Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το αναπνευστικό σύστημα. Εισαγωγή  Ο βασικός ρόλος του αναπνευστικού συστήματος είναι η παροχή οξυγόνου (Ο2) στο ανθρώπινο σώμα. Ταυτόχρονα δια των πνευμόνων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το αναπνευστικό σύστημα. Εισαγωγή  Ο βασικός ρόλος του αναπνευστικού συστήματος είναι η παροχή οξυγόνου (Ο2) στο ανθρώπινο σώμα. Ταυτόχρονα δια των πνευμόνων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το αναπνευστικό σύστημα

2 Εισαγωγή  Ο βασικός ρόλος του αναπνευστικού συστήματος είναι η παροχή οξυγόνου (Ο2) στο ανθρώπινο σώμα. Ταυτόχρονα δια των πνευμόνων αποβάλλεται και το μεγαλύτερο ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).  Οι βασικές λειτουργίες  Η αναπνοή, δηλαδή η εισπνοή και η εκπνοή (πνευμονικός αερισμός).  Η ανταλλαγή, αναπνευστικών αερίων (Ο2, CO2)  Η παροχή οξυγόνου στους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος.  Η απομάκρυνση του διοξειδίου του άνθρακα από το αίμα.

3 Ανατομία  αποτελείται από τους αεραγωγούς και από το πνευμονικό παρέγχυμα.  Οι αναπνευστικοί αεραγωγοί, δηλαδή οι οδοί μέσω των οποίων περνάει ο αέρας κατά τη διάρκεια της αναπνοής, είναι :  Η μύτη και η στοματική κοιλότητα  Ο φάρυγγας  Ο λάρυγγας  Η τραχεία  Οι κύριοι βρόγχοι και τα βρογχιόλια  Οι κυψελίδες των πνευμόνων

4  Οι είσοδοι του αέρα στο ανθρώπινο σώμα είναι η μύτη και το στόμα.  Η κυρία είσοδος είναι η μύτη  καθαρίζεται, διότι ο ρινικός βλεννογόνος με το κροσσωτό επιθήλιο και τη βλέννη που παράγει λειτουργεί σαν φίλτρο  θερμαίνεται, χάρη στο μεγάλο αριθμό των τριχοειδών αγγείων που έρχονται σε επαφή με τον βλεννογόνο  υγραίνεται από τη βλέννη, με αποτέλεσμα την προστασία των ευαίσθητων ιστών του αναπνευστικού συστήματος ο αέρας που εισέρχεται από τη μύτη μπορεί να μην επαρκεί σε στιγμές έντονης άσκησης. Τότε το σώμα περνάει αυτόματα στη στοματική αναπνοή.

5  φάρυγγας, που έχει μήκος περίπου 14 εκατοστά.  τη ρινική μοίρα  τη στοματική  λαρυγγική. Στην τελευταία διασταυρώνονται η αναπνευστική και η πεπτική οδός.  Από το φάρυγγα ο αέρας περνάει στο λάρυγγα που έχει μήκος περίπου 5-7 εκατοστά.  λάρυγγας περιέχει τις φωνητικές χορδές  την επιγλωττίδα που εμποδίζει το φαγητό, που κατευθύνεται προς τον οισοφάγο να περάσει στις αναπνευστικές οδούς.  Από εκεί ο αέρας πηγαίνει στην τραχεία

6  https://www.youtube.com/watch?v=P1rwy424fCQ&list=PLlaQBAYA2WtOMleSC VUK_AwLn5r7Gi1xQ

7  Η τραχεία έχει μήκος 12 εκατοστά και σχήμα κυλινδρικό, ενισχυμένο με χόνδρους σε σχήμα δακτυλίου.  χωρίζεται πίσω από το κατώτερο τμήμα του στέρνου στους δύο κυρίως βρόγχους  συνεχίζουν περαιτέρω υποδιαιρέσεις που καταλήγουν στις πνευμονικές κυψελίδες, εκεί όπου ο αέρας σταματάει.  Οι κυψελίδες είναι η λειτουργική μονάδα των πνευμόνων και αποτελούν την κύρια μάζα τους.  είναι κατασκευασμένες από μία λεπτή μεμβράνη, διαπερατή στο οξυγόνο (Ο2) και το διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2) που περιβάλλεται από ένα πλούσιο δίκτυο τριχοειδών αγγείων (ε).

8  Οι πνεύμονες είναι δύο, ο δεξιός και ο αριστερός  Βρίσκονται μέσα στο θωρακικό κλωβό και περιβάλλονται από τον υπεζωκότα  Ο υπεζωκότας έχει δύο μοίρες μία σπλαχνική που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον πνεύμονα και μια τοιχωματική που προσφύεται στο θωρακικό τοίχωμα. Μεταξύ τους υπάρχει το υπεζωκοτικό υγρό.  Κάθε πνεύμονας χωρίζεται σε λειτουργικά τμήματα που ονομάζονται λοβοί. Ο δεξιός έχει τρεις λοβούς και ο αριστερός δύο.

9  Σ΄ ένα φυσιολογικό άνθρωπο, ο αναπνεόμενος όγκος, δηλαδή ο όγκος κάθε ήρεμης αναπνοής, είναι γύρω στα 500cc.  Φυσιολογικά συχνότητα 16 αναπνοών ανά λεπτό  ο συνολικός όγκος του αέρα που διακινείται στους πνεύμονες ανά λεπτό είναι περίπου 8000cc (550 ml επί 16 αναπνοές).  Από 500cc κάθε εισπνοής ένα μέρος του αέρα γεμίζει το νεκρό χώρο (μύτη, φάρυγγα, λάρυγγα, τραχεία, βρόγχους) που δε συμμετέχει στην ανταλλαγή των αερίων. Ο νεκρός χώρος είναι περίπου 150 cc.

10  Το αίμα, όταν επιστρέφει στην καρδιά, έχει ολοκληρώσει το έργο του, δηλαδή:  Έχει προσφέρει οξυγόνο στα κύτταρα για να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους, με αποτέλεσμα η συγκέντρωση του οξυγόνου σε αυτό να είναι πολύ χαμηλή.  Είναι φορτωμένο με διοξείδιο του άνθρακα που προέρχεται από το κυτταρικό έργο.  Δηλαδή,οι αρτηρίες μεταφέρουν :  Οξυγόνο προς στους ιστούς και τα κύτταρα (αορτή και κλάδοι αυτής).  Διοξείδιο του άνθρακα προς τους πνεύμονες για την ολοκλήρωση της αναπνευστικής λειτουργίας (πνευμονική αρτηρία).  Αντίθετα, οι φλέβες μεταφέρουν:  Οξυγόνο προς την καρδιά και τους ιστούς (πνευμονική φλέβα).  Διοξείδιο του άνθρακα από τους ιστούς προς την καρδιά.

11  το αίμα που φθάνει στα κυψελιδικά τριχοειδή έχει υψηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα και χαμηλή οξυγόνου  Αντίθετα, ο αέρας που φθάνει στις κυψελίδες είναι πλούσιος σε οξυγόνο και έχει χαμηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα.  Η διαφορά της πίεσης που υπάρχει δημιουργεί τα εξής :  Το οξυγόνο των κυψελίδων περνάει στο αίμα για να μεταφερθεί στους ιστούς.  Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί πια μέσω της εκπνοής να αποβληθεί.

12  Οι μύες που μετέχουν στην αναπνοή μπορούν να χωριστούν σε δυο ομάδες.  Αναπνευστικοί μύες  εξωτερικοί μεσοπλεύριοι  διάφραγμα  Επικουρικοί αναπνευστικοί είναι οι μύες της έντονης- βαθειάς αναπνοής:  ο στερνοκλειδομαστοειδής  οι σκαληνοί  οι εκπνευστικοί μεσοπλεύριοι  οι κοιλιακοί 

13 Κλινική Εξέταση  Επισκόπηση (σχήμα,ανωμαλίες,συχνότητα)  Επίκρουση (καθορισμός ορίων πνεύμονα)  Ακρόαση

14 Σπιρομέτρηση  Ο εξεταζόμενος εκπνέει μέσα από ένα στόμιο σε μια ειδική συσκευή που ονομάζεται σπιρόμετρο.  η ταχέως εκπνεόμενη ζωτική χωρητικότητα (FVC) και  o ταχέως εκπνεόμενος όγκος αέρα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1).  Φυσιολογικά ο FEV1 είναι το 75% του FVC, δηλαδή το 75% του εκπνεόμενου όγκου εξέρχεται από τους πνεύμονες στο 1ο δευτερόλεπτο της εκπνοής.

15 ΡΙΝΙΤΙΔΑ  ορίζεται ως φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου και χαρακτηρίζεται από συμπτώματα που περιλαμβάνουν:  πρόσθια και οπίσθια (οπισθορινική) καταρροή,  πταρμούς,  ρινική συμφόρηση  και/ή κνησμό.  Τα ανωτέρω συμπτώματα εμφανίζονται δύο ή περισσότερες διαδοχικές ημέρες και διαρκούν περισσότερο από 1 ώρα τις περισσότερες ημέρες

16 ΕΊΔΗ ΡΙΝΊΤΙΔΑΣ  Αλλεργική ρινίτιδα  Μη-αλλεργική ρινίτιδα  Λοιμώδη ρινίτιδα  Ηωσινοφιλική μη - αλλεργική ρινίτιδα  Φαρμακευτική ρινίτιδα  Δομική ρινίτιδα προκαλείται από κατασκευαστικές ανωμαλίες στο ρινικό διάφραγμα

17 Αλλεργική ρινίτιδα  συγκαταλέγεται στις 5 πιο συχνές χρόνιες παθήσεις  κυμαινόμενη σε ποσοστά μεταξύ 10%-30% στους ενήλικες και μέχρι 42% στα παιδιά  Η μέγιστη συχνότητα εμφανίζεται σε ηλικίες από 13 έως 19 ετών  Οι επιπτώσεις της αλλεργικής ρινίτιδας είναι επιβαρυντικές για τα παιδιά,  έχουν μειωμένη επίδοση στο σχολείο, κάνουν συχνές απουσίες, έχουν προβλήματα συμπεριφοράς  ενήλικες  έχουν μειωμένη παραγωγικότητα, απουσιάζουν από την εργασία τους και γενικά επηρεάζεται η ποιότητα της ζωής.

18  Στο 60% των περιπτώσεων υπάρχει οικογενειακό ιστορικό αλλεργίας.  Πολλοί παράγοντες, γενετικοί και περιβαλλοντικοί, επιδρούν και τροποποιούν την έκφραση του γονιδίου της ατοπίας, προάγοντας τις διεργασίες που καταλήγουν στη νόσο.  Έτσι, πέρα από τη γενετική προδιάθεση, απαιτείται και η ευαισθητοποίηση του ατόμου σε ένα ή περισσότερα αλλεργιογόνα, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει μήνες έως και χρόνια.  Η νόσος εκδηλώνεται όταν κάποιο αλλεργιογόνο συνδεθεί με την ειδική IgE ανοσοσφαιρίνη  αποτέλεσμα την αποκοκκίωση του και την απελευθέρωση μεσολαβητών, τόσο προσχηματισμένων (ισταμίνη, ηπαρίνη, πρωτεολυτικά ένζυμα, χημειοτακτικοί παράγοντες), όσο και νεοσχηματισμένων (προσταγλαδίνες, θρομβοξάνες, λευκοτριένες, PAF).  Οι μεσολαβητές αυτοί είναι υπεύθυνοι για την πρόκληση τόσο των άμεσων, όσο και των επιβραδυνόμενων αντιδράσεων υπερευαισθησίας.

19 Ταξινόμηση  Η παραδοσιακή ταξινόμηση της αλλεργικής ρινίτιδας ως “εποχιακής” ή “ολοετούς”  Η ολοετής αλλεργική ρινίτιδα προκαλείται συχνότερα από εσωτερικά αλλεργιογόνα όπως ακάρεα της σκόνης, μύκητες, έντομα (κατσαρίδες), επιθήλια ζώων  αποτελεί μία μακροχρόνια ή ακόμη και μόνιμη νόσο, με επιδείνωση συνήθως κατά τους χειμερινούς μήνες, λόγω κακού αερισμού των εσωτερικών χώρων.  Η εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα (πυρετός εκ χόρτου) σχετίζεται με μεγάλη ποικιλία αλλεργιογόνων εξωτερικού χώρου, όπως η γύρη και οι μύκητες.  Εμφανίζεται σε καλά καθορισμένα χρονικά διαστήματα κάθε έτους. Έτσι οι γύρεις των δένδρων εμφανίζονται την άνοιξη (περίοδος ανθοφορίας) από το Φεβρουάριο ως το Μάιο, τα αγρωστώδη από το Μάιο ως τον Ιούλιο, τα ζιζάνια από τον Ιούλιο ως το Σεπτέμβριο και οι μύκητες από τον Ιούλιο ως τον Νοέμβριο

20 Θεραπεία  Αποφυγή αλλεργιογόνων  Αντιισταμινικά  Ρινικά κορτικοστεροειδή  Συστηματικά κορτικοστεροειδή  Αποσυμφορητικά  Ανοσοθεραπεία

21 Bρογχικό άσθμα  είναι χρόνιο νόσημα που εκδηλώνεται σε κάθε ηλικία  οφείλεται σε αλλεργικά αίτια αναφέρεται ως αλλεργικό άσθμα,  Όταν πυροδοτείται από λοιμώξεις ως λοιμώδες άσθμα,  όταν παρουσιάζεται στα παιδιά ως παιδικό  στα βρέφη ως βρεφικό άσθμα.

22 Παράγοντες Κινδύνου για την Ανάπτυξη Άσθματος  Από τον Οργανισμό  Γενετική προδιάθεση  Aτοπία  Υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών  Φύλο  Φυλή/Eθνικότητα  Παχυσαρκία

23 Από το Περιβάλλον  Ενδοοικιακά αλλεργιογόνα  Αλλεργιογόνα εξωτερικού χώρου  Εργασιακοί παράγοντες ευαισθητοποίησης  Κάπνισμα  Ατμοσφαιρική Ρύπανση  Λοιμώξεις του αναπνευστικού  Λοιμώξεις από παράσιτα  Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες  Μέγεθος-πλήθος μελών οικογένειας  Διατροφή και φάρμακα

24  Οι κύριες πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων είναι η βιομηχανία, η θέρμανση και τα οχήματα.  αέριοι ρύποι, όπως το διοξείδιο του θείου, τα οξείδια του αζώτου, το όζον, το μονοξείδιο του άνθρακα  τα αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια, που προσδιορίζονται ως μαύρος καπνός ή ως ολικά αιωρούμενα σωματίδια και έχουν σχέση περισσότερο με τη ρύπανση των πόλεων  Οι συνήθεις ρύποι του ενδοοικιακού περιβάλλοντος είναι τα οξείδια του αζώτου,του θείου,του άνθρακα και η φορμαλδεύδη, που προέρχονται από τα συστήματα μαγειρέματος, θέρμανσης, από τα λούστρα των επίπλων και από αλλού. Ως βασικές πηγές ενοχοποιούνται το φυσικό αέριο, το υγρό προπάνιο, η κεροζίνη, τα ξύλα ή το κάρβουνο

25  Κεντρικό ρόλο πιστεύεται ότι παίζει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.  όπως μείωση του αριθμού των βρεφών που πίνουν μητρικό γάλα  μείωση της κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών  κατάχρηση των ανθυγιεινών «πλαστικών» τροφών  Ανάλογες μεταβολές έχουν γίνει και στα υλικά αλλά και τις συνήθειες ένδυσης.  Έχει ενοχοποιηθεί τέλος και αυτό το υπερβολικά «υγιεινό» και «στείρο» από μικρόβια περιβάλλον, στο οποίο μεγαλώνουν την πρώτη περίοδο της ζωής τους πολλά παιδιά, στερώντας από το ανοσοποιητικό τους σύστημα τη δυνατότητα της φυσικής του ωρίμανσης.

26 Α Σ Θ Μ Α -Επάγγελμα  ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΙ  σκόνη, ροκανίδια, λούστρα, διαλύτες  ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ, ΜΥΛΕΡΓΑΤΕΣ  αλεύρι, σκόνη σιτηρών  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  πολυουρεθάνη, πολυβυνιλοχλωρίδια, ισοκυανικά άλατα

27  το κύριο πρόβλημα στο άσθμα είναι η φλεγμονή των αεραγωγών, με συνέπεια τη στένωση του αυλού τους,  δυσκολεύεται η ροή του διερχόμενου αέρα τόσο στους κεντρικότερους όσο και στους περιφερικότερους κλάδους  του σπασμού των μυϊκών ινών του τοιχώματος των αεραγωγών  του οιδήματος του βλεννογόνου  της συσσώρευσης παχύρρευστων βλεννών και άλλων εκκριμάτων στον αυλό

28 Βρογχική υπεραντιδραστικότητα  Βρογχική υπεραντιδραστικότητα(ΒΥ) είναι η αυξημένη απάντηση των αεραγωγών σε διάφορα ερεθίσματα του περιβάλλοντος (φυσικά, χημικά κλπ)  Η ΒΥ εκδηλώνεται με περιορισμό στη ροή του αέρα και βρογχόσπασμο  Η ΒΥ αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του άσθματος και σε μικρότερο βαθμό των ΧΑΠ και άλλων καταστάσεων όπως: ρινίτιδες, βρογχεκτασίες, κυστική ίνωση

29 ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ  Ο βήχας, ιδιαίτερα ο νυκτερινός ή μετά από άσκηση, παιχνίδι, γέλιο ή κλάμα  Ο συριγμός (σφύριγμα ή χουρχουρητό ή «γατάκια» στο στήθος), ο οποίος ακούγεται χωρίς στηθοσκόπιο μπροστά από το στόμα του ασθενούς  Η δύσπνοια  Το αίσθημα σύσφιξης στο στήθος  Ο πόνος στο στήθος  πόνος στην κοιλιά, εμετοί, εύκολη κόπωση.

30 Διαγνωστική διαδικασία  Ιστορικό  Κλινική εξέταση  Ακτινογραφία θώρακος  Ελεγχος αλλεργίας  Δερματικές δοκιμασίες  Ολική-ειδικές IgE  Ελεγχος αναπνευστικής λειτουργίας  Δοκιμασίες πρόκλησης  Ελεγχος φλεγμονής

31 Κλινική εικόνα άσθματος  Κλινικά ευρήματα  Σε ύφεση: Ουδέν  Κλινικά ευρήματα Σε έξαρση:  Συριγμώδης εκπνευστική δύσπνοια  Υπερσαφής πνευμονικός ήχος  Παράταση εκπνοής  Ξηροί ρόγχοι  ΑΡΝΗΤΙΚΗ κλινική εξέταση - δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει `Ασθμα

32 Θεραπεία  1.Εκπαίδευση Ασθενών  2. Εκτίμηση και Παρακολούθηση της Βαρύτητας  3. Αποφυγή Έκθεσης σε Παράγοντες Κινδύνου  4. Σχεδιασμός Πλάνου Φαρμακευτικής Αγωγής για Χρόνια Αντιμετώπιση  5. Αντιμετώπιση των Κρίσεων  6. Τακτική Παρακολούθηση

33 Προφυλακτικά μέτρα  Μη ειδικές αιτίες (ΥΑ αεραγωγών)  *καπνός τσιγάρου  *ατμοί μαγειρέματος  *απορρυπαντικά, εντομοκτόνα  *καυσαέρια, περιβαλλοντικοί ρύποι  *ερεθιστικές ουσίες κ.λ.π Ειδικές αιτίες (αλλεργία, δυσανοχή )  *σκόνη & ακάρεα σπιτιού  *επιθήλια, τρίχες & απορρίματα ζώων *γύρεις *μύκητες * φάρμακα  (β- blockers,ασπιρίνη, NSAIDs)

34 Αντιασθματικά φάρμακα  Ρυθμιστικά  Συστηματικά Κορτικοστεροειδή  Εισπνεόμενα Inhaled Corticosteroids, ICS  Αντιλευκοτριενικά  β2- διεγέρτες μακράς δράσης LABAs  Φορμοτερόλη, σαλμετερόλη  Anti-IgE  Eιδική ανοσοθεραπεία

35 Λοιμώξεις του αναπνευστικού  Ένας αόριστος όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει οξείες λοιμώξεις συμπεριλαμβανομένων  μύτη, ιγμόρεια, φάρυγγας, (λάρυγγας),  (λάρυγγας), τραχεία και βρόγχοι  Οι περισσότερες προκαλούνται από ιούς, λιγότερες από μικρόβια  Οι περισσότερες συμβαίνουν κατά τους χειμερινούς μήνες  Η μετάδοση των οργανισμών που προκαλούν λοίμωξη διαδραματίζεται μέσω αεροζόλ, σταγονιδίων ή από χέρι σε χέρι

36 Παθογόνα  Ιοί  Βακτηρίδια  Μύκητες  Πρωτόζωα  Παράσιτα

37 Λοιμώξεις της Άνω Αναπνευστικής Οδού  Κοινό κρυολόγημα-  ρινόρροια, ρινική απόφραξη, φτέρνισμα, πονόλαιμος  Προκαλείται από ιό άνω των 200 τύπων, οι οποίοι προλαμβάνουν την ανάπτυξη ανοσίας  Περίοδος επώαση 1-3 ημέρες  Rx – Παρακεταμόλη –αναλγητικά και αντιπυρετικά, NSAIDS όπως ibuprofen, αναλγητικά,και αντιφλεγμονώδη μέσα (αντιπυρετικά). Η ασπιρίνη είναι καλύτερο αντιπυρετικό  Εάν ο ασθενής έχει κοινό μικρόβιο στο ρινοφάρυγγα, όπως Αιμόφιλο Γρίπης Haemophilus Influenzae ή Διπλόκοκκο της Πνευμονίας Streptococcus Pneumoniae, αυτό μπορεί και να πολλαπλασιάζεται προκαλώντας ιγμορίτιδα – μπορεί να μεταναστεύει προς τα κάτω στο αναπνευστικό δέντρο στους βρόγχους (βρογχίτιδα) –ίσως στις κυψέλες των πνευμόνων (πνευμονία)

38 Λοιμώξεις της Αναπνευστικής Οδού  Γρίπη  μεταδοτικός ιός υψηλού κινδύνου επιτίθεται κυρίως στην Ανώτερη Αναπνευστική Οδό και στους βρόγχους- κάποιες φορές και στο παρέγχυμα των πνευμόνων  πυρεξία, μυαλγία, πονοκέφαλος, αίσθημα κακουχίας, ξηρός βήχας, πονόλαιμος, ρινίτιδα  Συνήθως αποθεραπεύεται χωρίς αγωγή σε 1-2 εβδομάδες, αλλά μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε μικρά παιδιά και σε ηλικιωμένους  Μπορεί να οδηγήσει και σε δευτερογενή βακτηριδιακή πνευμονία-  Πνευμονία στρεπτόκοκκου, αιμόφιλος γρίπη, χρυσίζων σταφυλόκοκκος  Αντιμετώπιση  Αντιπυρετικά  Ετησίως «αντιγριπικό εμβόλιο» ‘flu jab’  Αντιβιοτικά σε περίπτωση δευτερογενούς βακτηριδιακής λοίμωξης

39 Λοιμώξεις της Άνω Αναπνευστικής Οδού  Ιγμορίτιδα-  πόνος στο πρόσωπο, ρινική απόφραξη, απέκκριση d, μετακαταρροή, πυρετός, πονοκέφαλος  Ιϊκά / βακτηριδιακά,  Rx: αποσυμφορητικά μύτης,αναλγησία,  Αντιβιοτικά σε περίπτωση βακτηριδιακού συστατικού  Εγχείρηση σε περίπτωση υπερτροφίας ρινικού ιστού  Φαρυγγίτιδα-  πονόλαιμος, συνήθως μέρος κρυολογήματος, με ενδεχόμενο όμως να αποτελεί ξεχωριστή ασθένεια  Συνήθως ιϊκή, ενδεχομένως και βακτηριδιακή  Rx: αντιβιοτικά σε περίπτωση βακτηριδιακού συστατικού

40 Οξεία Βρογχίτιδα  Φλεγμονή των βρόγχων  Συνήθως προκαλείται από ιούς (τους ίδιους που προκαλούν και τα κρυολογήματα)  Ενδείξεις και Συμπτώματα:  Πυρεξία  Υγρός βήχας –  Αρχικά πενιχρό και βλεννοειδές πτύελο,  Εάν δευτερογενώς μεταδοθεί η λοίμωξη μέσω βακτηριδίων τότε το πτύελο γίνεται βλεννοπυώδες, ίσως και αιματοβαμμένο(με κοιλίδες αίματος  Συριγμός, σφύξιμο στο στήθος  Ασθμαίνουσα κατάσταση (στενοί βρόγχοι εξαιτίας της φλεγμονής ή πιθανού βρογχοσπασμού προκαλώντας αυξανόμενο  Ενδέχεται να προκαλέσει βρογχοπνευμονία  Rx συμπτωματική σε πρώην υγιή άτομα, Αντιβιοτικά εάν αναπτυχθεί δευτερογενής βρογχοπνευμονία

41 Πνευμονία  Φλεγμονή των πνευμόνων, συνήθως λόγω λοίμωξης με βακτήρια, ιούς ή άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς.  Η ανάπτυξη μιας λοίμωξης του αναπνευστικού προϋποθέτει: Την παρουσία μικροβίου Την κατάργηση ενός ή περισσότερων από τους αμυντικούς μηχανισμούς

42 Αμυντικοί μηχανισμοί ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΙ 1. Μηχανικοί Αντανακλαστικό επιγλωττίδας Βήχας Βρογχικές εκκρίσεις 2.Ανατομική και λειτουργική ακεραιότητα των επιθηλιακών κυττάρων ΕΙΔΙΚΟΙ 1.Παρουσία αντισωμάτων 2.Το συμπλήρωμα του ορού 3.Η παρουσία φαγοκυττάρων

43 Προδιαθεσικοί παράγοντες  Η μεγάλη ηλικία  Το κάπνισμα  Η παχυσαρκία  Η ύπαρξη χρόνιας αναπνευστικής ανεπάρκειας  Η ύπαρξη χρόνιας συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας  Ο σακχαρώδης διαβήτης  Η κακή θρέψη  Η ανοσοκαταστολή  Η βαρύτητα της υποκείμενης νόσου  Το ελαττωμένο επίπεδο συνείδησης  Η μεταβολική οξέωση  Ο μηχανικός αερισμός

44 Τρόποι μετάδοσης  Αερογενώς  Μυκοβακτηρίδιο ΤΒ  Ιοί (π.χ. ανεμοβλογιάς, ιλαράς)  Με σταγονίδια αέρα  Γρίπη  Λοιποί ιοί αναπνευστικού  Στρεπτόκοκκος  Με αντικείμενα (φορείς) – fomites  Μικροβιακές λοιμώξεις  Νοσοκομειακές πνευμονίες  Μη πορώδη υλικά (π.χ. πόμωλα)  Σχολαστική υγιεινή χεριών

45 ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ  Εξωνοσοκομειακή (κοινότητας – CAP) σε ασθενείς που διαβιούν στην κοινότητα, δεν διαμένουν σε οίκο ευγηρίας, δεν έχουν νοσηλευτεί σε νοσοκομείο δύο εβδομάδες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων  Ενδονοσοκομειακή (ΗΑΡ) - Πνευμονία που εκδηλώνεται ≥ 48 ώρες από την εισαγωγή στο νοσοκομείο  Εξ’ εισροφήσεως  «Τυπική» κατά κανόνα αυτή που προκαλείται από βακτήρια  «Άτυπη» προκαλείται και από άλλους μικροβιακούς παράγοντες, όπως μυκοπλάσματα, ιοί, μύκητες, παράσιτα

46 Συμπτώματα  Περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 από:  πυρετός ή υποθερμία  Ρίγη  Εφιδρώσεις  πρωτοεμφανιζόμενο βήχα (παραγωγικό ή μη)  πλευριτικού τύπου άλγος  δύσπνοια  Μη ειδικά συμπτώματα  Κακουχία  Μυαλγίες  Ανορεξία  κοιλιακό άλγος, διάρροιες  κεφαλαλγία

47 Κλινικά ευρήματα  Μη μουσικοί ρόγχοι («τρίζοντες») Αποκόλληση του κυψελιδικού τοιχώματος Αρχική φάση και λύση  Σωληνώδες φύσημα Μόνο εύρημα κατά την ηπάτωση  Επικρουστική Αμβλύτητα  Βρογχοφωνία  Πύκνωση στην Αφία θώρακος  Μη ειδικά

48 Εκτίμηση βαρύτητας - ανάγκη νοσηλείας  ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ:  Ηλικία  65 έτη  Υποκείμενα νοσήματα  Σ. Διαβήτης  Καρδιακή/Αναπν. Ανεπάρκεια  Ανοσοκαταστολή  Πρόσφατη διαταραχή επιπέδου συνείδησης  Αφυδάτωση (Ουρία > 40mg/dl)  Ταχύπνοια  30/min  Υπόταση ΣΑΠ< 90mmHg, ΔΑΠ< 60 mmHg  Κοινωνικοί παράγοντες  Κλινική κρίση

49  Εκτός νοσοκομείου:  Αμοξικιλλίνη (1gr ανά 6 ώρες) και  Αζιθρομυκίνη (500mg επί 3 ημέρες) ή κλαριθρομυκίνη (500mgΧ2 επί 7 ημέρες)  Εντός νοσοκομείου:  Αμπικιλλίνη/Σουλβακτάμη 3gr ανά 6 ώρες και  Αζιθρομυκίνη ή κλαριθρομυκίνη  Πρόσφατη λήψη ή αλλεργία:  Λεβοφλοξασίνη/Μοξιφλοξασίνη

50 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Προληπτικά μέτρα 1.Σίτιση σε θέση 90 ο 2.Θεραπεία τυχόν υπάρχουσας καρδιακής ανεπάρκειας 3.Συχνή λήψη δειγμάτων πτυέλων για καλλιέργειες 4.Συχνός καθαρισμός των πνευμόνων (ενεργητικός και παθητικός) 5.Τήρηση των κανόνων αντισηψίας των μηχανημάτων, των βρογχικών εκκρίσεων και των διαφόρων διαλυμάτων 6.Τακτική (κάθε 6 ώρες) αντικατάσταση των μη μόνιμων εξαρτημάτων 7.Απομόνωση των αρρώστων με TB ή αυτών με πολυανθεκτικά μικρόβια

51 Ταξινόμηση Μικροκυτταρικό  Αδενο καρκίνωμα  Πλακώδες  Μεγαλοκυτταρικό  Αδενοπλακώδες  Βλεννοεπιδερμικό  Αδενοκυστικό Μη μικροκυτταρικό

52 Παράγοντες Κινδύνου  Κάπνισμα (87% όλων των περιπτώσεων)  Μόλυνση  Επαγγελματική έκθεση(αμίαντος)  Ραδόνιο  Πολυκυκλικοί αρωματικοί Υδρ/κες  Κατοικίδια πουλιά  Πνευμονικές χρόνιες νόσοι (ΧΑΠ)  Καπνοί μαγειρέματος  Γενετική προδιάθεση

53 Κάπνισμα  15 – 50 έτη μετά την έναρξη  PYS, Πίσσα, Ηλικία έναρξης  RR αυξημένος για πλακώδες και μίκροκυτταρικό από αδενοκαρκίνωμα  Υψηλότερος κίνδυνος αδενοκαρκινώματος στους μη καπνιστές

54 Επιδημιολογία Αρχές 20 ου αιώνα Σπάνια ασθένεια Σήμερα Νο 1 αιτία θανάτων από Ca Θνησιμότητα επίπτωση επιβίωση Εξαρτάται από: 1.Παράγοντες Κινδύνου 2.Γεωγραφική Κατανομή 3.Χρονικές Τάσεις 4.Ιστολογικό Τύπο

55 Γεωγραφία  Άντρες - Υψηλή επίπτωση(>46/100000)  Καναδάς  USA  Ουρουγουάη  Φιλιππίνες  Ευρώπη  Ρωσία  Κορέα

56 Γεωγραφία  Γυναίκες - Μέση επίπτωση(6.5-11.5/100000)  Μεξικό  Λατινική Αμερική  Νότια Ευρώπη  Ανατολική Ευρώπη  Νότια Αφρική  Ρωσία

57 Συμπτώματα  Συχνός βήχας ή αλλαγή στη χρονική διάρκεια του βήχα.  Πνευμονία που δεν βελτιώνεται.  Ελαττωμένη αναπνοή.  Βήχας με αιματηρά φλέγματα (αιμόπτυσης).  Ανορεξία και απώλεια βάρους.  Παρατεταμένη βραχνάδα.  Oίδημα της περιοχής του λαιμού ή του τραχήλου  Πυρετός  Δυσχερής κατάποση

58 ΔΙΑΓΝΩΣΗ  Ιστορικό  Κλινική Εξέταση  Ακτινογραφία θώρακα  Κυτταρολογική εξέταση πτυέλων  Βρογχοσκόπηση - βιοψία  Διαβρογχική βιοψία κάτω από ακτινοσκόπηση  Λήψη βιοψίας δια βελόνης εξωτερικά με ακτινολογικό ή αξονικό έλεγχο  Βιοψία με ανοικτή χειρουργική επέμβαση

59 Πρόγνωση  Προγνωστικοί παράγοντες  Ιστολογικός τύπος  Στάδιο  Ηλικία  Άλλες νόσοι  Γενική Κατάσταση – Απώλεια βάρους Χειρουργείο

60 Θεραπεία  Η εφαρμοζόμενη σήμερα θεραπεία είναι τριπλή και σχεδόν πάντα γίνεται συνδυασμός των μεθόδων αυτών  Χειρουργική θεραπεία: Συνίσταται σε ευρεία εκτομή του καρκίνου μαζί με τους γύρω υγιείς ιστούς, με σύγχρονη αφαίρεση και των παρακείμενων λεμφαδένων  Ακτινοθεραπεία: Χρησιμοποιεί ακτίνες Ρέντγκεν, ράδιου, ραδιοϊσότοπου κοβαλτίου, καίσιου, φίδιου, κ.λ.π.  Χημειοθεραπεία: Περιλαμβάνει τη χορήγηση διαφόρων κυτταροστατικών φαρμάκων, όπως είναι ο αζωθυπερίτης, η ουρεθάνη κ.ά., ορμονών, όπως είναι τα οιστρογόνα, τα ανδρογόνα, τα κορτικοστεροειδή κ.λ.π. και ανταγωνιστών του υλικού οξέος και των πουρίνων, όπως είναι η αμινοπτερίνη, η 6-μερκαπτοπουρίνη

61 ΠΡΟΓΝΩΣΗ  Μέγεθος όγκουΠενταετής επιβίωση  ≤ 2cm77%  > 2cm και ≤ 3cm71%  > 3cm και ≤ 5cm58%  > 5cm και ≤ 7cm49%  > 7cm35%

62  έντονη ημερήσια υπνηλία  Ή τουλάχιστον 2 από τα παρακάτω  Αναφερόμενες διακοπές αναπνοής ή gasping  Συχνές αφυπνίσεις  Μη αναζωογονητικός ύπνος  Χρόνια κόπωση  Ελάττωση της συγκέντρωσης  ΚΑΙ > 5 αποφρακτικές άπνοιες/υπόπνοιες/hr ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ ΥΠΟΠΝΟΙΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (OSAHS)

63 Αιτιολογία  ανατομικά εμπόδια που είναι υπεύθυνα για τη στένωση του αεραγωγού προδιαθέτοντας στην εμφάνιση του ροχαλητού και της άπνοιας  είναι η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος  η υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών  οι υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις  οι υπερμεγέθεις αμυγδαλές και κυρίως η υπερτροφική σταφυλή  οι στενές καμάρες της υπερώας.  Σημαντικοί προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η παχυσαρκία, ο κοντός και παχύς λαιμός, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ πριν τον ύπνο, τα βαρειά γεύματα λίγη ώρα πριν την κατάκλιση, η ύπτια θέση του σώματος στη διάρκεια του ύπνου και η κατανάλωση ηρεμιστικών,αντικαταθλιπτικών ή υπνωτικών ουσιών.

64 ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ Αποφρακτικής άπνοιας Σύγκλιση αν. αεραγωγού λόγω:   διαμέτρου  “ισορροπία δυνάμεων ”  Increased collapsibility Ανατομικές ανωμαλίες Rigid tube / flexible segment (Starling resistor) - Διαταραχή ισορροπίας μεταξύ ενεργοποίησης του διαφράγματος κ των μυών του αν. αεραγωγού - Διαταραχή των αντανακλαστικών που ρυθμίζουν τη βατότητα του αν. αεραγωγού Vimax=(Pus-Pcrit)/Rus

65 Συμπτωματολογία  Σχετιζόμενη με τον ύπνο  Μη αναζωογονητικός ύπνος  Έντονο ροχαλητό  Διακοπές στην αναπνοή  Ανήσυχος ύπνος  Nυκτουρία  Nυχτερινή εφίδρωση  Αίσθημα πνιγμονής  Σχετιζόμενη με την εγρήγορση  κόπωση  Έλλειψη ενέργειας  υπνηλία  Διαταραχές μνήμης  Νευρικότητα κ διέγερση  κατάθλιψη  Απώλεια ενδιαφέροντος  Σεξ. Δυσλειτουργία  Κεφαλαλγία

66 Κλινική εξέταση  Παχυσαρκία  BMI > 30 k.m -2  Περίμετρος λαιμού > 40  Περίμετρος μέσης-γοφών > 1   Malampatti score ΙΙΙ and ρινική απόφραξη Στα πλαίσια της δ/δ:  Αέρια αίματος  Σπιρομέτρηση  ΩΡΛ εξέταση  α/α θώρακος  ΗΚΓ  Εξετάσεις αίματος για θυρεοειδή  Φάρμακα στο σπίτι ¨ Υπνωτικά, αντιισταμινικά, αντικαταθλιπτικά, αντιβηχικά

67 Θεραπευτικές προσεγγίσεις  Συντηρητικά μέτρα  CPAP  Ενδοστοματικές συσκευές  Xειρουργικές επεμβάσεις  Προοπτικές για το μέλλον  Σκοποί της θεραπείας: - Αποκατάσταση των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο - Βελτίωση συμπτωμάτων και ποιότητας ζωής  Η θεραπεία πρέπει να περιορίσει τον κίνδυνο που σχετίζεται με  την ημερήσια υπνηλία  την καρδιαγγειακή νοσηρότητα

68 Βελτίωση στο 30% Με την προώθηση του γενειογλωσσικού μυός επίδραση στη καρδιαγγειακή νοσηρότητα ?? Χειρουργικές επεμβάσεις: UPPP Won et al. Proc Am Thorac Soc 2008;5:193–199 5% θετικά αποτελέσματα στο σοβαρό ΣΑΥΥ: Unethical procedure? Shortening the uvula Trimming the soft palate Suturing back the anterior and posterior pharyngeal pillars +/-Tonsillectomy Pulling forward the tongue base at the geniotubercle through a mandibular osteotomy

69 ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ  είναι η απόφραξη κάποιου κλάδου της πνευμονικής αρτηρίας από έμβολο.  Στην πλειονότητά προκαλούνται από φλεβικά θρομβοέμβολα  Ο θρόμβος αποσπάται κυρίως από τις φλέβες της συστηματικής κυκλοφορίας (της πυέλου και των κάτω άκρων συχνότερα)  Ο σχηματισμός τους οφείλεται στην βραδεία κυκλοφορία του αίματος σε συνδυασμό με τη χρόνια συμπίεση των φλεβών εκ των έξω ή την ύπαρξη τοπικής βλάβης στο τοίχωμά τους.  Ο θρόμβος ενσφηνώνεται στα αγγεία των πνευμόνων.  Η διαδικασία αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της αιμάτωσης του πνεύμονα στην περιοχή εκείνη  σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προέρχονται και από άλλες πηγές (λίπος, σε τραυματισμούς ή ορθοπεδικές επεμβάσεις / αμνιακό υγρό, κατά τη διάρκεια του τοκετού)  Η κατάσταση αυτή μπορεί να είναι εξαιρετικά επείγουσα και να απειλήσει τη ζωή του ασθενούς ή μπορεί να εμφανιστεί με ήπια συμπτωματολογία.

70  Προδιαθεσικοί παράγοντες της πνευμονικής εμβολής είναι οι ίδιοι που προκαλούν τη θρόμβωση των εν τω βάθει φλεβών των κάτω άκρων.  Υπερπηκτικότητα, στάση, ο τραυματισμός των αγγείων.  λλοι παράγοντες είναι η προχωρημένη ηλικία, το κάπνισμα, η εξωγενής χρήση οιστρογόνων, κλπ.  Το κυριότερο σύμπτωμα είναι η αιφνίδια έναρξη δύσπνοιας (80%), ενώ λιγότερο συχνά υπάρχουν πλευριτικός θωρακικός πόνος (70%) και αιμόπτυση (20-30%, ταχυκαρδία και η ταχύπνοια (γρήγορες κοφτές αναπνοές), Φαινόμενα όπως η κυάνωση, η συγκοπή, η μεγάλη πτώση της αρτηριακή πίεσης, η διόγκωση των φλεβών του τραχήλου, η ωχρότητα και η εφίδρωση είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά της μαζικής πνευμονικής εμβολής.  Aντιμετωπίζεται με τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής (ηπαρίνης).  Ανάλογα με τον κίνδυνο επανεμφάνισης εμβολικών επεισοδίων κρίνεται η συνέχιση της αντιπηκτικής αγωγής για μερικούς μήνες ή και για ολόκληρη τη ζωή του ασθενούς.  Στους ασθενείς με μαζική πνευμονική εμβολή, η θρομβολυτική θεραπεία (στρεπτοκινάση, ουροκινάση, κλπ) επιταχύνει η διάλυση του εμβόλου και είναι δυνατόν να μειώσει τη θνητότητα.  χειρουργική εμβολεκτομή.


Κατέβασμα ppt "Το αναπνευστικό σύστημα. Εισαγωγή  Ο βασικός ρόλος του αναπνευστικού συστήματος είναι η παροχή οξυγόνου (Ο2) στο ανθρώπινο σώμα. Ταυτόχρονα δια των πνευμόνων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google