Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υπό την φοιτήτρια :ΤΣΑΜΠΑΛΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(Α.Μ 8295) Επιβλέπων καθηγητής:ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υπό την φοιτήτρια :ΤΣΑΜΠΑΛΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(Α.Μ 8295) Επιβλέπων καθηγητής:ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υπό την φοιτήτρια :ΤΣΑΜΠΑΛΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(Α.Μ 8295) Επιβλέπων καθηγητής:ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οι τρεις βασικοί σκοποί της χρησιμοποίησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων είναι: Η μέτρηση της προηγούμενης επίδοσης της επιχείρησης Η μέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης Η σύγκριση της πορείας των δύο τελευταίων ετών

3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ-ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΙΑΣ Α.Ε ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ H σύμπραξη δύο τουλάχιστον προσώπων Σύναψη καταστατικού Ανάληψη των μετοχών Έγκριση του καταστατικού Δημοσιότητα της Σύστασης Έξοδα Σύστασης Φορολογικές Υποχρεώσεις Διοικητικό Συμβούλιο Γενική Συνέλευση Ελεγκτές

4 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ Α.Ε Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Πίνακας Διάθεσης των Αποτελεσμάτων Προσάρτημα

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες ρευστότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτες Κεφαλαιουχικής Διάρθρωσης

6 Η ΕΥΑΘ Α.Ε Η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο ΕΥΑΘ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 και προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΥΘ Α.Ε.) και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΑΘ Α.Ε.). Η ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Η διάρκεια αυτής ορίστηκε σε 99 έτη από την 3η Νοεμβρίου 1998, δηλ. μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2097. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) Η εταιρεία εδρεύει στο ιδιόκτητο κτίριο της οδού Εγνατία 127, στη Θεσσαλονίκη.

7 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ (2012-2013) 01/01-31/12/201301/01-31/12/2012Απόκλιση ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Αριθμ. Γενικής Ρευστότητας4,81%3,39%1,42% Αριθμ. 'Αμεσης Ρευστότητας2,49%1,12%1,37%

8 Δείκτες Ρευστότητας

9 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ (2012- 2013) 01/01-31/12/201301/01-31/12/2012Απόκλιση ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αριθμ. Μικτού Κέρδους35,71%41,38%-5,67% Αριθμ. Καθαρού Κέρδους24,47%28,97%-4,50% Αριθμ. Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων20,80%24,36%-3,56%

10 Δείκτες Αποδοτικότητας

11 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ (2012-2013) 01/01-31/12/201301/01-31/12/2012Απόκλιση ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμ. Κυκλοφοριακής Ταχυτ. Ενεργητικού71,10%72,70%-1,60% Αριθμ. Κυκλοφοριακής Ταχυτ. Ιδίων Κεφαλαίων50,43%54,22%-3,79%

12 Δείκτες Δραστηριότητας

13 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ (2012- 2013) 01/01-31/12/201301/01-31/12/2012Απόκλιση ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Αριθμ. Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης1,34%1,40%-0,07% Αριθμ. Παγιοποίησης της Περιουσίας0,86%0,92%-0,06% Αριθμ. Ξένων προς Ίδια Κεφάλαια33%40,40%-7,40% Αριθμ. Ίδιων προς Ξένα Κεφάλαια297,08%247,06%50,02%

14 Δείκτες Κεφαλαιουχικής Διάρθρωσης

15 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?


Κατέβασμα ppt "Υπό την φοιτήτρια :ΤΣΑΜΠΑΛΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ(Α.Μ 8295) Επιβλέπων καθηγητής:ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google