Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλυμνίων Α’ Φάση Μάρτιος 2009 Α’ Φάση Μάρτιος 2009 ΑΙΓΑΙΟ α.ε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλυμνίων Α’ Φάση Μάρτιος 2009 Α’ Φάση Μάρτιος 2009 ΑΙΓΑΙΟ α.ε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλυμνίων Α’ Φάση Μάρτιος 2009 Α’ Φάση Μάρτιος 2009 ΑΙΓΑΙΟ α.ε.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ΠλεονέκτημαΜειονεκτήματαΕυκαιρίεςΚίνδυνοι Αυξητικές τάσεις πληθυσμού τα τελευταία χρόνια Προβλήματα κοινωνικής παραβατικότητας, περιθωριοποίησης και φτώχιας για σημαντικό μέρος του πληθυσμού Ικανοποιητική ηλικιακή κατανομή πληθυσμού (μεγάλο ποσοστό παιδικού και εργατικά δυναμικού πληθυσμού) Διατήρηση απασχόλησης σε χαμηλά επίπεδα Διατήρηση ή και αύξηση του ήδη ψηλού ποσοστού ανεργίας Ύπαρξη ικανοποιητικών έργων υποδομής, όπως ο ΧΥΤΑ, ο ΒΙΟ.ΚΑ., το λιμάνι κ.α. Νησιωτικότητα – απόσταση από τα οικονομικά και διοικητικά κέντρα (Νομός, Περιφέρεια, Χώρα) με ότι αυτό συνεπάγεται σε μετακινήσεις, χρόνο, κόστος, πρόσβαση στην αγορά, σε υπηρεσίες υγείας, πολιτισμό, κ.α. Βελτίωση μεταφορικών συνδέσεων και αξιοποίηση γειτνίασης με την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή της μέσης Ανατολής SWOT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟ α.ε.

15 SWOT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠλεονέκτημαΜειονεκτήματαΕυκαιρίεςΚίνδυνοι Ανεπαρκής χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, έντονο ιδιοκτησιακό πρόβλημα Καθορισμός και έλεγχος χρήσεων γης, διευθέτηση χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων Καθυστέρηση επίλυση ιδιοκτησιακών, χωροταξικών και πολεοδομικών ζητημάτων Ενδιαφέρον φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον Καταπόνηση περιβάλλοντος από ανθρώπινες δραστηριότητες (υπερβόσκηση, υπεραλίευση, υπεράντληση, μόλυνση υδροφόρου ορίζοντα κ.α Περιορισμένη αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων και υποχρηματοδότηση του τομέα αυτού Διατήρηση και προστασία των ευαίσθητα οικολογικά ζωνών της περιοχής Συνέχιση ή και ένταση στην καταπόνηση του περιβάλλοντος από ανεξέλεγκτη και απερίσκεπτη ανθρώπινη χρήση και επέμβαση (ανοικοδόμηση, υπεράντληση, υπεραλίευση, κ.α.) Ευνοϊκές συνθήκες και προϋποθέσεις για εκμετάλλευση ήπιων μορφών ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά) Αξιοποίηση φυσικού περιβάλλοντος για ήπιες μορφές ενέργειας

16 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. SWOT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠλεονέκτημαΜειονεκτήματαΕυκαιρίεςΚίνδυνοι Δυναμική παρουσία εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κυρίως αναρρίχηση και κατάδυση Μη ικανοποιητικό επίπεδο τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών Βελτίωση τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών Ώθηση εναλλακτικού τουρισμού (αναρριχητικού, καταδυτικού, αλιευτικού) Ανάδειξη πολιτιστικής ταυτότητας περιοχής και συμβολής της στην τουριστική ανάπτυξη Αθέμιτος ανταγωνισμός από εδραιωμένους τουριστικούς προορισμούς του Νομού, αλλά και της γείτονος Τουρκίας Υιοθέτηση μοντέλου μαζικού τουρισμού, όπως στα γειτονικά νησιά της Ρόδου και της Κω Πιθανή πτώση τουριστικής κίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω οικονομικής κρίσης Εξειδίκευση και οργάνωση στο επάγγελμα της αλιείας, της σπογγαλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών Αποδυνάμωση του τρίπτυχουσπογγαλιεία – ναυτιλία – μετανάστευση, η οποία συνεπάγεται τη μείωση οικονομικών εισροών Αποδυνάμωση του τρίπτυχου σπογγαλιεία – ναυτιλία – μετανάστευση, η οποία συνεπάγεται τη μείωση οικονομικών εισροών Ανάπτυξη και ενίσχυση τομέα αλιείας, σπογγαλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, μέσω ειδικών προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας Αβέβαιη εξέλιξη της ασθένειας των σπόγγων

17 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. SWOT ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠλεονέκτημαΜειονεκτήματαΕυκαιρίεςΚίνδυνοι Έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα (εμπόριο, τουρισμός, υπηρεσίες) Εσωστρέφεια επιχειρηματιών, αλλά και πολιτών Επενδυτικά κίνητρα και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τους Καλύμνιους, αλλά και για την προσέλκυση επιχειρηματιών/ επενδυτών εκτός δήμου Προβολή και υποστήριξη παραγωγής βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων. Κατοχύρωση προϊόντων ΠΟΠ Αδυναμία ενίσχυσης και επέκτασης της ενδογενούς παραγωγής, επιχειρηματικότητας και παράδοσης και αύξηση της εξάρτησης από τις μεγάλες αγορές του Νομού και της χώρας Η Κάλυμνος διαθέτει σαφή ταυτότητα και έχει θετικό προφίλ προς τα έξω Διατήρηση ταυτότητας και θετικού προφίλ της Καλύμνου Μητροπολιτική Κάλυμνος, με αξιοσημείωτη και δραστήρια διασπορά (κυρίως Αμερική και Αυστραλία) Διατήρηση και ενίσχυση επαφών και δραστηριοτήτων με μέλη της καλυμνιακής παροικίας

18 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. SWOT ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠλεονέκτημαΜειονεκτήματαΕυκαιρίεςΚίνδυνοι Τρίτος σε πληθυσμό Ο.Τ.Α. του Νομού Έδρα του Ο.Τ.Α. σε νησί μακριά από κέντρα αποφάσεων Έδρα Ο.Τ.Α. πλησίον συνόρων χώρας εκτός Ε.Ε. Πιθανή ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. Σταδιακή μείωση του πληθυσμού και ερήμωση των μικρών νησιών (Τέλενδος, Ψέριμος) Πρόθυμο, εξυπηρετικό και με κοινωνικές ευαισθησίες ανθρώπινο δυναμικό Υπερβολικά μεγάλος αριθμός εργατικού δυναμικού Γραφειοκρατία και πολυπλοκότητα διαδικασιών Ανεπαρκής οργανωτική δομή Μεγάλος αριθμός Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. Ανενεργοί ή σε υπολειτουργία οργανισμοί Χαμηλής απόδοσης Ο.Ε.Υ. Εσωτερική αναδιάρθρωση δήμου Ορθολογική κατανομή εργατικού δυναμικού Συντήρηση δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας. Διατήρηση γραφειοκρατίας Ανεπαρκής οργάνωση, χαμηλή εξυπηρέτηση πολιτών/ ανεπαρκής διαχείριση έργων και οργανισμών Διατήρηση των πελατειακών σχέσεων

19 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. SWOT ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠλεονέκτημαΜειονεκτήματαΕυκαιρίεςΚίνδυνοι Μεγάλη δραστηριότητα και εξωστρέφεια Βελτίωση της δραστηριότητας και εξωστρέφειας του δήμου Ανεπαρκής επιμόρφωση προσωπικού Βελτίωση υπηρεσιών, μέσω εκπαίδευσης προσωπικού Επαναπατρισμός νέων επιστημόνων Ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές Διασυνοριακή συνεργασία Πιστοποίηση κατά I.S.O. Ικανοποιητικού βαθμού χρήση e- υπηρεσιών Καλύτερη αξιοποίηση του Σ.Δ.Π. I.S.O. Βελτίωση των επιδόσεων στις νέες τεχνολογίες Δικτύωση με άλλους Ο.Τ.Α. Συμμετοχή σε συνδέσμους και ανώνυμες εταιρείες του νησιού Χαμηλού επιπέδου συνεργασία μεταξύ αρμόδιων φορέων (Νομαρχία Δωδεκανήσου, Επαρχείο, Ο.Τ.Α., Π.Ν.Α., Υπουργεία, Δ.Ε.Κ.Ο.) Ανταλλαγή εμπειριών με άλλους ΟΤΑ Επιδείνωση συνεργασίας με άλλους φορείς τοπικού, νομαρχιακού και εθνικού επιπέδου

20 Όραμα για επιλογή από τον Δήμο  Κάλυμνος – Νησί εναλλακτικού τουρισμού  Κάλυμνος πρότυπο νησί περιβαλλοντικής και ψηφιακής διαχείρισης  Σκέψου παγκόσμια και δράσε τοπικά ΑΙΓΑΙΟ α.ε.

21 Στρατηγική Οι αναγκαίες προτεραιότητες για την επίτευξη του οράματος :  Βελτίωση της προσπελασιμότητας  Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού  Εξασφάλιση αειφορίας & σωστής εκμετάλλευσης των πόρων  Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας  Αναδιάρθρωση του Δήμου και προσαρμογή της δομής του στα νέα δεδομένα

22 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. Στόχοι Στόχος 1 : Ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού & πολιτισμικού προϊόντος με έμφαση στον εναλλακτικό τουρισμό  Έμφαση σε συγκεκριμένες εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αναρρίχηση, καταδύσεις, αλιευτικός), στις οποίες υφίσταται συγκριτικό πλεονέκτημα, υπάρχει ήδη προσανατολισμός, αλλά έχει περιθώρια για αύξηση των επισκεπτών, της παραμονής τους και διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.  Δημιουργία σχέσεων και οργανώσεων με άλλους διεθνείς προορισμούς κοινού ενδιαφέροντος (αναρριχητικά και καταδυτικά κέντρα), για την από κοινού προώθηση των δραστηριοτήτων τους.  Εκσυγχρονισμό των τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών.  Μετατροπή του πολιτιστικού αποθέματος σε πολιτιστικό προϊόν.  Ανάδειξη του πολιτισμού μέσα από τη μορφή εμπειριών, ως πολύ σημαντικού κινήτρου για επισκέπτες υψηλού επιπέδου.  Αξιοποίηση φυσικών πόρων Καλύμνου (παραλιών, σπηλαίων κ.α.)

23 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. Στόχοι Στόχος 2 : Βελτίωση της προσπελασιμότητας  Βελτίωση των ακτοπλοϊκών, αεροπορικών, αλλά και οδικών συνδέσεων.  Αναβάθμιση των υποδομών σε χώρους εξυπηρέτησης επιβατών. Στόχος 3 : Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό  Βελτίωση και διεύρυνση υποδομών εκπαίδευσης, χώρων αναγνωστήριων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και δημιουργικής απασχόλησης.  Αύξηση των ατόμων με πρόσβαση στο διαδίκτυο, γρήγορα και σύγχρονα δίκτυα (διαδίκτυο και τηλεπικοινωνίες), αύξηση στη χρήση εφαρμογών πληροφορικής.  Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζόμενων, καθώς και η προσέλκυση νέου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για τη βελτίωση των υπηρεσιών σε όλους τους τομείς εργασίας.

24 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. Στόχοι Στόχος 3 συνέχεια :  Ενεργοποίηση της καλυμνιακής διασποράς για μεταφορά νέων εμπειριών, γνώσεων, νοοτροπίας, αλλά και οικονομικών πόρων.  Αναγνώριση συγκεκριμένων τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ως ΠΟΠ (π.χ. μέλι) και ενθάρρυνση της παραγωγής βιολογικών προϊόντων.  Καθεστώς πριμοδότησης εισροών της αγροτικής παραγωγής (Κ. 615/ 2008).  Επενδύσεις σε υποδομές και υπηρεσίες τουρισμού υψηλού επιπέδου.  Προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές ειδικών μορφών τουρισμού (συνεδριακός, πολιτισμικός, θρησκευτικός κ.α).  Ανάπτυξη νέου τύπου υπηρεσιών και υποδομών σε σχέση με τη δυνατότητα διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας με Τουρκία και λοιπές χώρες Μέσης Ανατολής (π.χ. διαμετακόμιση).  Αξιοποίηση του δυναμικού τμήματος του τοπικού πληθυσμού για την ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών.

25 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. Στόχοι Στόχος 4 : Διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων ή μεταφορά τους στη σύγχρονη πραγματικότητα  Ενίσχυση και προώθηση του καταδυτικού τουρισμού και ανάπτυξη καταδυτικών προγραμμάτων (επίσκεψη σε ναυάγια, δημιουργία υποθαλάσσιου καταδυτικού πάρκου).  Εκμετάλλευση της παράδοσης και της τεχνογνωσίας σχετικά με την αλιεία, μέσω της ανάδειξης και υποστήριξης του τομέα του αλιευτικού τουρισμού.  Δημιουργία υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη των σχετικών δραστηριοτήτων και σκαφών που προσεγγίζουν το νησί.  Απόφαση για δημιουργία Κέντρου Αλιευτικής Έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ, σχεδιαζόμενη δημιουργία παραρτήματος ΤΕΙ Καβάλας στην Κάλυμνο.  Διατήρηση και ενίσχυση σχολής διάσωσης.

26 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. Στόχοι Στόχος 5 : Ορθολογική περιβαλλοντική διαχείριση  Συνετή διαχείριση των υδάτινων πόρων.  Θεσμοθέτηση της Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης, προσαρμογή πολεοδομικών διατάξεων, καθορισμό και έλεγχο εφαρμογής χρήσεων γης.  Υιοθέτηση ελεγχόμενης αλιείας, εφαρμογή ορθόδοξων αλιευτικών πρακτικών σε όλα τα αλιευτικά πεδία.  Ήπια τουριστική αξιοποίηση των μικρών νησιών (Τέλενδος, Ψέριμος, Πλάτη, Καλόλιμνος).  Σύνδεση του τουριστικού προφίλ της Καλύμνου με το μοναδικό φυσικό/ περιβαλλοντικό πλεονέκτημα.  Στην ευαισθητοποίηση και στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης σε κατοίκους και επισκέπτες.  Στην ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών και δράσεων, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

27 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. Στόχοι Στόχος 6 : Αναδιοργάνωση & βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου  Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, αναγκών και δυνατοτήτων του Δήμου και τρόπων επίτευξής τους μέσα από μια ορθολογική εσωτερική αναδιάρθρώση του.  Επιμόρφωση δημοτικών υπαλλήλων, σχετικά με το αντικείμενό τους, αλλά και στη χρήση νέας τεχνολογίας.  Βελτίωση υλικοτεχνικών υποδομών.  Σύναψη συνεργασιών με εξειδικευμένους οργανισμούς ή επιχειρήσεις για την ανάληψη συγκεκριμένων εργασιών.  Συγχώνευση, επέκταση ή και κατάργηση οργανισμών του Δήμου, βάσει των πραγματικών αναγκών του και των αναγκών των πολιτών του.  Σύσφιξη σχέσεων με την καλύμνικη παροικία.

28 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. Στόχοι Στόχος 7 : Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου  Αύξηση παραγωγικότητας δημοτικών υπηρεσιών  Μείωση λειτουργικών δαπανών Δήμου  Δημιουργία συνθηκών για τη διασφάλιση νέων δημοτικών πόρων

29 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. Άξονας 1 : Αξιοποίηση συγκριτικού πλεονεκτήματος της Καλύμνου Μέτρο 1 : Υποδομές και δράσεις εναλλακτικού τουρισμού Μέτρο 2 : Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δομών εξυπηρέτησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού Μέτρο 3 : Δράσεις κατάρτισης και δια βίου μάθησης εμπλεκόμενων στην παραγωγή τουριστικού προϊόντος Μέτρο 4 : Προβολή τουριστικού προϊόντος

30 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. Άξονας 2 : Βελτίωση των βασικών υποδομών και προστασία του περιβάλλοντος Μέτρο 1 : Βασικές υποδομές Μέτρο 2 : Υποδομές προστασίας περιβάλλοντος Μέτρο 3 : Χωροταξικός, πολεοδομικός σχεδιασμός – οικιστικό περιβάλλον Μέτρο 4 : Βελτίωση της ποιότητας ζωής

31 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. Άξονας 3 : Τοπική ανάπτυξη και απασχόληση Μέτρο 1 : Βελτίωση παραγωγικού περιβάλλοντος αλιείας Μέτρο 2 : Βελτίωση παραγωγικού περιβάλλοντος πρωτογενούς τομές Μέτρο 3 : Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δομών εξυπηρέτησης αλιευτικών δραστηριοτήτων Μέτρο 4 : Δράσεις κατάρτισης και δια βίου μάθησης των εμπλεκόμενων στον πρωτογενή τομέα Μέτρο 5 : Δράσεις στήριξης βιοτεχνών και εμπόρων Μέτρο 6 : Νέες τεχνολογίες Μέτρο 7 : Δράσεις στήριξης ατόμων που χρήζουν ειδικής βοήθειας

32 ΑΙΓΑΙΟ α.ε. Άξονας 4 : Ενίσχυση της αποδοτικότητας του ΟΤΑ Μέτρο 1 : Αναδιάρθρωση υπηρεσιών Μέτρο 2 : Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στις δημοτικές υπηρεσίες Μέτρο 3 : Συνεχιζόμενη κατάρτιση των δημοτικών υπαλλήλων Μέτρο 4 : Ενημέρωση αιρετών – ανταλλαγή εμπειριών Μέτρο 5 : Πόθια – Μητρόπολη των Καλυμνίων


Κατέβασμα ppt "Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καλυμνίων Α’ Φάση Μάρτιος 2009 Α’ Φάση Μάρτιος 2009 ΑΙΓΑΙΟ α.ε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google