Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9 η Ιανουαρίου 2015 Εταιρική Παρουσίαση Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9 η Ιανουαρίου 2015 Εταιρική Παρουσίαση Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9 η Ιανουαρίου 2015 Εταιρική Παρουσίαση Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές

2 Σύνοψη – Εταιρική Δομή  Ό Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων  Καθετοποιημένος Όμιλος: Συστήματα Διαπραγμάτευσης, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης  ΕΧΑΕ εισηγμένη στο ΧΑ (Αύγ. 2000) Κεφαλαιοποίηση περίπου €300 εκ.  Πλήρως Ιδιωτικοποιημένος Όμιλος (2003)  Κερδοφορία Κέρδη μ. φ : €32.3 εκ. Κέρδη μ. φ. 9μ 2014: €17.3 εκ. Σελίδα 2 100% Συναλλαγές Αγορών Αξιών & Παραγώγων Υπηρεσίες Κεντρικού Αποθετηρίου Εκκαθάριση Συναλλαγών Αγορών Μετοχών & Παραγώγων

3 Μετοχική Σύνθεση Ανά Κατηγορία Μετόχου Αλλοδαποί Επενδυτές Θεσμικοί Επενδυτές Ιδιώτες Επενδυτές Τράπεζες Λοιποί Επενδυτές Μέλη ΕΧΑΕ Ομάδα Διοίκησης 55.3% 16.7% 15.3% 10.2% 1.3% 1.1% 0.1% Ανά Κράτος Προέλευσης Ελλάδα ΗΠΑ Λουξεμβούργο Νησιά Κάϋμαν Ηνωμένο Βασίλειο Ελβετία Νορβηγία 44.7% 12.9% 11.1% 8.0% 5.5% 2.9% 2.7% Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014 Σελίδα 3

4 Αγορά Αξιών Μέγεθος της Αγοράς Σελίδα 4 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

5 Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Μετοχών (i) Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 31 η Δεκεμβρίου 2014, # Δεν περιλαμβάνει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες Σελίδα 5

6 Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Μετοχών (ii) Σελίδα 6 Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 31 η Δεκεμβρίου 2014, # Δεν περιλαμβάνει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες

7 Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Μετοχών (iii) Σελίδα 7 Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 31 η Δεκεμβρίου 2014

8 Ανάλυση Εσόδων Σελίδα 8 Πηγή : ATHEXGroup

9 Τιμολογιακή Πολιτική Ομίλου Κύριες Χρεώσεις Σελίδα 9

10 Αγορά Αξιών Συναλλακτική Δραστηριότητα (i) Σελίδα 10 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

11 Αγορά Αξιών Συναλλακτική Δραστηριότητα (ii) Σελίδα 11 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

12 Αγορά Παραγώγων Συναλλακτική Δραστηριότητα Σελίδα 12 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

13 Αγορά Παραγώγων Δραστηριότητα ανά Τύπο Προϊόντος Σελίδα 13 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

14 (*) Οι Μη Επαναλαμβανόμενες Δαπάνες περιλαμβάνουν: 2008: €7.0εκ, Πώληση κτηρίου Πεσμαζόγλου 1, - €3,2εκ, Αντιστροφή πρόβλεψης φόρου - €3,3εκ,κ.α. 2009: €1.8εκ, Απαίτηση φόρου επί του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της χρήσης του : €0.5εκ, 2011: €5.1εκ, Απαίτηση φόρου επί του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της χρήσης €2,7εκ, κ.α. 2012: €0.5εκ, Απαίτηση φόρου επί του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της χρήσης 2002 Βασικά Οικονομικά Στοιχεία Έσοδα & Έξοδα Σελίδα 14 Πηγή : ATHEXGroup

15 Ανάλυση Εξόδων Σελίδα 15 Πηγή : ATHEXGroup

16 (*) Δεν περιλαμβάνονται Έκτακτες Δαπάνες €5,7εκ το 2007 (**) Δεν περιλαμβάνονται Έκτακτες Δαπάνες €0,5εκ το 2009 Εντυπωσιακή Μείωση Κόστους Σελίδα 16 Πηγή : ATHEXGroup

17 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού  Οι Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού αποτελούν το 60% των Λειτουργικών Εξόδων του 2013  Μείωση Αμοιβών και Εξόδων Προσωπικού κατά 17,6% το 2013 σε €10,3εκ. από €12,6εκ. το 2012  Μείωση περίπου 50% στον Αριθμό Εργαζομένων του Ομίλου το διάστημα 2004 – 2013  Σωρευτικός Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης (CAGR) -5,8% του Αριθμού Εργαζομένων το διάστημα  Πρόγραμμα Εθελοντικής Αποχώρησης Εργαζομένων το 2012 Σελίδα 17 Πηγή : ATHEXGroup

18 Ρευστότητα Ομίλου Σελίδα 18 Πηγή : ATHEXGroup

19 Μερισματική Πολιτική ανά Έτος Πληρωμής (*) Επαναγορά Ιδίων Μετοχών ύψους €40,7εκ., 5,1εκ. Μετοχών οι οποίες ακυρώθηκαν Σελίδα 19 Πηγή : ATHEXGroup

20 Έσοδα – Έξοδα - Κερδοφορία Σελίδα 20 (1) Δεν περιλαμβάνει έκτακτη εισφορά €12,1εκ. (2) Δεν περιλαμβάνει έκτακτη εισφορά €7,9εκ. (3) Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα χρημ/κά έξοδα ύψους €2εκ. λόγω της ζημιάς στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων από την ανταλλαγή του ομολόγου της ΕΤΕ με μετρητά (4) Δεν περιλαμβάνει έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έσοδα €40,1εκ (5) Δεν περιλαμβάνει φόρο αφορολόγητων αποθεματικού του Ν. 4172/2013 €13,1εκ. Πηγή : ATHEXGroup

21 Κερδοφορία Σελίδα 21 (*) μετά από €7,9εκ. Έκτακτη φορολογία το 2010 Πηγή : ATHEXGroup

22 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Σελίδα 22 Πηγή : ATHEXGroup

23 Παράρτημα Σελίδα 23

24 Συμμετοχή Επενδυτών στην Αγορά Μετοχών Πηγή: ATHEXGroup (έκδοση AxiaNumbers), 31 η Δεκεμβρίου 2014, # Δεν περιλαμβάνει την συμμετοχή του ΤΧΣ στις 4 συστημικές τράπεζες Σελίδα 24

25 Κίνηση Κεφαλαίων Αγορά Μετοχών Σελίδα 25 Πηγή: ΕΧΑΕ (έκδοση AxiaNumbers), 31 η Δεκεμβρίου 2014

26 Αγορά Αξιών Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Σελίδα 26 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

27 Αγορές Παραγωγών και Warrants Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Σελίδα 27 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014

28 Διεθνές Επενδυτικό Περιβάλλον Σελίδα 28 Πηγή: Reuters, 31 η Δεκεμβρίου 2014

29 Ευρωπαϊκές Αγορές Σύγκριση (i) Σελίδα 29 Πηγή: FESE, 30 η Σεπτεμβρίου 2014

30 Ευρωπαϊκές Αγορές Σύγκριση (ii) Σελίδα 30 Πηγή: FESE, 30 η Σεπτεμβρίου 2014

31 Στοιχεία Διαπραγμάτευσης Μετοχής Ομίλου  Τιμή Μετοχής:  Ετήσια Απόδοση 2014:  Αριθμός Μετοχών:  Κεφαλαιοποίηση:  Διασπορά:  Γενικός Δείκτης Τιμών ΧΑ  Δείκτης FTSE/ΧΑ Large Cap  Δείκτης MSCI Greece € % 65,368,563 €360 εκ. 95% από από από : 141% 2009: 112% 2010: 82% 2011: 76% 2012: 109% 2013: 112% 2014: 107% 2008: 130% 2009: 117% 2010: 81% 2011: 72% 2012: 109% 2013: 111% 2014: 109%  Κυκλ. Ταχύτητα (Αξία Συναλλαγών ÷ Κεφαλαιοποίηση)  Liquidity (Όγκος Συναλλαγών ÷ Αριθμός Μετοχών) Σελίδα 31 Πηγή: ATHEXGroup, 31 η Δεκεμβρίου 2014, Ετησιοποιημένα στοιχεία 2014

32 Ανάλυση Εσόδων - Εξόδων Σελίδα 32 Πηγή: ATHEXGroup, Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2013

33 Φορολογία Κυρίες Κατηγορίες Φόρων / Χρεώσεις Σελίδα 33

34 Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Σελίδα 34

35 Οικονομικό Ημερολόγιο - Επικοινωνία Λεωφ. Αθηνών 110, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ: Fax: ISIN: GRS OASIS: EXAE Bloomberg: EXAE GA Reuters: EXCr.AT Αποποίηση Ευθύνης (Disclaimer) Η παρουσίαση αυτή έχει ετοιμαστεί από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και έχει πληροφοριακό σκοπό. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρουσίαση προέρχονται από την Εταιρία και άλλες εξωτερικές πηγές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, πλην όμως δεν παρέχεται ουδεμία εγγύηση για την ακρίβεια ή την πληρότητά των στοιχείων που παρατίθενται. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για τις μελλοντικές. Η παρουσίαση αυτή έχει ετοιμαστεί για λόγους πληροφόρησης και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως προσφορά προς αγορά ή ζήτηση για πώληση μετοχών ΕΧΑΕ. Μουρλά Γεωργία, Δ/ντρια – Δ/νση Στρατηγ. Σχεδιασμού, Επικ. & Σχέσεων με Επενδυτές Κωνσταντίνου Στέλιος, Π/νος – Τμήμα Σχέσεων με Επενδυτές & Στρατηγ. Σχεδιασμού Οικονομικό Ημερολόγιο 2015 Αποτελέσματα 2014 Δευτέρα 16 Μαρτίου Αποτελέσματα Α’ τριμήνου 2015 Δευτέρα 18 Μαΐου Τακτική Γενική Συνέλευση Τετάρτη 20 Μαΐου Μέρισμα (εάν αποφασιστεί από την ΓΣ) Record Date: Τετάρτη 27 Μαΐου Ημ/νία Αποκοπής: Τρίτη 26 Μαΐου Ημ/νία Πληρωμής: Τετάρτη 3 Ιουνίου Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2015 Δευτέρα 27 Ιουλίου Αποτελέσματα 9μήνου 2015 Δευτέρα 23 Νοεμβρίου Roadshows το 2015 (ενδεικτικές ημερομηνίες) 4 th Greek Investment Forum - NY 9-10 Ιουνίου (ή Ιουνίου) 10 th Annual Greek Roadshow - London Σεπτ. (ή Σεπτ.) Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 35


Κατέβασμα ppt "9 η Ιανουαρίου 2015 Εταιρική Παρουσίαση Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google