Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κερατομετρία - Τοπογραφία Κερατόμετρο Javal. Κερατόμετρο Bauch & Lomb.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κερατομετρία - Τοπογραφία Κερατόμετρο Javal. Κερατόμετρο Bauch & Lomb."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κερατομετρία - Τοπογραφία Κερατόμετρο Javal

2

3 Κερατόμετρο Bauch & Lomb

4 ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΙΚΑ ΕΙΔΩΛΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

5 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΤΟΡΙΚΩΝ

6 Γενικές Μέθοδοι για Εφαρμογή Μαλακών Φακών Επαφής

7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΕΚΛΟΓΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑΣ (ΒΟΖR) Λήψη κερατομετρικών μετρήσεων Θεωρώντας ότι έχουμε μια ολική διάμετρο φακού αντίστοιχη στην διάμετρο κερατοειδούς, αν η Διαφορά Κερατοειδικών Καμπυλοτήτων (ΔΚΚ) είναι έως 0.50 D (ή 0.1 mm), BOZR = K + 0.05 (ή +0.1) mm, όπου Κ η πιο επίπεδη καμπυλότητα Για ΔΚΚ 0.50 - 2.00 D (ή 0.1 - 0.4 mm), BOZR = K Για ΔΚΚ 2.00 - 4.00 D (ή 0.4 - 0.8), BOZR = K+ΔKK/4 ή steeper Για ΔΚΚ > 4.00 D (0.8 mm), εφαρμογή πιο σφιχτή ή επιλογή τορικού σκληρού φακού

8 Τα συστήματα ανάλυσης της επιφάνειας του κερατοειδούς με τη βοήθεια υπολογιστή παρέχουν πολλές πληροφορίες όπως: Την καμπυλότητα οποιουδήποτε σημείου του χάρτη σε διοπτρίες Κερατομετρικές ενδείξεις όπως τα κερατόμετρα Τη μέση διοπτρική ισχύ σε καθενός από τους φωτεινούς δακτυλίους Δείκτες ομαλότητας και ασυμμετρίας του κερατοειδούς Πρόβλεψη για οπτική οξύτητα ανάλογα με την ομαλότητα και συμμετρία του κερατοειδούς Τον οπτικό άξονα, την θέση της κόρης και το γεωμετρικό κέντρο της στο χάρτη Τους ορθογώνιους αλλά και τους πραγματικούς άξονες του αστιγματισμού πάνω στο χάρτη Τοπογραφικό χάρτη με μεγάλη ποικιλία μορφών

9 Μορφές τοπογραφικών χαρτών Απόλυτης κλίμακας (absolute scale) τοπογραφικός χάρτης. Διαφορά κάθε χρώματος σταθερή. Κάθε χρώμα έχει πάντα την ίδια δύναμη. Χάρτης μεταβλητής κλίμακας (normalized scale, adjustable scale). Εμφανίζει περισσότερες λεπτομέρειες. Η δύναμη των χρωμάτων είναι κάθε φορά διαφορετική. Αριθμητικός τοπογραφικός χάρτης (numeric map - 16 or 32 meridians). Αντί χρωμάτων αριθμοί σε 16 ή 32 σημεία του χάρτη. Δισδιάστατος (isometric map) και τρισδιάστατος χάρτης Πολλαπλός (multiple displays) και συγκριτικός χάρτης (comparative dioptric map). Δύο ή περισσότεροι χάρτες ταυτόχρονα στην οθόνη για σύγκριση ή παρακολούθηση στο χρόνο π.χ. πριν και μετά μια χειρουργική επέμβαση. Χάρτης διαφοράς (differential map). Προκύπτει από την αφαίρεση των αριθμητικών δεδομένων δύο χαρτών για να γίνουν εμφανείς διαφορές που δεν φαίνονται με την απλή παρατήρηση. Διαφορές μικρότερες της απόκλισης του συστήματος δεν πρέπει να λαμβάνονται υποψιν.

10 Εφαρμογές της τοπογραφίας του κερατοειδούς Φακοί Επαφής, Κερατόκωνος, LASIK

11 Τοπογράφοι

12 Καταγραφή Δεξί μάτι

13 Καταγραφή Αριστερό μάτι

14

15 ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ ΣΤΑΔΙΑ : * 1ο ΣΤΑΔΙΟ - Ελαφρά ανώμαλες καμπυλότητες κάτω από 7.20, λίγο ασαφή κερατοειδικά είδωλα, έντονος αστιγματισμός, μέτρια ως κακή απόδοση με γυαλιά *2ο ΣΤΑΔΙΟ - Πιο ανώμαλα και παραμορφωμένα κερατομετρικά είδωλα - καμπυλότητες κάτω από 6.80 συνήθως - εμφάνιση κερατοειδικών ραβδώσεων * 3ο ΣΤΑΔΙΟ - Ανώμαλα και παραμορφωμένα (και αρκετά σμικρυμένα κερατομετρικά είδωλα - καμπύλες κάτω και από 6.00 - κεντρικά νεφέλια και ραβδώσεις * 4ο ΣΤΑΔΙΟ - Πολύ παραμορφωμένα κερατομετρικά είδωλα - καμπύλες και κάτω από 5.50 (μη μετρήσιμες) - πολύ έντονα κεντρικά και παρακεντρικά νεφέλια - πιθανόν να μη μπορεί να γίνει εφαρμογή φακού

16 ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ

17 Ταξινόμηση του κερατόκωνου, βάσει της κερατομέτρησης ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΒΑΘΜΟΣ ΔΙΟΠΤPΙΩΝ(ΚΕΡΑΤΟΜΕΤΡΟ) ΗΠΙΑ ΜΟΡΦΗ<45.00D ΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΦΗ45.00D-52.00D ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ52.00-62.00D ΣΟΒΑΡΗ ΜΟΡΦΗ>62.00D

18 Βάσει της κερατοειδικής μορφολογίας α)ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ-ΣΧΗΜΑ ΡΩΓΑΣ β)ΟΒΑΛ-ΒΑΘΟΥΛΩΤΟ γ) ΑΝΩΜΑΛΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟ

19 Ποσοτικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση του κερατόκωνου 1 Δύναμη του κεντρικού κερατοειδούς πάνω από 47Δ Μέση Φ.Τ. (Δ) 43,63 1,44 εύρος 41,60 – 46,60 Κερατόκωνου 52,13 5,95 εύρος 43,10 – 60,20 2 Διαφορά της δύναμης του κεντρικού κερατοειδούς ανάμεσα στα δύο μάτια πάνω από 1Δ Μέση Φ.Τ. (Δ) 0,52 0,20 εύρος 0,10 – 0,8 Κερατόκωνου 5,20 3,95 εύρος 1,20 – 16,30 3 Λόγος της δύναμης του κατώτερου προς τον ανώτερο κερατοειδή(I/S value) πάνω από 1,40. Υπολογίζεται αν διαιρέσουμε το άθροισμα της μέσης τιμής 5 σημείων του κατώτερου κερατοειδούς που απέχουν 3mm από το κέντρο του κερατοειδούς (330, 300, 270, 240, 210) με το άθροισμα της μέσης δύναμης 5 σημείων του ανώτερου κερατοειδούς που απέχουν 3mm από το κέντρο του κερατοειδούς (150, 120, 90, 60, 30). Μέση Φ.Τ. –0,30 0,78 εύρος –1,24 έως +1,28 Κερατόκωνου 6,21 3,34 εύρος +1,60 έως 11,60 Γωνία των κεντρικών ισοπτέρων του κερατοειδούς (SRAX index) πάνω από 25 Τα δύο τμήματα του ασύμμετρου 8 που σχηματίζουν τα κεντρικά ισόπτερα του κερατοειδούς δεν είναι στην ίδια ευθεία στον κερατόκωνο, αλλά σχηματίζουν γωνία.

20 Θεραπεία του κερατόκωνου Αστιγματικά γυαλιά Φακούς επαφής Κερατοπλαστική

21 LASIK

22 Lasik - Κλινικές επιπλοκές και η πρόληψή τους Οι επιπλοκές μπορούν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες: Α. ΔιεγχειρητικέςΔιεγχειρητικές Β. Πρώιμες μετεγχειρητικές (στον πρώτο μήνα)Πρώιμες μετεγχειρητικές (στον πρώτο μήνα) Γ. Όψιμες μετεγχειρητικές (μετά τον πρώτο μήνα)Όψιμες μετεγχειρητικές (μετά τον πρώτο μήνα)

23 Διεγχειρητικές επιπλοκές Ημιτελής κρημνός Ελεύθερος κρημνός (Free caps) Λεπτοί και διάτρητοι κρημνοί Διάτρητος κερατοειδής Η υπερβολική ή εκτεταμένη χρήση αναισθητικών σταγόνων Ο χειρισμός του βλεφαροδιαστολέα πρέπει να γίνεται με προσοχή Η χρωστική (gentian violet) Νεοαγγείωση Υπολείμματα στην περιοχή της ενδιάμεσης επιφάνειας κρημνού/στρώματος Αιμορραγίες του υποεπιπεφικότα (υπόσφαγμα) Επιπλοκές που σχετίζονται με το λέιζερ

24 Πρώιμες μετεγχειρητικές επιπλοκές Πόνος Μετακινημένος κρημνός Στέγνωμα της επιφάνειας του κρημνού Μόλυνση Διάχυτη διαστρωματική (intralamellar) κερατίτιδα Ακανόνιστος αστιγματισμός Νυχτερινές αντανακλάσεις

25 Όψιμες μετεγχειρητικές επιπλοκές Υπερδιόρθωση και υποδιόρθωση Οπισθοδρόμηση (regressίon). Μη κανονική τοπογραφία κερατοειδή Κερατοειδικές γραμμώσεις (striae).


Κατέβασμα ppt "Κερατομετρία - Τοπογραφία Κερατόμετρο Javal. Κερατόμετρο Bauch & Lomb."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google