Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

-----Α.Κύρτσης------ Γνώση, Εργασία & Δικτ.Τεχνολογίες “Formation of the information systems strategy in a global financial services company” Εργάστηκαν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "-----Α.Κύρτσης------ Γνώση, Εργασία & Δικτ.Τεχνολογίες “Formation of the information systems strategy in a global financial services company” Εργάστηκαν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 -----Α.Κύρτσης------ Γνώση, Εργασία & Δικτ.Τεχνολογίες “Formation of the information systems strategy in a global financial services company” Εργάστηκαν Βελλή Αγγελική ΜΟΠ055 Γκρούς Γεώργιος ΜΟΠ067

2 Μελέτη περίπτωσης της στρατηγικής ΠΣ εντός της Leasehold NV, μιας Ολλανδικής παγκόσμιας εταιρείας leasing. Οι εταιρείες leasing μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Εισαγωγή

3 Δυνατότητες ΠΣ Υποστηρίζουν οργανωσιακές δραστηριότητες (διοικητικός ρόλος, λειτουργικός ρόλος) Βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα του οργανισμού ΠΣ ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (Galliers, Henderson) διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

4 Μέθοδοι σχεδίασης ΠΣ Μοντέλα στρατηγικής σχεδίασης ΠΣ (Strategic IS planning) Κίνδυνος αντιγραφής από ανταγωνιστές Απώλειες λόγω μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος ΠΣ Πρακτική χρήση μεθόδων σχεδίασης ΠΣ αμελητέα (Galliers) Καταλληλότερες για συμπλήρωση υπαρχουσών στρατηγικών, παρά για δημιουργία νέων (Mintzberg)

5 Περίοδος 1 (1963-1980) (1/2) 1963: ίδρυση της Leasehold ως Lease Ned, ενοικίαση εξοπλισμού στην Ολλανδική αγορά. 1971: η ενοικίαση αυτοκινήτων, προϊόν πυρήνας. Ίδρυση παραρτημάτων παγκόσμια-“Big Five” Δεν υπάρχει σαφής (explicit) ή υπονοούμενη (implicit) ΠΣ στρατηγική

6 Σύγχρονες παγκόσμιες εταιρείες (2/2) Περισσότερο ανοικτές κοινότητες (open communities), παρά κλειστοί οργανισμοί (Hanseth) Μοιράζονται (δημόσιες) Π&Τ υποδομές (public infrastructures) Δύσκολη η διαχείρισή τους ως ενιαίες μονάδες +Ταχεία λήψη αποφάσεων, ευελιξία, τοπική αυτονομία -Μελλοντική τυποποίηση (standardization) απίθανη

7 Περίοδος 2 (αρχές δεκαετίας ’80) Έως 1982: κάθε παράρτημα εξακολουθεί να αναπτύσσει το δικό του ΠΣ 1982-1985: δημιουργία NOLS, εισαγωγή τυποποιημένης έκδοσης για προσπάθεια συντονισμού των ενεργειών των παραρτημάτων (Hanseth) Υπονοούμενη (implicit) ΠΣ στρατηγική

8 Περίοδος 3 (τέλη ’80-αρχές ’90) (1/4) Ταχεία ανάπτυξη Αυξανόμενος ανταγωνισμός Ανάπτυξη Dealer Network System, Knowledge System 1987: ίδρυση τμήματος ΠΣ Τέλη ’80: σαφής (explicit) ΠΣ στρατηγική

9 Εξελίξεις (2/4) Καθώς η εταιρεία: Αναπτύσσεται Τοποθετείται βαθειά στο περιβάλλον της (πχ μέσω στενότερης συνεργασίας με τους προμηθευτές) (Hanseth)  Γίνεται λιγότερο διοικήσιμη  Δημόσιες Π&Τ υποδομές (public infrastructures)  Ανοικτό δίκτυο (open network) Π&Τ Υποδομές για τέτοιους οργανισμούς ανοικτών δικτύων: AS400, WAN, LAN INFO ’90

10 Εξελικτική θεωρία (3/4) Επιθυμία για εκμετάλλευση νέων δυνατοτήτων και επιβίωση Κοινά χαρακτηριστικά με εταιρείες τηλεπικοινωνιών: Εξαρτημένες σε μεγάλο βαθμό από IT Υψηλά switching costs- επιθυμία αποφυγής lock-in φαινομένων (Hanseth)  Εξελικτική θεωρία (evolution theory)

11 Χαρακτηριστικά της εξελικτικής διαδικασίας: (4/4) Εξάρτηση μονοπατιού (path dependency) Εξωτερικό περιβάλλον Συν-εξέλιξη (co-evolution) Όραμα του IT πρωταθλητή Κύκλος V-S-R Ισορροπία μεταξύ διαδικασιών εξερεύνησης και εκμετάλλευσης ΠΣ

12 Περίοδος 4 (μέσα δεκαετίας ’90) (1/2) Ανάγκη για επιχειρησιακή στρατηγική Υπονοούμενη (implicit) επιχειρησιακή στρατηγική Σαφής (explicit) επιχειρησιακή στρατηγική (Ciborra)  Π&Τ υποδομή διευκολυντικής ώθησης (enabling)+ λειτουργική ευελιξία

13 Στρατηγική Ευθυγράμμιση (2/2) Π&Τ υποδομή Παγκόσμια επιχειρησιακή στρατηγική Για σύνδεση των παραπάνω:  Στρατηγική Ευθυγράμμιση (Strategic Alignment) (Ciborra) Επιρροή εξωτερικού περιβάλλοντος Αποτέλεσμα bottom-up διαδικασίας (Monteiro)

14 Κλειστή Ανοιχτή Χαρακτήρας Π&Τ Υποδομής Top DownBottom Up Ηγεσία και διακυβέρνηση Σχεδιασμός και διακυβέρνηση Π&Τ υποδομών (Ciborra) ΑΒ Γ Δ

15 Παράγοντες επιτυχίας Η προσέγγιση που υιοθέτησε η Leasehold Η συγκεκριμένη επιχειρηματική κουλτούρα της εταιρείας ANT (αναφορά τόσο σε τεχνικά όσο και σε μη τεχνικά στοιχεία) (Monteiro)

16 Η Leasehold ως σύγχρονη παγκόσμια εταιρεία/ Σύνοψη Open and embedded network, bottom-up Standardization (NOLS) Public infrastructures (open, shared) IS strategy (implicit, explicit) Evolution theory (path dependency, co- evolution etc), no IS planning used Global business strategy (implicit, explicit) Enabling infrastructures Strategic Alignment Success factors


Κατέβασμα ppt "-----Α.Κύρτσης------ Γνώση, Εργασία & Δικτ.Τεχνολογίες “Formation of the information systems strategy in a global financial services company” Εργάστηκαν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google