Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Μάθημα 3β: Σκέδαση αδρονίων και χρυσός κανόνας του Fermi Λέκτορας Κώστας Κορδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Μάθημα 3β: Σκέδαση αδρονίων και χρυσός κανόνας του Fermi Λέκτορας Κώστας Κορδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Μάθημα 3β: Σκέδαση αδρονίων και χρυσός κανόνας του Fermi Λέκτορας Κώστας Κορδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Στοιχειώδη ΙΙ, Αριστοτέλειο Παν. Θ/νίκης, 13 Μαρτίου 2012

2 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων2 Αποσύνθεση και ρυθμοί μεταβολής

3 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων3 Τι θα συζητήσουμε εδώ ● Αποσύνθεση σωματιδίων και ρυθμός αλλαγής ● Lifetimes, Decay rates, Decay amplitutes(widths) ● Ενεργός διατομή (= cross section) σκέδασης σωματιδίων ● Χρυσός κανόνας του Fermi

4 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων4 Μετρήσιμες ποσότητες ● Παρατηρώντας τη φύση για να καταλάβουμε ποιά είναι τα στοιχειώδη σωμάτια και πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, έχουμε τα εξής πειραματικά εργαλεία (μετρήσεις): – Particle decays (π.χ., π - → μ - ν μ ) – Pacticle scattering (σκέδαση σωματιδίων) – Bound states of particles: “δέσμιες καταστάσεις”, π.χ., άτομο, μεζόνιο J/ψ (=c c)

5 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων5 Decay (=disintegration, “αποσύνθεση”) ● Η πιθανότητα να πεθάνει (“probability to decay”) ένα σωματίδιο στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα dt έιναι ανεξάρτητη από την ηλικία του σωματιδίου – Γ = πιθανότητα για decay ανά μονάδα χρόνου = decay rate = decay width ● N(t+dt) - N(t) = - Γ dt N(t) → N(t) = N(0) exp(-Γt) ● Μέσος χρόνος ζωής = mean lifetime = τ = 1/Γ → N(t) = N(0) exp(-t/τ)

6 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων6 Decay (=disintegration, “αποσύνθεση”) ● Μέσος χρόνος ζωής = mean lifetime = τ = 1/Γ ● Το Γ είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων που εμφανίζονται σε μας ως decay του σωματιδίου. – Eμείς μετράμε το lifetime ή το decay rate Γ. ● To Γ υπολογίζεται από τη θεωρία ως decay width = ανάλογο του (“quantum mechanical amplitude of a process”) 2 : Γ = ανάλογο του | | 2 ● | | = |M i f | = πλάτος της διαδικασίας ή martrix element Initial & final states Hamiltonian operator of the interaction

7 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων7 Decay (=disintegration, “αποσύνθεση”) ● Μέσος χρόνος ζωής = mean lifetime = τ = 1/Γ ● Αν ένα σωματίδιο μπορεί να κάνει decay με πολλούς (= n) τρόπους, τότε ο ολικός ρυθμός θανάτου (= total decay rate) θα είναι: Γ Τ Ο Τ = Γ 1 + Γ 2 + Γ 3 + … + Γ n ● To lifetime είναι τ = 1/Γ Τ Ο Τ ● Το ποσοστό των σωματιδίων που κάνουν decay με τον τρόπο i, ονομάζεται “branching ratio” ή “branching fraction” – Branching ratio for decay mode “i” = B i = Γ 1 / Γ Τ Ο Τ – π.χ., φορτισμένο πιόνιο, π + (= u d) ● Μάζα π + = MeV, Lifetime = 2.6 x sec ● π + → μ + ν μ BR= % ● π + → e + ν e BR = 1.2 x BR → φυσική των αλληλεπιδράσεων

8 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων8 Κινηματική και Φυσική των αλληλεπιδράσεων ● Η ενέργεια και ορμή των προ.ι.όντων ενός decay είναι θέμα κινηματικής ● Η πιθανότητα να συμβεί κάποιο decay και η κατανομή των προ.ι.όντων στο χώρο υπολογίζεται από τη φυσική της αλληλεπίδρασης

9 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων9 Σε τρεις (3) διαστάσεις: στερεά γωνία Ω Π.χ. Ισότροπη κατανομή των προΪώντων = Isotropic distribution

10 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων10 Isotropic distribution of products

11 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων11 Σκέδαση και ενεργός διατομή Χρυσός κανόνας του Fermi Phase-space = xώρος των φάσεων

12 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων12 Σκέδαση: α + b a b

13 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων13 Σκέδαση και ενεργός διατομή α b σ=κάτι σαν την επιφάνεια που παρουσίαζει το σωματίδιο b στο επερχόμενο σωματίδιο α → Αλλά δεν είναι το ίδιο! Δεν έχουμε “hit or miss” στην αλληλεπίδραση σωματιδίων

14 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων14 Σκέδαση και ενεργός διατομή Ισύει και για δέσμες σωματιδίων

15 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων15 Ενεργός διατομή: επί μέρους και ολική ● Η ενεργός διατομή δεν είναι γεωμετρικός παράγοντας ● Εξαρτάται από τα σωματίδια που αλληλεπιδρούν – π.χ. σ(π+p) > σ(e+p) > σ(ν+p) ● Εξαρτάται επίσης και από τα παραγόμενα σωματίδια – Mπορούμε να ορίσουμε τις “επί μέρους ενεργές διατομές” = “exclusive cross section”) = σ i ● π.χ., σ(pp → W), σ(pp → Z) – “ολική ενεργός διατομή” = “inclusive cross section” = σ t o t = Σ σ i

16 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων16 Ενεργός διατομή: συνάρτηση πολλών παραγόντων ● Η ενεργός διατομή δεν είναι γεωμετρικός παράγοντας ● Εξαρτάται από τα σωματίδια που αλληλεπιδρούν – π.χ. σ(π+p) > σ(e+p) > σ(ν+p) ● Εξαρτάται επίσης και από τα παραγόμενα σωματίδια ● Επίσης, πού πάνε (γωνίες) και γενικά με τι 4-ορμή παράγονται τα σωματίδια αυτά ● Κάθε δυνατή τελική κατάσταση έχει μια πιθανότητα να συμβεί ● → σ = συνάρτηση πολλών παραγόντων (θ, φ, p, m...)

17 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων17 Χρυσός κανόνας του Fermi ● |M i f | = | | = πλάτος της διαδικασίας ή martrix element ●...ρ f = phase-space factor = παράγοντας του χώρου των φάσεων

18 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων18 Χώρος φάσεων Ίσα που γίνεται: Με τίποτα!

19 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων19 Χωρος φάσεων ● Χώρος φάσεων: χώρος ορμών και θέσεων των σωματιδίων ● Κάθε σωματίδιο στο χώρο των φάσεων καταλαμβάνει όγκο h 3 → Eρώτηση: πόσα σωματίδια έχουν ● ορμή μεταξύ p και p + dp ● και βρίσκονται σε μια στερεά γωνία dΩ ??? ● Απάντηση: ● n = (4π p 2 dp)(V * dΩ/4π) / h 3 → dn = n/V = dΩ p 2 dp / h 3 → αριθμ. έτοιων σωματιδίων σε V=1 → ρ f = dn/dE o ● Εφραγμογή στη σέδαση ● a + b → c + d Πυκνότητα σωματιδίων στην τελική κατάσταση

20 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων20 Χωρος φάσεων ● Χώρος φάσεων: χώρος ορμών και θέσεων των σωματιδίων ● Κάθε σωματίδιο στο χώρο των φάσεων καταλαμβάνει όγκο h 3

21 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων21 Χωρος φάσεων ● Χώρος φάσεων: χώρος ορμών και θέσεων των σωματιδίων ● Κάθε σωματίδιο στο χώρο των φάσεων καταλαμβάνει όγκο h 3

22 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων22 Υπολογισμός μόνο με χώρο φάσεων σχετική ταχύτητα συκρουόμενων σωματιδίων Σημείωση: hbar = h/2π → h = 2π * hbar = 2π (αφού hbar = 1)

23 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων23 Υπολογισμός μόνο με χώρο φάσεων σχετική ταχύτητα συκρουόμενων σωματιδίων

24 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων24 Τι μαθαινουμε? ● Αν δεν μπορώ να υπολογίσω το Μ, δεν έχω πρόβλευη για το τι θα μετρήσει το πείραμα. ● Αλλά μπορώ, μελετώντας τα αποτελέσματα του πειράματος και χρησιμοποιώντας συμμετρίες να καταλάβω κάτι για την αλληλεπίδραση και τα συμμετέχοντα σωματίδια ● Σε ισχυρές αλληλεπιδράσεις κάνουμε συχνή χρήση συμμετριών (δύσκολος ο υπολογισμός των Matrix Elements)

25 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων25 Αρχή λεπτομερούς ισοζυγίου – principle of detailed balance ● Εφραγμογή στη σέδαση ● a + b ←→ c + d

26 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων26 Αρχή λεπτομερούς ισοζυγίου – principle of detailed balance ● Εφραγμογή στη σέδαση ● a + b ←→ c + d

27 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων27 Αρχή λεπτομερούς ισοζυγίου – principle of detailed balance ● Εφραγμογή στη σέδαση ● a + b ←→ c + d

28 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων28 Εφαρμογή: Το σπιν του πιονίου

29 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων29 Εφαρμογή: Το σπιν του πιονίου

30 Θ/νίκη - 13-Μαρ-2010Κ. Κορδάς - Σκέδαση - Χρυσος κανόνας Fermi - παράγοντας φάσεων30 Γενικά: Συχνή χρήση συμμετριών στισ ισχυρές αλληλεπιδράσεις ● Αν δεν μπορώ να υπολογίσω το Μ, δεν έχω πρόβλεψη για το τι θα μετρήσει το πείραμα. ● Αλλά μπορώ, μελετώντας τα αποτελέσματα του πειράματος και χρησιμοποιώντας συμμετρίες να καταλάβω κάτι για την αλληλεπίδραση και τα συμμετέχοντα σωματίδια ● Σε ισχυρές αλληλεπιδράσεις κάνουμε συχνή χρήση συμμετριών (δύσκολος ο υπολογισμός των Matrix Elements) → θα δούμε λίγο το ΙΣΟΣΠΙΝ


Κατέβασμα ppt "Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων ΙΙ (8ου εξαμήνου) Μάθημα 3β: Σκέδαση αδρονίων και χρυσός κανόνας του Fermi Λέκτορας Κώστας Κορδάς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google