Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Τα ζωτικά σημεία αποτελούν βασικά κριτήρια για την εκτίμηση της υγείας, αλλά είναι και δείκτες που δείχνουν ακριβώς τί συμβαίνει ή τί πρόκειται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Τα ζωτικά σημεία αποτελούν βασικά κριτήρια για την εκτίμηση της υγείας, αλλά είναι και δείκτες που δείχνουν ακριβώς τί συμβαίνει ή τί πρόκειται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Τα ζωτικά σημεία αποτελούν βασικά κριτήρια για την εκτίμηση της υγείας, αλλά είναι και δείκτες που δείχνουν ακριβώς τί συμβαίνει ή τί πρόκειται να συμβεί στον οργανισμό.

2 ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΦΥΓΜΟΣ ΑΝΑΠΝΟΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

3 ΤΑ ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ:
Κατά την είσοδο του ασθενή στο νοσοκο-μείο. Πρωί και απόγευμα στη ρουτίνα του νοση-λευτικού τμήματος. Πριν, κατά και μετά από χειρουργική ή δια-γνωστική διαδικασία.

4 ΤΑ ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ:
Όταν η γενική σωματική κατάσταση με-ταβληθεί απότομα. Πριν και μετά από χορήγηση φαρμάκων που επιδρούν στην καρδιαγγειακή και αναπνευστική λειτουργία του αρρώστου. Πριν από νοσηλευτικές παρεμβάσεις, που μπορεί να επηρεάσουν τα ζωτικά σημεία .

5 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Είναι ο βαθμός θερμότητας του σώματος και δείχνει την ισορροπία μεταξύ της παραγό-μενης και αποβαλλόμενης θερμότητας από τον οργανισμό. Η παραγωγή της θερμότητας είναι παραπροϊόν του μεταβολισμού (κυτταρικές χημικές αντιδράσεις του σώματος)

6 ΤΟ ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Η θερμοκρασία του σώματος ρυθμίζεται από το θερμορρυθμιστικό κέντρο, που βρίσκεται στον υποθάλαμο του εγκεφάλου (ρυθμίζει δηλ. τον τρόπο παραγωγής και αποβολής της θερμοκρασίας).

7 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Η φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος κυμαίνεται από 36,4 – 37ο C Από ,5ο C έχουμε τα πυρετικά δέκατα Από 37,5ο C και πάνω έχουμε τον πυρετό Πάνω από 41ο C έχουμε την υπερθερμία Κάτω από 35ο C έχουμε την υποθερμία

8 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ:
Την τροφή Την ένδυση Την άσκηση Την ηλικία Tην έμμηνη ρύση και την εγκυμοσύνη Tις φαρμακευτικές αγωγές Το περιβάλλον Tην ώρα της ημέ-ρας Τα συναισθήματα Το stress Τις νοσηρές κατά-στάσεις

9 ΠΥΡΕΤΟΣ Είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα ως αποτέλεσμα της διαταραχής του ισοζυγίου μεταξύ παραγωγής και αποβολής θερμότητας.

10 ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ Μικροβιακές νόσοι Κακώσεις των κυττάρων
Εξωτερικοί παράγοντες όπως: Βαρύ ντύσιμο Αφυδάτωση Ηλίαση Θερμή και υγρή ατμόσφαιρα

11 ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΕΤΟΥ Το στάδιο της έναρξης γίνεται: 1. Σταδιακά 2. Αιφνίδια
1. Σταδιακά 2. Αιφνίδια Το σώμα αντιδρά σε μια πυρετογόνο ουσία με ρίγη ,αυξημένη αναπνευστική δραστηριό-τητα, αυξημένη συχνότητα σφυγμού.

12 ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΕΤΟΥ Στάδιο ακμής-πυρετικό: Η θερμοκρασία φτάνει στο υψηλότερο σημείο έως ότου εξουδετερωθεί η αιτία που προκαλεί τον πυρετό.

13 ΣΤΑΔΙΑ ΠΥΡΕΤΟΥ Στάδιο παρακμής-ύφεσης: παρατηρείται μείωση της θερμοκρασίας στα φυσιολογικά επίπεδα ή κατά κρίσιν ή κατά λύσιν. Κατά κρίσιν Κατά λύσιν

14 ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΕΤΟΥ 1. ΣΤΑΘΕΡΟΣ: Η Θερμοκρασία είναι συνεχώς αυξημένη με λιγότερο από 1ο C απόκλιση κατά τη διάρκεια του 24ωρου. 2. ΥΦΕΣΙΜΟΣ: Η πτώση μιας υψηλής θερμο-κρασίας συνήθως κατά τις πρωινές ώρες, η οποία έπειτα αυξάνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας (εδώ η θερμοκρασία δεν πέφτει ποτέ σε φυσιολογικά επίπεδα παρά μόνο στην ανάρρωση)

15 ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΕΤΟΥ 3. ΔΙΑΛΕΙΠΩΝ: Είναι η εναλλαγή στην αύξη-ση και την πτώση του πυρετού (π.χ. χαμηλός το πρωί , υψηλός το απόγευμα) 4. ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΩΝ: εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα και έπειτα αυξάνεται και πάλι

16 ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ Είναι η κατάσταση κατά την οποία η θερμο-κρασία του σώματος υπερβαίνει τους 41ο C. ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ: Όταν άτομο εκτίθεται σε υψηλές θερμο-κρασίες. Σε λοιμώξεις. Σε βλάβες του θερμορρυθμιστικού κέντρου. Σε εγκαύματα. Σε κακώσεις του εγκεφάλου

17 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑΣ
Ζεστό-υγρό δέρμα Πονοκέφαλος Αίσθημα ζέστης Ναυτία Σπασμοί

18 ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Είναι η κατάσταση κατά την οποία η εσω-τερική θερμοκρασία του σώματος είναι χα-μηλότερη από τη φυσιολογική, μικρότερη από 35ο C. H υποθερμία αναφέρεται στη μείωση της θερμοκρασίας ολόκληρου του σώματος και όχι μόνο ενός μέρους του

19 ΥΠΟΘΕΡΜΙΑ Το κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος βλάπτεται ιδιαίτερα κάτω από τους 34,4 0 C.Σε αυτό το επίπεδο ,η δραστηριότητα των κυττάρων μειώνεται ,παράγεται μικρότερη ποσότητα θερμότητας και ο ασθενής είναι επιρ-ρεπής στην εμφάνιση υπνηλίας ή κώματος

20 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ Δέρμα ωχρό και ψυχρό
Συγχητική κατάσταση του αρρώστου Μη ελεγχόμενο – έντονο ρίγος Αδυναμία συντονισμού των μυών Μειωμένη αναπνευστική και καρδιακή συχνότητα.

21 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ
Μεταφέρουμε το άτομο σε στεγνό μέρος και του αφαιρούμε υγρά ρούχα ή παπούτσια. Το σκεπάζουμε με μπουφάν ή κουβέρτα Στεγνώνουμε τα μαλλιά του και του φοράμε ζεστά ρούχα. Προσοχή στις πατούσες για κρυοπαγήματα.

22 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ
Προσοχή στις φουσκάλες – ΔΕΝ τις σπάμε. Αν το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του, του δίνουμε να πιεί ζεστό ρόφημα. Χρησιμοποιούμε θερμοφόρα ή ηλεκτρική κουβέρτα

23 Η ΘΕΡΜΟΜΕΤΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ:
Εσωτερικά ή κεντρικά .Είναι η θερμοκρασία των υποκείμενων ιστών του σώματος. Λαμ-βάνεται από το στόμα , το ορθό ,το τύμπανο. Εξωτερικά ή περιφερικά . Λαμβάνεται από την κοιλότητα της μασχάλης και την μηροβου-βωνική πτυχή.

24 ΤΥΠΟΙ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ Τα υδραργυρικά θερμόμετρα
Τα ηλεκτρονικά (ψηφιακά ) θερμόμετρα Τα τυμπανικά θερμόμετρα Τα θερμόμετρα μιας χρήσεως

25 ΤΟ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Πλεονεκτήματα :α. Εύκολο στην προμήθεια β. Φθηνό γ. Ευκολομεταχείριστο Μειονεκτήματα : α. Κίνδυνος σπασίματος β. Δύσκολο στην ανάγνωση γ. Όχι καλή ακρίβεια

26 ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ
Πλεονεκτήματα:α. Δύσκολα σπάζει β. Σύντομη ανύψωση γ. Ευκολομεταχείριστο δ. Πολύ ακριβές ε. Τρεις χρήσεις Μειονεκτήματα:α. Είναι ακριβό στην τιμή.

27 ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
Από το στόμα θερμομετρούμε συνήθως ασθενείς με έντονες εφιδρώσεις.

28 ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΤΗ
Το θερμόμετρο πρέπει να είναι ατομικό. Να είναι κατεβασμένο στους 35ο C. Τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα, με τα χείλη κλειστά αφού πρώτα ενημερωθεί ο ασθενής.

29 ΔΙΣΚΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ Βάζο με αντισηπτική διάλυση Ατομικό θερμόμετρο.
Κάψα με τολύπια βάμβακος. Νεφροειδές.

30 ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ:
Σε φλεγμονές της στοματικής κοιλότητας. Μετά τη λήψη θερμών ή ψυχρών υγρών. Σε άτομα που δεν έχουν άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον. Όταν υπάρχει βήχας ή δύσπνοια.

31 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ
Πλένετε τα χέρια και φοράτε γάντια. Κάνετε έλεγχο του ονόματος του ασθενή. Κουνάτε το θερμόμετρο για να πέσει κάτω από 35ο C. Τοποθετείτε το βολβό υπογλώσσια. Αφήνετε το θερμόμετρο στη θέση αυτή για 3΄. Διαβάζετε την ένδειξή του και αναγράφετε στο διάγραμμα τη θερμοκρασία.

32 ΔΙΣΚΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕΥΘΥΣΜΕΝΟ
Ατομικό θερμόμετρο. Βαζάκι με καθαρό οινόπνευμα. Τολύπια ή γάζες. Νεφροειδές. Βαζελίνη. Γάντια μίας χρήσης

33 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕΥΘΥΣΜΕΝΟ
Πλένετε τα χέρια, φοράτε γάντια. Κατεβάζετε τη θερμοκρασία του θερμομέτρου και το περνάτε με βαζελίνη. Ζητάτε από τον ασθενή να ξαπλώσει και να χαμηλώσει τα ρούχα του. Σηκώνετε το γλουτό του ασθενή με το ένα σας χέρι, μέχρι να φανεί το ορθό.

34 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕΥΘΥΣΜΕΝΟ
Με το άλλο σας χέρι εισάγετε το θερμόμετρο και περιμένετε 3΄. Αφαιρείτε το θερμόμετρο και διαβάζετε τη θερμοκρασία. Ανεβάζετε τα ρούχα του ασθενή. Αφαιρείτε τη βαζελίνη. Καταγράφετε τη θερμοκρασία στο διάγραμμα. Απολυμαίνετε το θερμόμετρο και το τοποθε-τείται στην αρχική του θέση.

35 ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΘΟ:
Σε εγχειρήσεις κόκκυγα ή εντέρου. Σε διαρροϊκό σύνδρομο. Σε φλεγμονές εντέρου. Μετά από υποκλυσμό. Σε γεμάτο έντερο

36 ΔΙΣΚΟΣ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ
Θερμόμετρο σε βαζάκι με οινόπνευμα Τολύπια βάμβακος Νεφροειδές Χαρτοβάμβακο Γάντια μιας χρήσης

37 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ
Πλένετε τα χέρια σας, στεγνώνετε καλά και φοράτε γάντια. Ελέγχετε το όνομα του ασθενή. Εξηγείτε τη διαδικασία. Κατεβάζετε τον υδράργυρο. Σκουπίζετε τη μασχάλη. Τοποθετείται απευθείας στο δέρμα χωρίς να παρεμβάλλεται το νυχτικό ή κάποιο εσώρουχο

38 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ
Τοποθετείτε το βολβό βαθιά στη μασχάλη. Προσέχετε ώστε ο βραχίονας μένει σταθερά κοντά στο θώρακα. Αφαιρείτε το θερμόμετρο μετά από 1-5 λεπτά. Καταγράφετε τη θερμοκρασία.

39 ΑΠΟΦΥΓΗ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΣΧΑΛΗ
Σε πολύ ισχνά άτομα Σε φλεγμονές της περιοχής Σε άτομα με έντονη εφίδρωση


Κατέβασμα ppt "ΖΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Τα ζωτικά σημεία αποτελούν βασικά κριτήρια για την εκτίμηση της υγείας, αλλά είναι και δείκτες που δείχνουν ακριβώς τί συμβαίνει ή τί πρόκειται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google