των δυνατοτήτων αλλά και των κινδύνων που συνεπάγεται η υιοθέτηση μεθόδων ΗΕ είναι εξαιρετικά δυσχερής γιατί εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων (ενδεικτικά: το είδος επιχειρηματικής δραστηριότητας, το μέγεθος της επιχείρησης, ο βαθμός εξοικείωσής της με τη χρήση νέων τεχνολογιών και μοντέρνων μεθόδων διοίκησης, η γενικότερη στρατηγική και θέση της στην αγορά)

88 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 88 Νέες Επιχειρηματικές και Οργανωσιακές Μορφές Οι οργανωτικές αλλαγές που θα επιβάλει το ΗΕ προβλέπεται ότι θα αναπτυχθούν στις ακόλουθες βασικές κατευθύνσεις:  αλλαγές στις βασικές λειτουργίες και διαδικασίες εντός της επιχείρησης,  αλλαγές στις εργασιακές ρυθμίσεις,  διαρθρωτικές αλλαγές στους τομείς του κλάδου  αλλαγές που αφορούν τα προϊόντα που διατίθενται μέσω των νέων εμπορικών διαύλων προώθησης και διανομής. Η επιχείρηση εκείνη που αναπτύσσεται στον τομέα του ΗΕ θα αντιμετωπίσει αναπόφευκτα αλλαγές των βασικών της λειτουργιών. Η διάθεση στην αγορά και η προώθηση των προϊόντων, οι πωλήσεις και οι αγορές και η διαχείριση των σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές αποτελούν τους τομείς εκείνους που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις νέες πρακτικές των επιχειρήσεων.

89 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 89 Οι Μεσάζοντες στο ΗΕ Η επίδραση του ΗΕ στον τρόπο παραγγελίας και παράδοσης των αγαθών θέτει ερωτήματα για το ρόλο των μεσαζόντων στην αλυσίδα αξιών του εμπoρίoυ. Ένα πιθανό σενάριο είναι η μεγάλη ποσοστιαία μείωση από την αλυσίδα αξιών κάθε μεσολάβησης λιανέμπορου. Είναι επίσης πιθανό ο παραγωγός να προτιμήσει την άμεση επαφή με τον καταναλωτή. Η απάντηση των λιανέμπoρων στα σενάρια του ΗΕ που τους αποκλείουν από την αλυσίδα αξιών μπορεί να συνίσταται στην εδραίωση της θέσης τους ως πρωτογενούς διαύλου για την πρόσβαση στους καταναλωτές.

90 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 90 Οι Μεσάζοντες στο ΗΕ (συνεχ.) Η συνέχιση της ύπαρξης τους θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα εκμεταλλευθούν τις σε βάθος γνώσεις που κατέχουν σε συγκεκριμένα ζητήματα εμπορικών διαδικασιών (γνώση τμημάτων της αγοράς, συγκριτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων, ειδικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των καταναλωτών) ώστε να μετατρέψουν τις γνώσεις αυτές σε υπηρεσίες πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Εφόσον προβούν στις κατάλληλες ενέργειες εδραίωσης της θέσης τους, τα άτομα αυτά θα εξελιχθούν στους μεσάζοντες του κυβερνοχώρου στην εποχή του Internet.

91 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 91 Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  Εκ πρώτης όψεως, οι ΜΜΕ είναι ευάλωτες στην αύξηση του ΗΕ επειδή, σε μια ολοένα περισσότερο ευαίσθητη ως προς την τιμή καταναλωτική αγορά, η δυνατότητά τους για απoτελεσματική συγκράτηση του εσωτερικού τεχνικο-οργανωτικού κόστους έναντι των μεγαλύτερων επιχειρήσεων είναι σημαντικά χαμηλότερη. Το γεγονός αυτό μειώνει τις δυνατότητές τους για περιορισμό των εσωτερικών δαπανών, κατάσταση που οδηγεί σε υψηλότερες τιμές προϊόντων.  Ωστόσο, οι ΜΜΕ έχουν διάφορους τρόπους για να ανταποκριθούν στην πρόκληση αυτή. Οι επιχειρήσεις αυτές χρειάζεται να εξετάσουν τις δυνατότητες σύστασης συμμαχιών και ειδίκευσης (niche marketing), προκειμένου να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων.  Μια άλλη στρατηγική επιλογή είναι η διείσδυσή τους σε αγορές απομακρυσμένων γεωγραφικών περιοχών. Τέλος, πρέπει να είναι πρόθυμες – ευέλικτες στο να υιοθετούν νέες τεχνολογίες.

92 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 92 Στρατηγικές Προϊόντων  Όσον αφορά στις στρατηγικές προϊόντων, η αγορά του ΗΕ χαρακτηρίζεται από καταστήματα που ειδικεύονται στην παροχή πακέτων “προϊόντων- εξυπηρέτησης” (δηλαδή πωλήσεις σε συνδυασμό με υπηρεσίες συντήρησης, υστερογενείς πωλήσεις, παράδοση, συσκευασία) και βασίζονται σε προϊόντα με χαρακτηριστικά και ποιότητα που είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό.  Τα οργανωτικά, χωρικά και τεχνικά όρια των επιχειρήσεων επεκτείνονται, και σε ορισμένες περιπτώσεις καταργούνται, ενώ οι δομές της ιεραρχίας μετασχηματίζονται με την εισαγωγή του ΗΕ.

93 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 93 Γεωγραφική Ανεξαρτησία Κάθε μορφή του ΗΕ μέσω του Internet είναι, εξ ορισμού, γεωγραφικά ανεξάρτητη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τεχνολογικές καινοτομίες, όπως είναι τα ασφαλή συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών και το ηλεκτρονικό χρήμα που επιτρέπουν την πλήρη ολοκλήρωση ενός κύκλου ηλεκτρονικών πωλήσεων, συμβάλλει στην υιοθέτηση μεθόδων τηλε-εργασίας. Η τηλε-εργασία και το ΗΕ συγκλίνουν από την άποψη των βασικών τεχνολογικών πλαισίων που χρησιμοπoιoύν. Μεταξύ των εργασιών που μπoρoύν να εκτελεστούν από απόσταση συγκαταλέγονται οι δραστηριότητες προώθησης προϊόντων, η παρακολούθηση του ανταγωνισμού στο δίκτυο, η ανάπτυξη και η συντήρηση των τεχνολογικών υποδομών του ηλεκτρονικού εμπορίου και κυρίως οι δραστηριότητες διανομής.

94 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 94 Επιπτώσεις στην Εργασία και την Aπασχόληση Οι εργαζόμενoι, αφενός, χρειάζεται να βελτιώσουν τις ικανότητες, τις γνώσεις και τα προσόντα τους. Αφετέρου, έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν τις ευθύνες, την προσωπικότητα και τις επιδόσεις τους. Η επίτευξη νέων επιχειρηματικών δομών συνεπάγεται αλλαγή των ρόλων και της συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου χρειάζεται να υιοθετηθούν διακριτά πρότυπα τυπικών προσόντων και υποκίνησης. Οι γνώσεις όσον αφορά τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφoράς, την ικανοποίηση από την εργασία, καθώς και τη σύνδεση μεταξύ των εργασιακών ρυθμίσεων και των επιδόσεων των εργαζομένων, θα αποτελέσουν ουσιαστικά κριτήρια για την επιτυχή ένταξη και την καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εποχή του ΗΕ.

95 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 95 Επιπτώσεις στην Εργασία και την Aπασχόληση (συνεχ.)  Η εργασία με ουσιαστικό περιεχόμενο, το σαφές εργασιακό περιβάλλον, η ταχεία ανατροφοδότηση των απoτελεσμάτων της εργασίας, καθώς και η επαρκής ειδίκευση, η αυτονομία και η υπευθυνότητα παρέχουν στο άτομο τη δυνατότητα αυτοπραγμάτωσης και αυξάνουν την προθυμία του να βελτιώσει τις επιδόσεις του.  Ένα τέτοιο εργασιακό πλαίσιο παρέχει στους εργαζόμενους και τηv απαραίτητη υποκίνηση να δεσμευτούν προσωπικά στην κατεύθυνση επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων.  Το ΗΕ σημαίνει για τους υπαλλήλους σταθερά αύξηση των επιπέδων των δεξιοτήτων επειδή καταργεί επαναλαμβανόμενες και μονότονες εργασίες και παρέχει πολύ πλουσιότερη βάση πληροφοριών για την εκτέλεση της εργασίας.

96 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 96 Νέες Ρυθμίσεις Καθηκόντων των Εργαζομένων σε Περιβάλλον ΗΕ Σε γενικές γραμμές, οι νέες ρυθμίσεις καθηκόντων των εργαζομένων σε περιβάλλον ΗΕ αναμένεται ότι θα εστιάζονται σε τρία είδη δραστηριοτήτων:  διαχείριση της προώθησης και της εμπορίας των προϊόντων και παρακολούθηση των ανταγωνιστών,  διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών και προμηθευτών της, και  διαχείριση των υποδομών της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

97 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 97 Νέες Εξειδικευμένες Θέσεις Εργασίας Έτσι η ηλεκτpονική προώθηση προϊόντων, ιδίως μέσω του Διαδικτύου, θα δημιoυργήσει ένα νέο είδος θέσης, του υπευθύνου προώθησης προϊόντων στον παγκόσμιο Ιστό (Web promoter). Οι δυνατότητες που προσφέρονται για ηλεκτρονικές πωλήσεις θα παροτρύνουν ορισμένα μέλη του υπάρχοντος προσωπικού να ασχοληθούν με τις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Η εργασία του υπευθύνου λογιστηρίου στο εμπόριo θα αλλάξει σημαντικά, δεδομένου ότι το ΗΕ τροποποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαχείριση των πληρωμών που έχουν καταβληθεί.

98 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 98 Μελλοντικός Χώρος Εργασίας Eκτιμάται ότι ο μελλοντικός χώρος εργασίας θα είναι πολύ διαφορετικός από το σημερινό, τόσο από άποψη γεωγραφικής θέσης όσο και από άποψη λειτουργιών. Η επέκταση του ΗΕ θα απαιτήσει εύκαμπτες ρυθμίσεις εργασίας λόγω της ανάγκης για εξυπηρέτηση των πελατών σε 24ωρη βάση, της εξάλειψης oρισμένων θέσεων εργασίας, της ανακατανομής των υπαλλήλων και της αποσύνδεσης ορισμένων θέσεων εργασίας από τη γεωγραφική θέση της επιχείρησης. Τα πακέτα αμοιβών στον τομέα του εμπορίου θα αναδιαμορφωθούν μέσω του ΗΕ λόγω των απαιτήσεων για νέα είδη υπαλλήλων με ανώτερα και ειδικευμένα προσόντα.

99 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 99 Τηλε-εργασία Αναμένεται ότι οι εργοδότες θα προσφέρουν υψηλότερες αμoιβές για υπαλλήλους με γνώσεις στον τομέα της τεχνολογικής υποδομής του ΗΕ, καθώς επίσης στους τομείς της τεχνικό-οργανωτικής υποστήριξης των τεχνικών πώλησης και προώθησης για συγκεκριμένο προϊόν και τομέα της αγοράς. Η τάση για αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού είναι μη αναστρέψιμη. Στο μέλλον, η εργασία θα οργανώνεται με βάση τα αποτελέσματα και όχι τα προκαθορισμένα καθήκοντα και ρόλους, ενώ η τηλε-εργασία θα αποκτήσει μεγάλη σημασία.

100 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 100 Σκεπτόμενοι Εργαζόμενοι Κατά συνέπεια, η αυτό-υποκίνηση (self-motivatioη), η αυτoνoμία καθηκόντων, η ικανότητα εργασίας με γνώμονα τα αποτελέσματα και όχι την περιγραφή των εργασιακών καθηκόντων, καθώς και ο αυξημένος επαγγελματισμός θα αποτελέσουν τους βασικούς παράγοντες για τα άτομα που θα απασχοληθούν στο μέλλον στον τομέα του εμπορίου. Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο πρέπει να εξελιχθούν σε “σκεπτόμενους εργαζομένους” οι οποίοι θα είναι ανοικτοί στις μαθησιακές απαιτήσεις του αντικειμένου της εργασίας. Η δια βίου εκπαίδευση έχει ουσιαστική σημασία για την ικανότητα των εργαζομένων να προσαρμόζονται στις αλλαγές της εργασίας τους.

101 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 101 Παγκοσμιοποίηση Αγοράς Εργασίας  Τέλος, η δικτύωση των δραστηριοτήτων ενθαρρύνει την "εικονική κινητικότητα" του ανθρώπινου δυναμικού και προωθεί την παγκοσμιοποίηση της αγοράς εργασίας.  Στο πλαίσιο αυτό, η διασυνοριακή εργασία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εργασιακή νομοθεσία.  Θα χρειαστούν σίγουρα κατάλληλες κανονιστικές διατάξεις για ζητήματα σχετικά με τη διασυνοριακή εργασία.

102 Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 102 Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2003 Τέλος 1ης ενότητας Ευχαριστώ πολύ Επικοινωνία: gxri@auth.grgxri@auth.gr 6977-517586 2310-995975


Κατέβασμα ppt "Δρ. Χρήστος Κ. Γεωργιάδης, 2003 1 E- ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e-business) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google