Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Και η εκπαιδευτική τους χρήση.  Web 2.0 τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες  Δημιουργία μαθημάτων με τη χρήση εργαλείων Web 2.0, διαδικτύου – σύγκριση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Και η εκπαιδευτική τους χρήση.  Web 2.0 τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες  Δημιουργία μαθημάτων με τη χρήση εργαλείων Web 2.0, διαδικτύου – σύγκριση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 και η εκπαιδευτική τους χρήση

2  Web 2.0 τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες  Δημιουργία μαθημάτων με τη χρήση εργαλείων Web 2.0, διαδικτύου – σύγκριση των:  Wiki  blog

3  Ο όρος web 2.0 έχει πλέον καταστεί η κοινά παραδεκτή ονομασία μιας νέας γενιάς διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών.  Το web 2.0, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για νέες κοινωνικές και διδακτικές πρακτικές.  Η επίδραση του web 2.0 στην Εκπαίδευση μπορεί να είναι καταλυτική.  Έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες

4  Ο νέος παγκόσμιος ιστός web 2.0 ενθαρρύνει τη συμμετοχή χρηστών για τη παραγωγή πλουσιότερου και δυναμικότερου περιεχομένου (open projects).  Οι χρήστες μεταμορφώνονται σε δημιουργούς και διαμορφώνουν το περιεχόμενο με κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο σύμφωνα με τη δική τους προσωπικότητα και προοπτική.  Με τις νέες δικτυακές υπηρεσίες οι χρήστες συνεργάζονται και ανταλλάζουν δεδομένα online σε πραγματικό χρόνο σχεδόν από οπουδήποτε στον κόσμο.

5

6  Διαδραστικότητα  Δυναμικό περιεχόμενο  Συνεργασία  Συνεισφορά  Κοινότητα και κοινωνική δικτύωση

7 Blogs Wikis Tagging Widgets Web chat, forums E-portfolios  Moodle  E-class  Classroom wiki

8  Το Βlog λέξη είναι η συντομευμένη εκδοχή του weblog.  Blog είναι το είδος της ιστοσελίδας, που συνήθως συντηρείται από ένα άτομο με τακτικές εγγραφές σχολιασμού, περιγραφές των γεγονότων, ειδήσεις, ή άλλο υλικό όπως γραφικά ή βίντεο.  Οι εγγραφές εμφανίζονται συχνά σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.  Πολλά λειτουργούν ως πιο προσωπικά ημερολόγια ή ομάδες συζήτησης.

9  ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο μπορεί να ενισχύσει το μαθησιακό ενδιαφέρον μιας τάξης, αλλά δεν επιτρέπει την δημιουργία ‘ανεξάρτητων’ χώρων πραγματικής συνεργατικής εργασίας.  είναι ουσιαστικά ένας χώρος παράθεσης – ανάρτησης ιδεών, απόψεων, εργασιών.  το blog έχει τον συγγραφέα – δημιουργό του να ελέγχει την κατεύθυνση των αναρτήσεων, αφού στο δικό του χώρο αναρτώνται όλα τα θέματα. Παραδείγματα  http://salnk.eduportal.gr/  http://ekpaideusi.blogspot.com/

10 Ένα Wiki είναι συνήθως μία ιστοσελίδα που επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν, να αφαιρέσουν, ή να επεξεργαστούν το περιεχόμενό της, πολύ γρήγορα και εύκολα, μέσω ενός web browser, χωρίς να έχουν κάνει υποχρεωτικά εγγραφή. Έτσι, διευκολύνεται η συνεργασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου. Το wiki είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη διατήρηση:  ενός εγχειριδίου  αρχείων βοήθειας,  μιας εγκυκλοπαίδειας,  εγγράφου συνεργασίας που θα αναπτύσσεται και θα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου.

11 Τα wikis έχουν ιεραρχική δομή που επιτρέπει την αναζήτηση δεδομένων και τη πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες μέσω ενσωματωμένων συνδέσμων. Η απλότητα της επεξεργασίας και της χρήσης επιτρέπουν την εύκολη χρήση ακόμη και από μη έμπειρους χρήστες. Η δομή και η μορφοποίηση των σελίδων τους καθορίζονται από μια απλουστευμένη html γλώσσα σήμανσης. Στην ουσία είναι συνεργατικοί δικτυακοί τόποι (collaborative websites) και συστήματα διαχείρισης γνώσης (knowledge management systems).

12 Τα wiki στην εκπαίδευση μπορεί να είναι χώροι:  Επικοινωνίας  Συνεργασίας  Ανταλλαγής  Διαμοιρασμού  Οικοδόμησης γνώσης

13  Το πιο γνωστό wiki είναι η Wikipedia, η online εγκυκλοπαίδεια.  Εργασίες μαθητών 2 ου ΕΠΑΛ Αμαρουσίου  http://gram2epalamarous.wikispaces.com/  Wikis τύπου Classroom 2 ου Γυμνασίου Σπάρτης http://pliroforiki-a-2gymspartis.wikispaces.com http://pliroforiki-b1-2gymspartis.wikispaces.com http://pliroforiki-c-2gymspartis.wikispaces.com  Άλλα wikis  http://computer-memory-and-brain-memory.wikispaces.com/  http://programminglanguagec.wikispaces.com/  http://mathface.wikispaces.com/

14  Wikispaces, http://wikispaces.com/http://wikispaces.com/  http://foswiki.org/http://foswiki.org/  http://pbworks.com/ http://pbworks.com/  https://www.zoho.com/wiki/ https://www.zoho.com/wiki/  http://wikispot.org/Create_a_wiki http://wikispot.org/Create_a_wiki  http://education.weebly.com/ http://education.weebly.com/  https://sites.google.com/?pli=1 https://sites.google.com/?pli=1


Κατέβασμα ppt "Και η εκπαιδευτική τους χρήση.  Web 2.0 τεχνολογίες, εφαρμογές και υπηρεσίες  Δημιουργία μαθημάτων με τη χρήση εργαλείων Web 2.0, διαδικτύου – σύγκριση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google