Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Τα ζωτικά σημεία αποτελούν βασικά κριτήρια για την εκτίμηση της υγείας, αλλά είναι και δείκτες που δείχνουν ακριβώς τί συμβαίνει ή τί πρόκειται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Τα ζωτικά σημεία αποτελούν βασικά κριτήρια για την εκτίμηση της υγείας, αλλά είναι και δείκτες που δείχνουν ακριβώς τί συμβαίνει ή τί πρόκειται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Τα ζωτικά σημεία αποτελούν βασικά κριτήρια για την εκτίμηση της υγείας, αλλά είναι και δείκτες που δείχνουν ακριβώς τί συμβαίνει ή τί πρόκειται να συμβεί στον οργανισμό. Τα ζωτικά σημεία αποτελούν βασικά κριτήρια για την εκτίμηση της υγείας, αλλά είναι και δείκτες που δείχνουν ακριβώς τί συμβαίνει ή τί πρόκειται να συμβεί στον οργανισμό.

2 ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΦΥΓΜΟΣ ΣΦΥΓΜΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

3 ΤΑ ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ: Κατά την είσοδο του ασθενή στο νοσοκο- μείο. Κατά την είσοδο του ασθενή στο νοσοκο- μείο. Πρωί και απόγευμα στη ρουτίνα του νοση- λευτικού τμήματος. Πρωί και απόγευμα στη ρουτίνα του νοση- λευτικού τμήματος. Πριν, κατά και μετά από χειρουργική ή δια- γνωστική διαδικασία. Πριν, κατά και μετά από χειρουργική ή δια- γνωστική διαδικασία.

4 ΤΑ ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ: Όταν η γενική σωματική κατάσταση με- ταβληθεί απότομα. Όταν η γενική σωματική κατάσταση με- ταβληθεί απότομα. Πριν και μετά από χορήγηση φαρμάκων που επιδρούν στην καρδιαγγειακή και αναπνευστική λειτουργία του αρρώστου. Πριν και μετά από χορήγηση φαρμάκων που επιδρούν στην καρδιαγγειακή και αναπνευστική λειτουργία του αρρώστου. Πριν από νοσηλευτικές παρεμβάσεις, που μπορεί να επηρεάσουν τα ζωτικά σημεία. Πριν από νοσηλευτικές παρεμβάσεις, που μπορεί να επηρεάσουν τα ζωτικά σημεία.

5 Είναι ο βαθμός θερμότητας του σώματος και δείχνει την ισορροπία μεταξύ της παραγό- μενης και αποβαλλόμενης θερμότητας από τον οργανισμό. Είναι ο βαθμός θερμότητας του σώματος και δείχνει την ισορροπία μεταξύ της παραγό- μενης και αποβαλλόμενης θερμότητας από τον οργανισμό. Η παραγωγή της θερμότητας είναι παραπροϊόν του μεταβολισμού (κυτταρικές χημικές αντιδράσεις του σώματος) Η παραγωγή της θερμότητας είναι παραπροϊόν του μεταβολισμού (κυτταρικές χημικές αντιδράσεις του σώματος) ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

6 ΤΟ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η θερμοκρασία του σώματος ρυθμίζεται από το θερμορρυθμιστικό κέντρο, που βρίσκεται στον υποθάλαμο του εγκεφάλου (ρυθμίζει δηλ. τον τρόπο παραγωγής και αποβολής της θερμοκρασίας). Η θερμοκρασία του σώματος ρυθμίζεται από το θερμορρυθμιστικό κέντρο, που βρίσκεται στον υποθάλαμο του εγκεφάλου (ρυθμίζει δηλ. τον τρόπο παραγωγής και αποβολής της θερμοκρασίας).

7 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Η φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος κυμαίνεται από 36,4 – 37 ο C Η φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος κυμαίνεται από 36,4 – 37 ο C Από 37 -37,5 ο C έχουμε τα πυρετικά δέκατα Από 37 -37,5 ο C έχουμε τα πυρετικά δέκατα Από 37,5 ο C και πάνω έχουμε τον πυρετό Από 37,5 ο C και πάνω έχουμε τον πυρετό Πάνω από 41 ο C έχουμε την υπερθερμία Πάνω από 41 ο C έχουμε την υπερθερμία Κάτω από 35 ο C έχουμε την υποθερμία Κάτω από 35 ο C έχουμε την υποθερμία

8 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ: Την τροφή Την τροφή Την ένδυση Την ένδυση Την άσκηση Την άσκηση Την ηλικία Την ηλικία Tην έμμηνη ρύση και την εγκυμοσύνη Tην έμμηνη ρύση και την εγκυμοσύνη Tις φαρμακευτικές αγωγές Tις φαρμακευτικές αγωγές Το περιβάλλον Tην ώρα της ημέ- ρας Τα συναισθήματα Το stress Τις νοσηρές κατά- στάσεις

9 Είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα ως αποτέλεσμα της διαταραχής του ισοζυγίου μεταξύ παραγωγής και αποβολής θερμότητας. Είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα ως αποτέλεσμα της διαταραχής του ισοζυγίου μεταξύ παραγωγής και αποβολής θερμότητας. ΠΥΡΕΤΟΣ

10 ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ Μικροβιακές νόσοι Μικροβιακές νόσοι Κακώσεις των κυττάρων Κακώσεις των κυττάρων Εξωτερικοί παράγοντες όπως: Εξωτερικοί παράγοντες όπως: 1. Βαρύ ντύσιμο 2. Αφυδάτωση 3. Ηλίαση 4. Θερμή και υγρή ατμόσφαιρα

11 ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΕΤΟΥ  Το στάδιο της έναρξης γίνεται: 1. Σταδιακά 2. Αιφνίδια Το σώμα αντιδρά σε μια πυρετογόνο ουσία με ρίγη,αυξημένη αναπνευστική δραστηριό- τητα, αυξημένη συχνότητα σφυγμού. Το σώμα αντιδρά σε μια πυρετογόνο ουσία με ρίγη,αυξημένη αναπνευστική δραστηριό- τητα, αυξημένη συχνότητα σφυγμού.

12 ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΕΤΟΥ  Στάδιο ακμής-πυρετικό: Η θερμοκρασία φτάνει στο υψηλότερο σημείο έως ότου εξουδετερωθεί η αιτία που προκαλεί τον πυρετό.

13 ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΕΤΟΥ  Στάδιο παρακμής-ύφεσης: παρατηρείται μείωση της θερμοκρασίας στα φυσιολογικά επίπεδα ή κατά κρίσιν ή κατά λύσιν.  Κατά κρίσιν  Κατά λύσιν

14  1. ΣΤΑΘΕΡΟΣ: Η Θερμοκρασία είναι συνεχώς αυξημένη με λιγότερο από 1 ο C απόκλιση κατά τη διάρκεια του 24ωρου.  2. ΥΦΕΣΙΜΟΣ: Η πτώση μιας υψηλής θερμο- κρασίας συνήθως κατά τις πρωινές ώρες, η οποία έπειτα αυξάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας (εδώ η θερμοκρασία δεν πέφτει ποτέ σε φυσιολογικά επίπεδα παρά μόνο στην ανάρρωση) ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΕΤΟΥ

15  3. ΔΙΑΛΕΙΠΩΝ: Είναι η εναλλαγή στην αύξη- ση και την πτώση του πυρετού (π.χ. χαμηλός το πρωί, υψηλός το απόγευμα)  4. ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΩΝ: εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα και έπειτα αυξάνεται και πάλι ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΕΤΟΥ

16 ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ Είναι η κατάσταση κατά την οποία η θερμο- κρασία του σώματος υπερβαίνει τους 41 ο C. Είναι η κατάσταση κατά την οποία η θερμο- κρασία του σώματος υπερβαίνει τους 41 ο C. ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ: ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ: Όταν άτομο εκτίθεται σε υψηλές θερμο- κρασίες. Όταν άτομο εκτίθεται σε υψηλές θερμο- κρασίες. Σε λοιμώξεις. Σε λοιμώξεις. Σε βλάβες του θερμορρυθμιστικού κέντρου. Σε βλάβες του θερμορρυθμιστικού κέντρου. Σε εγκαύματα. Σε εγκαύματα. Σε κακώσεις του εγκεφάλου Σε κακώσεις του εγκεφάλου

17 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ Ζεστό-υγρό δέρμα Ζεστό-υγρό δέρμα Πονοκέφαλος Πονοκέφαλος Αίσθημα ζέστης Αίσθημα ζέστης Ναυτία Ναυτία Σπασμοί Σπασμοί

18 ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Είναι η κατάσταση κατά την οποία η εσω- τερική θερμοκρασία του σώματος είναι χα- μηλότερη από τη φυσιολογική, μικρότερη από 35 ο C. Είναι η κατάσταση κατά την οποία η εσω- τερική θερμοκρασία του σώματος είναι χα- μηλότερη από τη φυσιολογική, μικρότερη από 35 ο C. H υποθερμία αναφέρεται στη μείωση της θερμοκρασίας ολόκληρου του σώματος και όχι μόνο ενός μέρους του H υποθερμία αναφέρεται στη μείωση της θερμοκρασίας ολόκληρου του σώματος και όχι μόνο ενός μέρους του

19 ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Το κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος βλάπτεται ιδιαίτερα κάτω από τους 34,4 0 C.Σε αυτό το επίπεδο,η δραστηριότητα των κυττάρων μειώνεται,παράγεται μικρότερη ποσότητα θερμότητας και ο ασθενής είναι επιρ- ρεπής στην εμφάνιση υπνηλίας ή κώματος Το κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος βλάπτεται ιδιαίτερα κάτω από τους 34,4 0 C.Σε αυτό το επίπεδο,η δραστηριότητα των κυττάρων μειώνεται,παράγεται μικρότερη ποσότητα θερμότητας και ο ασθενής είναι επιρ- ρεπής στην εμφάνιση υπνηλίας ή κώματος

20 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ Δέρμα ωχρό και ψυχρό Δέρμα ωχρό και ψυχρό Συγχητική κατάσταση του αρρώστου Συγχητική κατάσταση του αρρώστου Μη ελεγχόμενο – έντονο ρίγος Μη ελεγχόμενο – έντονο ρίγος Αδυναμία συντονισμού των μυών Αδυναμία συντονισμού των μυών Μειωμένη αναπνευστική και καρδιακή συχνότητα. Μειωμένη αναπνευστική και καρδιακή συχνότητα.

21 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ Μεταφέρουμε το άτομο σε στεγνό μέρος και του αφαιρούμε υγρά ρούχα ή παπούτσια. Μεταφέρουμε το άτομο σε στεγνό μέρος και του αφαιρούμε υγρά ρούχα ή παπούτσια. Το σκεπάζουμε με μπουφάν ή κουβέρτα Το σκεπάζουμε με μπουφάν ή κουβέρτα Στεγνώνουμε τα μαλλιά του και του φοράμε ζεστά ρούχα. Στεγνώνουμε τα μαλλιά του και του φοράμε ζεστά ρούχα. Προσοχή στις πατούσες για κρυοπαγήματα. Προσοχή στις πατούσες για κρυοπαγήματα.

22 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ Προσοχή στις φουσκάλες – ΔΕΝ τις σπάμε. Προσοχή στις φουσκάλες – ΔΕΝ τις σπάμε. Αν το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του, του δίνουμε να πιεί ζεστό ρόφημα. Αν το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του, του δίνουμε να πιεί ζεστό ρόφημα. Χρησιμοποιούμε θερμοφόρα ή ηλεκτρική κουβέρτα Χρησιμοποιούμε θερμοφόρα ή ηλεκτρική κουβέρτα

23 Η ΘΕΡΜΟΜΕΤΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ:  Εσωτερικά ή κεντρικά.Είναι η θερμοκρασία των υποκείμενων ιστών του σώματος. Λαμ- βάνεται από το στόμα, το ορθό,το τύμπανο.  Εξωτερικά ή περιφερικά. Λαμβάνεται από την κοιλότητα της μασχάλης και την μηροβου- βωνική πτυχή.

24 ΤΥΠΟΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ Τα υδραργυρικά θερμόμετρα Τα υδραργυρικά θερμόμετρα Τα ηλεκτρονικά (ψηφιακά ) θερμόμετρα Τα ηλεκτρονικά (ψηφιακά ) θερμόμετρα Τα τυμπανικά θερμόμετρα Τα τυμπανικά θερμόμετρα Τα θερμόμετρα μιας χρήσεως Τα θερμόμετρα μιας χρήσεως

25 ΤΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Πλεονεκτήματα :α. Εύκολο στην προμήθεια β. Φθηνό γ. Ευκολομεταχείριστο γ. Ευκολομεταχείριστο Μειονεκτήματα : α. Κίνδυνος σπασίματος β. Δύσκολο στην ανάγνωση γ. Όχι καλή ακρίβεια

26 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ Πλεονεκτήματα:α. Δύσκολα σπάζει β. Σύντομη ανύψωση β. Σύντομη ανύψωση γ. Ευκολομεταχείριστο γ. Ευκολομεταχείριστο δ. Πολύ ακριβές δ. Πολύ ακριβές ε. Τρεις χρήσεις ε. Τρεις χρήσεις Μειονεκτήματα:α. Είναι ακριβό στην τιμή.

27 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ Από το στόμα θερμομετρούμε συνήθως ασθενείς με έντονες εφιδρώσεις. Από το στόμα θερμομετρούμε συνήθως ασθενείς με έντονες εφιδρώσεις.

28 ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΤΗ Το θερμόμετρο πρέπει να είναι ατομικό. Το θερμόμετρο πρέπει να είναι ατομικό. Να είναι κατεβασμένο στους 35 ο C. Να είναι κατεβασμένο στους 35 ο C. Τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα, με τα χείλη κλειστά αφού πρώτα ενημερωθεί ο ασθενής. Τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα, με τα χείλη κλειστά αφού πρώτα ενημερωθεί ο ασθενής.

29 ΔΙΣΚΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Βάζο με αντισηπτική διάλυση Βάζο με αντισηπτική διάλυση Ατομικό θερμόμετρο. Ατομικό θερμόμετρο. Κάψα με τολύπια βάμβακος. Κάψα με τολύπια βάμβακος. Νεφροειδές. Νεφροειδές.

30 ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ: Σε φλεγμονές της στοματικής κοιλότητας. Σε φλεγμονές της στοματικής κοιλότητας. Μετά τη λήψη θερμών ή ψυχρών υγρών. Μετά τη λήψη θερμών ή ψυχρών υγρών. Σε άτομα που δεν έχουν άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον. Σε άτομα που δεν έχουν άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον. Όταν υπάρχει βήχας ή δύσπνοια. Όταν υπάρχει βήχας ή δύσπνοια.

31 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ Πλένετε τα χέρια και φοράτε γάντια. Πλένετε τα χέρια και φοράτε γάντια. Κάνετε έλεγχο του ονόματος του ασθενή. Κάνετε έλεγχο του ονόματος του ασθενή. Κουνάτε το θερμόμετρο για να πέσει κάτω από 35 ο C. Κουνάτε το θερμόμετρο για να πέσει κάτω από 35 ο C. Τοποθετείτε το βολβό υπογλώσσια. Τοποθετείτε το βολβό υπογλώσσια. Αφήνετε το θερμόμετρο στη θέση αυτή για 3΄. Αφήνετε το θερμόμετρο στη θέση αυτή για 3΄. Διαβάζετε την ένδειξή του και αναγράφετε στο διάγραμμα τη θερμοκρασία. Διαβάζετε την ένδειξή του και αναγράφετε στο διάγραμμα τη θερμοκρασία.

32 ΔΙΣΚΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕΥΘΥΣΜΕΝΟ Ατομικό θερμόμετρο. Ατομικό θερμόμετρο. Βαζάκι με καθαρό οινόπνευμα. Βαζάκι με καθαρό οινόπνευμα. Τολύπια ή γάζες. Τολύπια ή γάζες. Νεφροειδές. Νεφροειδές. Βαζελίνη. Βαζελίνη. Γάντια μίας χρήσης Γάντια μίας χρήσης

33 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕΥΘΥΣΜΕΝΟ Πλένετε τα χέρια, φοράτε γάντια. Πλένετε τα χέρια, φοράτε γάντια. Κατεβάζετε τη θερμοκρασία του θερμομέτρου και το περνάτε με βαζελίνη. Κατεβάζετε τη θερμοκρασία του θερμομέτρου και το περνάτε με βαζελίνη. Ζητάτε από τον ασθενή να ξαπλώσει και να χαμηλώσει τα ρούχα του. Ζητάτε από τον ασθενή να ξαπλώσει και να χαμηλώσει τα ρούχα του. Σηκώνετε το γλουτό του ασθενή με το ένα σας χέρι, μέχρι να φανεί το ορθό. Σηκώνετε το γλουτό του ασθενή με το ένα σας χέρι, μέχρι να φανεί το ορθό.

34 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕΥΘΥΣΜΕΝΟ Με το άλλο σας χέρι εισάγετε το θερμόμετρο και περιμένετε 3΄. Με το άλλο σας χέρι εισάγετε το θερμόμετρο και περιμένετε 3΄. Αφαιρείτε το θερμόμετρο και διαβάζετε τη θερμοκρασία. Αφαιρείτε το θερμόμετρο και διαβάζετε τη θερμοκρασία. Ανεβάζετε τα ρούχα του ασθενή. Ανεβάζετε τα ρούχα του ασθενή. Αφαιρείτε τη βαζελίνη. Αφαιρείτε τη βαζελίνη. Καταγράφετε τη θερμοκρασία στο διάγραμμα. Καταγράφετε τη θερμοκρασία στο διάγραμμα. Απολυμαίνετε το θερμόμετρο και το τοποθε- τείται στην αρχική του θέση. Απολυμαίνετε το θερμόμετρο και το τοποθε- τείται στην αρχική του θέση.

35 ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟ: Σε εγχειρήσεις κόκκυγα ή εντέρου. Σε εγχειρήσεις κόκκυγα ή εντέρου. Σε διαρροϊκό σύνδρομο. Σε διαρροϊκό σύνδρομο. Σε φλεγμονές εντέρου. Σε φλεγμονές εντέρου. Μετά από υποκλυσμό. Μετά από υποκλυσμό. Σε γεμάτο έντερο Σε γεμάτο έντερο

36 ΔΙΣΚΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ Θερμόμετρο σε βαζάκι με οινόπνευμα Θερμόμετρο σε βαζάκι με οινόπνευμα Τολύπια βάμβακος Τολύπια βάμβακος Νεφροειδές Νεφροειδές Χαρτοβάμβακο Χαρτοβάμβακο Γάντια μιας χρήσης Γάντια μιας χρήσης

37 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ Πλένετε τα χέρια σας, στεγνώνετε καλά και φοράτε γάντια. Πλένετε τα χέρια σας, στεγνώνετε καλά και φοράτε γάντια. Ελέγχετε το όνομα του ασθενή. Ελέγχετε το όνομα του ασθενή. Εξηγείτε τη διαδικασία. Εξηγείτε τη διαδικασία. Κατεβάζετε τον υδράργυρο. Κατεβάζετε τον υδράργυρο. Σκουπίζετε τη μασχάλη. Σκουπίζετε τη μασχάλη. Τοποθετείται απευθείας στο δέρμα χωρίς να παρεμβάλλεται το νυχτικό ή κάποιο εσώρουχο Τοποθετείται απευθείας στο δέρμα χωρίς να παρεμβάλλεται το νυχτικό ή κάποιο εσώρουχο

38 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ Τοποθετείτε το βολβό βαθιά στη μασχάλη. Τοποθετείτε το βολβό βαθιά στη μασχάλη. Προσέχετε ώστε ο βραχίονας μένει σταθερά κοντά στο θώρακα. Προσέχετε ώστε ο βραχίονας μένει σταθερά κοντά στο θώρακα. Αφαιρείτε το θερμόμετρο μετά από 1-5 λεπτά. Αφαιρείτε το θερμόμετρο μετά από 1-5 λεπτά. Καταγράφετε τη θερμοκρασία. Καταγράφετε τη θερμοκρασία.

39 ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ  Σε πολύ ισχνά άτομα  Σε φλεγμονές της περιοχής  Σε άτομα με έντονη εφίδρωση


Κατέβασμα ppt "ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Τα ζωτικά σημεία αποτελούν βασικά κριτήρια για την εκτίμηση της υγείας, αλλά είναι και δείκτες που δείχνουν ακριβώς τί συμβαίνει ή τί πρόκειται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google