Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημόσια ή ανοικτή συζήτηση ή συζήτηση με ακρoατήριο (open forum) Είναι η οργανωμένη συζήτηση ενός αμφιλεγόμενου θέματος από μικρή ομάδα ατόμων, τα οποία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημόσια ή ανοικτή συζήτηση ή συζήτηση με ακρoατήριο (open forum) Είναι η οργανωμένη συζήτηση ενός αμφιλεγόμενου θέματος από μικρή ομάδα ατόμων, τα οποία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημόσια ή ανοικτή συζήτηση ή συζήτηση με ακρoατήριο (open forum) Είναι η οργανωμένη συζήτηση ενός αμφιλεγόμενου θέματος από μικρή ομάδα ατόμων, τα οποία αναπτύσσουν τις θέσεις τους εμπρός σε ακροατήριο, το οποίο καλείται να λάβει μέρος στη συζήτηση, πριν να τελειώσει ο καθορισμένος χρόνος

2 Αντικειμενικός σκοπός της ανοικτής συζήτησης είναι: Η αποσαφήνιση των διαφόρων απόψεων γύρω από το συζητούμενο θέμα και η διδασκαλία της συλλογικής σκέψης Διαδικασία: 1ο μέρος: τα μέλη της ομάδας συζήτησης παρουσιάζουν τις απόψεις των ενώπιον του ακροατηρίου 2ο μέρος: διεξαγωγή της συζήτησης 3ο μέρος: ο πρόεδρος της συζήτησης κάνει μία ανακεφαλαίωση ή περίληψη των συζητηθέντων

3 Διδακτική συνέντευξη ή συνέντευξη με συζήτηση Προσφέρει την ευκαιρία σε καλά πληροφορημένα άτομα, τα οποία έχουν εξειδικευθεί σε έναν τομέα, να μεταβιβάσουν τις γνώσεις τους στη τάξη Χρειάζεται ο ειδικός ομιλητής & ο ανταποκριτής Ο ανταποκριτής υποβάλλει ερωτήσεις στον ειδικό ομιλητή, διευθύνει τη συζήτηση, διευκρινίζει ή συμπληρώνει τις παρεχόμενες πληροφορίες Ο ειδικός ομιλητής απαντά στις ερωτήσεις & αναπτύσσει το θέμα Μετά το πέρας της συνέντευξης υποβάλλονται ερωτήσεις από το ακροατήριο

4 Γενικές οδηγίες για σωστή συνέντευξη Άνετο φυσικό περιβάλλον (θερμοκρασία, αερισμός, ησυχία, θέση) Άνετο ψυχοκοινωνικό περιβάλλον Κλίμα εμπιστοσύνης (πληροφορίες εμπιστευτικές, καλύτερη φροντίδα) Συζήτηση στα απαιτούμενα πλαίσια Στην αρχή, ερωτήσεις που δεν στοιχίζουν

5 Ενίσχυση του ατόμου να περιγράψει Οι ερωτήσεις με σαφήνεια και ακρίβεια Μια ερώτηση κάθε φορά – χρόνος για απάντηση Όχι δισκελείς ερωτήσεις Λεξιλόγιο κατανοητό Μη ζητάτε πληροφορίες που είναι γνωστές

6 Επιχειρηματολογία Είναι μία μορφή συζήτησης, κατά την οποία οι δύο αμφιλεγόμενες πλευρές ενός θέματος παρουσιάζονται από δύο ομιλητές ή από δύο ομάδες ομιλητών εμπρός σε ακροατήριο Η επιχειρηματολογία δεν αποσκοπεί στην ανεύρεση της αληθείας, αλλά στο να παρουσιάσει τα υπέρ και τα κατά ενός θέματος προς όφελος των ακροατών

7 Η διαδικασία της επιχειρηματολογίας είναι: Κάθε ομάδα αποτελείται από ένα ή έως τρία πρόσωπα Ο πρόεδρος της συζήτησης παρουσιάζει το θέμα και τους ομιλητές. Αν δεν υπάρχει χρονόμετρο, κρατάει και το χρόνο Κάθε άτομο παρουσιάζει τα επιχειρήματά του, μέσα στον καθορισμένο χρόνο Κάθε άτομο αντικρούει τα επιχειρήματα του άλλου, μέσα στον καθορισμένο χρόνο Στο τέλος καλούνται τα μέλη του ακροατηρίου να συμμετάσχουν στη συζήτηση

8 Σεμινάριο Χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των ατόμων & γενικότερα για τη βελτίωση στην εργασία τους Σεμινάριο έρευνας είναι μία οργανωμένη σειρά ασχολιών που αναφέρονται στην έρευνα Παιδαγωγικό σεμινάριο είναι η οργάνωση μαθημάτων & ασκήσεων βραχείας διάρκειας για την ανανέωση ή συμπλήρωση των γνώσεων και μεθόδων σε διάφορα επαγγέλματα

9 Βομβίζουσες ομάδες (Buzz Groups) Είναι οι ομάδες 3 - 6 μαθητών, για να συζητήσουν ένα θέμα ελεύθερα και άτυπα τα 5 -6 π. λ. της ώρας Οι διδακτικοί σκοποί είναι: Επιτρέπουν στους μαθητές να λύσουν προβλήματα σε συνεργασία Παρέχουν την ευκαιρία σους μαθητές για άμεση αντίδραση σε διάφορα θέματα Βοηθούν στην ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών Προσφέρουν την ευκαιρία στους μαθητές να διατυπώσουν ερωτήσεις και προβλήματα για έρευνα & συζήτηση Προσφέρουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά όλοι οι μαθητές Προσθέτουν επιπρόσθετες ευκαιρίες για ηγεσία Προετοιμάζουν την τάξη για συζήτηση Βοηθούν στην συνοχή της ομάδας

10 Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας Είναι η ομάδα 4 – 5 ατόμων, τα οποία κάθονται γύρω από μία στρογγυλή τράπεζα, συζητούν άτυπα μεταξύ τους για κάποιο θέμα Όλα τα μέλη της ομάδας αυτής συμμετέχουν με βάση την ισότητα

11 Σύσκεψη Γενικά σύσκεψη σημαίνει η συνάντηση μιας ομάδας αρμοδίων ατόμων, ενηλίκων ή νέων που μελετούν ένα ιδιαίτερο θέμα ή πρόβλημα Στην εκπαίδευση σημαίνει τη συγκέντρωση μιας ομάδας προχωρημένων στην εκπαίδευσή τους μαθητών, οι οποίοι με την καθοδήγηση του διδάσκοντος, σχεδιάζουν, συζητούν και αξιολογούν σχολικές εμπειρίες Στη Σύσκεψη οι μαθητές ασκούνται στη διατύπωση απόψεων, την οργάνωση της σκέψης τους και προετοιμάζονται για τρόπους δράσης εκτός του σχολείου

12 Ερευνητική συζήτηση ή εγκεφαλοκεραυνοβόλημα ή θύελλα εγκεφάλων (Brainstorming) Η μορφή αυτή της συζήτησης βασίζεται στην υπόθεση ότι οι περισσότεροι εγκέφαλοι είναι ταχύτεροι και καλύτεροι απ’ότι είναι ο ένας εγκέφαλος Ο σκοπός της συζήτησης είναι η σύλληψη, η εκμαίευση και η συγκέντρωση ενός αριθμού ιδεών ή πιθανών λύσεων, οι οποίες θα υποστούν τελική αξιολόγηση από τους ιδίους σε άλλη συνεδρία

13 Βασικοί κανόνες της ερευνητικής συζήτησης Η κριτική και οι αρνητικές αντιδράσεις απαγορεύονται σε πρώτο πλάνο Οι πιο εξτρεμιστικές λύσεις βοηθούν περισσότερο Οι περισσότερες λύσεις βοηθούν το τελικό αποτέλεσμα Επιβάλλεται, εκτός της σύλληψης των ιδεών και προσφορά ιδεών βελτίωσης ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα

14 Η διάλεξη με πάνελ (Panel) Σημαίνει ολιγομελή επιτροπή (4 – 8) ατόμων ειδικών επί ενός θέματος Διεξαγωγή: Ο ειδικός ομιλητής παρουσιάζει μία προετοιμασμένη ομιλία Τα μέλη του πάνελ υποβάλλουν ερωτήσεις και έτσι το θέμα αναλύεται και στο τέλος δίδεται ο λόγος και στο κοινό

15 Συζήτηση με πάνελ (Panel) Σημαίνει μία ομάδα (4 – 8) ατόμων, ειδικοί επί του θέματος, με διαφορετικές απόψεις συζητούν ελεύθερα μπροστά στο ακροατήριο Πριν από την έναρξη ο ηγέτης παρουσιάζει τους ομιλητές, εξηγεί το σκοπό της συγκέντρωσης και δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα Μετά διεξάγεται η συζήτηση ελεύθερα, χωρίς προετοιμασμένες ομιλίες και τέλος συμμετέχει και το ακροατήριο

16 Συμπόσιο Συμπόσιο είναι η συζήτηση γύρω από ένα θέμα, η οποία διεξάγεται από 2-4 προετοιμασμένες ομιλίες, οι οποίες αναλύουν διαφορετικές πτυχές του θέματος Διαδικασία οργάνωσης: Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την παρουσίαση του θέματος πρέπει να καλύπτουν όλες τις αποκλίνουσες όψεις του θέματος. Οι εισηγητές ομιλούν με συνεχή λόγο Τέλος το ακροατήριο υποβάλει ερωτήσεις Ο πυρήνας του συμποσίου είναι η διαφορά απόψεων των ομιλητών


Κατέβασμα ppt "Δημόσια ή ανοικτή συζήτηση ή συζήτηση με ακρoατήριο (open forum) Είναι η οργανωμένη συζήτηση ενός αμφιλεγόμενου θέματος από μικρή ομάδα ατόμων, τα οποία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google