Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς Εργαστηριακή Άσκηση 7 από τον Εργαστηριακό Οδηγό Φυσικής Γ′ Γυμνασίου και το αντίστοιχο Τετράδιο Εργασιών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς Εργαστηριακή Άσκηση 7 από τον Εργαστηριακό Οδηγό Φυσικής Γ′ Γυμνασίου και το αντίστοιχο Τετράδιο Εργασιών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς Εργαστηριακή Άσκηση 7 από τον Εργαστηριακό Οδηγό Φυσικής Γ′ Γυμνασίου και το αντίστοιχο Τετράδιο Εργασιών των Ν. Αντωνίου, Π. Δημητριάδη, Κ. Καμπούρη, Κ. Παπαμιχάλη, Λ. Παπατσίμπα

2 Μετροταινία (ΓΕ.240.0) Βάση παραλληλόγραμμη (ΓΕ.010.0) Μοιρογνωμόνιο (ΓΕ.200.0) Απαιτούμενα όργανα και υλικά Χρονόμετρο χειρός ψηφιακό (ΓΕ.150.0) Ράβδοι μεταλλικές (ΓΕ.030.Χ) Σύνδεσμος περιστρεφό μενος (ΓΕ.025.0) Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς

3 Πραγματοποιούμε την πειραματική διάταξη του διπλανού σχήματος. Περνάμε το νήμα της στάθμης μέσα από τη σχισμή του στελέχους και το στερεώνουμε σε ένα μήκος στα 30cm. Ρυθμίζουμε ώστε η κατακόρυφος να περνάει από τις 90 0 στο μοιρογνωμόνιο.

4 ΕΚΦΕ Καρδίτσας Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς 1 η Πειραματική διάταξη Διαδικασία 1 Απομακρύνετε το βαρίδι από τη θέση ισορροπίας του, ώστε το νήμα να σχηματίζει γωνία 6 μοιρών με την κατακόρυφη. Αφήστε το ελεύθερο. Μετρήστε το χρόνο που χρειάζεται για να εκτελέσει δέκα πλή­ρεις αιωρήσεις. Επαναλάβετε την προηγούμενη διαδικασία με διαφορετικά πλάτη ταλάντωσης, απομακρύνοντας το νήμα του εκκρεμούς διαδοχι­κά 3 0 και 9 0 μοίρες από την κατακόρυφο. Συμπληρώστε την αντί­στοιχη στήλη του πίνακα 1 παρακάτω.

5 ΕΚΦΕ Καρδίτσας Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς 2 η Πειραματική διάταξη Διαδικασία 2 Για να ελέγξετε την επίδραση της μάζας του βαριδιού στην περίοδο της ταλάντωσης, προσθέστε έναν ή περισσότερους ορειχάλκινους δακτυλίους στο νήμα της στάθμης. Μετρήστε την περίοδο της ταλάντωσης ακολουθώντας την προηγούμενη διαδικασία. Συμπληρώστε τον πίνακα 2 του φύλλου εργασίας

6 ΕΚΦΕ Καρδίτσας Πίνακας 1. Κατασκευή πίνακα με τις τιμές Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς Σχέση περιόδου ταλάντωσης εκκρεμούς και γωνίας (πλάτος) της ταλάντωσης Μήκος νήματος (m) Γωνία ταλάντωσης (μοίρες) Χρόνος 10 αιωρήσεων t=10T (sec) Περίοδος Τ 13030 16060 19090 Συσχετίζουμε τα δεδομένατης δεύτερης και της τελευταίας στήλης του πίνακα 1και συμπληρώνουμε την ακόλουθη πρόταση: Ή περίοδος της ταλάντωσης του εκκρεμούς είναι …………… του πλάτους της …… ……. Του εκκρεμούς όταν η γωνία εκτροπής του νήματος είναι: …………..

7 ΕΚΦΕ Καρδίτσας Νόμος αντίστασης συρμάτινου αγωγού Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς Σχέση περιόδου ταλάντωσης εκκρεμούς και μάζας (αριθμός δακτυλίων) Μήκος νήματος (m) Αριθμός ορειχάλκινων δακτυλίων Χρόνος 10 αιωρήσεων t=10T (sec) Περίοδος Τ 10 11 12 13 Πίνακας 2. Κατασκευή πίνακα με τις τιμές Συσχετίζουμε τα δεδομένατης δεύτερης και της τελευταίας στήλης του πίνακα 2 και συμπληρώνουμε την ακόλουθη πρόταση: Ή περίοδος της ταλάντωσης του εκκρεμούς είναι ……….. Της μάζας του εκκρεμούς.

8 Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς Διαδικασία 3 Για να ελέγξεις την επίδραση του μήκους του νήματος στην περίοδο της ταλάντωσης, χρησιμοποίησε νήματα με διαφορετι­κά μήκη: 10 cm, 40 cm, 90 cm. Για κάθε μήκος μέτρησε την περίοδο της ταλάντωσης ακο­λουθώντας τη διαδικασία 1. Συμπλήρωσε τον πίνακα 3 του φύλλου εργασίας.

9 Σχέση περιόδου ταλάντωσης εκκρεμούς και μήκους Μήκος νήματος (m) Χρόνος 10 αιωρήσεων t=10T (sec) Περίοδος ΤΤ 2 (sec 2 ) 1 0,75 0,5 0,25 Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς Πίνακας 3. Κατασκευή πίνακα με τις τιμές


Κατέβασμα ppt "Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς Εργαστηριακή Άσκηση 7 από τον Εργαστηριακό Οδηγό Φυσικής Γ′ Γυμνασίου και το αντίστοιχο Τετράδιο Εργασιών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google