Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΗΓΕΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς Δ/ντής Executive MBA και M.Sc. in Human Resources Management ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

2

3

4

5 ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΑΒΕΒΑΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟ Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

6 ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΓΗ; ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

7 Ολικός επαναπροσδιο-ρισμός
ΕΙΔΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΟΡΙΑΚΕΣ ΡΙΖΙΚΕΣ Συνεχή βελτίωση Ανάπτυξη/ανανέωση ΠΡΟΔΡΑΣΗ Επίλυση προβλημάτων Ολικός επαναπροσδιο-ρισμός ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

8 ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA Αποδοτικότητα/ Κόστος Εξυπηρέτηση Πελατών Ποιότητα Ταχύτητα Καινοτομίες Στρατηγική Δομές / Διεργασίες Συστήματα/Τεχνολογία Κουλτούρα Άνθρωποι Οργανωσιακή Μάθηση Ηγεσία Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

9 ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μέλλον Όραμα – BHAG ΔΟΜΕΣ/ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Πρώτα ποιοι στο λεωφορείο Ενδυνάμωση – Φοντενεμπλό ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Λιτές Ευέλικτες/ χωρίς σύνορα Ισορροπία ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ταιριαστή Διαρκούς επιτυχίας Πειθαρχίας KPIs Balanced Scorecard Benchmarking Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

10 “NEVER LET THE PRESENT DICTATE YOUR FUTURE”
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA “NEVER LET THE PRESENT DICTATE YOUR FUTURE” Jack Welch Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ * * ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ / ΑΓΟΡΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υφιστάμενα Νέα Υφιστάμενα * ΠΕΛΑΤΕΣ / ΑΓΟΡΕΣ Νέα * Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

12 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Κόστος Διαφοροποίηση Ευρεία Ηγεσία Κόστος Διαφοροποίηση ΑΓΟΡΑ Στενή Εστίαση με κόστος Εστίαση με διαφοροποίηση Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

13 Facts are better than dreams
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA Facts are better than dreams Face reality as it is Confront the Brutal facts – never loss your faith J. Collins Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
EXECUTIVE MBA HAVE THE SPIRIT AND THE SOUL OF A SMALL COMPANY AND THE BODY OF A GIANT Jack Welch Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

15 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μέλλον Όραμα – BHAG ΔΟΜΕΣ/ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Πρώτα ποιοι στο λεωφορείο Ενδυνάμωση – Φοντενεμπλό ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Λιτές Ευέλικτες/ χωρίς σύνορα Ισορροπία ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ταιριαστή Διαρκούς επιτυχίας Πειθαρχίας KPIs Balanced Scorecard Benchmarking Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

16 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΝΑΙ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΕΝΑΙ: Ένα σύστημα κοινών αξιών, πιστεύω, σημασιών που καθορίζουν ΚΑΝΟΝΕΣ οι οποίοι προσδιορίζουν ισχυρώς τις αποφάσεις και τις συμπεριφορές των ατόμων και των ομάδων. Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

17 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ τι είναι σωστό και τι λάθος τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο τι είναι κατάλληλο και τι ακατάλληλο τις προτεραιότητες Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
EXECUTIVE MBA L M B F S Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
EXECUTIVE MBA ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ Πειθαρχημένοι άνθρωποι χρειάζονται λιγότερη ιεραρχία Πειθαρχημένη σκέψη χρειάζεται λιγότερη γραφειοκρατία Πειθαρχημένη δράση χρειάζεται λιγότερους ελέγχους Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

20 Ισχυρή θέληση-αυτοπαρακίνηση για να επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA Ποιοι είναι οι σωστοί άνθρωποι Ισχυρή θέληση-αυτοπαρακίνηση για να επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις 10 10 10 Ικανότητες να επιτυγχάνει εξαιρετικές επιδόσεις Χαρακτήρας που ταιριάζει με την κουλτούρα της επιχείρησης Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

21 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Μέλλον Όραμα – BHAG ΔΟΜΕΣ/ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Πρώτα ποιοι στο λεωφορείο Ενδυνάμωση – Φοντενεμπλό ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Λιτές Ευέλικτες/ χωρίς σύνορα Ισορροπία ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ταιριαστή Διαρκούς επιτυχίας Πειθαρχίας KPIs Balanced Scorecard Benchmarking Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
EXECUTIVE MBA Η ικανότητα να μαθαίνουμε-αλλάζουμε πιο γρήγορα από τους ανταγωνιστές, ίσως είναι το μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δεν αντιγράφεται ARIE DE GEUS Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

23 YOU CANNOT MANAGE THIRD GENERATION STRATEGIES WITH
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA YOU CANNOT MANAGE THIRD GENERATION STRATEGIES WITH SECOND GENERATION ORGANIZATIONS AND FIRST GENERATION MANAGERS Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

24 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
EXECUTIVE MBA LEADER HIGH LOW HIGH * MANAGER LOW Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

25 Κάνει άλλους ανθρώπους εθελοντικά και πρόθυμα να τον ακολουθούν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΕΡ Κάνει άλλους ανθρώπους εθελοντικά και πρόθυμα να τον ακολουθούν Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

26 ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΕΡ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΕΡ Κάνει άλλους ανθρώπους εθελοντικά και πρόθυμα να τον ακολουθούν Δημιουργεί ένα καλλίτερο μέλλον μέσα από αλλαγές και ανάπτυξη ηγετών Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

27 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ρόλοι ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

28 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (χτίζω το μέλλον) ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κερδίζω το σήμερα) Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

29 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (χτίζω το μέλλον) ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κερδίζω το σήμερα) Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

30 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (χτίζω το μέλλον) ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κερδίζω το σήμερα) Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

31 ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ / ΑΥΤΟ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ Δράση χωρίς αποτέλεσμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΧΑΣΜΑ ΓΝΩΡΙΖΩ – ΚΑΝΩ: A BIAS FOR ACTION + Αδράνεια Επιτυχία ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ / ΑΥΤΟ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ Δράση χωρίς αποτέλεσμα Αδιαφορία - - + ΕΝΕΡΓΕΙΑ Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

32 Ανάθεση-τελευταία προτεραιότητα Ανάθεση, ελάχιστος χρόνος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ + - + Άμεση προτεραιότητα Υψηλή προτεραιότητα ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ Ανάθεση-τελευταία προτεραιότητα Ανάθεση, ελάχιστος χρόνος - Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

33 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (χτίζω το μέλλον) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κερδίζω το σήμερα)

34 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (χτίζω το μέλλον) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 4 3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ/ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 2 1 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (κερδίζω το σήμερα)

35 ΗΓΕΤΙΚΑ ΣΤΥΛ Άσκηση δύναμης Ελευθερία Πρωτοβουλιών Συμβουλεύεται
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΗΓΕΤΙΚΑ ΣΤΥΛ Άσκηση δύναμης Ελευθερία Πρωτοβουλιών Συμβουλεύεται Διατάσσει Συζητά Εξουσιοδοτεί Πείθει Δοκιμάζει Συμμετέχει

36 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΗΓΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ηγετικό στυλ (αυταρχικό, συμβουλευτικό, συμμετοχικό) Ευαισθησία Αυστηρότητα Ακεραιότητα Ταπεινότητα Πάθος

37 Διαφορετικά γυαλιά THINKING OUT OF THE BOX
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS EXECUTIVE MBA THINKING OUT OF THE BOX Διαφορετικά γυαλιά Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

38 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
EXECUTIVE MBA Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

39 Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Vol. 4 Χαρτοφάγος
ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS & BUSINESS EXECUTIVE MBA Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Vol. 4 Χαρτοφάγος Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

40 ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA Εφησυχασμός – αλαζονεία – έλλειψη διάθεσης Συνήθεια / Αδράνεια Paralysis by analysis Φόρτος ρουτίνας – Δράση αντί για σκέψη Φόβος αλλαγής / αντίστασης Έλλειψη μάθησης (μετάνοιας) Σιωπή Συνταγές / στερεότυπα / αυτοπεριορισμοί Έλλειψη ικανότητας υλοποίηση αλλαγών (know – do gap) Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

41 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA Θέληση – υποστήριξη ηγετικής ομάδας Δημιουργία αίσθησης αναγκαιότητας Όραμα Αντιμετώπιση αντιστάσεων Επικοινωνία Συστημική προσέγγιση Σχεδιασμός υλοποίησης Εστίαση σε αποτελέσματα Ορμή - ρυθμός Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

42 ΗΓΕΣΙΑ ΑΛΛΑΓΩΝ Ηγεσία μέσω παραδείγματος Επίτευξη δέσμευσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ EXECUTIVE MBA Ηγεσία μέσω παραδείγματος Επίτευξη δέσμευσης Κατανόηση των πιθανών απαντήσεων Δημιουργία αίσθησης αναγκαιότητας Επικοινωνία οράματος-οφέλους Γρήγορη νίκη Υποστήριξη Συγκεκριμενοποίηση των σωστών στάσεων και συμπεριφορών Καθοδήγηση - ενθάρρυνση Εξάλειψη εμποδίων Ανταμοιβή και «τιμωρία» Παρακολούθηση-αξιολόγηση Καθηγητής ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Δ/ντής Executive MBA & M.sc. in Human Resource Management

43

44

45


Κατέβασμα ppt "ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google