Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

V-I/ 6-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η 11 /09 /2001 ημέρα ορόσημο γιa όλο τον κόσμο σηματοδότησε την αρχή εξελίξεων και στην ναυτιλία σε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "V-I/ 6-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η 11 /09 /2001 ημέρα ορόσημο γιa όλο τον κόσμο σηματοδότησε την αρχή εξελίξεων και στην ναυτιλία σε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 V-I/ 6-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η 11 /09 /2001 ημέρα ορόσημο γιa όλο τον κόσμο σηματοδότησε την αρχή εξελίξεων και στην ναυτιλία σε θέματα ασφαλείας (security). Οι πρώτοι κανονισμοί για την αντιμετώπιση παρανόμων και τρομοκρατικών ενεργειών δημιουργήθηκαν από τον ΙΜΟ αμέσως μετά την τρομοκρατική ενέργεια κατά του ιταλικού κρουαζιερόπλοιου ACHILLE LAURO το 1985 χωρίς όμως να λάβουν την μορφή ενός πλήρους κώδικα. Τα γεγονότα της 11 ης Σεπτεμβρίου αποτέλεσαν την αφορμή για την δημιουργία ενός κώδικα για την προστασία των θαλασσίων μεταφορών αλλά και των λιμένων σε θέματα ασφαλείας Πραγματοποιήθηκε λοιπόν μια διάσκεψη υπό την αιγίδα του ΙΜΟ και κατά την διάσκεψη αυτή υιοθετήθηκε μια σειρά τροποποιήσεων στην SOLAS(1974) σχετικά με θέματα ασφαλείας

3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ SOLAS Υποχρεωτικά πάνω στο πλοίο θα υπάρχει συσκευή ΑΙS (automatic identification system ) έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι γνωστή η ακριβής θέση του πλοίου. Το διεθνές διακριτικό σήμα του πλοίου να είναι γραμμένο και εύκολα αναγνωρίσιμο πάνω στο πλοίο. Πρέπει να υπάρχει πάνω στο πλοίο το Ship Security Alert System ) ένας συναγερμός δηλαδή που θα ειδοποιεί τις Αρχές και την ναυτιλιακή εταιρεία ότι κάτι δεν πάει καλά στο πλοίο Πρέπει στο υπάρχει πλοίο ένα αρχείο το Continuous Synopsis Record (Αρχείο Διαρκούς Σύνοψης ).

4 ΚΩΔΙΚΑΣ ΙSPS (INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE) Oι στόχοι του κώδικα ISPS είναι οι εξής 1.Καθιερώνει ένα διεθνές πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των Συμβαλλομένων κρατών, λιμένων, πλοίων προκειμένου να μπορεί να ανιχνεύει να εκτιμά τους κινδύνους και να μπορει να λαμβάνει μέτρα αποτροπής και αντιμετώπισης περιστατικών πού θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών,των λιμένων και των πλοίων. 2.Εξασφαλίζει μεθόδους οι οποίες επιτρέπουν την γρήγορη και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών πού αφορούν θέματα ασφαλείας,καθώς και μέθοδοι για εκτίμηση του επιπέδου της ασφάλειας έτσι ώστε να υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή σε περίπτωση αλλαγής του επιπέδου ασφάλειας (βλέπε παρακάτω) 3. Ο τελευταίος σκοπός του κώδικα είναι η εξασφάλιση και η τήρηση όλων των καταλλήλων μέτρων προστασίας της ασφάλειας του πλοίου και του λιμένα

5 ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 -Πρέπει να λαμβάνονται τά ελάχιστα μέτρα ασφαλείας -Δεν υπάρχει συγκεκριμένος κίνδυνος -Τα μέτρα πού λαμβάνονται είναι μέτρα που λαμβάνονται καθημερινά μέτρα ρουτίνας ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 Σε αυτό το επίπεδο αυξάνουν οι πιθανότητες και υπάρχει κίνδυνος να συμβεί κάποιο περιστατικό άρα πρέπει να ληφθούν και λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα από αυτά του επιπέδου 1. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να ληφθούν επιπλέον και συγκεκριμένα προστατευτικά μέτρα διότι ένα σοβαρό περιστατικό έχει γίνει ή είναι πάρα πολύ πιθανό να γίνει ή είναι επικείμενο.

6 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 Έλεγχος της ταυτότητας όλων των ατόμων πού θέλουν να επιβιβασθούν στο πλοίο. Εξακρίβωση των λόγων επιβίβασης για τον σκοπό αυτό στην είσοδο του πλοίου γίνεται έλεγχος και εξακρίβωση των στοιχείων των επισκεπτών από εξουσιοδοτημένο άτομο του πληρώματος. Καταγραφή των στοιχείων του επισκέπτη την ώρα εισόδου, τον λόγο της επίσκεψης στο πλοίο αλλά και την ώρα εξόδου σε ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται ημερολόγιο επισκεπτών (Visitors log book). Δίδεται στον επισκέπτη μία πλαστική κάρτα (συνήθως ο επισκέπτης την φορά στο λαιμό του ή την καρφιτσώνει στο στήθος του ) την λεγόμενη κάρτα εισόδου (visitors card) και κρατείται η ταυτότητα του που παραδίδεται κατά την αποχώρηση. Σε συνεργασία με τις λιμενικές Αρχές το πλοίο πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα οχήματα τα οποία πρόκειται να φορτωθούν στο πλοίο έχουν ελεγχθεί για οχηματαγωγά πλοία. Ταυτοποίηση των σημείων πρόσβασης τά οποία πρέπει να ασφαλίζονται η να επιτηρούνται ώστε να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

7 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 Επιπλέον του επιπέδου 1 και: Διορισμό προσθέτου πληρώματος για περιπολίες στο κατάστρωμα έτσι ώστε να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο πλοίο. Παρεμπόδιση της εισόδου στο πλοίο από την θάλασσα σε συνεργασία με το λιμάνι παροχή λέμβων πού εκτελούν περιπολίες. Οι επισκέπτες θα συνοδεύονται από μέλη του πληρώματος. Παροχή πρόσθετων εντολών ασφαλείας σε όλο το πλήρωμα. Αύξηση της συχνότητας του ελέγχου και της λεπτομέρειας αυτού ως προς τον έλεγχο των ατόμων, των αντικειμένων τους των οχημάτων που φορτώνονται στο πλοίο. Διεξαγωγή καθολικής η μερικής έρευνας στο πλοίο.

8 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 Πρόσβαση στο πλοίο θα έχουν μόνο όσοι έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση του περιστατικού. Αναστολή επιβίβασης και αποβίβασης. Αναστολή εργασιών χειρισμού φορτίου, προμηθειών κ.λ.π. Πιθανή εκκένωση του πλοίου Πιθανή μετακίνηση του πλοίου. Προετοιμασία για καθολική η μερική έρευνα πάνω στο πλοίο.

9 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Σύμφωνα με τον κώδικα κάθε πλοίο θα φέρει και ένα σχέδιο ασφαλείας το οποίο πρέπει να είναι εγκεκριμένο από το κράτος της σημαίας πού έχει το πλοίο. Μέτρα με σκοπό να αποτρέψουν όπλα, επικίνδυνες ουσίες και συσκευές πού προορίζονται για χρήση ενάντια στους ανθρώπους, τα πλοία ή τους λιμένες. Προσδιορισμό των απαγορευμένων περιοχών πάνω στο πλοίο και μέτρα για την πρόληψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο πλοίο. Διαδικασίες για εκκένωση του πλοίου σε περίπτωση απειλών ασφάλειας η παραβιάσεων ασφαλείας. Καθήκοντα του πληρώματος με καθορισμένες ευθύνες από πλευράς ασφαλείας. Διαδικασίες για την εκπαίδευση,τα γυμνάσια και τις ασκήσεις που συνοδεύονται με το σχέδιο.

10 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Διαδικασίες για να υπάρχει πάντα επαφή με τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Προσδιορισμό του Αξιωματικού ασφαλείας του πλοίου. Προσδιορισμό του Αξιωματικού ασφαλείας της Εταιρείας και πληροφορίες για επαφή μαζί του όλο το εικοσιτετράωρο. Διαδικασίες για να εξασφαλισθεί η επιθεώρηση και η συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας πού υπάρχει στο πλοίο. Πού ακριβώς βρίσκεται ο συναγερμός ασφαλείας του πλοίου. Οδηγίες σχετικά με την χρήση του συναγερμού ασφαλείας του πλοίου, καθώς επίσης και κάθε πότε πρέπει να δοκιμάζεται. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το σχέδιο ασφαλείας του πλοίου θεωρείται εμπιστευτικό,και ορισμένες πληροφορίες θεωρούνται άκρως εμπιστευτικές.

11 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ Ο Αξιωματικός ασφαλείας του πλοίου(ship security officer ) είναι ένας Αξιωματικός του πλοίου συνήθως ο Υποπλοίαρχος ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση του κώδικα ΙSPS πάνω στο πλοίο σύμφωνα πάντα με το σχέδιο ασφαλείας του πλοίου. Συγκεκριμένα αυτός είναι υπεύθυνος για την εξοικείωση του πληρώματος πάνω στο πλοίο σε θέματα ασφαλείας, υπεύθυνος επίσης για την εκτέλεση γυμνασίων εκπαίδευση και ασκήσεων πάνω στο πλοίο, αλλά και για το έλεγχο και την συντήρηση του εξοπλισμού της ασφάλειας, αλλά και του συστήματος συναγερμού (security alert system). O αξιωματικός ασφαλείας του πλοίου συνεργάζεται και επικοινωνεί με τις Αρχές των λιμένων,και συνεργάζονται μαζί σε θέματα ασφαλείας για παράδειγμα συμπληρώνουν μαζί το δηλωτικό της ασφάλειας το λεγόμενο (declaration of security). Τέλος επικοινωνεί και συνεργάζεται με τον Αξιωματικό ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρίας.

12 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ναυτιλιακή εταιρία θα πρέπει να ορίσει έναν αξιωματικό ασφαλείας (Company Security Officer C.S.O) ο οποίος μπορεί να ενεργεί για ένα η περισσότερα πλοία της εταιρείας.Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του C.S.O. είναι Μεριμνά να εφαρμόζεται ο κώδικας στα πλοία. Ελέγχει και συμβουλεύει τον αξιωματικό ασφαλείας πλοίου. Σε εικοσιτετράωρη βάση πρέπει να είναι εφικτή η επικοινωνία αυτού με το πλοίο η τα πλοία,και αντίστροφα. Εκτελεί κανονικές επιθεωρήσεις ασφάλειας στο πλοίο η τa πλοία της αρμοδιότητος του. Διατηρεί και εποπτεύει την εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας στa πλοίa. Ελέγχει τον αξιωματικό ασφαλείας πλοίου σχετικά με τα γυμνάσια τις ασκήσεις και τις εκπαιδεύσεις πού πρέπει να γίνονται στο πλοίο.

13 ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ζημιά / καταστροφή στο πλοίο. Πειρατεία – κατάληψη του πλοίου. Επέμβαση στο φορτίο. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση / ύπαρξη λαθρεπιβατών. Λαθραία διακίνηση όπλων / ναρκωτικών. Χρήση του πλοίου ως όπλο η ως μέσο να προκληθεί ζημιά. Επιθέσεις από την θάλασσα, στο λιμάνι ή στο αγκυροβόλιο Επιθέσεις εν πλώ.

14 ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 φορητούς ανιχνευτές μετάλλου Διάφορα καθρεφτάκια για εντοπισμό υπόπτων δεμάτων. Διάφορα λουκέτα. Φορητούς φακούς προβολείς. Αμοιβές μπαταρίες. Φορητά μέσα επικοινωνίας VHF.

15 SSAS (SHIP SECURITY ALERT SYSTEM) Πρόκειται για ένα σύστημα πού σκοπό εχει να ειδοποιήσει τις Αρχές, αλλά και την ναυτιλιακή εταιρία ότι το πλοίο έχει δεχθεί απειλή ασφαλείας. Ο Χειρισμός του είναι απλός πατάμε μόνο ένα κουμπί και έτσι ειδοποιούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Το κουμπί αυτό της ενεργοποίησης του συστήματος βρίσκεται σε 2 κρυφά σημεία στο πλοίο στους κατάλληλους χώρους ενδιαίτησης. Τα σημεία αυτά τα γνωρίζουν μόνο ο Πλοίαρχος και ο Αξιωματικός ασφαλείας του πλοίου. Το σύστημα αυτό είναι παγκόσμιας κάλυψης και πρέπει να γίνεται δοκιμή και έλεγχος καλής λειτουργίας κάθε εβδομάδα.

16 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΟΜΒΑΣ Αν ανακαλυφθεί άγνωστης προέλευσης δέμα: 1.Δεν το αγγίζω. 2.Το περιορίζω στον χώρο που βρίσκεται και δεν επιτρέπω σε κανέναν να το πλησιάσει. 3.Ενημερώνω διακριτικά τον αξιωματικό ασφαλείας του πλοίου.

17 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Υπάρχουν περιπτώσεις πού είμαστε υποχρεωμένοι για την ομαλή λειτουργία του πλοίου αλλά και για την ασφάλεια των επιβαινόντων να παρακαμφθούν τα μέτρα ασφαλείας με άλλα λόγια να μην τηρηθούν. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πάνω στο πλοίο, όταν η χρήση των μέσων διάσωσης ή των πυροσβεστικών μέσών πού διαθέτει το πλοίο συγκρούονται με τις διαδικασίες ασφαλείας. Παράδειγμα Σύμφωνα με τον ISPS πρέπει να υπάρχει μία μόνο είσοδος άρα και μία έξοδος στο πλοίο, όλες οι άλλες να είναι κλειδωμένες. Οι έξοδοι διαφυγής προς το κατάστρωμα λέμβων – πρέπει να είναι πάντα ανοικτές και ποτέ κλειδωμένες σύμφωνα με την SOLAS, προκειμένου γίνει η εκκένωση ή η εγκατάλειψη του πλοίου γρήγορα και με ασφάλεια. Σε άλλη περίπτωση δεν νοείται κλειδωμένες έξοδοι διαφυγής από το μηχανοστάσιο, τι θα γίνει σε περίπτωση φωτιάς, για αυτό λοιπόν οι έξοδοι θα παραμείνουν ανοικτοί σε αντίθεση με το σχέδιο ασφαλείας του πλοίου.

18 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ Έχουν καθιερωθεί ζώνες υψηλού κινδύνου πειρατείας. Περιπολίες πολεμικών σκαφών στις περιοχές. Πρόσληψη οπλισμένων φρουρών πάνω στα πλοία. Ενημέρωση των αρμόδιων κέντρων για περιστατικά πειρατείας.

19 ΜΕΤΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Υπάρχουν βέβαια και άλλα μέτρα όπως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλη πορεία έτσι ώστε να μην περάσουμε από περιοχές υψηλού κινδύνου, αύξηση των περιπολιών πάνω στο πλοίο από μέλη του πληρώματος, τοποθέτηση συρματοπλέγματος στο κυρίως κατάστρωμα, έξτρα φωτισμός στο πλοίο τις νυκτερινές ώρες, σε περίπτωση πού οι πειρατές κατορθώσουν να ανέβουν στο πλοίο το πλήρωμα καταφεύγει σε ένα ασφαλή και ειδικό δωμάτιο, αν και αυτό το τελευταίο αμφισβητείται από πολλούς πλοιάρχους,πρέπει πάντα να έχουμε σε ετοιμότητα την αντλία πυρκαγιάς, αν χρειασθεί να ρίξουμε νερό με πίεση εναντίων των πειρατών. Το ποίο βασικό όμως είναι είτε να φροντίσουμε να μην συναντηθούμε με τους πειρατές είτε να μην μπορέσουν αυτοί να ανέβουν στο πλοίο μας.

20 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γέφυρα Μηχανοστάσιο. Χώροι φορτίου. Χώροι χειρισμού μονίμων συστημάτων πυρκαγιάς. Δεξαμενές ποσίμου νερού. Χώροι προμηθειών. Χώροι αντλιών. Χώροι που περιέχουν επικίνδυνα υλικά. Χώροι συστημάτων εξαερισμού. Χώροι ενδιαίτησης.


Κατέβασμα ppt "V-I/ 6-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΏΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η 11 /09 /2001 ημέρα ορόσημο γιa όλο τον κόσμο σηματοδότησε την αρχή εξελίξεων και στην ναυτιλία σε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google