Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξη. Παρουσίαση Δρ. Δημήτρης Λαμπρουλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξη. Παρουσίαση Δρ. Δημήτρης Λαμπρουλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξη. Παρουσίαση Δρ. Δημήτρης Λαμπρουλης.

2 Ειδή επιχειρηματικών στρατηγικών. Ας πάρουμε για παραδειγμα την Gernon η όποια δραστηριοποιείται στους τομείς α) καλλυντικών β) παγωτών γ) κατεψυγμένων δ) λιπών και ελαίων ε) απορρυπαντικών και χημικών προϊόντων με δίκες της, ανεξάρτητες μεταξύ τους, εταιρείες. Στα πλαίσια της επιχείρησης που είναι οργανωμένη με αυτό τον τρόπο, υπάρχουν τρία βασικά επίπεδα διαμόρφωσης στρατηγικης. – Το εταιρικό επίπεδο (corporate level strategy) – To επίπεδο κάθε μιας από τις στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (business level strategy or competitive strategy). – Επίπεδο των επιμέρους λειτουργιών της κάθε επιχειρηματικής μονάδας (functional-level strategy)

3 Ειδή επιχειρηματικών στρατηγικών. Ο ρόλος του εταιρικού κέντρου (η μητρικής εταιρείας) θα πρέπει να είναι υποστηρικτικός, δηλαδή να ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση των επιχειρηματικών μονάδων μέσα από την ανάπτυξη διασυνδέσεων-συνεργειων μεταξυ τους. Στο δεύτερο επίπεδο στρατηγικης είναι η στρατηγική που ακολουθει κάθε μια από τις στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (SBU) προκειμένου να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές της στο στρατηγικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται. Η στρατηγική αυτή ονομάζεται ανταγωνιστική στρατηγική η στρατηγική για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (business level η competitive strategy)

4 Ειδή επιχειρηματικών στρατηγικών. Το τρίτο επίπεδο στρατηγικης αναφέρεται στη στρατηγική των επιμέρους λειτουργιών των επιχειρηματικών μονάδων π.χ. στρατηγική μάρκετινγκ της επιχειρηματικής μονάδας παγωτών, στρατηγική της ίδιας της μονάδας, στρατηγική ανθρωπίνων πόρων κλπ. Το τρίτο επίπεδο στρατηγικης αναφέρεται στη στρατηγική των επιμέρους λειτουργιών των επιχειρηματικών μονάδων Π.χ. στρατηγική μαρκετιγκ της επιχειρηματικής μονάδας των παγωτών, στρατηγική παράγωγης της ίδιας της ομάδας, στρατηγική των ανθρωπίνων πόρων, κλπ.

5 Ορισμός της επιχειρηματικής στρατηγικης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, «επιχειρηματική στρατηγική είναι οι κινήσεις που λαμβάνουν χώρα για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της επιλογής και διαχείρισης ενός μίγματος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι όποιες μπορει να βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους η αγορές».

6 Στρατηγικές σταθερότητας. Στρατηγική σταθερότητας σημαινει ότι η εταιρεία διαπνέεται από μια φιλοσοφία σταθερότητας. Υπάρχουν βασικά τέσσερις κατηγορίες στρατηγικών σταθερότητας: – Στρατηγική καμίας αλλαγής, (no-change strategy) Αυτό προϋποθέτει τη συνέχιση της υπάρχουσας στρατηγικης, με μια μικρή αύξηση στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. – Στρατηγική συγκομιδής κερδων (profit strategy). H επιχειρηση αποφασίζει να θυσιάσει τη μελλοντική της ανάπτυξη για να επιτύχει άμεσα κερδη. Για παράδειγμα, η επιχειρηση είναι δυνατόν να προσπαθήσει να μειώσει ριζικά τα έξοδα της (π.χ. διαφημιστική δαπάνη) και να αντλήσει τα μέγιστα από προϊόντα που είναι κερδοφόρα. – Στρατηγικό διάλειμμα (pause strategy). Μετά από μια περίοδος παρατεταμένης μεγάλης ανάπτυξης, η διοίκηση μιας επιχείρησης μπορει να αισθάνεται ότι έχει αρχίσει να χάνει τον εσωτερικό έλεγχο η να γίνεται αναποτελεσματική. – Αυτή είναι μια περίοδος περισυλλογής της επιχείρησης σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης του εσωτερικού έλεγχου και ανάπτυξης εσωτερικών συστημάτων.

7 Στρατηγικές σταθερότητας. Στρατηγική προσεκτικών βημάτων (caution strategy). Ταιριάζει σε περιπτώσεις οπού η επιχειρηση αναμένει σημαντικές εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον και η ίδια αισθάνεται ότι θα πρέπει να περιμένει για να εκτιμήσει καλυτέρα την κατεύθυνση που θα πάρουν αυτές οι αλλαγές πριν δεσμεύσει πόρους.

8 Στρατηγικές Ανάπτυξης (Growth Strategies). Η λογικη που διέπει τις στρατηγικές ανάπτυξης είναι ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα δυναμικό και εξελισσόμενο περιβάλλον και πρέπει να αναπτυχτούν για να επιβιώσουν. Υπάρχουν οι εξής βασικές κατηγορίες στρατηγικών ανάπτυξης: 1.Κάθετη ολοκλήρωση (vertical integration) 2.Οριζόντια ολοκλήρωση (horizontal integration) 3.Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων (diversification) 1.Συσχετισμένη (related diversification) 2.Ασυσχέτιστη (unrelated diversification) 4.Συγκέντρωση-διείσδυση αγορας (market penetration). 5.Ανάπτυξη αγοράς (market development). 6.Ανάπτυξη προϊόντων (product development).

9 Στρατηγική καθετής ολοκλήρωσης. Ονομάζουμε στρατηγική καθετής ολοκλήρωσης την προσπάθεια μιας επιχείρησης να αποκτήσει «παρουσία» είτε προς τα μπροστά (διανομείς η λιανοπωλητές των προϊόντων-υπηρετώντας είτε προς τα πίσω (προμηθευτές της). Η επιχειρηση μπορει να συνάψει στρατηγικές σημμαχίες με άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε προηγούμενα η επομενα σταδία παράγωγης και διάθεσης.

10 Στρατηγική καθετής ολοκλήρωσης. Π.χ. μια εταιρεία σπορ ένδυσης μπορει να επεκταθεί προς τα πίσω (εξαγοράζοντας η δημιουργώντας μια κλωστοϋφαντουργική μονάδας) η προς τα μπροστά, (εξάγοντας η δημιουργώντας καταστήματα ειδών ένδυσης μέσα από τα όποια δε διαθέτει τα προϊόντα της). Σε κάθε στάδιο της αλυσίδας παράγωγης «δημιουργείται αξία» για το προϊόν. Ετσι η επιχειρηση που δραστηριοποιείται σε ένα συγκεκριμένο σε ένα συγκεκριμένο στάδιο παραγωγικής διαδικασίας παραλαμβάνει το προϊόν του αμέσως προηγούμενου σταδίου και το μεταποιεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αξίζει περισσότερο για την εταιρεία που θα το πάρει στο επόμενο στάδιο της αλυσίδας άξιας.

11 Λόγοι για την εφαρμογή της καθετής ολοκλήρωσης. Είναι η προσπάθεια για την ενδυνάμωση της στρατηγικής θέσης της κυρίας δραστηριότητας της επιχείρησης. Η προστασία της ποιότητας του προϊόντος της επιχείρησης. Η ύπαρξη ακριβών προμηθευτών/διανομέων Η ανάληψη επενδύσεων σε εξειδικευμένους πόρους που θα προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχειρηση, Το χτίσιμο φραγμών εισόδου στους ανταγωνιστές και η ύπαρξη πλεονεκτημάτων σταθερής παράγωγης.

12 Λόγοι για την εφαρμογή της καθετής ολοκλήρωσης. Προστασία ποιότητας (π.χ. Mac Donald's αποφάσισε τo 1993 να κάνει καθετή ολοκλήρωση στην παράγωγη πατάτας και κρέατος. Όμοια, έαν υπάρχουν λίγοι η και χαμηλής ποιότητας διανομείς, κρίνεται απαραίτητη η επέκταση προς τα μπρος (π.χ. Kodak). Ακριβοί προμηθευτές/διανομείς Εάν η επιχειρηση, οι προμηθευτές και οι διανομείς απολαμβάνουν μεγάλα περιθώρια κέρδους και ταυτόχρονα η επιχειρηση μπορει να επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση κόστους και οικονομίες κλίμακας στην παράγωγη ακλουθώντας στρατηγική καθετής ολοκλήρωσης προς τα πίσω η προς τα μπροστά. Ανάληψη επενδύσεων σε εξειδικευμένους πόρους. Π.χ. σε τομείς τεχνολογικής καινοτομίας. Αυτού του είδους η πολιτική ενέχει τον κίνδυνο του φόβου της εξαπάτησης. (Π.χ. Ford)

13 Λόγοι για την εφαρμογή της κάθετης ολοκλήρωσης. Το χτίσιμο φραγμών εσόδων. – Αυτό επιτυγχάνεται με την έλεγχο ροής πρώτων υλών και τον έλεγχο στα κανάλια διανομής. Πλεονεκτήματα σταθερής παράγωγης. Με την χρησιμοποίηση της καθετής ολοκλήρωσης πραγματοποιείται εξομάλυνση της παράγωγης, καθώς οι πόροι εισρέουν σε συνεχή βαση όντος της επιχείρησης και ετσι καθίσταται ευκολότερος ο προγραμματισμός και συντονισμός μεταξύ των διαφορών σταδίων παράγωγης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει ο κλάδος να αναπτύσσεται και οι μελλοντικές του προοπτικές να κρίνονται πολύ ικανοποιητικές.

14 Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις. Ποια είναι η στρατηγική θεώρηση που εφαρμόζει ο Τitan? Ποια είναι η επιχειρηματική στρατηγική που εφαρμόζει ο Τιtan? Ποιες νέες μορφές στρατηγικης ανάπτυξης θα προτείνατε στον Titan?


Κατέβασμα ppt "Η επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξη. Παρουσίαση Δρ. Δημήτρης Λαμπρουλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google