Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο

2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σημαίνει τη διαδικασία δημιουργίας μιας οργανωτικής δομής

3 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Περιγράφει Τα συστήματα επικοινωνίας και εξουσίας ενός οργανισμού

4 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Καθορίζει Τι πρέπει να γίνει, Πως θα γίνει, Ποιος θα το κάνει, Ποιος αναφέρεται σε ποιον, σε Ποιο επίπεδο λαμβάνονται οι αποφάσεις

5 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Επιμερίζει το τι πρέπει να γίνει σε θέσεις εργασίας και τμήματα Ταξινομεί τις θέσεις εργασίας σε ενότητες Καθορίζει σχέσεις μεταξύ ατόμων, ομάδων, και τμημάτων Καθορίζει τυπικές γραμμές εξουσίας Κατανέμει και αναπτύσσει οργανωτικούς πόρους

6 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ Καταμερισμό της εργασίας Καταμερισμό της εξουσίας

7 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Υπέρ Αποτελεσματική χρήση της ποικιλίας των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζομένων Αυξημένη παραγωγικότητα Ευκολία αντικατάστασης εργαζόμενου Εντατικότερη χρήση εξοπλισμού Ευκολία εποπτείας εκτέλεσης εργασίας

8 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Κατά Μονοτονία Έλλειψη ενδιαφέροντος Αλλοτρίωση Φτωχή ποιότητα Χαμηλή παραγωγικότητα Υψηλή εναλλαγή προσωπικού

9 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ενότητα της Διοίκησης Κάθε υφιστάμενος αναφέρεται σε ένα και μόνο προϊστάμενο Εξουσία και Υπευθυνότητα Είναι συνδεδεμένες με τη θέση που κατέχει ένα στέλεχος

10 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Δύο μορφές σχέσεων εξουσίας Κάθετη / Γραμμική οργάνωση Οριζόντια / Επιτελική οργάνωση

11 ΚΑΘΕΤΗ/ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Αναφέρεται στα στελέχη που η οργανωτική τους θέση και λειτουργία συνεισφέρουν κατευθείαν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού

12 ΚΑΘΕΤΗ/ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Παραδείγματα γραμμικών στελεχών Ο Διευθυντής ανάπτυξης λογισμικού Ο Διευθυντής παραγωγής Ο Διευθυντής μάρκετινγκ

13 ΚΑΘΕΤΗ/ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Περιγράφει τη σχέση εξουσίας προϊσταμένου – υφισταμένου, διατρέχει έναν οργανισμό από την κορυφή μέχρι τη βάση Θεμελιώνει μια κλιμακωτή αλυσίδα εντολών με ανάθεση / μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον προϊστάμενο στον υφιστάμενο

14 Κ ΆΘΕΤΗ / Γ ΡΑΜΜΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ Γ. Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Α Τμ/χης Πρ/νος Πρ/νος Τμ/χης Τμ/χης Πρ/νος Πρ/νος

15 ΚΑΘΕΤΗ/ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πλεονεκτήματα Κατανοητή δομή εξουσίας. Κάθε εργαζόμενος γνωρίζει από ποιον παίρνει εντολές και σε ποιον αναφέρεται. Η λήψη αποφάσεων επιταχύνεται γιατί καθένας έχει πλήρη εξουσία στον τομέα του και απασχολεί τον προϊστάμενο μόνο για να τον συμβουλευτεί όταν χρειάζεται.

16 ΚΑΘΕΤΗ/ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Μειονεκτήματα Υπερφόρτωση στελεχών με πολλά καθήκοντα. Δεν εφαρμόζεται η εξειδίκευση και δημιουργεί θέσεις κλειδιά. Περιορίζει τη συνεργασία. Δύσκολη εξεύρεση στελεχών

17 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ/ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Αναφέρεται στα στελέχη που η οργανωτική τους θέση και λειτουργία δεν συνεισφέρουν κατευθείαν στην επίτευξη των στόχων του οργανισμού

18 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ/ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο ρόλος των οριζόντιων / επιτελικών στελεχών είναι να συμβουλεύουν ή να παρέχουν βοήθεια στα γραμμικά στελέχη Παραδείγματα Ο Διευθυντής προσωπικού Ο Διευθυντής λογιστηρίου

19 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ/ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Γ. Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Α ΣΤΕΛΕΧΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣΣΤΕΛΕΧΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Β Δ/ΝΤΗΣ Γ

20 Ο ΡΙΖΌΝΤΙΑ / Ε ΠΙΤΕΛΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ Πλεονεκτήματα Ειδικευμένη αντιμετώπιση προβλημάτων Πολύπλευρη συνεργασία Εξειδίκευση εντολών και δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης

21 Ο ΡΙΖΌΝΤΙΑ / Ε ΠΙΤΕΛΙΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ Μειονεκτήματα Δεν εφαρμόζεται απόλυτα Γίνεται πολύπλοκη στα κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα Δημιουργεί φόρτο εργασίας στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη

22 Μ ΙΚΤΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ Συνυπάρχουν Ιεραρχικά – γραμμικά στελέχη Επιτελικά στελέχη

23 Μ ΙΚΤΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ Πλεονεκτήματα Αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των άλλων τύπων οργάνωσης Δημιουργεί ικανά στελέχη Μειονεκτήματα Πιθανότητα σύγχυσης καθηκόντων Πιθανότητα δημιουργίας αντιθέσεων

24 Μ ΙΚΤΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ Γ. Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ Α ΤΜ/ΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Β Δ/ΝΤΗΣ Γ ΤΜ/ΧΗΣΤΜ/ΧΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Δ

25 Τ Ο Ο ΡΓΑΝΌΓΡΑΜΜΑ Δείχνει Διαχωρισμό της εργασίας στα συστατικά της: τομείς, τμήματα, άτομα Ποιος είναι ποιου ανώτερος Τη φύση της εκτελούμενης εργασίας Τα επίπεδα διοίκησης

26 Τ Ο Ο ΡΓΑΝΌΓΡΑΜΜΑ Δεν δείχνει Βαθμό εξουσίας και ευθύνης ατόμων Βαθμό επιρροής Διάκριση μεταξύ γραμμικής και επιτελικής εξουσίας Όλες τις γραμμές επικοινωνίας Άτυπη οργάνωση

27 Π ΥΡΑΜΊΔΑ Ι ΕΡΑΡΧΊΑΣ Γ.Δ Ανώτερα Στελέχη Μεσαία Στελέχη Εργαζόμενοι

28 ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Αναγκαιότητα για οργάνωση Κάθετη / Γραμμική Οριζόντια / Επιτελική Τμηματοποίηση Σύγχρονες μορφές οργάνωσης

29 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Το ανθρώπινο δυναμικό είναι η αρχή και το τέλος για μία επιχείρηση. Χωρίς τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις, μία εταιρία απλά δεν θα έχει μέλλον.

30 30 Ο ΡΙΣΜΟΊ Ανθρώπινοι πόροι είναι το σύνολο των ταλέντων και της διάθεσης για απόδοση όλων των ανθρώπων μιας επιχείρησης που μπορεί να συντε­λέσουν στη δημιουργία και ολοκλήρωση της αποστολής, του οράματος, της στρατηγικής και των στόχων της Η ΔΑΠ είναι η διοικητική λειτουργία της επιχείρησης που σχεδιάζει και εφαρμόζει όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα ως το κύριο ανταγωνιστικό πλεονέ­κτημα για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης Μάνατζμεντ είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που αποβλέπουν στην επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης/οργανισμού μέσω της αξιο­ποίησης των υλικών και ανθρωπίνων πόρων.

31 31 Περιεχόμενο ΔΑΠ

32 32 Διοίκηση Προσωπικού & Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

33 33 Ο Ι ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΑΠ

34 34 Δ ΟΜΉ Τ ΜΉΜΑΤΟΣ ΔΑΠ

35 35 Σ ΧΈΣΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΔΑΠ ΜΕ ΆΛΛΑ ΤΜΉΜΑΤΑ Συμβουλευτικό ρόλο προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση: Πείθει τα στελέχη γραμμής για τη χρησιμότητα των διαδικασιών και πολιτικών του Συνεργασία με τα στελέχη γραμμής για τη λήψη σχετικών αποφάσεων.

36 Ο ΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

37 Ο χώρος ενός εργαστηρίου αισθητικής και πιο συγκεκριμένα ο χώρος μέσα στον οποίο θα εκτελούνται περιποιήσεις των νυχιών, θα πρέπει να δημιουργεί ένα ζεστό και οικείο αίσθημα, τόσο για τους πελάτες, όσο και για τους εργαζόμενους. Πρέπει να είναι ευχάριστα διακοσμημένος με ζεστά χρώματα στους τοίχους και στα έπιπλα και να δημιουργούν μια αίσθηση χαλάρωσης και ξεκούρασης για τους πελάτες.

38 Ο χώρος ενός εργαστηρίου που θα παρέχει μόνο περιποιήσεις μανικιούρ – πεντικιούρ, θα πρέπει να διαθέτει : χώρο υποδοχής και ανάπαυσης για τους πελάτες γραφείο αίθουσα μανικιούρ αίθουσα πεντικιούρ WC για τους πελάτες WC για το προσωπικό χώρο ανάπαυσης για το προσωπικό.


Κατέβασμα ppt "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google