Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Ποιότητα και Ελληνική Πραγματικότητα. 2 Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τους:Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τους: Παράγοντες εξέλιξης των συστημάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Ποιότητα και Ελληνική Πραγματικότητα. 2 Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τους:Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τους: Παράγοντες εξέλιξης των συστημάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Ποιότητα και Ελληνική Πραγματικότητα

2 2 Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τους:Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τους: Παράγοντες εξέλιξης των συστημάτων ποιότητας στη χώρα μας.Παράγοντες εξέλιξης των συστημάτων ποιότητας στη χώρα μας. Τους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα.Τους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα. Τους αντίστοιχους οργανισμούς διαπίστευσης καιΤους αντίστοιχους οργανισμούς διαπίστευσης και Τα στοιχεία σχετικά με την πιστοποίηση της ποιότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις.Τα στοιχεία σχετικά με την πιστοποίηση της ποιότητας από τις ελληνικές επιχειρήσεις.

3 3 Παράγοντες εξέλιξης των συστημάτων ποιότητας στην Ελλάδα Διάφοροι παράγοντες συνέβαλαν στην άμεση εφαρμογή και εξέλιξη των συστημάτων ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις.Διάφοροι παράγοντες συνέβαλαν στην άμεση εφαρμογή και εξέλιξη των συστημάτων ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι σημαντικότεροι παράγοντες ήταν τα επιδοτούμενα προγράμματα που θέσπισε το Υπουργείο Βιομηχανίας από το 1994 και τα επιδοτούμενα προγράμματα φθινουσών περιοχών του Υπουργείου Ανάπτυξης από το 1997 έως το 2000, μέσω των οποίων επιδοτήθηκε σημαντικός αριθμός βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων για την εφαρμογή και υλοποίηση συστημάτων ποιότητας ISO 9001 και ISO 9002.Οι σημαντικότεροι παράγοντες ήταν τα επιδοτούμενα προγράμματα που θέσπισε το Υπουργείο Βιομηχανίας από το 1994 και τα επιδοτούμενα προγράμματα φθινουσών περιοχών του Υπουργείου Ανάπτυξης από το 1997 έως το 2000, μέσω των οποίων επιδοτήθηκε σημαντικός αριθμός βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων για την εφαρμογή και υλοποίηση συστημάτων ποιότητας ISO 9001 και ISO 9002.

4 4 Παράγοντες εξέλιξης των συστημάτων ποιότητας στην Ελλάδα Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι οι εταιρείες πιστοποίησης καθώς και η αύξηση του αριθμού τους.Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι οι εταιρείες πιστοποίησης καθώς και η αύξηση του αριθμού τους. Οι εταιρείες πιστοποίησης δρουν ως ανεξάρτητοι οργανισμοί ελέγχοντας και πιστοποιώντας την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της σειράς ISO.Οι εταιρείες πιστοποίησης δρουν ως ανεξάρτητοι οργανισμοί ελέγχοντας και πιστοποιώντας την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της σειράς ISO. Οι εταιρείες αυτές εκδίδουν πιστοποιητικά ποιότητας τα οποία εγκρίνονται από αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού (TUV Austria, Bureau Veritas κ.ά.) οι οποίοι δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας.Οι εταιρείες αυτές εκδίδουν πιστοποιητικά ποιότητας τα οποία εγκρίνονται από αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού (TUV Austria, Bureau Veritas κ.ά.) οι οποίοι δραστηριοποιούνται και στη χώρα μας.

5 5 Η ελληνική εμπειρία Ο ποιοτικός έλεγχος στα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες ήταν άγνωστος μέχρι τη δεκαετία του 1960.Ο ποιοτικός έλεγχος στα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες ήταν άγνωστος μέχρι τη δεκαετία του 1960. Η έλλειψη ποιοτικών προδιαγραφών σταδιακά αρχίζει να εμφανίζεται στα προϊόντα των βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες σιγά-σιγά άρχισαν να τα εξάγουν εκτός Ελλάδας.Η έλλειψη ποιοτικών προδιαγραφών σταδιακά αρχίζει να εμφανίζεται στα προϊόντα των βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες σιγά-σιγά άρχισαν να τα εξάγουν εκτός Ελλάδας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 πραγματοποιούνται προσπάθειες από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την τυποποίηση προϊόντων και την εκπόνηση ελληνικών προδιαγραφών.

6 6 Η ελληνική εμπειρία Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών: Βιομηχανίες χρησιμοποιούν ξένες προδιαγραφές και διαβεβαιώνουν ότι καλύπτουν την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν.Βιομηχανίες χρησιμοποιούν ξένες προδιαγραφές και διαβεβαιώνουν ότι καλύπτουν την ποιότητα των προϊόντων που παράγουν. Στο Υπουργείο Εμπορίου ιδρύεται η Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου που ασχολείται αποκλειστικά με την τυποποίηση.Στο Υπουργείο Εμπορίου ιδρύεται η Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου που ασχολείται αποκλειστικά με την τυποποίηση. Το Τεχνικό Επιμελητήριο κάνει προσπάθειες εκπόνησης προδιαγραφών για τα ελληνικά βιομηχανικά προϊόντα. Το Υπουργείο Γεωργίας προσπαθεί να τυποποιήσει τα εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα. Ο ποιοτικός έλεγχος πάντως ως έννοια και λειτουργία παραμένει ακόμη άγνωστος.

7 7 Η ελληνική εμπειρία Οι ένοπλες δυνάμεις πρωτοστατούν αφού τα οπλικά τους συστήματα προέρχονται από τις ΗΠΑ και από τις προηγμένες βιομηχανικά χώρες.Οι ένοπλες δυνάμεις πρωτοστατούν αφού τα οπλικά τους συστήματα προέρχονται από τις ΗΠΑ και από τις προηγμένες βιομηχανικά χώρες. Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 ιδρύεται στην Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας η Διεύθυνση Εξασφάλισης Ποιότητας, που μεταφράζει όλα τα Εγχειρίδια Εξασφάλισης Ποιότητας στην ελληνική γλώσσα, τα καθιερώνει σε Εθνικά Εγχειρίδια Εξασφάλισης Ποιότητας και δημιουργεί Ομάδες Ελέγχου Ποιότητας για τις αμιγώς πολεμικές βιομηχανικές ομάδες της χώρας.Στο τέλος της δεκαετίας του 1970 ιδρύεται στην Υπηρεσία Πολεμικής Βιομηχανίας η Διεύθυνση Εξασφάλισης Ποιότητας, που μεταφράζει όλα τα Εγχειρίδια Εξασφάλισης Ποιότητας στην ελληνική γλώσσα, τα καθιερώνει σε Εθνικά Εγχειρίδια Εξασφάλισης Ποιότητας και δημιουργεί Ομάδες Ελέγχου Ποιότητας για τις αμιγώς πολεμικές βιομηχανικές ομάδες της χώρας.

8 8 Η ελληνική εμπειρία Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ιδρύεται το 1978, για την εκπόνηση Ελληνικών Προδιαγραφών.Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ιδρύεται το 1978, για την εκπόνηση Ελληνικών Προδιαγραφών. Ασχολείται με τον «Ποιοτικό Έλεγχο» των καταναλωτικών αγαθών και επιτρέπει τη «σφραγίδα» στα προϊόντα που κατασκευάζονται από βιομηχανίες της χώρας και χρησιμοποιούν τις προδιαγραφές του.Ασχολείται με τον «Ποιοτικό Έλεγχο» των καταναλωτικών αγαθών και επιτρέπει τη «σφραγίδα» στα προϊόντα που κατασκευάζονται από βιομηχανίες της χώρας και χρησιμοποιούν τις προδιαγραφές του. Στη δεκαετία του 1970-1980 σκοπός ήταν η λήψη παραγγελιών και ύστερα η δημιουργία ποιοτικού ελέγχου. Την περίοδο 1980-1990 αρχίζει να μεταβάλλεται και εστιάζει το ενδιαφέρον της πρώτα στον ποιοτικό έλεγχο και μετέπειτα στη λήψη παραγγελιών.

9 9 Η ελληνική εμπειρία Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η ανάπτυξη ποιοτικών συστημάτων στην ελληνική βιομηχανία αποτελεί κοινή προσπάθεια κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας.Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η ανάπτυξη ποιοτικών συστημάτων στην ελληνική βιομηχανία αποτελεί κοινή προσπάθεια κράτους και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς θα κινητοποιήσει τους φορείς και θα επιβάλει τους δικούς της ταχείς ρυθμούς.Η ολοκλήρωση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς θα κινητοποιήσει τους φορείς και θα επιβάλει τους δικούς της ταχείς ρυθμούς. Χαρακτηριστικό πλέον της αξίας που δίνεται στην πιστοποίηση των προϊόντων στην Ελλάδα αποτελεί το γεγονός ότι χωρίς το αντίστοιχο σήμα ενός εκ των τριών εγκεκριμένων από το κράτος πιστοποιητικών οργανισμών, «Βιοελλάς», «Φυσιολογική», και «ΔΗΩ», κανένα εγχώριο προϊόν φυτικής ή ζωϊκής παραγωγής προερχόμενο από βιολογική γεωργία δεν νομιμοποιείται να ονομάζεται βιολογικό.

10 10 Η ελληνική εμπειρία Τέλος είναι πλέον σαφές ότι και από τη μεριά τους οι καταναλωτές επιζητούν σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες προκειμένου να κρίνουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων για την ποιότητα και την καταλληλότητα τους.Τέλος είναι πλέον σαφές ότι και από τη μεριά τους οι καταναλωτές επιζητούν σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες προκειμένου να κρίνουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων για την ποιότητα και την καταλληλότητα τους. Έτσι δημιουργήθηκε ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, η Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), η οποία ενημερώνει και πληροφορεί τους καταναλωτές ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν προβλήματα, πραγματοποιεί συγκριτικές δοκιμές προϊόντων και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά τους, κλπ.Έτσι δημιουργήθηκε ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, η Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), η οποία ενημερώνει και πληροφορεί τους καταναλωτές ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν προβλήματα, πραγματοποιεί συγκριτικές δοκιμές προϊόντων και δημοσιοποιεί τα αποτελέσματά τους, κλπ.

11 11 Φορείς Πιστοποίησης Οι κυριότερες αρμοδιότητες ενός φορέα πιστοποίησης είναι: Η επιθεώρηση και η πιστοποίηση των συστημάτων ποιότητας.Η επιθεώρηση και η πιστοποίηση των συστημάτων ποιότητας. Η τήρηση αρχείων των πιστοποιημένων επιχειρήσεων και οργανισμών.Η τήρηση αρχείων των πιστοποιημένων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η συνεχής παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σχετικά με την αναμόρφωση των προτύπων.Η συνεχής παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σχετικά με την αναμόρφωση των προτύπων.

12 12 Ο ΕΛΟΤ Ο σημαντικότερος οργανισμός πιστοποίησης μεταξύ των υπαρχουσών οργανισμών στην Ελλάδα είναι ο ΕΛΟΤ.Ο σημαντικότερος οργανισμός πιστοποίησης μεταξύ των υπαρχουσών οργανισμών στην Ελλάδα είναι ο ΕΛΟΤ. Ξεκίνησε ως οργανισμός τυποποίησης επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά του στην εκπόνηση προτύπων και στην προώθηση της τυποποίησης στην Ελλάδα.Ξεκίνησε ως οργανισμός τυποποίησης επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά του στην εκπόνηση προτύπων και στην προώθηση της τυποποίησης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια επεκτάθηκε στους τομείς της πιστοποίησης συστημάτων, αγαθών και υπηρεσιών, εργαστηριακών δοκιμών, κατάρτισης και εκπαίδευσης, προώθησης και προβολής της ποιότητας στην Ελλάδα.

13 13 Ο ΕΛΟΤ Αποστολή του ΕΛΟΤ είναι:Αποστολή του ΕΛΟΤ είναι: Η ενίσχυση της οικονομίας της χώρας μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.Η ενίσχυση της οικονομίας της χώρας μέσα από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Οι βασικοί άξονες της αποστολής του είναι ακόλουθοι εννέα:Οι βασικοί άξονες της αποστολής του είναι ακόλουθοι εννέα:

14 14 Ο ΕΛΟΤ Α) Η εκπόνηση εθνικών προτύπων που θα ενσωματώνουν τις σύγχρονες εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες.Α) Η εκπόνηση εθνικών προτύπων που θα ενσωματώνουν τις σύγχρονες εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες. Β) Η ενεργός συμμετοχή στην αποδοχή και ενσωμάτωση των ελληνικών θέσεων στα πρότυπα που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.Β) Η ενεργός συμμετοχή στην αποδοχή και ενσωμάτωση των ελληνικών θέσεων στα πρότυπα που εκπονούνται από τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Γ) Η ανάπτυξη και προώθηση της πιστοποίησης σε νέους τομείς επιχειρηματικής δράσης με έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής.Γ) Η ανάπτυξη και προώθηση της πιστοποίησης σε νέους τομείς επιχειρηματικής δράσης με έμφαση στις τεχνολογίες αιχμής. Δ) Η παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών (δημόσιος τομέας, ιδιωτικές επιχειρήσεις, καταναλωτές) για θέματα ποιότητας.Δ) Η παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών (δημόσιος τομέας, ιδιωτικές επιχειρήσεις, καταναλωτές) για θέματα ποιότητας. Ε) Η διασπορά της έννοιας της ποιότητας σε όλη την ελληνική κοινωνία με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη κατάλληλης παιδείας ποιότητας για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.Ε) Η διασπορά της έννοιας της ποιότητας σε όλη την ελληνική κοινωνία με στόχο την ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη κατάλληλης παιδείας ποιότητας για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

15 15 Ο ΕΛΟΤ Στ) Η βελτίωση της αξιοπιστίας των ελληνικών προϊόντων.Στ) Η βελτίωση της αξιοπιστίας των ελληνικών προϊόντων. ζ) Η ασφάλεια των καταναλωτών και η προστασία του περιβάλλοντος.ζ) Η ασφάλεια των καταναλωτών και η προστασία του περιβάλλοντος. Η) Η απλοποίηση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα (θεσμικό πλαίσιο, διαδικασίες παραγωγής, χρηστικότητα) και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων.Η) Η απλοποίηση των διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα (θεσμικό πλαίσιο, διαδικασίες παραγωγής, χρηστικότητα) και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων. Θ) Η ενεργός και αποτελεσματική συμμετοχή και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ποιότητα, που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης για την περίοδο 2001- 2006.Θ) Η ενεργός και αποτελεσματική συμμετοχή και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ποιότητα, που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης για την περίοδο 2001- 2006.

16 16 Δράσεις του ΕΛΟΤ Οι δράσεις του ΕΛΟΤ αφορούν: Την απόδοση στα ελληνικά των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων για την ικανοποίηση των αναγκών κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.Την απόδοση στα ελληνικά των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προτύπων για την ικανοποίηση των αναγκών κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Την ένταξη ενός νέου έργου στο Πρόγραμμα ΚτΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας), το οποίο στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό της παροχής υπηρεσιών του ΕΛΟΤ, με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής προς τις επιχειρήσεις και τους άλλους χρήστες (ηλεκτρονικές πωλήσεις υπηρεσιών, ηλεκτρονική λειτουργία Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης κ.λπ.).Την ένταξη ενός νέου έργου στο Πρόγραμμα ΚτΠ (Κοινωνία της Πληροφορίας), το οποίο στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό της παροχής υπηρεσιών του ΕΛΟΤ, με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής προς τις επιχειρήσεις και τους άλλους χρήστες (ηλεκτρονικές πωλήσεις υπηρεσιών, ηλεκτρονική λειτουργία Τεχνικών Επιτροπών Τυποποίησης κ.λπ.). Την εκπόνηση ενός Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι νέοι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του.Την εκπόνηση ενός Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι νέοι στρατηγικοί και επιχειρησιακοί στόχοι του. Την ενεργό υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σε σημαντικές δράσεις που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (Εθνικό Βραβείο Ποιότητας, Δείκτης Ικανοποίησης, Έλεγχος Αγοράς, Προβολή και Προώθηση της Ποιότητας).Την ενεργό υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σε σημαντικές δράσεις που προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (Εθνικό Βραβείο Ποιότητας, Δείκτης Ικανοποίησης, Έλεγχος Αγοράς, Προβολή και Προώθηση της Ποιότητας).

17 17 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) Το ΕΠΑΝ ήταν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του εμπορίου, της τεχνολογίας, της ενέργειας και του τουρισμού με περίοδο εφαρμογής τα έτη 2001-2006. Η χρηματοδότηση ήταν από την Ε.Ε. για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.Το ΕΠΑΝ ήταν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στους τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του εμπορίου, της τεχνολογίας, της ενέργειας και του τουρισμού με περίοδο εφαρμογής τα έτη 2001-2006. Η χρηματοδότηση ήταν από την Ε.Ε. για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

18 18 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) Μέσω του ΕΠΑΝ προωθείτο το πρόγραμμα «Ποιότητα για την ανταγωνιστικότητα» μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά και την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών για την προώθηση της ποιότητας.Μέσω του ΕΠΑΝ προωθείτο το πρόγραμμα «Ποιότητα για την ανταγωνιστικότητα» μια ολοκληρωμένη παρέμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης για την βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά και την ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών για την προώθηση της ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα περιλάμβανε: Δράσεις θεσμικού χαρακτήρα Δράσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα για την ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαστηρίων Δράσεις χρηματοδοτικού χαρακτήρα για την ενίσχυση των προγραμμάτων των Οργανισμών Ποιότητας (ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ). Δημιουργία νέων υποδομών.

19 19 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) Στη μεταποίηση, στις υπηρεσίες και στο εμπόριο οι σχετικές δράσεις του ΕΠΑΝ είναι οι εξής:Στη μεταποίηση, στις υπηρεσίες και στο εμπόριο οι σχετικές δράσεις του ΕΠΑΝ είναι οι εξής: Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού.Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων που έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού. Εκπαίδευση – υποστήριξη επιχειρήσεων για την εξοικείωση με το διαδίκτυο.Εκπαίδευση – υποστήριξη επιχειρήσεων για την εξοικείωση με το διαδίκτυο. Κατάρτιση που απευθύνεται στις Μικρομεσαίες και στις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις καιΚατάρτιση που απευθύνεται στις Μικρομεσαίες και στις Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και Κατάρτιση νέων, γυναικών και ατόμων με ιδιαίτερες ικανότητες που έχουν ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα την τελευταία διετία.Κατάρτιση νέων, γυναικών και ατόμων με ιδιαίτερες ικανότητες που έχουν ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα την τελευταία διετία.

20 20 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ εγκρίθηκαν η ένταξη και η χρηματοδότηση 17 προτάσεων στο Β΄ Κύκλο της Δράσης 4.3.2 «Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας σε νέες Επιχειρήσεις».Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ εγκρίθηκαν η ένταξη και η χρηματοδότηση 17 προτάσεων στο Β΄ Κύκλο της Δράσης 4.3.2 «Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας σε νέες Επιχειρήσεις». Σκοπός του προγράμματος ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων μικρότερων των πέντε ετών μέσω της διαδικασίας αναζήτησης νέων γνώσεων και μεθόδων μεταφοράς έρευνας και τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας.Σκοπός του προγράμματος ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων μικρότερων των πέντε ετών μέσω της διαδικασίας αναζήτησης νέων γνώσεων και μεθόδων μεταφοράς έρευνας και τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας.

21 21 Οργανισμοί Διαπίστευσης Οι Οργανισμοί Διαπίστευσης είναι κυβερνητικές οργανώσεις ή οργανισμοί αναγνωρισμένοι από τις εθνικές κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται (παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε διαπίστευση οργανισμών πιστοποίησης άλλων χωρών).Οι Οργανισμοί Διαπίστευσης είναι κυβερνητικές οργανώσεις ή οργανισμοί αναγνωρισμένοι από τις εθνικές κυβερνήσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούνται (παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε διαπίστευση οργανισμών πιστοποίησης άλλων χωρών). Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η αξιολόγηση, η έγκριση και η πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας των οργανισμών πιστοποίησης. Ο μεγαλύτερος οργανισμός διαπίστευσης στην Ελλάδα είναι το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ΑΕ, με τον διακριτικό τίτλο ΕΣΥΔ.

22 22 Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Κύριο αντικείμενο του ΕΣΥΔ είναι η χορήγηση πιστοποιητικών διαπίστευσης σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, σε φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, σε φορείς πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίησης προϊόντων, σε φορείς ελέγχου προϊόντων, εγκαταστάσεων και διεργασιών και σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές.Κύριο αντικείμενο του ΕΣΥΔ είναι η χορήγηση πιστοποιητικών διαπίστευσης σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, σε φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, σε φορείς πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και πιστοποίησης προϊόντων, σε φορείς ελέγχου προϊόντων, εγκαταστάσεων και διεργασιών και σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και υποστηρίζεται στις εργασίες του από εκπροσώπους των υπουργείων, των οργανισμών και τεχνικών επιτροπών (ΤΕΕ, ΣΕΒ, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων) που έχουν ως βασικό έργο την αντιμετώπιση των τεχνικών θεμάτων της διαπίστευσης και την εισήγηση προς το ΕΣΥΔ για χορήγηση πιστοποιητικών. Διαθέτει αξιολογητές, που διενεργούν τις αξιολογήσεις των υποψηφίων για διαπίστευση, σύμφωνα με καθορισμένα πρότυπα.

23 23 Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Το έργο του ΕΣΥΔ επικουρείται από δύο Γενικές Τεχνικές Επιτροπές: Α) Τη Γενική Τεχνική Επιτροπή Φορέων Ελέγχου και Πιστοποίησης και Β) Τη Γενική Τεχνική Επιτροπή Εργαστηρίων, Οι οποίες είναι αρμόδιες για τη διαπίστευση και τον έλεγχο πιστοποίησης και εργαστηρίων δοκιμών αντίστοιχα.

24 24 Το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) Η διαπίστευση είναι προαιρετική διαδικασία και ενεργοποιείται με την υποβολή έντυπης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο φορέα.Η διαπίστευση είναι προαιρετική διαδικασία και ενεργοποιείται με την υποβολή έντυπης αίτησης από τον ενδιαφερόμενο φορέα. Κατά την εξέταση της αίτησης αξιολογείται η τεχνική επάρκεια του αιτούντος και ο βαθμός ανεξαρτησίας και αμεροληψίας που διαθέτει ο αιτών έναντι των αντικειμένων των οποίων επιζητεί την αξιολόγηση.Κατά την εξέταση της αίτησης αξιολογείται η τεχνική επάρκεια του αιτούντος και ο βαθμός ανεξαρτησίας και αμεροληψίας που διαθέτει ο αιτών έναντι των αντικειμένων των οποίων επιζητεί την αξιολόγηση.

25 25 Παροχή υπηρεσιών διαπίστευσης Το ΕΣΥΔ παρέχει πληροφορίες διαπίστευσης σε: Εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων.Εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων. Φορείς πιστοποίησης προϊόντων.Φορείς πιστοποίησης προϊόντων. Φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας.Φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας. Φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων.Φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων. Φορείς πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.Φορείς πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Φορείς ελέγχου προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.Φορείς ελέγχου προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Φορείς ελέγχου Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)Φορείς ελέγχου Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) Περιβαλλοντικούς επαληθευτές συστημάτων οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου «Eco management and Audit Schemes» (EMAS).Περιβαλλοντικούς επαληθευτές συστημάτων οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου «Eco management and Audit Schemes» (EMAS). Φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.Φορείς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

26 26 Προϋποθέσεις διαπίστευσης Ένας φορέας πιστοποίησης για να εγκριθεί ως διαπιστευμένος πρέπει να πληρεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, τα κριτήρια και τις συνθήκες τις οποίες καθιερώνει το ΕΣΥΔ με τη χρήση του λογοτύπου του.Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς, τα κριτήρια και τις συνθήκες τις οποίες καθιερώνει το ΕΣΥΔ με τη χρήση του λογοτύπου του. Να αναφέρει ότι είναι διαπιστευμένος μόνο σε σχέση με εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες καθορίζονται στο συνοδευτικό έγγραφο διαπίστευσης και οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα κριτήρια του ΕΣΥΔ.Να αναφέρει ότι είναι διαπιστευμένος μόνο σε σχέση με εκείνες τις δραστηριότητες οι οποίες καθορίζονται στο συνοδευτικό έγγραφο διαπίστευσης και οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα κριτήρια του ΕΣΥΔ. Να καταβάλει εγκαίρως τα οφειλόμενα τέλη, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατάλογο τελών.Να καταβάλει εγκαίρως τα οφειλόμενα τέλη, σύμφωνα με τον ισχύοντα κατάλογο τελών. Να μη χρησιμοποιεί τη διαπίστευση με τρόπο που δυσφημεί το ΕΣΥΔ και να μην κάνει οποιαδήποτε δήλωση σχετική με τη διαπίστευση την οποία το ΕΣΥΔ μπορεί να θεωρήσει ως παραπλανητική.Να μη χρησιμοποιεί τη διαπίστευση με τρόπο που δυσφημεί το ΕΣΥΔ και να μην κάνει οποιαδήποτε δήλωση σχετική με τη διαπίστευση την οποία το ΕΣΥΔ μπορεί να θεωρήσει ως παραπλανητική. Να διακόψει τη χρήση διαπίστευσης και όλο το διαφημιστικό υλικό που περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σ’ αυτή, στην περίπτωση αναστολής ή ανάκλησής της.Να διακόψει τη χρήση διαπίστευσης και όλο το διαφημιστικό υλικό που περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σ’ αυτή, στην περίπτωση αναστολής ή ανάκλησής της. Να επιστρέψει το πιστοποιητικό διαπίστευσης σε περίπτωση ανάκλησης της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ.Να επιστρέψει το πιστοποιητικό διαπίστευσης σε περίπτωση ανάκλησης της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ. Να καταστήσει σαφές σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες του ότι η διαπίστευση ή οποιαδήποτε από τις εκθέσεις ή τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν ταυτόχρονα και έγκριση των αγαθών ή υπηρεσιών από το ΕΣΥΔ.Να καταστήσει σαφές σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες του ότι η διαπίστευση ή οποιαδήποτε από τις εκθέσεις ή τα πιστοποιητικά δεν αποτελούν ταυτόχρονα και έγκριση των αγαθών ή υπηρεσιών από το ΕΣΥΔ.

27 27 Η πιστοποίηση κατά ISO 9000 στις ελληνικές επιχειρήσεις Οι ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθώντας την πορεία των αντίστοιχων ευρωπαϊκών έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 υιοθετώντας διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τη φιλοσοφία και τις ιδιαιτερότητές τους.Οι ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθώντας την πορεία των αντίστοιχων ευρωπαϊκών έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 υιοθετώντας διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με τη φιλοσοφία και τις ιδιαιτερότητές τους. Στην Ελλάδα ο πρώτος κλάδος που διαπίστωσε την αναγκαιότητα της πιστοποίησης ήταν της βιομηχανίας και μετά ακολούθησαν άλλοι όπως της πληροφορικής και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών.Στην Ελλάδα ο πρώτος κλάδος που διαπίστωσε την αναγκαιότητα της πιστοποίησης ήταν της βιομηχανίας και μετά ακολούθησαν άλλοι όπως της πληροφορικής και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών.

28 28 Η πιστοποίηση κατά ISO 9000 στις ελληνικές επιχειρήσεις Ιδιαίτερα μετά το Έτος Ποιότητας που ανακηρύχθηκε το 1998 έσπευσαν διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμοί ακόμη και του δημόσιου τομέα να υιοθετήσουν κάποιο από τα πρότυπα της πιστοποίησης.Ιδιαίτερα μετά το Έτος Ποιότητας που ανακηρύχθηκε το 1998 έσπευσαν διάφορες επιχειρήσεις και οργανισμοί ακόμη και του δημόσιου τομέα να υιοθετήσουν κάποιο από τα πρότυπα της πιστοποίησης. Αυτό το γεγονός καταδεικνύει ότι οι σύγχρονοι επιχειρηματίες και managers έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη υιοθέτησης σύγχρονων δεδομένων που αποσκοπούν στην επιβίωση και κατ’ επέκταση στην ευημερία των επιχειρήσεών τους.Αυτό το γεγονός καταδεικνύει ότι οι σύγχρονοι επιχειρηματίες και managers έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη υιοθέτησης σύγχρονων δεδομένων που αποσκοπούν στην επιβίωση και κατ’ επέκταση στην ευημερία των επιχειρήσεών τους.

29 29 Η πιστοποίηση της ποιότητας στην ελληνική πραγματικότητα Η πιστοποίηση της ποιότητας παρουσιάζει διαρκώς ανοδική πορεία την τελευταία δεκαπενταετία στην Ελλάδα.Η πιστοποίηση της ποιότητας παρουσιάζει διαρκώς ανοδική πορεία την τελευταία δεκαπενταετία στην Ελλάδα. Ειδικότερα ενώ το 1995 μόλις 248 ελληνικές εταιρείες είχαν πιστοποιηθεί κατά τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, στα τέλη του 1999 οι πιστοποιημένες εταιρείες έφταναν τις 1.050.Ειδικότερα ενώ το 1995 μόλις 248 ελληνικές εταιρείες είχαν πιστοποιηθεί κατά τα πρότυπα της σειράς ISO 9000, στα τέλη του 1999 οι πιστοποιημένες εταιρείες έφταναν τις 1.050. Μέχρι το τέλος του 2001 είχαν πιστοποιηθεί πάνω από 2.325 εταιρείες και οργανισμοί με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000.Μέχρι το τέλος του 2001 είχαν πιστοποιηθεί πάνω από 2.325 εταιρείες και οργανισμοί με τα πρότυπα της σειράς ISO 9000.

30 30 Η πιστοποίηση της ποιότητας στην ελληνική πραγματικότητα Μια έρευνα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών δείχνει ότι από άποψη απασχολούμενων οι πιο εξοικειωμένες με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα κατά 96%. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζουν μικρότερη εξοικείωση κατά 72,5%.Μια έρευνα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών δείχνει ότι από άποψη απασχολούμενων οι πιο εξοικειωμένες με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι οι επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από 250 άτομα κατά 96%. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμφανίζουν μικρότερη εξοικείωση κατά 72,5%. Οι μεγάλες επιχειρήσεις γενικότερα εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά στη δέσμευση της Διοίκησης για Πολιτική Ποιότητας αλλά και στην αποδοχή του Εγχειριδίου Ποιότητας με ποσοστά 87% και 89% έναντι 54% και 72% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

31 31 Η πιστοποίηση της ποιότητας στην ελληνική πραγματικότητα Στο χώρο της ελληνικής αγοράς οι περισσότερες πιστοποιημένες ελληνικές επιχειρήσεις είναι βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής καθώς και παροχής υπηρεσιών (τουρισμός, εταιρείες συμβούλων κ.ά.), ενώ ελάχιστες είναι ακόμη οι καθαρά εμπορικές πιστοποιημένες επιχειρήσεις.Στο χώρο της ελληνικής αγοράς οι περισσότερες πιστοποιημένες ελληνικές επιχειρήσεις είναι βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής καθώς και παροχής υπηρεσιών (τουρισμός, εταιρείες συμβούλων κ.ά.), ενώ ελάχιστες είναι ακόμη οι καθαρά εμπορικές πιστοποιημένες επιχειρήσεις. Τα πιο διαδεδομένα συστήματα πιστοποίησης της ποιότητας στην Ελλάδα είναι της σειράς ISO 9000, τα οποία μέχρι πρόσφατα περιλάμβαναν τα: ISO 9001 (σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή και εγκατάσταση). ISO 9002 (ανάπτυξη, παραγωγή και εγκατάσταση) και το ISO 9003 (τελικός έλεγχος και δοκιμές προϊόντων).

32 32 Τα εμπόδια και οι δυσχέρειες στην εφαρμογή των συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας Σε γενικές γραμμές έχει διαπιστωθεί ότι: Πολλές ελληνικές εταιρείες δεν διαθέτουν ικανούς οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη και την πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας.Πολλές ελληνικές εταιρείες δεν διαθέτουν ικανούς οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη και την πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας. Η συμμετοχή σε εθνικούς διαγωνισμούς και οι μεγάλοι διεθνείς πελάτες αναγκάζουν τους προμηθευτές (μικρού και μεσαίου μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις) να εγκαταστήσουν συστήματα διασφάλισης της ποιότητας.Η συμμετοχή σε εθνικούς διαγωνισμούς και οι μεγάλοι διεθνείς πελάτες αναγκάζουν τους προμηθευτές (μικρού και μεσαίου μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις) να εγκαταστήσουν συστήματα διασφάλισης της ποιότητας. Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων προωθούν την εγκατάσταση ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν για να επιβάλουν σημαντικές διοικητικές, τεχνολογικές και εργασιακές ρυθμίσεις.Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων προωθούν την εγκατάσταση ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας με σκοπό να το χρησιμοποιήσουν για να επιβάλουν σημαντικές διοικητικές, τεχνολογικές και εργασιακές ρυθμίσεις. Το ανθρώπινο δυναμικό πολλών εταιριών που επιθυμούν να πιστοποιηθούν δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και πλήρης εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του συστήματος.Το ανθρώπινο δυναμικό πολλών εταιριών που επιθυμούν να πιστοποιηθούν δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και πλήρης εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του συστήματος. Οι εταιρείες που εγκαθιστούν συστήματα ποιότητας, υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από κάποια εταιρεία συμβούλων πριν και μετά την πιστοποίηση, ενώ θα έπρεπε να συμμετέχουν οι ίδιες πιο ενεργά στην ανάπτυξη του συστήματος που επιθυμούν.Οι εταιρείες που εγκαθιστούν συστήματα ποιότητας, υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από κάποια εταιρεία συμβούλων πριν και μετά την πιστοποίηση, ενώ θα έπρεπε να συμμετέχουν οι ίδιες πιο ενεργά στην ανάπτυξη του συστήματος που επιθυμούν.

33 33 Η πιστοποίηση της ποιότητας στην ελληνική πραγματικότητα Λίγες επιχειρήσεις έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως τα οφέλη που προσφέρει η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ISO 9000.Λίγες επιχειρήσεις έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως τα οφέλη που προσφέρει η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας ISO 9000. Υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες αν και έχουν συστήματα ποιότητας, δεν τα εφαρμόζουν ουσιαστικά και απλά καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9000 κάνοντας κατάχρηση της επιείκειας ορισμένων φορέων πιστοποίησης.Υπάρχουν επιχειρήσεις, οι οποίες αν και έχουν συστήματα ποιότητας, δεν τα εφαρμόζουν ουσιαστικά και απλά καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ISO 9000 κάνοντας κατάχρηση της επιείκειας ορισμένων φορέων πιστοποίησης. Οι περισσότερες επιχειρήσεις κινούνται λίγο πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου.Οι περισσότερες επιχειρήσεις κινούνται λίγο πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου.

34 34 Η πιστοποίηση της ποιότητας στην ελληνική πραγματικότητα Παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις σχετικά με τα εμπόδια και τις δυσχέρειες των συστημάτων ποιότητας, τα οφέλη της εφαρμογής τους στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι σημαντικότατα και προσδιορίζονται στα ακόλουθα (κατά ISO 9000):Παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις σχετικά με τα εμπόδια και τις δυσχέρειες των συστημάτων ποιότητας, τα οφέλη της εφαρμογής τους στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι σημαντικότατα και προσδιορίζονται στα ακόλουθα (κατά ISO 9000): Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με συνέπεια την αύξηση του μεριδίου της αγοράς.Η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με συνέπεια την αύξηση του μεριδίου της αγοράς. Η βελτίωση της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών.Η βελτίωση της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών. Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.Η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Η βελτίωσης της δομής της οργάνωσης, η έγκαιρη διάγνωση των σφαλμάτων και η άμεση αντιμετώπισή τους.Η βελτίωσης της δομής της οργάνωσης, η έγκαιρη διάγνωση των σφαλμάτων και η άμεση αντιμετώπισή τους. Η αρτιότερη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων.Η αρτιότερη επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων. Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων διεργασιών παραγωγής.Η αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων διεργασιών παραγωγής.


Κατέβασμα ppt "1 Ποιότητα και Ελληνική Πραγματικότητα. 2 Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τους:Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε τους: Παράγοντες εξέλιξης των συστημάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google