Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 @ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Έρευνα αγοράς για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν Ετοιμάστηκε για το ΕΔΕΤ Α.Ε. από την OPINION Α.Ε. Διανομή: ΕΔΕΤ(1) OPINION A.E.(2) Μάϊιος 2006 5ο έτος, 2005 Κωδ. Έρευνας: 01 06 009

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οι βασικές ενότητες που περιλαμβάνει η παρουσίαση είναι οι ακόλουθες:  ΕΙΣΑΓΩΓΗ3  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ5  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ6  ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 7  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 17  Γενικές πληροφορίες 18  Υποδομή επιχείρησης 28  Χρήση & ηλεκτρονικές εφαρμογές των Η/Υ 51  Ηλεκτρονικές πωλήσεις – Ηλεκτρονικές προμήθειες 90  Εξειδικευμένες πληροφορίες 105

3 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

4 4 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Η παρούσα έρευνα αγοράς στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί μέρος ενός ερευνητικού τριετούς προγράμματος για τα έτη 2004-2006 και είναι συνέχεια του τριετούς προγράμματος 2001-2003. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει την έκθεση αποτελεσμάτων της Ε’ ερευνητικής φάσης – 2005, καθώς και όπου ήταν δυνατό συγκριτικά στοιχεία των τριών τελευταίων μετρήσεων (2002, 2003 και 2004)

5 5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο στόχος Η παρούσα έρευνα αγοράς στόχο έχει να διερευνήσει και να καταγράψει τις ανάγκες κατάρτισης ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και γενικότερα τις νέες τεχνολογίες με στόχο τη διευκόλυνση και βελτίωση της λειτουργίας τους, αλλά και των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

6 6 ΜΕΘΟΔΟΣ Ποσοτική Έρευνα με τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων [face-to-face] και με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίου, στο χώρο εργασίας των ερωτώμενων ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από 1 έως 250 υπαλλήλους. Το δείγμα ενισχύθηκε μεταξύ επιχειρήσεων μεγαλύτερου μεγέθους. 1800 επιχειρήσεις σε Πανελλαδικό Επίπεδο με αντιπροσώπευση των 52 Νομών και των 13 Διοικητικών περιφερειών της Ελλάδας. Η κατανομή είναι αναλογική ως προς τον κλάδο δραστηριοποίησης (δειγματοληψία μέχρι και 4 ψήφιο ΣΤΑΚΟΔ και ανάλυση σε μονοψήφιο ΣΤΑΚΟΔ), με βάση το Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ 2002. Το δείγμα ενισχύθηκε ώστε να εξασφαλίσει ικανοποιητική βάση για ανάλυση κατά γεωγραφική περιφέρεια. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 25/02/2006 – 15/05/2006

7 7 ΣΤΑΘΜΙΣΗ Τα στοιχεία της παρούσας έρευνας σταθμίστηκαν εκ των υστέρων με βάση τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Μητρώου της ΕΣΥΕ (2002). Η στάθμιση αφορούσε τη γεωγραφική περιφέρεια, τον Αριθμό απασχολούμενων και τον κλάδο δραστηριότητας. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

8 8 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

9 9 Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Κ Μ Ν Ξ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 36 3 198 2 203 629 213 96 7 232 10 7 88 0 73 1800 36 3 2 170 2 193 594 196 90 7 222 9 6 82 0 71 1681 0 12 0 4 19 9 3 0 5 1 0 4 0 1 58 0 13 0 4 14 7 3 0 4 1 0 2 0 1 51 0002011100100000700020111001000007 1-56-1011-4950-100101-250 ΣΤΡΩΜΑ Πίνακας 1β Πίνακας 1β Κατανομή δείγματος Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κατά στρώμα συνυπολογισμένης άγνωστης τάξης απασχόλησης στον πληθυσμό κατ’ αναλογία της δηλωθείσας τάξης. 0010011000000000400100110000000004 ΤΑΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

10 10 Πίνακας 2 Πίνακας 2 Σύνολο πληθυσμού Μητρώου επιχειρήσεων ΕΣΥΕ 2002 κατά περιφέρεια με άγνωστη τάξη απασχόλησης και άγνωστη περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 23923 65904 12850 14966 18644 2163 18880 10337 17902 9567 9711 20676 138461 7116 371100 623 2128 214 239 441 131 470 195 389 204 404 773 6858 132 13201 46 1961 163 156 361 111 338 201 241 120 287 513 6534 166 11628 62 250 21 16 49 7 40 29 25 8 39 60 942 18 1566 30 115 14 12 23 1 19 17 2 17 23 515 21 828 18 64 4 5 15 4 9 5 13 1 7 18 350 8 521 16530 77503 12855 11595 31513 23867 25401 28673 23711 6685 26036 26154 153247 16763 480533 41662 147925 26121 26989 51046 26284 45157 397459 42298 16587 36501 48217 306907 24224 879377 1-56-1011-4950-100101-250>250 ΑΓΝΩΣΤΗ ΤΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ 2002

11 11 Πίνακας 2α Πίνακας 2α Κατανομή πληθυσμού Μητρώου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (1-250 απασχολούμενους) κατά περιφέρεια με κατανομή της άγνωστης τάξης απασχολουμένων στις περιφέρειες κατ’ αναλογία των δηλωμένων κατηγοριών τάξης απασχόλησης & της άγνωστης περιφέρειας ομοίως κατ΄ αναλογία της δηλωθείσας περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 40810 142457 26037 27001 50138 24205 44408 38915 41923 16491 34855 46499 284585 818324 1048 4537 428 425 1170 1446 1090 724 898 347 1430 1715 13902 29160 806 4208 328 279 964 1233 789 751 560 205 1023 1145 13331 25622 105 534 42 29 130 77 93 108 58 14 138 133 1915 3376 52 251 29 22 63 11 45 72 40 3 62 52 1070 1772 42821 151987 26863 27756 52464 26973 46426 40570 43480 17061 37508 49544 314802 878254 1-56-1011-4950-100101-250 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πηγή: Μητρώο Επιχειρήσεων ΕΣΥΕ 2002

12 12 Πίνακας 2β Πίνακας 2β Κατανομή δείγματος 1800 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων κατά περιφέρεια (με αναγωγή της άγνωστης περιφέρειας και άγνωστης τάξης απασχόλησης) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 88 311 55 57 108 55 95 83 89 35 77 102 645 1800 84 292 53 55 103 50 91 80 86 34 71 95 583 1677 2 9 1 2 3 2 1 2 1 3 4 28 59 2 9 1 2 3 2 1 0 2 27 55 0100000000004501000000000045 0100000000002401000000000024 1-56-1011-4950-100101-250 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

13 13 Μετά από επιθυμία της ΕΔΕΤ κατά τον α’ γύρο, ζητήθηκε να μειωθεί κατά το δυνατό ο αριθμός των επιχειρήσεων στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των ερωτηματολογίων που θα συμπληρωθούν στις περιφέρειες εκείνες όπου σύμφωνα με την τυχαία δειγματοληψία, ο αριθμός ερωτηματολογίων που αντιστοιχεί δεν επαρκεί για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Για το λόγο αυτό ζητήθηκε να εκπροσωπηθούν κατά το δυνατόν όλες οι περιφέρειες της χώρας με 80 ερωτηματολόγια κατ’ελάχιστο -πλην των δύο περιφερειών αυτών της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και της Πελοποννήσσυ που θα εκπροσωπηθούν με 100 ερωτηματολόγια- ώστε να καταστεί δυνατή έστω η διεξαγωγή γενικών συμπερασμάτων. Η προσαύξηση των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας θα αφαιρεθεί αναλόγως από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Αντιστοίχως, οι προσαυξήσεις των υπολοίπων περιφερειών θα αφαιρεθούν από το δείγμα της περιφέρειας της Αττικής. Εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως μειώνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο συνολικό δείγμα κατά 47 συνεντεύξεις και πριμοδοτούνται αντίστοιχα οι περιφέρειες της Αν. Μακεδονίας & Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας που δεν διέθεταν αναλογικά την επιθυμητή αντιπροσώπευση ως εξής: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: +12 συνεντεύξεις (88+12=100) Δυτική Μακεδονία:+25 συνεντεύξεις (55+25= 80) Το δείγμα

14 14 Ομοίως, εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη διαδικασία που αναφέρθηκε προηγουμένως μειώνεται η συμμετοχή της Περιφέρειας της Αττικής στο συνολικό δείγμα κατά 107 συνεντεύξεις και πριμοδοτούνται αντίστοιχα οι υπόλοιπες περιφέρειες που δεν διέθεταν αναλογικά την επιθυμητή αντιπροσώπευση ως εξής: Βόρειο Αιγαίο: + 45 συνεντεύξεις (35+45=80) Δυτική Ελλάδα: (δεν χρειάζεται προσαύξηση συμμετέχει με 95 συνεντεύξεις) Ήπειρος:+ 23 συνεντεύξεις (57+23=80) Ιόνια Νησιά:+ 25 συνεντεύξεις (55+25=80) Νότιο Αιγαίο:+ 3 συνεντεύξεις (77+3=80) Πελοπόννησος:+ 11 συνεντεύξεις (89+11=100) Στερεά Ελλάδα: (δεν χρειάζεται προσαύξηση συμμετέχει με 83 συνεντεύξεις) Μετά την πριμοδότηση/boosting των συγκεκριμένων περιφερειών που αναφέρθηκαν παραπάνω και τη μείωση των περιφερειών Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας, το δείγμα κατά περιφέρεια και αριθμό εργαζομένων είναι το εξής (Πίνακας 3): Το δείγμα

15 15 Πίνακας 3 Πίνακας 3 Τελικό δείγμα κατά περιφέρεια & τάξη μεγέθους απασχολουμένων με ενίσχυση περιφέρειας και τάξης μεγέθους απασχολουμένων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 95 257 78 103 72 91 80 96 77 74 96 486 1683 2 8 1 2 4 2 1 2 3 4 24 58 2 8 1 2 4 2 1 2 23 50 0100000000003601000000000036 0000000000002300000000000023 1-56-1011-4950-100101-250 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 100 273 80 108 80 96 84 100 80 101 538 1800 ΣΥΝΟΛΟ

16 16 Επιπλέον, η ΕΔΕΤ επιθυμεί την πριμοδότηση των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ώστε να ισχυροποιηθεί η στατιστική τους επάρκεια, μειώνοντας αντιστοίχως την αντιπροσώπευση των μικρότερων επιχειρήσεων από το 93,5% που τους αντιστοιχεί στο 50% του δείγματος. Πριμοδοτούνται οι κατηγορίες... 6-10 εργαζόμενων :+192 συνεντεύξεις (58+192=250) 11-49 εργαζόμενων :+360 συνεντεύξεις (50+360=410) 50-100 εργαζόμενων+139 συνεντεύξεις (6+139=145) 101-250 εργαζόμενων: +102 συνεντεύξεις (3+101=105) Μειώνεται αντιστοίχως η κατηγορία... 1-5 εργαζόμενων :- 793 συνεντεύξεις (1683-793=890) Η νέα κατανομή του δείγματος κατά γεωγραφική περιφέρεια και αριθμό εργαζομένων παρουσιάζεται στον Πίνακα 4 που ακολουθεί: Το δείγμα

17 17 Πίνακας 4 Πίνακας 4 Τελικό δείγμα κατά περιφέρεια & τάξη μεγέθους απασχολουμένων με ενίσχυση περιφέρειας και τάξης μεγέθους απασχολουμένων ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 49 135 40 42 53 45 47 41 49 45 40 50 254 890 14 38 12 11 15 14 13 12 14 12 14 67 250 23 62 19 18 25 20 22 19 23 20 18 21 120 410 8 22 6 9 1 8 7 8 1 7 8 54 145 6 16 3 6 0 6 5 6 0 3 8 43 105 1-56-1011-4950-100101-250 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 100 273 80 108 80 96 84 100 80 101 538 1800 ΣΥΝΟΛΟ

18 18 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

19 19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

20 20 % Ερ: Κωδ. Α13 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος

21 21 % Ερ: Κωδ. Α12 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματος ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματος

22 22 Παρουσίαση των 10 μεγαλύτερων τομέων δραστηριοποίησης, με σειρά προτεραιότητας : (ανάλυση ως προς το διψήφιο ΣΤΑΚΟΔ) 2002 2003 2004 2005 Ν=1801 Ν=2012 Ν=1892 Ν=1797 % % % 52-ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ3231 2728 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 55-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ11111111 45-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 9101011 74-ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 9 9 67 51-ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 7 7 55 50-ΠΩΛΗΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ: ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 5 6 76 60-ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ 5 5 43 15-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 4 4 43 18-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ : ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ 3 3 21 93-ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 3 33 Ερ: Κωδ. Α14 ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματος ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματος

23 23 2003 2002 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) 2004 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Ερ: 3 ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματος 2005 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797)

24 24 20022003 2004 2005 (Ν=1801) (Ν=2012) (Ν=1892)(Ν=1797) % % % 1-2 εργαζόμενοι=6163 63 56 3-5 εργαζόμενοι=3430 31 37 6-10 εργαζόμενοι=24 3 3 11-20 εργαζόμενοι=1- 1 2 21-50 εργαζόμενοι=-1 1 1,4 51-100 εργαζόμενοι=11 0,5 0,3 101-250 εργαζόμενοι=11 0,5 0,3 Ερ: 4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματος ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματος

25 25 ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 6786 65 % 35 % ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3,6 - - Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση 6158 (91%) 65% 35% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 245 (4%) 51% 49% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 7 Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 86 (1%) 73% 27% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση 203 (3%) 63% 37% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση 94 (1%) 80% 20% Ερ: 6 ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βάση: Πληθυσμός εργαζομένων ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βάση: Πληθυσμός εργαζομένων 2004 ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7221 62 % 38 % ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4.02 - - Μόνιμη Απασχόληση 6736(93%) 62 Μόνιμη Απασχόληση 6736(93%) 62% 38% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 208(3%) 49% 51% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 52(1%) 65 Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 52(1%) 65% 35% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση 132(2%) 62% 38% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση 93(1%) 80% 20% 2005

26 26 ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7071 59%41% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3. 92 -- Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση 6557 (93%)60%40% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 182 (3%)52%48% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 136 (2%) 41% 59% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση 119 (2%) 67% 33% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση 78 (1%) 58% 42% 2002 ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βάση: Πληθυσμός εργαζομένων ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βάση: Πληθυσμός εργαζομένων Ερ: 6 ΣΥΝΟΛΟΑΝΔΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 904657%43% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4.5-- Μόνιμη Απασχόληση Μόνιμη Απασχόληση8410 (93%)57%43% Μερική Απασχόληση Μερική Απασχόληση 285 (3%)53%47% Με σύμβαση ορισμένου χρόνου Με σύμβαση ορισμένου χρόνου 103 (1%)47%53% Εποχική Απασχόληση Εποχική Απασχόληση199 (2%)68%32% Έκτακτη Απασχόληση Έκτακτη Απασχόληση49 (1%)59%*41%* 2003

27 27 2004 2005 (Ν=1892) (N=1797) Έως 29 ετών = 26% 27% 30-49 ετών= 56% 56% 50 ετών & άνω = 18% 16% 20012002 2003 2004 2005 (Ν=1804)(Ν=1801) (Ν=2012) Ν=1892 N=1797 Κατώτερη Εκπαίδευση= 20% 20% 18% 25% 18 % Μέση Εκπαίδευση= 58% 57% 59% 50% 57 % Ανώτερη Εκπαίδευση= 9% 8% 9% 14% 14 % Ανώτατη Εκπαίδευση = 13% 15% 14% 10% 10 % Μεταπτυχιακός τίτλος=--- 1% 1 % ΗΛΙΚΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ερ: 5,7 ΗΛΙΚΙΑ & ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜ Ε ΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματος ΗΛΙΚΙΑ & ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜ Ε ΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βάση: Σύνολο δείγματος

28 28 ΗΛΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ερ: Δημογραφικών & Ερ.2 ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ της E’ ερευνητικής φάσης – 2005 Βάση: Σύνολο δείγματος ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ της E’ ερευνητικής φάσης – 2005 Βάση: Σύνολο δείγματος

29 29 ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

30 30 2003 2002 Μ.Ο. 2.8 2.7 2002 2003 2004 2005 (Ν=640) (Ν=640) (Ν=788) (Ν=794) 1Η/Υ=64%61% 52% 45% 2 Η/Υ=19%20% 22% 20% 3 Η/Υ=6 %8% 6% 7% 4-5 Η/Υ=6 %6% 10% 14% 6-10 Η/Υ=2 %3% 7% 9 % 11-20 Η/Υ=1 %1% 1% 3% 21+ Η/Υ=1 %1% 2% 2% Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=2012) Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1801) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ 2004 3.03.03.03.0 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1892) Ερ. 8α & 8β ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Η/Υ 3.6 Βάση: Σύνολο Επιχειρήσεων (Ν=1797) 2005

31 31 % Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % Ερ. 8α ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος 2004 2005

32 32 2002 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος 2003 %

33 33 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. % Ερ. 8α ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος

34 34 % Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 8α ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος 2004 * * * 2005

35 35 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2002 Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος ΥΠΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Σύνολο δείγματος 2003 % * Στατιστικά σημαντικά σε 95% CL

36 36 Ερ. 8β-ε M.O. Τύπου Η/Υ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ 2,88 0,34 0,35

37 37 Ερ. 8β-ε ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο 91% 23% 13% Μεταποιητικές Βιομηχανίες 71% 22% 16% Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 86% 16% 2% Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες 96% 7% 3% Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις 92% 14% 9% Άλλη Παροχή Υπηρεσιών 95% 5% Κατασκευές 97% 12% 0% Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι 74% 25% 0% Desk top Note book Servers ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 87% 17% 8% 6-10 εργ. 82% 23% 9% Σύνολο 1-10 εργ. 87% 17% 9% 11-49 εργ. 85% 25% 17% 50-250 εργ. 92% 33% 18% Σύνολο 11-250 εργ. 86% 27% 17% Desk top Note book Servers Νότιο Αιγαίο 90% 8% 6% Κρήτη 68% 45% 4% Θεσσαλία 98% 4% 16% Δυτική Ελλάδα 95% 14% 11% Πελοπόν -νησος 70% 32% 2% Ιόνια Νησιά 99% 0% Αττική 90% 11% 9% Ήπειρος 100% 15% 0% Κεντρική Μακεδον. 80% 28% 16% Στερεά Έλλάδα 70% 40% 18% Βόρειο Αιγαίο 68% 0% 33% Α. Μακ. & Θράκη 95% 8% 2% Δυτική Μακεδον 93% 17%.4% ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Desk top Note book Servers M.O. Τύπου Η/Υ 2,88 ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Εταιρείες με Η/Υ ΕΙΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάση: Εταιρείες με Η/Υ 2005

38 38 Ερ. 15α 2004 (Ν=1105) ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Η/Υ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΔΓ/ΔΑ2%32%35% ΚΑΝΕΝΑΣ -17%14% ΑΛΛΟΣ ΛΟΓΟΣ 68 30 21 11 16 14 2005 (Ν=1003) Δεν υπάρχει ανάγκη από το αντικείμενο εργασίας Δεν υπάρχουν εφαρμογές για τις ανάγκες μας Έλλειψη εκπαίδευσης / ενημέρωσης Είναι ακριβοί Έλλειψη τεχνολογίας / εξοπλισμού Η χρήση του είναι δύσκολη Δεν υπάρχει ζήτηση από προμηθευτές / πελάτες της επιχείρησης 72 21 16 14 21 8

39 39 2003 2002 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1161) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης Η/Υ Χρόνος Απόκτησης Η/Υ 20022003 2004 2005 (N=206)(Ν=207) (Ν=208) (Ν=170 ) Τον επόμενο μήνα=4% 6% 2% 3% Τους επόμενους 3 μήνες=5% 3% 4% 9% Τους επόμενους 6 μήνες=9% 12% 5% 12% Τον επόμενο χρόνo=29% 24% 36% 27% Περισσότερο από 1 χρόνο=26% 29% 43% 33% ΔΞ/ ΔΑ=27% 26% 10% 16% Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1296) Ερ. 15β-γ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1105) ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ 2004 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν Η/Υ (Ν=1003) 2005

40 40 % Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % Ερ. 15β ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ 2004 * ~~ ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης 2005

41 41 2002 Νότιο Αιγαίο ΚρήτηΘεσσαλίαΔυτική Ελλάδα Πελοπόν -νησος Ιόνια Νησιά ΑττικήΉπειρος Κεντρική Μακεδον. Στερεά Έλλάδα Βόρειο Αιγαίο Α. Μακ. & Θράκη Δυτική Μακεδον. Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ % ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ 2003 %

42 42 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1-5 εργ. 6-10 εργ.Σύνολο 1-10 εργ. 11-49 εργ.50-250 εργ.Σύνολο 11-250 εργ. % Ερ. 15β ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ~~ ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης

43 43 Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ % Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 15β ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ 2004 ~~ ενδεικτικά % λόγω χαμηλής βάσης % 2005

44 44 2003 % Τα ποσοστά αναφέρονται στο ΝΑΙ ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 2002 Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Μεταποιητικές Βιομηχανίες Ξενοδοχεία & Εστιατόρια Μεταφορές, Αποθήκευση & Επικοινωνίες Διαχείριση Ακίν. Περιουσίας, Εκμισθώσεις Άλλη Παροχή Υπηρεσιών Κατασκευές Διάφοροι Άλλοι Κλάδοι Ερ. 15β % ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Εταιρείες χωρίς Η/Υ

45 45 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 16 ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η/Υ Βάση: Εταιρείες που δήλωσαν θετική πρόθεση απόκτησης Η/Υ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Η/Υ Βάση: Εταιρείες που δήλωσαν θετική πρόθεση απόκτησης Η/Υ

46 46 2003 2002 Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=640) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν δίκτυο Η/Υ Τύπος Δικτύου 2002 20032004 2005 (N=169) (Ν=180) (Ν=244) (Ν=312) 48 LAN = 36% 44%41%48% WAN = 3% 4%3%1% Intranet = 9% 9%29%17% Extranet = 1% 3%3%3% Διάφορα άλλα = 1% 2%2%9% ΔΞ/ ΔΑ = 33% 38%23%27% Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=716) Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=788) Ερ. 9 & 10α 2004 ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ Βάση: Όσες επιχειρήσεις έχουν Η/Υ (Ν=794) 2005

47 47 2003 2002 Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=443) Βάση: Όσες επιχειρήσεις δήλωσαν πρόθεση απόκτησης δικτύου Η/Υ Χρόνος Σύνδεσης σε Δίκτυο 20022003 2004 2005 (N=41*)(Ν=65) (Ν=67) (Ν=38) Τον επόμενο μήνα 6% 6%15% 8% Τους επόμενους 3 μήνες 8% 15%10% 7% Τους επόμενους 6 μήνες 16%15%7%16% Τον επόμενο χρόνο 22%32%59%38% Περισσότερο από 1 χρόνο18%12%6%16% ΔΞ/ ΔΑ 31%20%3% 15% Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=497) Ερ. 10β-γ Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=534) 2004 ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ χωρίς δίκτυο ΠΡΟΘΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ χωρίς δίκτυο Βάση: Όσες επιχειρήσεις δεν έχουν δίκτυο Η/Υ (Ν=550) 2005

48 48 % Δεκτή πολλαπλότητα απαντήσεων Ερ. 11-11α ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Βάση: Επιχειρήσεις με Η/Υ


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ EΔET A.E. EΘNIKO ΔIKTYO EPEYNAΣ & TEXNOΛOΓIAΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΕΣΩΤ., ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ. & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google