Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 1 Βιβλία και Στοιχεία Λογιστικά ΒιβλίαΛογιστικά Βιβλία Λογιστικά ΣτοιχείαΛογιστικά Στοιχεία Σύνδεση Βιβλίων και ΣτοιχείωνΣύνδεση Βιβλίων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 1 Βιβλία και Στοιχεία Λογιστικά ΒιβλίαΛογιστικά Βιβλία Λογιστικά ΣτοιχείαΛογιστικά Στοιχεία Σύνδεση Βιβλίων και ΣτοιχείωνΣύνδεση Βιβλίων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 1 Βιβλία και Στοιχεία Λογιστικά ΒιβλίαΛογιστικά Βιβλία Λογιστικά ΣτοιχείαΛογιστικά Στοιχεία Σύνδεση Βιβλίων και ΣτοιχείωνΣύνδεση Βιβλίων και Στοιχείων Θεώρηση Βιβλίων και ΣτοιχείωνΘεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων Εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης Βιβλίων και ΣτοιχείωνΕξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης Βιβλίων και Στοιχείων Χρόνος διατήρησης βιβλίων και στοιχείωνΧρόνος διατήρησης βιβλίων και στοιχείων Χρόνος ενημέρωσης βιβλίωνΧρόνος ενημέρωσης βιβλίων Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων και Έκδοση ΣτοιχείωνΜηχανογραφική τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων

2 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 2 Λογιστικά Βιβλία Σ’ αυτά καταγράφονται όλες οι δοσοληψίες μιας οικονομικής μονάδας. Η καταγραφή γίνεται κατά κατηγορία και κατά ημερολογιακή σειρά. Απ’ αυτά προκύπτουν οι πληροφορίες που αφορούν τους επιχειρηματίες και το κράτος. Υποχρεωτικά, ανά κατηγορία και μέγεθος της οικονομικής μονάδας. Προαιρετικά, ανάλογα με τις ανάγκες της διοίκησης της οικονομικής μονάδας.

3 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 3 Λογιστικά Στοιχεία Για κάθε δοσοληψία ή μεταβολή της περιουσίας, εκδίδεται τουλάχιστον ένα «στοιχείο». Το «Στοιχείο» αποδεικνύει: –Το είδος της δοσοληψίας ή της μεταβολής της περιουσίας –Τους εμπλεκόμενους στη δοσοληψία –Τη χρηματική αξία της συναλλαγής ή την αποτίμηση της μεταβολής της περιουσίας.

4 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 4 Σύνδεση Βιβλίων και Στοιχείων Τα «Στοιχεία» που εκδίδει μια οικονομική μονάδα ή λαμβάνει από άλλες (που τα εκδίδουν για να αποδείξουν μια δοσοληψία μαζί της), καταχωρούνται στα ανάλογα βιβλία. Στοιχεία και Βιβλία συσχετίζονται αμοιβαία: Στα στοιχεία σημειώνεται προσδιορισμός της εγγραφής Στα βιβλία καταχωρείται η πλήρης ταυτότητα του κάθε στοιχείου

5 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 5 Θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων Τα υποχρεωτικά Βιβλία «θεωρούνται» από τη φορολογική αρχή. Τα Βιβλία που τηρούνται προαιρετικά, δεν θεωρούνται υποχρεωτικά. Μπορεί να ζητηθεί η θεώρησή τους. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων προβλέπει ποια από τα Στοιχεία θεωρούνται από την «Εφορία». Η «Εφορία» καταγράφει τον αριθμό σελίδων και την αρίθμηση, ώστε να μπορεί να διαπιστώνει τις πλαστογραφίες.

6 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 6 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης Βιβλίων και έκδοσης Στοιχείων Αγρότες Συγγραφείς – Δημόσιοι Υπάλληλοι Δημόσιοι Υπάλληλοι – Καλλιτέχνες ή Δημοσιογράφοι Αλλοδαποί που καλούνται για την παροχή υπηρεσιών, για ειδικές περιπτώσεις

7 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 7 Χρόνος διατήρησης Βιβλίων και Στοιχείων Η ευθύνη της φύλαξης ανήκει στον υπεύθυνο της οικονομικής μονάδας. Φυλάσσονται για 6 χρόνια μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, εκτός αν εκκρεμούν διοικητικές δίκες, για φορολογικούς λόγους. Για λόγους «Αστικών Διαφορών» τηρούνται οι προθεσμίες των Γενικών Αρχών του Αστικού Δικαίου (μπορούν να φτάσουν και τα 20 χρόνια!)

8 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 8 Χρόνος ενημέρωσης Βιβλίων Βιβλία Αγορών, Εσόδων – Εξόδων και Γ’ Κατηγορίας (πλήρους διπλογραφίας) εντός 15 ημερών από την έκδοση ή λήψη «Στοιχείου» Ειδικές περιπτώσεις προβλέπουν διαφορετικούς χρόνους, από άμεσα (ασθενών, αυτοκινήτων) μέχρι ένα έτος (επιχειρήσεις υπό εκκαθάριση)

9 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 9 Μηχανογραφική τήρηση Βιβλίων και Έκδοση Στοιχείων Η εκτύπωση σε χαρτί δεν καταργείται. Ο χρόνος ενημέρωσης των Βιβλίων με την καταγραφή των Στοιχείων, παραμένει στις 15 ημέρες. Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκτυπώνονται σε θεωρημένο χαρτί όλες οι εγγραφές του προηγουμένου μηνός. Συγκεντρωτικές καταστάσεις δοσοληψιών, για λόγους διασταύρωσης από την «Εφορία» κατατίθενται μηχανογραφικά, ακόμη και όταν η τήρηση των Βιβλίων γίνεται χειρόγραφα.

10 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 10 Μηχανογραφικό Χαρτί Μπορεί να φέρει προτυπωμένα τα στοιχεία του εκδότη και τη σχετική γραμμογράφηση. Φέρει ενιαία αρίθμηση, προτυπωμένη. Δεν είναι δυνατό να εκτυπώνεται από εκτυπωτή διαφορετικό από κρουστικό, ώστε να υπάρχουν ακριβή αντίγραφα με «χημικό χάρτη» (καρμπόν ή αυτογραφικό χαρτί).

11 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 11 Μηχανογραφημένα Στοιχεία Είναι δυνατή η θεώρηση απλού χαρτιού, κρουστικού εκτυπωτή, ώστε να χρησιμοποιείται για διάφορες χρήσεις (Εκτυπώσεις Καθολικών και Ημερολογίων, Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών, Δελτίων Αποστολής κλπ). Φωτοτυπίες Στοιχείων είναι παραδεκτές μόνο με θεώρηση ακριβούς αντιγράφου από τον «Οικονομικό Έφορο», ένα προς ένα.

12 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 12 Κατηγορίες Βιβλίων Βιβλίο Αγορών Μικροεπαγγελματίες Με αγορές μέχρι € 100.000 Καταγράφονται μόνο τα Έξοδα από: –Αγορές εμπορεύσιμων «αγαθών». –Αγορές Παγίων –Έξοδα Φορολογείται με αντικειμενικά κριτήρια. Καταβάλλει ΦΠΑ, με τεκμαρτό τρόπο.

13 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 13 Βιβλίο Αγορών

14 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 14 Μηχανογραφημένο Βιβλίο Αγορών

15 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 15 Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων Υποχρεωτικό, εφόσον παρέχονται και υπηρεσίες. Υποχρεωτικό, εφόσον οι αγορές ξεπερνούν τις € 100.000 Υποχρεωτικό, εφόσον η Νομική μορφή το επιβάλλει. Καταγράφονται τα εκδιδόμενα και τα λαμβανόμενα στοιχεία, ανά κατηγορία

16 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 16 Παράδειγμα Εσόδων - Εξόδων

17 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 17 Η σελίδα των Εξόδων σε Μηχανογραφικό Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων

18 ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 18 Η σελίδα των εσόδων στο μηχανογραφημένο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων


Κατέβασμα ppt "ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ -3 1 Βιβλία και Στοιχεία Λογιστικά ΒιβλίαΛογιστικά Βιβλία Λογιστικά ΣτοιχείαΛογιστικά Στοιχεία Σύνδεση Βιβλίων και ΣτοιχείωνΣύνδεση Βιβλίων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google