Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κινητικότητα για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση Erasmus+ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κινητικότητα για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση Erasmus+ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κινητικότητα για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση Erasmus+ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  Καθηγητής Παντελής Παντελίδης  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ – ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  Υπεύθυνη Τμήματος : Δρ. Χριστίνα Κοντογουλίδου  Προσωπικό : 1. Δεσποινα Παπαδάκη : Εξερχόμενοι φοιτητές & Προσωπικό – Οικονομική Διαχείριση 2. Σαββούλα Οικονόμου : Εισερχόμενοι φοιτητές & Προσωπικό – Διεθνής Κινητικότητα 3. Μπαρτζάκλη Νική : Υπεύθυνη για Γλωσσικά Μαθήματα 4. ESN

3 Τι είναι το Erasmus+ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς  Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης ( Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ ).  Το νέο πρόγραμμα που απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία. Το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς αναλαμβάνει το Erasmus + for Studies και for Placement.

4 Τι είναι το Erasmus+ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  Συνολική Μετακίνηση : Ο φοιτητής / απόφοιτος μπορεί να μετακινηθεί συνολικά 12 μήνες. Αυτό σημαίνει :  12 μήνες σπουδές & πρακτική συνολικά ανά κύκλο σπουδών ως φοιτητής και ως απόφοιτος

5 Erasmus Σπουδές Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

6 Outgoing - Σπουδές Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Φάση 1 η : Κατάθεση αιτήσεων  Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus+ μετά την ημερίδα ενημέρωσης από το γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων καταθέτουν, μέσα στη δοθείσα προθεσμία, στη Γραμματεία του T μήματός τους αίτηση στην οποία καταγράφουν μέχρι 3 Πανεπιστήμια του εξωτερικού ως επιλογή μετακίνησής τους.  Η Γραμματεία παραδίδει τις αιτήσεις στους Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους οι οποίοι ξεκινούν τη διαδικασία συνεντεύξεων και επιλογής.

7 Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων  8 - 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ  22 – 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ERASMUS  24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 – 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ERASMUS  7 - 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΌ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ERASMUS ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

8 Απαραίτητα Έγγραφα και Κριτήρια Επιλεξιμότητας  Αίτηση - Δήλωση Συμμετοχής  Αναλυτική Βαθμολογία  Πιστοποιητικά Ξένων Γλωσσών  Βιογραφικό Σημείωμα Οι φοιτητές :  1. Θα πρέπει να είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ή να αναγνωρίζονται ως πρόσφυγες, απάτριδες ή μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας  2. Δεν πρέπει να είναι πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης  3. Δεν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου τους, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει περίοδος σπουδών που να μπορούν να αντικαταστήσουν σπουδάζοντας σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού κατά το ακαδημαϊκό έτος της αιτούμενης μετακίνησης

9 Κριτήρια επιλογής φοιτητών Τα γενικά ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στις μετακινήσεις προς τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του Erasmus+ είναι  Η επίδοση του φοιτητή ( μέσος όρος βαθμολογίας )  Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στο Ίδρυμα υποδοχής  Οι λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα (motivation) με αιτιολόγηση  Η συνέντευξη με τον αρμόδιο ακαδημαϊκό υπεύθυνο  Το βιογραφικό σημείωμα του φοιτητή  Οι επιστημονικές εργασίες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης  Η γνώση χειρισμού Η / Υ  Η συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες κλπ. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το Τμήμα φοίτησης

10 Μοριοδότηση προπτυχιακών φοιτητών Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1 Η γνώση ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ομιλούμενης στα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει στο ίδρυμα υποδοχής. 30 2 Η επίδοση του φοιτητή (μέσος όρος βαθμολογίας) κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης (κατάταξη σύμφωνα με βεβαίωση της γραμματείας για έτος φοίτησής τους). 30 3 Η σειρά προτίμησης στην αίτηση του φοιτητή. 10 4Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο. Τα κίνητρα του φοιτητή για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θετικό θα θεωρείται η διαπίστωση κινήτρων που βοηθούν προς την επιτυχία των σπουδών στο εξωτερικό, είτε προς προαγωγή των σπουδών του. 30 100

11 Μοριοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1Η σειρά προτίμησης στην αίτηση του φοιτητή.20 2Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο. Τα κίνητρα του φοιτητή για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θετικό θα θεωρείται η διαπίστωση κινήτρων που βοηθούν προς την επιτυχία των σπουδών στο εξωτερικό, είτε προς προαγωγή των σπουδών του. 30 3Οι επιστημονικές εργασίες που τυχόν έχουν δημοσιεύσει.20 5Συμπληρωματικά ή εναλλακτικά των μαθημάτων αξιολογείται η δυνατότητα εκπόνησης ολόκληρης ή/και μέρους της Διπλωματικής Εργασίας, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή του Ιδρύματος Αποστολής. 30 ΣΥΝΟΛΟ100

12 Μοριοδότηση διδακτορικών φοιτητών Α/ΑΚΡΙΤΗΡΙΟΣΤΑΘΜΙΣΗ 1Η σειρά προτίμησης στην αίτηση του φοιτητή.20 2Η συνέντευξη με τον αρμόδιο Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο. Τα κίνητρα του φοιτητή για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. Θετικό θα θεωρείται η διαπίστωση κινήτρων που βοηθούν προς την επιτυχία των σπουδών στο εξωτερικό, είτε προς προαγωγή των σπουδών του. 25 3Οι επιστημονικές εργασίες που τυχόν έχουν δημοσιεύσει.25 4Αξιολογείται η δυνατότητα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή του Ιδρύματος Αποστολής. 30 ΣΥΝΟΛΟ100

13 Ποιοι είναι οι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές ; ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣΤΗΛΕΦΩΝΑe-mail Οικονομικής ΕπιστήμηςΕπ. Καθηγήτρια Μ.Ψυλλάκη 210 – 4142299psillaki@unipi.gr Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Επ. Καθηγητής Π.Αρτίκης Β.Πέκκα Οικονόμου 210 – 4142200 210 - 4142348 partikis@unipi.gr vpekka@unipi.gr Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Επ. Καθηγήτρια Γ.Βερροπούλου 210 - 4142729gverrop@unipi.gr Χρημ/κης & Τραπεζικής Διοικητικής Επ. καθηγητής Ν.Κουρογένης 210 – 4142142nkourog@unipi.gr Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Καθηγητής Δ. Καραλέκας 210 – 4142319dkara@unipi.gr Ναυτιλιακών ΣπουδώνΚαθηγήτρια Φ. Σακελαριάδου 210 – 4142526fsakelar@unipi.gr ΠληροφορικήςΕπ. Καθηγητής Δ. Βέργαδος 210 – 4142479vergados@unipi.gr Ψηφιακών ΣυστημάτωνΛέκτορας Α. Μηλιώνης 210 – 4142762 meliones@unipi.gr Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Αναπλ. Καθηγητής Χ.Γκούσιος 210 – 4142734 chgous@unipi.gr

14 Outgoing - Σπουδές Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Φάση 2 η : Καταχώρηση επιλεγέντων και κοινοποίηση Οι Γραμματείες παραλαμβάνουν από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο το έγγραφο με τους επιλεγέντες φοιτητές και τα Πανεπιστήμια στα οποία θα μετακινηθούν για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Αφού η Γραμματεία τους καταχωρήσει, πρέπει σύμφωνα με το πρακτικό που παραδίδεται από το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, να μας αποστείλει  Λίστα με συγκεκριμένα στοιχεία για κάθε φοιτητή Το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων αναλαμβάνει την ανακήρυξη των επιλεγέντων φοιτητών στα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (nomination).

15 Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Οι φοιτητές που θα μετακινηθούν θα πρέπει να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του πανεπιστημίου που θα μετακινηθούν για να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τα έγγραφα που ορίζει το συνεργαζόμενο Ίδρυμα :

16 Απαραίτητα Έγγραφα Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Για το Η ost University ( Online ή όχι ) Application Form Learning Agreement σε όλες τις φάσεις Accommodation Form Transcript of Records ( Αναλυτική Βαθμολογία ) ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο σας ζητηθεί.

17 Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς : Πριν την αναχώρηση και 20 ημέρες πριν την αναχώρηση σας Learning Agreement before arrival Application Form Letter of Acceptance Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Βεβαιώσεις αντιστοίχισης Σύμβαση σε 3 Πρωτότυπα αντίγραφα Φωτοτυπία ΕΚΚΑ Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού Accommodation Form

18 Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Απαραίτητο είναι το πρώτο γλωσσικό τεστ 20 μέρες τουλάχιστον πριν την αναχώρησή σας

19 Outgoing - Σπουδές Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων K ατά διάρκεια της Παραμονή σας στο εξωτερικό : Arrival Certificate μόλις φτάσετε Learning mobility during Οποιοδήποτε email και βοήθεια χρειαστείτε Νέες βεβαιώσεις αντιστοίχισης Παρακολούθηση γλωσσικών μαθημάτων

20 Outgoing - Σπουδές Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πριν την επιστροφή σας. Όλα τα learning agreement με υπογραφές και σφραγίδες. Πολύ βασικό το learning mobility AFTER THE MOBILITY - RECOGNITION OUTCOMES που αναγράφει και τις ημερομηνίες που μείνατε στο Host University.

21 Outgoing - Σπουδές Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Arrival & Departure Certificate που θα έχει ημερομηνίες ίδιες με το a. learning mobility AFTER THE MOBILITY - RECOGNITION OUTCOMES b. Σύμβαση σας c. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του host University

22 Outgoing - Σπουδές Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων M ετά την επιστροφή σας  Όλα τα παραπάνω έγγραφα στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων  Εκθεση online  2o Test γλωσσικής αξιολόγησης Απαραίτητα όλα τα παραπάνω για να λάβετε το 20% της Υποτροφίας

23 Outgoing - Σπουδές Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Φάση 3 η : Παραλαβή εγγράφων και συμπλήρωση φακέλου φοιτητή Οι Γραμματείες για κάθε φοιτητή έχουν έναν φάκελο που περιλαμβάνει : Πρωτότυπες Βεβαιώσεις Αντιστοίχησης μαθημάτων, υπογεγραμμένες από τον καθηγητή του κάθε μαθήματος και τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο. υπογεγραμμένο από τον φοιτητή, τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο και το Πανεπιστήμιο που πρόκειται να μετακινηθεί. Letter of Acceptance από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του φοιτητή και το χρονικό διάστημα που θα μετακινηθεί.  Το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων σχέσεων εκτός από τα παραπάνω έγγραφα έχει στον φάκελο του φοιτητή αντίγραφα από : ΕΚΑΑ, IBAN τράπεζας που είναι δικαιούχος, δίπλωμα ξένης γλώσσας, σύμβαση και Arrival/Departure Certificate.

24 Outgoing - Σπουδές Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Φάση 4 η : Learning Agreement After Mobility και Παράρτημα Σπουδών  Λίγο πριν ή αφού ο φοιτητής επιστρέψει από το Πανεπιστήμιο μετακίνησής του θα αποσταλεί στη Γραμματεία ή στο Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων ή στον φοιτητή το Learning Agreement After Mobility, το οποίο αποτελεί το επίσημο έγγραφο με τους βαθμούς του φοιτητή στα μαθήματα που είχε επιλέξει. Η Γραμματεία κατέχει το πρωτότυπο και το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων φωτοαντίγραφο.  Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για τη διασαφήνιση της αντιστοίχησης των βαθμών από το Learning Agreement After Mobility με τα ελληνικά βαθμολογικά κριτήρια και την καταχώρησή τους στο σύστημα.  Σε όσα μαθήματα ο φοιτητής έχει προβιβάσιμο βαθμό αλλά δεν είχαν αντιστοιχηθεί θα περαστούν από τη Γραμματεία στο Παράρτημα Σπουδών του φοιτητή.

25 Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γενικά Όποια απορία έχει ο φοιτητής σε σχέση με το περιεχόμενο των μαθημάτων και τις αντιστοιχήσεις απευθύνεται στον Ακαδημαϊκό του Υπεύθυνο μόνο

26 Ποσό επιχορήγησης ΚατηγορίαΧώρεςΠοσό Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Αγγλία 500 ευρώ το μήνα Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης Βέλγιο, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Τουρκία 450 ευρώ το μήνα Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ 400 ευρώ το μήνα

27 Erasmus+ Placement Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

28 Outgoing - Placement Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τι είναι ;  Το Erasmus Placement αποτελεί πρόγραμμα μετακίνησης του φοιτητή και του απόφοιτου με σκοπό να εργαστεί σε οργανισμό / εταιρία της επιλογής του.  Ο φοιτητής / απόφοιτος ερευνά και ανακαλύπτει μόνος του τον φορέα που θα τον υποδεχθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  Λαμβάνει υποτροφία από το πρόγραμμα Erasmus + σύμφωνα με το βιοτικό επίπεδο της χώρας στην οποία μετακινείται..

29 Outgoing - Placement Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τι είναι ;  Η πρακτική αυτή, σύμφωνα με τις Τμηματικές Αποφάσεις, μπορεί να αντιστοιχηθεί μάθημα του προγράμματος σπουδών του σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Γ. Σ. του εκάστοτε τμήματος, διαφορετικά θα αναγραφεί στο Παράρτημα Διπλώματος του.  Το ελάχιστο της παραμονής του είναι 2 μήνες και το μέγιστο 6 μήνες προγράμματος  Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές  Δυνατότητα για παράταση δίνεται όταν : Έχει περιθώριο από το πρόγραμμα ( δεν έχει συμπληρώσει το 12 μηνο με προηγούμενες μετακινήσεις για σπουδές ή για placement ). Ο φορέας δέχεται να παραμείνει ο ενδιαφερόμενος στη θέση του. Υπάρχουν κονδύλια από το πρόγραμμα Erasmus+ για την παράταση της εργασίας του. Σε κάθε περίπτωση, ο φοιτητής οφείλει να ενημερώσει για την επιθυμία για παράταση τουλάχιστον ένα μήνα πριν την εκπνοή της λήξης της σύμβασης

30 Outgoing - Placement Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Φάση 1 η : Κατάθεση αρχικών εγγράφων Ο φοιτητής που έχει γίνει δεκτός από κάποιον φορέα καταθέτει στη Γραμματεία του τμήματός του τα εξής έγγραφα :  Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει συμπληρώσει 12 μήνες μετακίνησης για σπουδές / πρακτική με το πρόγραμμα Erasmus+ και αν έχει μετακινηθεί στο παρελθόν για πόσους μήνες ( την παραλαμβάνει από τη Γραμματεία του ).  Αίτηση - Δήλωση ( την παραλαμβάνει από τη Γραμματεία του ).  Letter of Acceptance, από τον φορέα που τον υποδέχεται ( Είναι διαφορετικό αυτό των φοιτητών από αυτό των αποφοίτων - βρίσκονται στο site).  Πιστοποιητικό Σπουδών  Αναλυτική Βαθμολογία  Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά  Αντίγραφο διπλώματος στις ξένες γλώσσες ** Ο φοιτητής που πρόκειται να φύγει για πρακτική ως απόφοιτος πρέπει να κάνει την κατάθεση των δικαιολογητικών ΠΡΙΝ ανακηρυχθεί ως απόφοιτος !!! Η αίτησή του έχει ισχύ μέχρι και έναν χρόνο αφού αποφοιτήσει.

31 Που Μπορώ να κάνω Πρακτική άσκηση ; Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  Πρακτική άσκηση μπορείτε να κάνετε σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις χώρες του ΕΟΧ :   Ισλανδία (IS), Λίχτενσταιν (LI), Νορβηγία (NO), Ελβετία (CH), καθώς και στην Ελβετία (CH), παράλληλα και στις υπό ένταξη χώρες Τουρκία (TR), Κροατία (HR).   Επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης θεωρούνται κάθε μορφής επιχειρήσεις δημοσίου ή ιδιωτικού ή κοινωνικού τομέα ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητα ( π. χ. ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, εταιρείες, νοσοκομεία, βιομηχανίες κ. λπ.)

32 Που Μπορώ να κάνω Πρακτική άσκηση ; Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  Ευρωπαϊκές Πηγές   http://www.europa.eu.int/eures/  http://www.enterprise-europe- network.ec.europa.eu/index_en.htm  http://www.euroguidance.net/  http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=en  www.fedora.eu.org  www.europlacement.com www.europlacement.com

33 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΑΥΣΤΡΙΑ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  http://wien.arbeiterkammer.at/online/page.php?P=67&IP=3604&ST ARTJAHR=2008  http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=309028&d stid=1445&opennavid  =0  http://www.bmwf.gv.at/submenue/euinternationales/  http://www.bmukk.gv.at/europa/index.xml  Ausb/default.htm  http://www.ams.at/eures.html  http://www.ams.or.at/  http://www.bmwfj.gv.at/Seiten/default.aspx http://www.bmwfj.gv.at/Seiten/default.aspx 

34 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΑΥΣΤΡΙΑ  www.leo-net.org  www.prabo.at  www.stepstone.at  www.jobnews.at  www.jobboerse.at  www.takeit.co.at  www.bewerben.at  www.praktika.at  www.jobpilot.at  www.ams.or.at  www.jobscout.at  www.monster.at www.monster.at

35 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΒΕΛΓΙΟ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  http://www.diplomatie.be/fr/jobs/careersdetail.asp?TE XTID=47573  http://www.belgium.be/fr/formation/enseignement/sup erieur/recherche_d_un_stage/  http://www.bruxellesformation.be/ http://www.bruxellesformation.be/  http://be.kompass.com/ http://be.kompass.com/  http://www.topmanagement.net/tm.net/f/bel/index.a sp http://www.topmanagement.net/tm.net/f/bel/index.a sp  http://abc-d.com/ http://abc-d.com/  http://www.kapstages.com/index.php http://www.kapstages.com/index.php

36 ΦΙΛΑΝΔΙΑ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  http://www.mol.fi/mol/en/index.jsp  http://www.studyinfinland.fi/  http://www.mol.fi/mol/en/02_working/02_eures/03_stu dying/index.jsp  http://www.uranus.fi/en/jobseekers/jobs/open.php?id= 19982  http://www.contactfinland.fi  http://www.yritysrekisteri.com/  http://www.inoa.fi/  http://www.bluebook.fi/  http://www.aarresaari.net/english/info.htm http://www.aarresaari.net/english/info.htm

37 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  www.daad.de www.daad.de  http://www.study-in-germany.de/  http://www.auswaertiges- amt.de/DE/Startseite_node.html http://www.auswaertiges- amt.de/DE/Startseite_node.html  www.dihk.de  http://www.iaeste.de/cms/index.php?id=60 http://www.iaeste.de/cms/index.php?id=60  http://www.wege-ins-ausland.de( Γερμανικά ) http://www.wege-ins-ausland.de

38 ΟΥΓΓΑΡΙΑ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  http://en.afsz.hu/ http://en.afsz.hu/  http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=137  http://www.mkik.hu/index.php  Τουριστικές πληροφορίες  http://www.tourinform.hu/main.php?folderID=879

39 ΜΑΛΤΑ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  www.gov.mt  www.etc.gov.mt  www.maltaenterprise.com  www.llp.eupa.org.mt  www.visitmalta.com

40 ΟΛΛΑΝΔΙΑ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  www.globalplacement.com  www.stageplaza.nl www.stageplaza.nl  www.wilweg.nl  http://www.nuffic.nl/international- students/preparation-stay/staying-in- holland/traineeships  http://www.stagemotor.nl/  www.aiesec.nl

41 ΡΟΥΜΑΝΙΑ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  http://www.edu.ro/ http://www.edu.ro/  http://www.onrc.ro/ http://www.onrc.ro/  http://www.anofm.ro http://www.anofm.ro  http://www.bestjobs.ro/  http://www.ejobs.ro/  http://www.ccir.ro/ [en]  http://recom.onrc.ro/

42 ΣΛΟΒΑΚΙΑ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  http://www.employment.gov.sk/  http://www.economy.gov.sk/ http://www.economy.gov.sk/  http://www.nadsme.sk/  http://www.profesia.sk/  http://www.slovakia.travel/ http://www.slovakia.travel/

43 ΣΛΟΒΕΝΙΑ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  http://www.cmepius.si/en/ http://www.cmepius.si/en/

44 ΙΣΠΑΝΙΑ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  http://www.lasguias.com/  http://www.infoindustrias.com/  http://www.paginasamarillas.es/  https://www.camaras.org/publicado/index.html

45 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  www.prospects.ac.uk  http://www.fledglings.net/  www.placement-uk.com

46 Μη επιλέξιμοι Φορείς Κατάρτισης είναι : Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  Οι οργανισμοί και οι άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ο κατάλογος διατίθεται στο ιστότοπο ec.europa.eu/institutions/index_en.htm )  Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε. Ε. ( με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή / και διπλής χρηματοδότησης ) Άλλες αντιπροσωπείες ή δημόσιοι οργανισμοί ( π. χ., μορφωτικά ινστιτούτα, σχολεία ) της χώρας προέλευσης του φοιτητή, αποτελούν επιλέξιμους φορείς αρκεί να διαπιστώνεται ότι τηρείται η προϋπόθεση της διεθνικότητας.

47 Πώς θα βρω φορέα κατάρτισης ; Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  Για την αναζήτηση φορέα ο ενδιαφερόμενος φοιτητής μπορεί αρχικά να συμβουλευτεί τους καθηγητές του, και τα ενημερωτικά φυλλάδια που βρίσκονται έξω από το γραφείο διεθνών σχέσεων στον 4 όροφο και την ιστοσελίδα του τμήματος Διεθνών Σχέσεων.  Κυρίως όμως, η αναζήτηση φορέα βασίζεται στην προσωπική έρευνα του φοιτητή στο διαδίκτυο.  Ο φοιτητής στέλνει στους φορείς που επιθυμεί να εργαστεί ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο περιγράφει το αντικείμενο του και ζητά να γίνει δεκτός για πρακτική άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus Placement.  Σε περίπτωση που ο φορέας είναι πανεπιστημιακό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο ο ενδιαφερόμενος οφείλει να επικοινωνήσει απευθείας με τον υπεύθυνο καθηγητή.

48 Πώς θα βρω φορέα κατάρτισης ; Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης από το φορέα, ζητά ο ενδιαφερόμενος φοιτητής να του αποσταλεί το letter of acceptance το οποίο πιστοποιεί την αποδοχή του από τον φορέα.

49 Outgoing - Placement Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Φάση 2 η : Τριμελής Επιτροπή και προώθηση φακέλου  Εφόσον ο αρχικός φάκελος του φοιτητή / απόφοιτου διαθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η Γραμματεία τον προωθεί στην εκάστοτε 3 μελη επιτροπή από την οποία ελέγχεται ο φάκελος του φοιτητή και εγκρίνεται.  Όταν η Γραμματεία λάβει την επίσημη επιβεβαίωση από την επιτροπή προωθεί στο Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, Αντίγραφα του φακέλου του φοιτητή / απόφοιτου καθώς και την απόφαση της επιτροπής για την αποδοχή του αιτήματος.  Από εκεί και έπειτα αναλαμβάνει το Γραφείο Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων τα υπόλοιπα διαδικαστικά που αφορούν στο : Training Agreement, Arrival/Departure Certificate, Αντίγραφα από ΕΚΑΑ, IBAN, Ασφάλειας προσωπικού ατυχήματος και Σύμβαση.

50 Outgoing - Placement Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γενικά Ο φοιτητής / απόφοιτος για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά τη μετακίνησή του για πρακτική στο εξωτερικό επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Καθηγητή Erasmus Placement και με την Υπεύθυνη του Γραφείου Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, Κα Κοντογουλίδου.

51 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ EMAIL Οικονομικής ΕπιστήμηςΕπ. Καθηγήτρια Κλαίρη Οικονoμίδου 210 – 4142294ekonomidou@unipi.gr Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Επ. Καθηγητής Π.Αρτίκης210 – 4142200 210 - 4142348 partikis@unipi.gr vpekka@unipi.gr Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης Aν. Καθηγητής Νεκτάριος 210 - 4142271nektar@unipi.gr Χρημ/κης & Τραπεζικής ΔιοικητικήςΕπ. καθηγητής Ν.Κουρογένης 210 – 4142142nkourog@unipi.gr Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Καθηγητής Δ. Καραλέκας 210 – 4142319dkara@unipi.gr Ναυτιλιακών ΣπουδώνΚαθηγήτρια Φ. Σακελαριάδου 210 – 4142526fsakelar@unipi.gr ΠληροφορικήςΕπικ. Καθηγητής Δ. Βέργαδος 210 – 4142479vergados@unipi.gr Ψηφιακών ΣυστημάτωνΕπικ. Καθηγητής Α. Μηλιώνης 210 – 4142762meliones@unipi.gr Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Αν. Καθηγητής Χ. Γκούσιος 210 – 4142734chgous@unipi.gr

52 O ΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πρώτη Φάση 2013-2014 Αρχικά συμμετείχαν τρία Πανεπιστήμια : 1. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ( ως συντονιστής ) 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

53 OΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2 η Φάση ERASMUS +, KA 1 Κινητικότητα φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  Πανεπιστήμια 1. Πάντειο Πανεπιστήμιο ( Συντονιστής ) 2. Πανεπιστήμιο Πειραιώς 3. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 4. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 5. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 6. ΤΕΙ Πειραιά  Κοινωνικοί Εταίροι 1. Δήμος Πειραιώς 2. Δήμος Αμαρουσίου 3. Δήμος Καλλιθέας

54 Διεθνής Κινητικότητα Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

55 Τι είναι η Διεθνής Κινητικότητα και σε ποιες χώρες μπορώ να μετακινηθώ ; Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, προβλέπεται η μετακίνηση φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης από και προς τις χώρες Εταίρους

56 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων BILATERAL AGREMENT Ρωσική Ομοσπονδία St. Petersburg Electro technical University North Caucasus Federal University ITMO University Ισραήλ Ben- Gurion University of the Nagev Bar- Ilan University

57 Τι μου καλύπτει η επιχορήγηση της Διεθνούς Κινητικότητας ; Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων I. Προβλέπεται επιχορήγηση για τα μεταφορικά από και προς τη χώρα προορισμού με βάση τη χιλιομετρική απόσταση II. Επιχορήγηση για την κινητικότητα η οποία υπολογίζεται με βάση το χρονικό διάστημα παραμονή σας στη χώρα προορισμού Συγκεκριμένα : Ρωσική Ομοσπονδία 650 ευρώ/ μήνα + 360 ευρώ μεταφορικά Ισραήλ 650 ευρώ/ μήνα + 275 ευρώ μεταφορικά

58 Έγγραφα που θα χρειαστώ για να μετακινηθώ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων  Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα  Βιογραφικό Σημείωμα  Αντιστοιχήσεις μαθημάτων  Learning Agreement υπογεγραμμένο από εσάς, τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή στο Ίδρυμα προέλευσης και τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή στο Ίδρυμα προορισμού  Σύμβαση Κινητικότητας  Ασφάλεια  Visa και διαβατήριο  Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού

59 Πόσοι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας από το Πανεπιστήμιο Πειραιά ; Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων Πανεπιστήμιο Προορισμού 1 ος κύκλος σπουδών 2 ος κύκλος σπουδών 3 ος κύκλος σπουδών St. Petersburg Electrotechnical University --- North Caucasus Federal University -1 άτομο/ 3 μήνες- ITMO University -1 άτομο/ 3 μήνες- Ben-Gurion University of the Nagev -- 1 άτομο/ 3 μήνες Bar-Ilan University --1 άτομο/ 3 μήνες

60 Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας Για περισσότερες πληροφορίες : publ@unipi.gr Incoming-erasmus@unipi.gr Outgoing-erasmus@unipi.gr Και στη σελίδα μας : www.unipi.gr/unipi/el/europaika- programmata/erasmus.html Τηλέφωνα επικοινωνίας : 210 4142 245 210 4142248 210 4142 271 Και στο Γραφείο μας : Κεντρικό Κτίριο Πανεπιστημίου Πειραιώς, 4 ος όροφος, γραφείο 430 Ώρες Γραφείου : Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 10:00- 12:00 Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων


Κατέβασμα ppt "Κινητικότητα για Σπουδές και Πρακτική Άσκηση Erasmus+ Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google