Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5 ο εξάμηνο Διδάσκων : Σπύρος Αβδημιώτης.  Η ύλη το μαθήματος αφορά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό  Το μάθημα έχει θεωρητικό και εργαστηριακό σκέλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5 ο εξάμηνο Διδάσκων : Σπύρος Αβδημιώτης.  Η ύλη το μαθήματος αφορά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό  Το μάθημα έχει θεωρητικό και εργαστηριακό σκέλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5 ο εξάμηνο Διδάσκων : Σπύρος Αβδημιώτης

2  Η ύλη το μαθήματος αφορά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό  Το μάθημα έχει θεωρητικό και εργαστηριακό σκέλος.  Οι παρουσία είναι υποχρεωτική  Ο βαθμός σας θα προκύψει από τις τελικές εξετάσεις, ξεχωριστά στη θεωρία και το εργαστήριο.  Στο εργαστηριακό σκέλος του μαθήματος θα υπάρξει συνδιδασκαλία με τον κ. Δερμετζόπουλο

3 Ξενοδοχείο Τουριστικό γραφείο

4 Ξενοδοχείο Τουρ / στικό Γραφείο - Μεταφορές Ε π ιχειρ / κός Σεδιασμός Περιβ / λον και Οικολογία Το π ικά Προϊόντα Στρατηγικός Σχεδιασμος και Πολιτική

5  Να αναγνωρίζουν το ρόλο του στρατηγικού σχεδιασμού σε μια επιχείρηση  Να ενταχθούν στο περιβάλλον της συμβουλευτικής των επιχειρήσεων φιλοξενίας και τουρισμού  Να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στην αποτύπωση και τον έλεγχο της επιχείρησης, κυριως μέσα απο χρηματοοικονομικούς δείκτες  Να γνωρίζουν πώς να αναλύουν το εξωτερικό περιβάλλον και την τυπολογία των τουριστών  Να αναγνωρίζουν τους άξονες σύνταξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου

6  Είναι να μάθουμε να ελέγχουμε και να συμβάλλουμε στην επιτυχια των τουριστικών επιχειρήσεων ( να μην κάνουν εύκολα « το λάθος ») Η λογική του all inclusive είναι έναν τέτοιο λάθος ;  Να συμβάλλουμε στην καλύτερη στρατηγική οργάνωση - σχεδιασμό των επιχειρήσεων τουρισμού στην Ελλάδα Πηγή : http://www.targetbs.gr/1011_1/strategic-planning

7  Διαχειριστική ανικανότητα  Έλλειψη εμπειρίας  Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού  Κακός προγραμματισμός  Ακατάλληλη τοποθεσία - εξωτερικοί παράγοντες  Απώλεια ελέγχου των αποθεμάτων  Ανικανότητα υποκίνησης των εργαζομένων

8  Δημιουργία, καινοτομία, δράση  Συνεχής αναζήτηση νέων ευκαιριών  Επιδίωξη της απλής λύσης  Προσπάθεια, εντοπισμός εκτέλεση  Επιδίωξη της κορυφής  Εξαγωγή συμπερασμάτων από την αποτυχία  Επιμονή στην προσπάθεια, έστω και υπό αντίξοες συνθήκες

9  Στο σύγχρονο διεθνοποιημένο και ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον οι επιχειρήσεις για να παραμείνουν σταθερά ανταγωνιστικές οφείλουν :  Να οραματίζονται και να σχεδιάζουν μακροπρόθεσμα το μέλλον τους,  να αναγνωρίζουν και να επενδύουν στα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα,  να έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού, να είναι ευέλικτες και να προσαρμόζονται γρήγορα στις απαιτήσεις - προκλήσεις του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος.

10  Κατάταξη καταλυμάτων σε κατηγορίες  Πιστοποίηση καταλυμάτων  Υπάρχει ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων  Δεκάδες χιλιάδων επιχειρήσεων αναζητά τη συμβουλή σε θέματα που προκύπτουν … ή αλλιώς, όποιος έχει το πλεονέκτημα του σχεδιασμού, αποκτά το επιθυμητό μερίδιο της αγοράς

11  Έτσι λοιπόν, η επιτυχία μιας επιχείρησης - ανεξάρτητα από το μέγεθός της - εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από το πόσο καλά έχει μελετήσει, σχεδιάσει και συντονίσει τις εμπορικές, χρηματοδοτικές και διοικητικές δράσεις που θα αναλάβει.

12  Μακροπρόθεσμος στρατηγικός σχεδιασμός (strategic plan), που θα εντάσσεται στο γενικότερο παραγωγικό μοντέλο της περιοχής και θα αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα ανταγωνιστικά και συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

13  Λεπτομερειακός επιχειρηματικός σχεδιασμός (business plan), που θα προσδιορίζει και θα επιλύει λειτουργικά και χρηματοοικονομικά θέματα της επιχείρησης, δημιουργώντας ένα οδικό χάρτη που θα κατευθύνει με ασφάλεια προς το επιθυμητό αποτέλεσμα, τις δράσεις που θα αναλάβει η επιχείρηση.

14  Ο επιχειρηματικός σχεδιασμός είναι ίσως η σημαντικότερη λειτουργία, που όλοι οι επιχειρηματίες οφείλουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν προκειμένου να αξιοποιήσουν το σύνολο των χρηματοδοτικών - επενδυτικών ευκαιριών, να προχωρήσουν σε ασφαλείς προβλέψεις και τέλος και να περιορίσουν δραστικά, τις πιθανότητες αποτυχίας της επιχείρησης

15  Τον ίδιο τον επιχειρηματία  Τον διευθυντή και τα στελέχη της επιχείρησης  Υποψήφιους επενδυτές  Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις  Τα τραπεζικά ιδρύματα ( χρηματοδότηση )  Το δημόσιο  Φορείς χρηματοδότησης ΕΣΠΑ  Προσωπικό υψηλών απαιτήσεων

16  Σε όλες αυτές τις ομάδες στόχους, μεταφέρονται πληροφορίες οι οποίες είναι σημαντικές για την ακριβή αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, το σχεδιασμό των στόχων και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων της επιχείρησης στο παρόν και το μέλλον, θέτοντας βάσεις εμπιστοσύνης, κατανόησης και απρόσκοπτης συνεργασίας.

17  Να ενισχύσουμε τη θέση της επιχείρησης. Η εκπόνηση και η αποτύπωση του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί σταθερό πυλώνα λήψης επιχειρηματικής απόφασης.  Να διασφαλίσουμε την επιτυχία μελλοντικών επενδύσεων  Να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση  Να δημιουργήσουμε κατάλληλο δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

18  Είναι το εργαλείο που βοηθά στον καθορισμό της « εφικτότητας » μιας επιχειρημαιτικής δράσης που θέτει για την επιχείρηση που εφαρμόζει τις αρχές του στρατηγικού σχεδιασμού. που βοηθά στη χρηματοδότηση που βοηθά στην ανάπτυξη δικτύου συνεργατών που βοηθά στη καθημερινή διαχείριση της επιχείρησης που μας βοηθά να φτάσουμε εκεί που θέλουμε

19  Είναι ένα λεπτομερές έγγραφο που αναλύει λεπτομερώς και με σαφήνεια το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, προδιαγράφει του στόχους καθώς και τον τρόπο επίτευξης αυτών.

20  Η απουσία σχεδιασμού επίτευξης των στόχων δημιουργεί προβλήματα όπως : Αστοχία προσδιορισμού αγοράς στόχου Αστοχία προσέλκυσης της αγοράς στόχου Υπερεξάρτηση από τους tour operators Επένδυση αποκλειστικά στο μοντέλο « Ήλιος Θάλασσα » Έντονη μαζικότητα Μειώση των τιμών - ημερομισθιων - ποιότητας Προϊόν ευάλωτο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

21  Για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης  Για την επέκταση της επιχείρησης σε νέο προϊόν ή σε νέα αγορά.  Ανεξάρτητα όμως του αν πρόκειται για νέα επιχείρηση ή επέκταση αυτής, θα πρέπει να απαντηθούν τα παρακάτω ερωτήματα : η επιχείρηση αναπτύσσεται σωστά ; Ποια είναι τα ανταγωνιστικά ση µ εία της επιχείρησης ; Ποιοί είναι οι κίνδυνοι από τον ανταγωνισ µ ό ; Χρειάζεται µ ια καινούργια στρατηγική ώστε να αντι µ ετωπισθούν οι ανταγωνιστικές πιέσεις ;

22  1 ο Βήμα : Περίληψη για τους λήπτες αποφάσεων (executive summary)  2 ο Βήμα : Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος  3 ο Βήμα : Ανάλυση εσωτερικου περιβάλλοντος  4 ο Βήμα : Marketing Plan  5 ο Βήμα : Εκτίμηση κόστους επένδυσης

23  Ιστορικό της επιχείρησης  ‘ Οραμα αποστολή της επιχείρησης  Οι αντικειμενικοί στόχοι ( πχ περιθώριο κέρδους )  Παρούσα κατάσταση της επιχείρησης ( διοικητική δομή )  Αγαθά και υπηρεσίες  Αποδοχή από τους καταναλωτές. ( μερίδιο αγοράς )  Στρατηγική απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  Γενικά χρηματοοικονομικά δεδομένα ( πορεία εσόδων, πηγές χρηματοδότησης )

24  Η µ ελέτη της αγοράς πρέπει να γίνει µ ε την ανάλυση των παγκόσ µ ιων τουριστικών ροών, τυπολογίας τουριστών των κύριων τουριστικών μοντέλων και δραστηριοτήτων Ένταξη στη φέρουσα ικανότητα της περιοχής ( περιβάλλον ) την προσβασιμότητα ( μεταφορές ) τις νέες τεχνολογίες ( συστήματα κρατήσεων ) του ανταγωνισμού και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών Ανάλυση των πέντε δυνάμεων του Porter και εξωτερικό περιβάλλον Ανάλυση του ήδη υπάρχοντος ανταγωνισμού Καταταξη του ανταγωνισμούμε βάση τη μέθοδο Key Success Factors (KSF) Ανάλυση προμηθευτών

25  Στοιχεία για την ανάλυση των αγορών αυτών είναι µ πορούν να βρεθούν από παγκόσ µ ιους οργανισ µ ούς όπως ο World Tourism Organization (WTO) ή Ελληνικούς όπως ο ΕΟΤ, και από δη µ οσιευ µ ένα επιστη µ ονικά ή δη µ οσιογραφικά άρθρα.

26  Χρηματοοικονομικοί δείκτες  Λειτουργικοί δείκτες  Ενταξη στη φέρουσα ικανότητα του προορισμού ( ένταξη στο περιβάλλον )  Κύρια αγορά, εν δυνάμει αγορές  Προσωπικό  Ανάλυση νεκρού σημείου  Ελαστικότητες ως προς την τιμή  Ανάλυση συμβολαίων με tour operators

27  PEST Το Πολιτικό περιβάλλον Το Οικονομικό περιβάλλον Το Κοινωνικό περιβάλλον και τέλος το Τεχνολογικό περιβάλλον  VRIO Valuable ( αξία ) Rare ( σπανιότητα ) Imitable ( Μίμηση των πλεονεκτημάτων ) Organization ( δομή του οργανισμού )  GAP Που είμαστε και που θέλουμε να πάμε  SWOT Ανάλυση δυνατών σημείων, αδυνάτων, ευκαιριών και απειλών

28  Ανάλυση του σχεδίου προώθησης. Αναδιατύπωση, στόχευση

29  Τελική έκθεση κόστους επένδυσης Καθορισμός στρατηγικών στόχων Ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής Καθορισμός της βέλτιστης πολιτικής διοίκησης Καθορισμός απαιτήσεων και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού στα καθήκοντά του. Ανάπτυξη εκτελεστικού σχεδίου για την επιχείρηση Ανάπτυξη εκτελεστικού σχεδίου για τα τμήματα Τεκμηρίωση στρατηγικής και εκτελεστικού σχεδίου

30

31  Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος  Εξέταση κεντρικού στόχου, οράματος, αποστολής, ιδιαίτερων ικανοτήτων, ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και SWOT  Ανάλυση χαρτοφυλακίου εργασιών  Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων  Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών  Ανάλυση της διοικητικής πρακτικής (management policy). Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.


Κατέβασμα ppt "5 ο εξάμηνο Διδάσκων : Σπύρος Αβδημιώτης.  Η ύλη το μαθήματος αφορά τον επιχειρηματικό σχεδιασμό  Το μάθημα έχει θεωρητικό και εργαστηριακό σκέλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google