Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανοικτή Εκπαίδευση: Σχεδίαση, ανάπτυξη, εποπτεία, διαμοίραση προσαρμογή και επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με το LAMS του Σ. Παπαδάκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανοικτή Εκπαίδευση: Σχεδίαση, ανάπτυξη, εποπτεία, διαμοίραση προσαρμογή και επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με το LAMS του Σ. Παπαδάκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανοικτή Εκπαίδευση: Σχεδίαση, ανάπτυξη, εποπτεία, διαμοίραση προσαρμογή και επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με το LAMS του Σ. Παπαδάκη Γιώτα Πασχαλίδου

2  Η ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την υποστήριξη της εκπαίδευσης  Τα Διαδικτυακά περιβάλλοντα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων

3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 1)Δυνατότητα συμμετοχής χωρίς γεωγραφικούς & χρονικούς περιορισμούς 2)Δυνατότητα συμμετοχής ατόμων σε δυσπρόσιτες περιοχές 3)Δυνατότητα επικοινωνίας με ειδικούς επιστήμονες / εκπαιδευτικούς 4)Μειωμένο κόστος 5)Δυνατότητες για συνεργασία εκπαιδευόμενων μέσα και έξω από την τάξη

4 Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής  κοινότητα = ομάδα ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ μέγεθος, τόπος, χρόνος & χώρος) & κοινά ενδιαφέροντα, που συνεργάζονται δια ζώσης ή Διαδικτυακά  πρακτική = δυναμική διαδικασία μέσω της οποίας τα άτομα μαθαίνουν πώς να κάνουν τη δουλειά τους διεκπεραιώνοντας εργασίες & αλληλεπιδρώντας με άλλους που κάνουν παρόμοιες εργασίες

5 Κοινότητες Μάθησης και Πρακτικής  κοινότητες πρακτικής = ομάδες ατόμων που μοιράζονται έναν προβληματισμό ή το πάθος για το έργο που κάνουν & αλληλεπιδρούν με τρόπο ώστε να μάθουν να το κάνουν καλύτερα oκοινότητες μάθησης & πρακτικής = άτομα που μοιράζονται κοινές αξίες & ιδανικά & επηρεάζουν το ένα το άλλο στη μαθησιακή τους διαδικασία  Διαδικτυακές κοινότητες = κοινωνικές δομές που αναδύονται από το Διαδίκτυο όταν αρκετοί άνθρωποι παίρνουν μέρος σε συζητήσεις για αρκετό καιρό,με επαρκές συναίσθημα ώστε να σχηματίζουν διαπροσωπικές σχέσεις στο Διαδίκτυο

6 Σχεδιασμός Μάθησης Είναι μια νέα προσέγγιση για την εκπαιδευτική τεχνολογία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών σχεδίων μαθημάτων Δίνει έμφαση όχι μόνο στις ατομικές αλλά και στις συνεργατικές μαθησιακές δραστηριότητες Περιγράφει τη διαδικασία ορισμού μιας σειράς δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της διδασκαλία και της μελέτης ενός θέματος ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί & μαθησιακοί στόχοι

7 Σχεδιασμός Μάθησης  βασίζεται στη γενική ιδέα ότι κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, οι άνθρωποι στο πλαίσιο ενός μαθησιακού περιβάλλοντος επιτελούν δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικούς πόρους,οι οποίες μπορούν να αναπαριστώνται και να αναπαράγονται ψηφιακά  προτυποποίηση των σχεδιασμών μάθησης » έχουν αναπτυχθεί & χρησιμοποιούνται προδιαγραφές με πιο γνωστή την IMS Learning Design (IMS-LD)

8 Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι – Ανοικτή Εκπαίδευση  Εκπαιδευτικοί (όπως στα www.oercommons.org,www.youtube.com/ education) www.oercommons.org  Εκπαιδευτικά ιδρύματα (όπως τα ocw.mit.edu/, openlearn.open.ac.uk/ )  Διεθνείς οργανισμοί (όπως οι. http://oerwiki.iiep-unesco.org, http://lreforschools.eun.org/ ) http://lreforschools.eun.org/ αναπτύσσουν μια τεράστια δεξαμενή εκπαιδευτικών πόρων και ολοκληρωμένων μαθημάτων στο Διαδίκτυο

9 Το Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα που διατίθεται δωρεάν Αναπτύχθηκε στο Macquarie University, Sydney Χρησιμοποιείται ως αυτόνομο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης ή ενσωματωμένο σε άλλα Συστήματα όπως τα: Moodle, Sakai,.LRN, WebCT και το BlackBoard

10 Το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου στο LAMS Μπάρα προόδου Εκτέλεση τρέχουσας δραστηριότητας Υπηρεσίες υποστήριξης, δραστηριότητες & εκπαιδευτικό υλικό Σημειωματάριο

11 Το περιβάλλον του εκπαιδευόμενου στο LAMS Ο εκπαιδευόμενος μπορεί:  Να βλέπει & να ανταλλάσσει μηνύματα με τους υπόλοιπους συνεκπαιδευμένους τους (αν τους έχει επιτραπεί)  Να διακόψει την εκπόνηση μιας ακολουθίας, να εγκαταλείψει το περιβάλλον μάθησης & όταν επανέλθει να βρεθεί στο ίδιο σημείο  Να εξάγει τον ατομικό φάκελο εργασιών (portfolio) για πρόσβαση & προβολή των εργασιών του χωρίς απευθείας σύνδεση (offline)

12 Το περιβάλλον του συγγραφέα στο LAMS  Η διεξαγωγή ενός μαθήματος προϋποθέτει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ακολουθίας δραστηριοτήτων που περιγράφει το σχέδιο διδασκαλίας/μάθησης και το ολοκληρωμένο (με το περιεχόμενο του) μάθημα  Η δημιουργία ενός νέου μαθήματος (Προσθήκη Μαθήματος) γίνεται με την ανάθεση μιας ακολουθίας σε μια εκπαιδευτική ομάδα (τάξη)

13 Το περιβάλλον του επόπτη/εκπαιδευτή στο LAMS oΗ εποπτεία & η υποστήριξη της επιτέλεσης των μαθησιακών δραστηριοτήτων γίνεται μέσα από το περιβάλλον του επόπτη

14 Το περιβάλλον του επόπτη/εκπαιδευτή στο LAMS Ο επόπτης-εκπαιδευτικός μπορεί : 1)Να γνωρίζει ποιοι εκπαιδευόμενοι εκπονούν κάποια δραστηριότητα 2)Να γνωρίζει κάθε εκπαιδευόμενος ποια δραστηριότητα επιτελεί κάθε χρονική στιγμή 3)Να παρεμβαίνει και να διευκολύνει την εκπαιδευτική διαδικασία 4)Να εξάγει τον ατομικό φάκελο εργασιών ενός εκπαιδευόμενου ή της τάξης του 5)Να αξιολογεί εργασίες 6)Να ανακοινώνει βαθμούς & σχόλια 7)Να διορθώσει ή τροποποιήσει το μάθημα

15 Συμπεράσματα Τα Δικτυακά περιβάλλοντα διευκολύνουν & διευρύνουν την πρόσβαση σε πηγές & επιτρέπουν την επικοινωνία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς Η ανοικτή εκπαίδευση και κυρίως τα ανοικτά πρότυπα εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και γενικότερα στους μαθησιακούς πόρους Η διαμοίραση & ανταλλαγή ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με την υποστήριξη ενός φιλικού και απλού περιβάλλοντος όπως αυτό του LAMS μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο συμμετοχής σε κοινότητες μάθησης και πρακτικής για εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

16 Ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "Ανοικτή Εκπαίδευση: Σχεδίαση, ανάπτυξη, εποπτεία, διαμοίραση προσαρμογή και επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων με το LAMS του Σ. Παπαδάκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google