Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (1)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (1)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (1)
Κλειστά κατάγματα Χωρίς λύση του δέρματος Σημαντική αιμορραγία από τρώση μεγάλων αγγείων (κατάγματα σε μακρά αυλοφόρα οστά) Ανοικτά κατάγματα Διατομή του δέρματος είτε από άμεση τρώση είτε εκ των έσω από τα καταγματικά άκρα

2 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (2)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ Θέση τραυματία Αιμορραγία Ανοικτά τραύματα και εμφάνιση καταγματικών άκρων Εμφανείς δυσμορφίες Παρουσία ή απουσία κινητικότητας και αισθητικότητας

3 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (3)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ Έλεγχος κάθε σκέλους Δέρμα Νευρομυϊκή λειτουργία Κυκλοφορία Ακεραιότητα οστών και συνδέσμων

4 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (4)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Έλεγχος αιμορραγίας και ανάταξη της καταπληξίας με τοποθέτηση φλεβικών γραμμών και χορήγηση υγρών σε ανοικτά κατάγματα (εφόσον υπάρχει δυνατότητα) Αιμόσταση με άμεση εξωτερική πίεση Κάλυψη των ανοικτών τραυμάτων με αποστειρωμένες γάζες ή πεδία

5 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (5)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ακινητοποίηση και σταθεροποίηση του κατάγματος για περιορισμό των κινήσεων στην εστία του Έλεγχος του περιφερικού σφυγμού πριν και μετά την ακινητοποίηση Περίδεση Χρήση ψυχρών επιθεμάτων Ενημέρωση ορθοπαιδικού

6 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (1) Κάκωση των μαλακών μορίων της άρθρωσης (σύνδεσμοι, αρθρικός θύλακας ) Παρεκτόπιση αρθρικών επιφανειών Απώλεια σταθερότητας της άρθρωσης Σπάνια απειλητικές για τη ζωή του ασθενούς ή τη βιωσιμότητα του σκέλους ΕΚΤΙΜΗΣΗ Διόγκωση Μείωση της κινητικότητας Άλγος κατά την ψηλάφηση

7 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (2) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Ακινητοποίηση της άρθρωσης
Ψυχρά επιθέματα Περίδεση Ανάρροπη θέση σκέλους

8 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΩΝ (1) Κακώσεις που διαταράσσουν τη λειτουργία της μυοτενοντώδους μονάδας (θλάσεις) Προκαλούνται από άμεση πλήξη ή από εκσεσημασμένη διάταση του μυός (εφελκυσμός) ΕΚΤΙΜΗΣΗ Αιμάτωμα - εκχύμωση Οίδημα Πόνος Αδυναμία σύσπασης του μυός Ευαισθησία τραυματισμένης περιοχής

9 ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΜΥΩΝ (2) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ Περίδεση Ψυχρά επιθέματα
Περιορισμός λειτουργικότητας σκέλους Ανάρροπη θέση σκέλους

10 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (1)
Εξάρθρημα ώμου Πρόσθιο – οπίσθιο Ορατή παραμόρφωση της καμπυλότητας της ωμικής ζώνης Προκαλείται από δυνατή έλξη σε απαγωγή και έξω στροφή του βραχιονίου ή άσκηση δύναμης με φορά οπίσθια – οπισθοπλάγια Έντονος πόνος Ο ασθενής συγκρατεί το σκέλος Αποφυγή κινήσεων

11 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (2)
Αντιμετώπιση Εξαρθρήματος Ώμου Καθιστή θέση Το άνω άκρο στο θώρακα υπό γωνία Ανάρτηση με τρίγωνο επίδεσμο Τοποθέτηση μαλακού επιθέματος ανάμεσα στο θώρακα και το βραχιόνιο Αποφυγή λήψης τροφής Αποφυγή χειρισμών ανατάξεως Ενημέρωση ορθοπαιδικού

12 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (3)
ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΑΓΚΩΝΟΣ Προβολή ωλεκράνου πίσω Πτώση με τον αγκώνα σε κάμψη ή σε υπερδιάταση Έντονος πόνος Οίδημα Αιμάτωμα Αδυναμία κινήσεως της άρθρωσης Αντιμετώπιση: τρίγωνη ανάρτηση, ενημέρωση ορθοπαιδικού

13 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (4)
ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΙΣΧΙΟΥ Πρόσθιο – οπίσθιο Θέση κάτω σκέλους σε κάμψη, απαγωγή, έξω στροφή (πρόσθιο) Θέση κάτω σκέλους σε κάμψη, προσαγωγή, έσω στροφή (οπίσθιο) Αδυναμία βάδισης Πόνος Αντιμετώπιση: αποφυγή λήψης τροφής, ενημέρωση ορθοπαιδικού

14 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (5)
ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΓΟΝΑΤΟΣ Σοβαρή κάκωση Ρήξη συνδεσμικών στοιχείων Πιθανότητα τρώσης μεγάλων αγγείων Εκτίμηση : οίδημα, πόνος, αιμάτωμα, αστάθεια, έλεγχος περιφερικών σφύξεων

15 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (6)
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΟΣ ΓΟΝΑΤΟΣ Ακινητοποίηση Ανάρροπη θέση Αποφόρτιση Ενημέρωση ορθοπαιδικού και αγγειοχειρουργού

16 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (7)
ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΣ Παραμόρφωση άρθρωσης του γόνατος Αδυναμία κίνησης της άρθρωσης Κάμψη του γόνατος πόνος

17 ΕΞΑΡΘΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (8)
ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Βαρεία κάκωση Συνήθως συνυπάρχει και κάταγμα Οίδημα Πόνος Αδυναμία κίνησης Αντιμετώπιση: ακινητοποίηση, ανάρροπη θέση σκέλους, αποφόρτιση

18 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΜΥΙΚΕΣ ΚΡΑΜΠΕΣ Συσσώρευση γαλακτικού οξέος Αφυδάτωση Οξύς πόνος Σύσπαση μυός Ανεπαρκής αιμάτωση Νευρολογική συνδρομή


Κατέβασμα ppt "ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΣΤΩΝ - ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ (1)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google