Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Ειδικά θέματα Εθνικού Δημοτολογίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Ειδικά θέματα Εθνικού Δημοτολογίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Ειδικά θέματα Εθνικού Δημοτολογίου

2 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Στόχοι και Περιεχόμενα Εκπαίδευσης  Έργο Εθνικού Δημοτολογίου (Ν.3274/2004 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/19.10.2004) )  Υλοποίηση έργου Εθνικού Δημοτολογίου  Καλλικράτης – Εθνικό Δημοτολόγιο

3 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Έργο Εθνικού Δημοτολογίου Στόχοι Έργο Εθνικής Εμβέλειας Υψηλή προτεραιότητα στην Ηλ. Διακυβέρνηση της χώρας (e-goverment) στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην απλούστευση των διαδικασιών Τήρηση Ενιαίας «Εθνικής» Βάσης Δημοτών Θα συγκροτείται από το σύνολο των εγγραφών των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι φέρονται εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια των Δήμων χωρίς να επηρεάζεται η τήρηση και λειτουργία των τοπικών βάσεων δεδομένων δημοτολογίων ΟΤΑ..

4 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Τα οφέλη του Εθνικού Δημοτολογίου(1/3)  Για τους Δημότες Απλούστευση διαδικασίας μεταδημότευσης Άμεση λήψη πιστοποιητικών Διευκόλυνση λήψης πιστοποιητικού πλησιεστέρων συγγενών Κατάργηση προσκόμισης πιστοποιητικών σε άλλους φορείς Έμμεσα οφέλη από τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς

5 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Τα οφέλη του Εθνικού Δημοτολογίου(2/3)  Για τους ΟΤΑ Σταδιακή κατάργηση χειρόγραφων βιβλίων Διευκόλυνση υπαλλήλων στην εξυπηρέτηση των πολιτών Κατάργηση της αποστολής των περιοδικών (ανά δίμηνο) αρχείων για την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων. Λήψη στοιχείων πλησιεστέρων συγγενών Διευκόλυνση υπαλλήλων στην ορθή καταχώρηση δεδομένων Διευκόλυνση στην αποστολή στοιχείων σε άλλους φορείς

6 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Τα οφέλη του Εθνικού Δημοτολογίου(3/3)  Για τους λοιπούς φορείς Δημόσιας Διοίκησης Άμεση και ασφαλή πρόσβαση σε ορθά και ποιοτικά στοιχεία δημοτολογίου Απλούστευση διαδικασιών λόγω κατάργησης πιστοποιητικών

7 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Υλοποίηση του έργου  Αυτόματη επαναρίθμηση μερίδων και μελών  Τα νέα κωδικολόγια Ειδικές περιπτώσεις  Ιδιότητες μελών και Είδη Εγγραφών  Καταχώρηση νέων Δημοτών Τα πεδία οικογενειακής μερίδας στο ΟΠΣΕΔ  Τρόπος Συμπλήρωσης πεδίων ΟΤΑ  Τρόπος καταχώρησης ονοματων - επωνύμων Πεδία που καταργούνται Οι νέες υποχρεωτικότητες ανά είδος εγγραφής

8 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Υλοποίηση του έργου  Μεταβολές Στοιχείων Εγγραφών Τύποι (σετ) και Υποχρεωτικότητες Μεταβολών Η ειδική περίπτωση του Διαζυγίου  Διαδικασία Μεταδημότευσης Αιτίες Μεταδημότευσης Περιγραφή Διαδικασίας ( Γενική Περίπτωση ) Έλεγχοι που θα διενεργούνται στο ΟΠΣΕΔ Περιπτωσιολογία Μεταδημότευσης Υποχρεωτικότητες Μεταδημότευσης

9 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Υλοποίηση του έργου  Έκδοση Πιστοποιητικών Χαρακτηριστικά νέων ενιαίων πιστοποιητικών Έκδοση παλαιών πιστοποιητικών (προ ΟΠΣΕΔ) Έκδοση Πιστοποιητικών από δεδομένα ΟΠΣΕΔ  Ψηφιοποίηση Μερίδων Προσθήκη στο Δημοτολόγιο παλαιών μερίδων που δεν είναι σε ψηφιακή μορφή Διαδικασία καταχώρισισης και υποχρεωτικότητες πεδίων Προϋποθέσεις και έλεγχοι ΟΠΣΕΔ

10 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Υλοποίηση του έργου  Ενιαίος Αριθμός Δημότη Η σημασία του και το όφελος Ο χρόνος έναρξης χρήσης του  Ανταλλαγή Δεδομένων με ΟΠΣΕΔ Αποστολή νέων εγγραφών και μεταβολών Λήψη μηνυμάτων επιτυχίας ή/και λαθών Λήψη νέων εκδόσεων Κωδικολογίων Λήψη Εκκρεμοτήτων ΟΤΑ Λήψη στοιχείων Δημοτών ( Μεταδημότευση, Στέρηση Πολ. Δικαιωμάτων κτλ. )

11 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Ενέργειες για ένταξη στον ΟΠΣΕΔ  Βελτίωση δεδομένων τοπικών βάσεων Αντιπαραβολή δεδομένων με τα χειρόγραφα βιβλία και με τις μερίδες. Συμπλήρωση υποχρεωτικών στοιχείων Διόρθωση προβληματικών δεδομένων Διόρθωση εκκρεμουσών ή προβληματικών μερίδων

12 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Ενέργειες για ένταξη στον ΟΠΣΕΔ Προσαρμογή βάσης δεδομένων στις νέες απαιτήσεις Αντιστοίχιση νέων κωδικολογίων (αυτόματα ή/και χειροκίνητα) Λήψη αναφοράς λαθών σύμφωνα με το ΟΠΣΕΔ Διόρθωση / Συμπλήρωση προβληματικών εγγραφών Εξαγωγή του συνόλου των δεδομένων δημοτολογίου και Μ.Α. ( από το 1993 και μετά )

13 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Ενέργειες για ένταξη στον ΟΠΣΕΔ  Άμεση ολοκλήρωση ενεργειών μετάπτωσης στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ( ΣΥΖΕΥΞΙΣ )  Εγκατάσταση Ενδιάμεσου Λογισμικού Διασύνδεσης με ΟΠΣΕΔ (Middleware) Παραμετροποίηση και δοκιμή επικοινωνίας με ΟΠΣΕΔ Αποστολή δεδομένων ΟΤΑ Λήψη αποτελεσμάτων επιτυχίας ή αποτελεσμάτων λαθών

14 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Η αρχιτεκτονική του έργου  Τα 3 βασικά δομικά στοιχεία Κεντρική βάση Εθνικού Δημοτολογίου – ΟΠΣΕΔ (Τοποθεσία:ΥΠΕΣΔΔΑ) Τοπικές βάσεις Δημοτολογίων (Τοποθεσία:325 ΟΤΑ) Ενδιάμεσο Λογισμικό - Middleware (Τοποθεσία:325 ΟΤΑ )

15 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Καλλικράτης – Εθνικό Δημοτολόγιο  Απένταξη τον ΟΤΑ που είχαν ενταχθεί στο Εθνικό Δημοτολόγιο για την υλοποίηση του έργου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  Προσαρμογή του κεντρικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες.  Παράλληλα εξελίσσεται το έργο «Υποστήριξη στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων δημοτολογίου στους μη ενταγμένους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) Καποδιστριακούς ΟΤΑ».

16 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Καλλικράτης – Εθνικό Δημοτολόγιο Οι ενέργειες των υπαλλήλων είναι οι εξής :  Η συγχώνευση των οικογενειακών μερίδων κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 42 «Συγχωνεύσεις οικογενειακών μερίδων μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη» (αριθμός εγκυκλίου 42 με αριθ. πρωτ. Φ.131360/2104/5-8-2011) της Δ/νσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης,

17 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Καλλικράτης – Εθνικό Δημοτολόγιο  Η ενοποίηση των διπλών οικογενειακών μερίδων.  Η αντιστοίχιση των παλαιών κωδικολογίων με αυτά του Εθνικού Δημοτολογίου κωδικολόγια, καθώς επίσης η συμπλήρωση ή και διόρθωση των στοιχείων του Δημοτολογίου και κυρίως των Ληξιαρχικών στοιχείων τους.

18 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Καλλικράτης – Εθνικό Δημοτολόγιο Τελικό Στάδιο :  Αποστολή αναφορών λαθών  Συμπλήρωση έκθεσης ενεργειών  Δοκιμαστική αποστολή των δεδομένων σε βάση του ΥΠΕΣ  Αποτελέσματα της αποστολής  Ολοκληρωμένη αποστολή στην κεντρική βάση του ΥΠΕΣ  Ένταξη στην «Φάση Λειτουργίας»

19 ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ Ειδικά θέματα Εθνικού Δημοτολογίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google