Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διαχείριση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους». Μέρος Α.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διαχείριση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους». Μέρος Α."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαχείριση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους»

2 Μέρος Α.

3 Φιλοσοφία Π.Α.γ.Ο. Ποιοτική διαχείριση και ουσιαστική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των δημοτών μέσω της δια βίου άθλησης βελτίωση βιολογικού επιπέδου καλλιέργεια αθλητικού χαρακτήρα αναψυχή των αθλουμένων αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

4 Φορείς υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. Από το σύνολο των φορέων οι οποίοι μπορούν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν Π.Α.γ.Ο. δικαιούχοι χρηματοδότησης από την Πολιτεία είναι: Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ) τα οποία παρέχουν αρμοδίως υπηρεσίες στον τομέα του αθλητισμού. Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η άθληση για όλους ή η λειτουργία προγραμμάτων άθλησης.

5 Είδη διαδικασιών υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. Τύπου 1: Τύπου 1: Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ. Γ.Α.) και του φορέα υλοποίησης. Τύπου 2: Τύπου 2: Κατηγορίες και είδη Π.Α.γ.Ο., όπου την ευθύνη υλοποίησης έχει ο φορέας που υποβάλλει αίτηση-πρόταση, η οποία αξιολογείται και εγκρίνεται από την Γ.Γ.Α. Τύπου 5: Τύπου 5: Εκδηλώσεις «Άθληση για Όλους», ανεξαρτήτως φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης, στο πλαίσιο υποβολής αίτησης−πρότασης από το φορέα και έγκρισης από την Γ.Γ.Α.

6 Είδη διαδικασιών υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. Τύπου 3: Τύπου 3: Προγράμματα, όπου την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποίησης την έχει η Γ.Γ.Α, η οποία συνεργάζεται με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς. Τύπου 4: Τύπου 4: Προγράμματα, όπου την ευθύνη σχεδιασμού έχει η Γ.Γ.Α., ενώ την ευθύνη υλοποίησης την έχουν οι φορείς (Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ.), στο πλαίσιο υποβολής αίτησης−πρότασης από το φορέα και έγκρισης από την Γ.Γ.Α. ή προγραμματικής σύμβασης με το φορέα.

7 Διάρκεια Η διάρκεια των γενικών και ειδικών προγραμμάτων είναι έως 34 εβδομάδες (8 μήνες). Η διάρκεια των προγραμμάτων μικρής διάρκειας είναι έως 12 εβδομάδες (3 μήνες).

8 Περιεχόμενο Π.Α.γ.Ο. ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ γενικά, με βάση το περιεχόμενο τους ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ειδικά, με βάση το περιεχόμενο τους ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ γενικά & ειδικά, με βάση το περιεχόμενο τους 4 έως 18 ετών  Άσκηση στην προσχολική ηλικία  Παιδί και αθλητισμός  Άσκηση στην εφηβική ηλικία  Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα 19-65 ετών & >65 ετών  Άσκηση ενηλίκων  Άθληση & γυναίκα  Άθληση & νέοι  Άσκηση στην τρίτη ηλικία  Άσκηση στα πανεπιστήμια  Άσκηση σε χώρους εργασίας  Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα  Άσκηση ατόμων με αναπηρίες,  Άσκηση στα κέντρα απεξάρτησης,  Άσκηση στα κέντρα ψυχικής υγείας,  Άσκηση στις φυλακές,  Άσκηση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων,  Άσκηση ατόμων με χρόνιες παθήσεις,  Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα  Χειμερινά Π.Α.γ.Ο. (χειμερινό σκι, πεζοπορία, ορειβασία, ορεινή ποδηλασία, ράφτιγκ, καγιάκ, αναρρίχηση, προσανατολισμός κ.λ.π.)  Θερινά Π.Α.γ.Ο. (ποδήλατο, κολύμβηση, αθλήματα παραλίας, άσκηση στο νερό, ιστιοπλοΐα, θαλάσσιο σκι, ιστιοσανίδα κ.λ.π.)  Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα

9 Περιεχόμενο Π.Α.γ.Ο. ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ Π.Α.γ.Ο. ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ γενικά & ειδικά, με βάση το περιεχόμενο τους ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ γενικά & ειδικά, με βάση το περιεχόμενο τους  Αθλητικά κέντρα ελεύθερης άθλησης  Αθλοχώροι στην γειτονιά  Άσκηση στα Πάρκα Άθλησης & Υγείας  Άσκηση στα Πανεπιστήμια  Άσκηση σε χώρους εργασίας  Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα  Άθληση στο βουνό  Χειμερινά αθλητικά κέντρα  Άθληση στην παραλία  Θερινά αθλητικά κέντρα  Αθλητικές κατασκηνώσεις  Καινοτόμα & μη κατηγοριοποιημένα ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  Εκδηλώσεις Τοπικής Εμβέλειας  Εκδηλώσεις διαδημοτικής & περιφερειακής εμβέλειας  Άλλες Εκδηλώσεις

10 Στόχοι Ο.Τ.Α. για την ανάπτυξη Π.Α.γ.Ο. Η αύξηση του συνολικού αριθμού των δημοτών που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Η αύξηση του αριθμού των δημοτών που συμμετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής. Η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής αθλουμένων με διάφορα κριτήρια όπως η ηλικιακή κατηγορία, οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες κλ.π. Η ισόρροπη ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων στις δημοτικές κοινότητες, ιδιαίτερα για τους Καλλικρατικούς Δήμους, όπου υπάρχει συνένωση διαμερισμάτων Δήμων.

11 Κριτήρια για την ποιοτική ανάπτυξη Π.Α.γ.Ο. Η αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Ο έγκυρος και έγκαιρος σχεδιασμός των προγραμμάτων. Η εξειδίκευση των Π.Α.γ.Ο. με βάση τις ιδιαιτερότητες των κοινωνικών ομάδων. Η εκμετάλλευση των γεωμορφολογικών θέσεων κάθε περιοχής.

12 Κριτήρια για την ποιοτική ανάπτυξη Π.Α.γ.Ο. Η πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και προσόντα. Η συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού που διαχειρίζεται και υποστηρίζει την υλοποίηση των Π.Α.γ.Ο. Η δυνατότητα των εγκαταστάσεων να φιλοξενούν ποικίλες δραστηριότητες με την εύκολη προσαρμογή των υποδομών τους στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων. Η τήρηση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής των αθλούμενων και του προσωπικού.

13 Α. Σχεδιασμός & Οργάνωση Π.Α.γ.Ο. 1.Προσδιορισμός της ταυτότητας του φορέα 2.Καθορισμός σκοπού και ειδικότερων στόχων του φορέα 3.Διεξαγωγή δημογραφικής έρευνας που να απαντάει στα εξής ερωτήματα: Ποιος είναι ο αριθμός των δημοτών μας; Ποιος είναι ο αριθμός των: ανδρών, γυναικών, παιδιών (σχολική, προσχολική και εφηβική ηλικία), και ατόμων με αναπηρία στο Δήμο μας; 4.Καθορισμός του αριθμού εγγεγραμμένων δημοτών στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους του προηγούμενου έτους και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους (π.χ. φύλο, ηλικιακή κατηγορία). 5.Ανάλυση αναγκών των εγγεγραμμένων δημοτών στα Προγράμματα Άθλησης για όλους αναφορικά με: προγράμματα που προτιμούν και ήδη υλοποιούνται νέα προγράμματα που θα επιθυμούσαν κατά το επόμενο έτος.

14 Α. Σχεδιασμός & Οργάνωση Π.Α.γ.Ο. 7.Προϋπολογισμός των απαιτούμενων πόρων για την υποστήριξη των προγραμμάτων 8.Ανθρώπινοι πόροι (καταγραφή αναγκών προσωπικού): Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής με τις απαιτούμενες ειδικότητες, γραμματειακή υποστήριξη, κ.λ.π.). 9.Υλικοί πόροι: οικονομικοί πόροι (πχ. εξεύρεση πηγών για την αγορά πρόσθετου αθλητικού εξοπλισμού ή την πληρωμή του προσωπικού κ.λ.π). 10.Σχεδιασμός περιεχομένου των προγραμμάτων (στόχος, δομή, αναμενόμενα αποτελέσματα). 6.Επιλογή των αθλητικών προγραμμάτων για το επόμενο έτος έχοντας υπόψη: τις πληροφορίες των ενεργειών αρ. 3, 4,,5). Τις νέες κατηγορίες αθλητικών προγραμμάτων που εμφανίζονται κάθε φορά στην «αγορά» της άθλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το σταθερό και κινητό αθλητικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις που έχει στη διάθεση του ο δήμος για την υλοποίηση των επιλεγέντων προγραμμάτων

15 Δημιουργία & υποβολή πρότασης-αίτησης στη Γ.Γ.Α. Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός και καθοριστεί η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας ενός προγράμματος και εφόσον ο φορέας σκοπεύει να διεκδικήσει έγκριση συγχρηματοδότησης από την Γ.Γ.Α. προχωρά στη σύνταξη της πρότασης - αίτησης. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου της πρότασης - αίτησης, για Π.Α.γ.Ο., καταγράφονται στοιχεία που αφορούν: στην οργάνωση και διοίκηση, στο ανθρώπινο δυναμικό, στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό, στα οικονομικά στοιχεία, στον προγραμματισμό, στο σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης των αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων, στην επιστημονική υποστήριξη, στη συνεργασία και τη δικτύωση, στο πλαίσιο συνοδευτικών και υποστηρικτικών ενεργειών, στην ενημέρωση - προβολή και την επικοινωνία, στην εμπειρία του φορέα σε υλοποίηση Π.Α.γ.Ο., τα οποία αποτελούν και κριτήρια αξιολόγησης του φορέα.

16 Μέρος Β.

17 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ενεργειών Αιτήσεις-προτάσεις των φορέων για Π.Α.γ.Ο.: Υποβολή αιτήσεων για Π.Α.γ.Ο.: 1/5 έως 31/5 κάθε έτους Αξιολόγηση αιτήσεων για Π.Α.γ.Ο: έως τις 31/7 κάθε έτους

18 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση θέσεων από τη Γ.Γ.Α. για Π.Α.γ.Ο. Α. Απόφαση Περιφερειακού, Δημοτικού, ή Διοικητικού Συμβουλίου (ανάλογα αν πρόκειται για Περιφέρεια, Δήμο, ΝΠΔΔ κ.λ.π.) με την οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους προσωπικού. Β. Αντίγραφο του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ α΄ βαθμού, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007).

19 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση θέσεων από τη Γ.Γ.Α. για Π.Α.γ.Ο. Γ. Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας των φορέων ότι έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό τους οι σχετικές πιστώσεις για το τρέχον έτος, με αναφορά των αντίστοιχων κωδικών, καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση συνεχίζεται μετά την 31/12/2013. – Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 και του άρθρου 29 του ν.4151/29.04.2013 θα πρέπει να βεβαιώνεται ρητά ότι το σύνολο (100%) της δαπάνης των Π.Α.γ.Ο. και Αναπτυξιακού Αθλητισμού θα καλύπτεται από έσοδα από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων από τους ωφελούμενους ή/και από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή/και μέσω της Γ.Γ.Α. έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου ΚΑΕ. Η απασχόληση των Π.Φ.Α. κατά τα ανωτέρω δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.

20 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση θέσεων από τη Γ.Γ.Α. για Π.Α.γ.Ο. Δ. Προγραμματισμό Προσλήψεων Έκτατου Προσωπικού Π.Φ.Α. (πίνακας 1 ή πίνακας 2 συμπληρωμένος). Η ορθή και επιμελής συμπλήρωση του πίνακα κρίνεται επιβεβλημένη, αφού από αυτόν προκύπτουν οι ανάγκες σε προσωπικό για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους. Ε. Σχέδιο υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. 2013 – 2014, όπου αποτυπώνεται ο συνολικός προγραμματισμός υλοποίησης των Π.Α.γ.Ο. 2013 – 2014.

21 Έναρξη-υλοποίηση-λήξη Π.Α.γ.Ο. Η περίοδος εφαρμογής των προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας ορίζεται από 15/9 έως 30/6 του επόμενου έτους. Η περίοδος εφαρμογής των προγραμμάτων μικρής διάρκειας ορίζεται κατ’ έτος, για τα χειμερινά από 1/12 έως 31/3 του επόμενου έτους και για τα θερινά, από 1/6 έως 31/8. Προγράμματα που αφορούν καινοτόμα ή πιλοτικά προγράμματα ή προγράμματα διαδικασίας τύπου 3, 4 και 5 μπορούν, με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Γ.Α., να πραγματοποιούνται και μετά τις αρχικώς εγκριθείσες ημερομηνίες. Η Γ.Γ.Α., με απόφασή της, μπορεί να καθορίζει τις οριστικές ημερομηνίες, καθώς και τις λεπτομέρειες υλοποίησης, εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη στο Ο.Π.

22 Για τα επιμέρους προγράμματα των διαδικασιών τύπου 2, 4 και 5 (αρ.2 του Ο.Π.), οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν, εκτός από την αίτηση- πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος ή προγραμμάτων και τα εξής έγγραφα πιστοποίησης: 1.Πράξη ίδρυσης του νομικού προσώπου και έγγραφα νομικής υπόστασης αυτού. 2.Κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας του νομικού προσώπου 3.Κατάσταση νόμιμων εκπροσώπων 4.Έγγραφο περί ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας για θέματα σχεδιασμού και γνωστοποίηση στοιχείων επικοινωνίας αυτού Απαιτούμενα δικαιολογητικά πιστοποίησης για Π.Α.γ.Ο.

23 Β. Υλοποίηση Π.Α.γ.Ο. Διαδικασίες που ακολουθούνται από τους φορείς μετά την παραλαβή των εγκρίσεων από τη Γ.Γ.Α. Τα προγράμματα και τα τμήματα που εγκρίνονται από τη Γ.Γ.Α δεν επιδέχονται μεταβολή για κανένα λόγο, χωρίς την έγκρισή της. Ενστάσεις φορέων για θέματα εγκρίσεων ή διακοπής προγραμμάτων κατατίθενται στη Γ.Γ.Α, που λαμβάνει τις αποφάσεις για αυτά τα θέματα. Οι ενστάσεις θα πρέπει να κατατίθενται εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης της διοικητικής πράξης στον ενδιαφερόμενο, εκτός αν σε επιμέρους θέματα, ορίζεται άλλη προθεσμία. Η μη τήρηση από το φορέα υλοποίησης των όρων και προϋποθέσεων, καθώς και των διαδικασιών των προγραμμάτων ή γενικά η παραβίαση απ’ αυτόν του Ο.Π., συνεπάγεται την ανάκληση του προγράμματος και την εξέταση από τη Γ.Γ.Α της διακοπής της συνεργασίας με το φορέα για το μέλλον.

24 Με την παραλαβή των τελικών εγκρίσεων από τη Γ.Γ.Α.: 4.Έγκριση Θέσεων από Γ.Γ.Α. 5.Για την πρόσληψή τους, ο φορέας υλοποίησης συντάσσει και εκδίδει σχετική προκήρυξη (αρθ.10, παρ.1. του οργανωτικού πλαισίου) όπου ορίζεται: ο αριθμός των Π.Φ.Α., οι ειδικότητες όπου απαιτούνται και τα απαιτούμενα προσόντα για την υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων. 4.Η προκήρυξη αποστέλλεται για έλεγχο στον Α.Σ.Ε.Π. (εγκρίνεται άμεσα) και κατόπιν αναρτάται στα γραφεία της οικείας υπηρεσίας (και στο κατάστημα του Δήμου) και δημοσιεύεται σε 2 τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στην έδρα της Περιφέρειας, εντός των ορίων της οποίας βρίσκεται ο φορέας (αρθ.10, παρ.1του οργανωτικού πλαισίου) 1.Οι αρμόδιες υπηρεσίες εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο που τις αποδέχεται με αντίστοιχη απόφαση. 2.Όταν τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με Ν.Π.Ι.Δ. (δημοτικές επιχειρήσεις), πέρα από την αποδοχή το Δημοτικό Συμβούλιο, πρέπει να πάρει και απόφαση ανάθεσης υλοποίησής τους στο Ν.Π.Ι.Δ. 3.Στη συνέχεια, ο φορέας υλοποίησης πρέπει να προχωρήσει σε απόφαση πρόσληψης προσωπικού (Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

25 Π.Φ.Α. στο φορέα Υποβολή αιτήσεων Π.Φ.Α. στο φορέα Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δε μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) εργάσιμων ημερών (αρθ.10, παρ.1 του οργανωτικού πλαισίου). Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α. υποβάλλουν: Αίτηση στο φορέα υλοποίησης Βιογραφικό σημείωμα όπου αναγράφετε αναλυτικά η προϋπηρεσία σε Π.Α.γ.Ο. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/1986, ότι ο αιτών είναι άνεργος και τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή Επικυρωμένα πτυχία και αστυνομική ταυτότητα Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας Βεβαίωση ΟΑΕΔ, ότι είναι άνεργος Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

26 Π.Φ.Α. στο φορέα Επιλογή προσλήψεων και σύναψη συμβάσεων με Π.Φ.Α. Τα κριτήρια επιλογής των Π.Φ.Α. γίνονται με το σύστημα κριτηρίων όπως έχουν οριστεί από το οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας των προγραμμάτων και περιγράφονται στο αρθ.10, παρ.3. Ενστάσεις Π.Φ.Α. Την επόμενη μέρα από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, οι Π.Φ.Α. έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση εντός 10 ημερολογιακών ημερών. (αρθ.10, παρ.1)

27 Διαδικασία πρόσληψης για Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Οι Π.Φ.Α. που επιλέχθηκαν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο οργανωτικό πλαίσιο στο αρθ.10, παρ.2.1-6. Ο φορέας υλοποίησης (όταν πρόκειται για Ν.Π.Ι.Δ.) συνάπτει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης ή ωριαίας αποζημίωσης. Την ίδια μέρα που οι εργαζόμενοι θα υπογράψουν πρέπει: Να κατατεθεί η πρόσληψη στον Ο.Α.Ε.Δ. Να κατατεθεί η σύμβαση και το πρόγραμμα εργασίας στην Επιθεώρηση Εργασίας. Ο φορέας υλοποίησης (όταν πρόκειται για Ν.Π.Δ.Δ). συνάπτει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου η οποία: Κοινοποιείται στον Α.Σ.Ε.Π. Αναγγέλλεται η πρόσληψη στον Ο.Α.Ε.Δ. Υπογράφεται πρωτόκολλο τοποθέτησης ή εγκατάστασης αντί για σύμβαση

28 Διαδικασία πρόσληψης για Ν.Π.Δ.Δ. & Ν.Π.Ι.Δ. Οι Π.Φ.Α. που επιλέχθηκαν συνάπτουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου όπου καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση βάση της κείμενης νομοθεσίας. Η Γ.Γ.Α. επιχορηγεί έως : Γενικά: 6.35 ευρώ μεικτές αποδοχές  Ειδικά : 7,15 ευρώ μεικτές αποδοχές  Δελτίο παροχής υπηρεσιών : 8,47 ευρώ μεικτές αποδοχές Και στις δύο περιπτώσεις τα εντάλματα της πρώτης μισθοδοσίας μαζί με όλα τα έγγραφα που αφορούν έγκριση, προκήρυξη και πρόσληψη καταθέτονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό συνέδριο. Ο εκάστοτε Επίτροπος ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας και εγκρίνει τα πρώτα εντάλματα πληρωμής. Μόνο τότε το Ν.Π.Ι.Δ. ή το Ν.Π.Δ.Δ. επιτρέπεται να πληρώσει το προσωπικό. Όλες οι σχετικές αποφάσεις για να έχουν ισχύ πρέπει να αναρτώνται στο διαδίκτυο σύμφωνα με το πρόγραμμα «Δι@ύγεια» (νόμος 3861/2010).

29 Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης και τη σύναψη συμβάσεων: 1.Παραδίδεται το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εργαζόμενου. 2.Υποδεικνύεται ο χώρος εργασίας. 3.Αναλύεται η μορφή δραστηριότητας. 4.Καθορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα και του παραδίδονται οι καρτέλες αθλουμένων. 5.Παράλληλα δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις από το φορέα για την απρόσκοπτη εργασία του ΠΦΑ και της λειτουργίας των προγραμμάτων (ύπαρξη ηχητικών συστημάτων, υλικά, καθαριότητα, θέρμανσης χώρου).

30 Υποβολή & τήρηση δικαιολογητικών από τους φορείς υλοποίησης Το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την έναρξη του προγράμματος, ο φορέας υλοποίησης υποχρεούται να υποβάλει στη Διεύθυνση Άθλησης για Όλους της ΓΓΑ : (άρθρο 7, παρ. 6) Δελτίο Παρακολούθησης προγραμμάτων. Έντυπο 01 Κατάσταση Π.Φ.Α. Έντυπο 02 Βεβαίωση έναρξης προγράμματος. Έντυπο 03 Πρωτότυπα αντίγραφα συμβάσεων Π.Φ.Α.

31 Υποβολή & τήρηση δικαιολογητικών από τους φορείς υλοποίησης Ο φορέας πρέπει να τηρεί και να αποστέλλει στη Γ.Γ.Α., αν του ζητηθούν, τα παρακάτω: Κατάσταση εκπαιδευτών με σύντομα βιογραφικά σημειώματα, συνοδευμένα από τους τίτλους σπουδών και τα απαιτούμενα αποδεικτικά εκπαιδευτικής επαγγελματικής προϋπηρεσίας και εμπειρίας. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό των εκπαιδευτών είναι αληθή, ότι είναι άνεργοι (εφόσον κατά προτεραιότητα έχουν επιλεγεί) και ότι δέχονται να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η υπεύθυνη δήλωση ισχύει μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Έγγραφα σχετικά με τον τρόπο επιλογής Π.Φ.Α. και το Πρακτικό Επιλογής αυτών.

32 Υποβολή & τήρηση δικαιολογητικών από τους φορείς υλοποίησης Μετά την υλοποίηση του προγράμματος, ο φορέας υποχρεούται, το αργότερο εντός δύο μηνών, να υποβάλει αίτηση αποπληρωμής του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει: Δελτίο αποπληρωμής δαπανών. Έντυπο 05. Μισθοδοτικές καταστάσεις Πίνακας ωρών ανά πρόγραμμα. Κατάσταση ωρών γυμναστών ανά μήνα. Αναλυτική έκθεση υλοποίησης.

33 Υποβολή & τήρηση δικαιολογητικών από τους φορείς υλοποίησης Το πρόγραμμα ακυρώνεται, εφόσον από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών προκύπτει ότι αυτό δεν υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της έγκρισης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στην κατάσταση δαπανών έχουν συμπεριληφθεί μη επιλέξιμες δαπάνες, περικόπτεται το αντίστοιχο ποσό από το συνολικό κόστος του προγράμματος. Σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων αποπληρωμής, το πρόγραμμα ακυρώνεται κατόπιν σχετικού εγγράφου της Γ.Γ.Α. και γίνεται επιστροφή των μέχρι τότε εισπραχθέντων από το φορέα προκαταβολών.

34


Κατέβασμα ppt "Διαχείριση Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους». Μέρος Α."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google