Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Οι λογαριασμοί της Ομάδας 2 (Αποθέματα) Ως απόθεμα θεωρείται: –κάθε υλικό αγαθό που ανήκει στην οικονομική μονάδα και προορίζεται για να πωληθεί στην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Οι λογαριασμοί της Ομάδας 2 (Αποθέματα) Ως απόθεμα θεωρείται: –κάθε υλικό αγαθό που ανήκει στην οικονομική μονάδα και προορίζεται για να πωληθεί στην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Οι λογαριασμοί της Ομάδας 2 (Αποθέματα) Ως απόθεμα θεωρείται: –κάθε υλικό αγαθό που ανήκει στην οικονομική μονάδα και προορίζεται για να πωληθεί στην κατάσταση που βρίσκεται ή για να βιομηχανοποιηθεί ή για να αναλωθεί για τους σκοπούς της παραγωγής.

2 2 Οι λογαριασμοί της Ομάδας 2 (Αποθέματα) Σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. στην ομάδα 2 παρακολουθούνται: Τα αποθέματα της οικονομικής μονάδας που προέρχονται: –είτε από απογραφή –είτε από αγορά –είτε από ιδιοπαραγωγή –είτε από ανταλλαγή –είτε από εισφορά σε είδος –είτε από δωρεά

3 3 Οι λογαριασμοί της Ομάδας 2 (Αποθέματα) Οι λογαριασμοί αυτοί αναλύονται ως εξής: –(20) Εμπορεύματα –(21) Προιόντα έτοιμα και ημιτελή –(22) Υποπροιόντα και υπολοίματα –(23) Παραγωγή σε εξέλιξη –(24) Πρώτες και βοηθητικές ύλες–Υλικά συσκευασίας

4 4 Οι λογαριασμοί της Ομάδας 2 (Αποθέματα) Οι λογαριασμοί αυτοί αναλύονται ως εξής: –(25) Αναλώσιμα υλικά (25.00) Μικρά εργαλεία (25.01) Λιγνίτης (25.02) Πετρέλαιο (25.03) Μαζούτ –(26) Ανταλακτικά παγίων στοιχείων –(27)......

5 5 Οι λογαριασμοί της Ομάδας 2 (Αποθέματα) Οι λογαριασμοί αυτοί αναλύονται ως εξής: –(28) Είδη συσκευασίας –(29) Αποθέματα υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων (Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

6 6 Εμπορεύματα (λογ. 20) Ως εμπορεύματα χαρακτηρίζονται τα υλικά αγαθά που αποκτά η οικονομική μονάδα με σκοπό να τα μεταπωλήσει στην κατάσταση που τα αγόρασε. Η ανάπτυξη του λογαριασμού αφήνεται ελεύθερη στην οικονομική μονάδα.

7 7 Εμπορεύματα (λογ. 20) Το Ε.Γ.Λ.Σ. υποδεικνύει τους προαιρετικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς: –(20.98) Εκπτώσεις αγορών –(20.99) Προυπολογισμένες αγορές

8 8 Προιόντα Έτοιμα και Ημιτελή (λογ.21) Έτοιμα προιόντα θεωρούνται τα υλικά αγαθά που παράγονται από την οικονομική μονάδα με σκοπό την πώλησή τους.

9 9 Προιόντα Έτοιμα και Ημιτελή (λογ.21) Ημιτελή προιόντα είναι τα υλικά αγαθά που, μετά από κατεργασία σε ορισμένο στάδιο (ή στάδια) είναι έτοιμα για παραπέρα βιομηχανοποιήση (ή κατεργασία) ή για πώληση στην ημιτελή τους κατάσταση. Για παράδειγμα σε μια κλωστουφαντουργία το νήμα που παράγεται στο νηματουργείο είναι ημιτελές προιόν, δηλαδή: μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη του υφαντουργείου για την παραγωγή υφάσματος, αλλά μπορεί και να πωληθεί αυτούσιο.

10 10 Υποπροιόντα και υπολείμματα (λογ. 22) Υποπροιόντα είναι τα υλικά αγαθά που παράγονται μαζί με τα κύρια προιόντα, σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από τις ίδιες πρώτες και βοηθητικές ύλες. Τα υποπροιόντα είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν από την οικονομική μονάδα ως πρώτη ύλη ή να πωληθούν αυτούσια.

11 11 Υποπροιόντα και υπολείμματα (λογ. 22) Υπολείμματα είναι τα υλικά κατάλοιπα της παραγωγής. Αν είναι άχρηστα και απορρίπτονται, αντιπροσωπεύουν μέρος της φύρας της πρώτης ύλης και δεν ενδιαφέρουν τον λογαριασμό αυτό. Αν υπάρχει δυνατότητα διαθέσεώς τους ή επαναχρησιμοποιήσεώς τους παρακολουθούνται λογιστικώς όπως και τα υποπροιόντα. Για παράδειγμα μια επιχείρηση κατασκευής ετοίμων ενδυμάτων πωλεί τα αποκόμματα υφασμάτων σε μια οικονομική μονάδα που από αυτά κατασκευάζει στουπιά.

12 12 Παραγωγή σε εξέλιξη (λογ.23) Ως παραγωγή σε εξέλιξη θεωρούνται πρώτες ύλες, βοηθητικά υλικά, ημιτελή προιόντα και άλλα στοιχεία κόστους, όπως εργασία και βιομηχανικά έξοδα, τα οποία κατά την διάρκεια της χρήσεως ή στο τέλος της, κατά την απογραφή, βρίσκονται στο κύκλωμα της παραγωγικής διαδικασίας για κατεργασία.

13 13 Παραγωγή σε εξέλιξη (λογ.23) Για παράδειγμα σε μια επιχείρηση νηματουργίας– υφαντουργίας οι αρχικές ύλες (μαλλί, βαμβάκι) θεωρούνται ότι ανήκουν στην παραγωγή σε εξέλιξη από όταν παραδοθούν από την αποθήκη πρώτων υλών στο νηματουργείο, μέχρι να ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο και να λάβουν την μορφή νήματος που θεωρείται ημιτελές προιόν. Το νήμα αυτό από την στιγμή που θα παραδοθεί στο υφαντήριο, ανήκει και πάλι στην παραγωγή σε εξέλιξη μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του υφάσματος.

14 14 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας (λογ. 24) Πρώτες και βοηθητικές ύλες είναι τα υλικά αγαθά που η οικονομική μονάδα αποκτά με σκοπό τη βιομηχανική επεξεργσία ή συναρμολόγησή τους για την παραγωγή ή κατεργασία προιόντων.

15 15 Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Υλικά συσκευασίας (λογ. 24) Υλικά συσκευασίας είναι τα υλικά αγαθά που η οικονομική μονάδα αποκτά με σκοπό την χρησιμοποιήσή τους για την συσκευασία των προιόντων της, ώστε τα τελευταία να φθάνουν στην κατάσταση εκείνη που είναι δυνατόν ή σκόπιμο να προσφέρονται στην πελατεία. Συνεπώς, ως υλικά συσκευασίας θεωρούνται εκείνα που κατά κάποιον τρόπο αποτελούν τμήμα του προιόντος, όπως τα φιαλίδια των αρωμάτων, τα κουτιά των τσιγάρων.

16 16 Αναλώσιμα Υλικά (λογ. 25) Είναι τα υλικά που η οικονομική μονάδα αποκτά με προορισμό την ανάλωσή τους για συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού της και γενικά για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών λειτουργίας των κυρίων και βοηθητικών υπηρεσιών της.

17 17 Αναλώσιμα Υλικά (λογ. 25) Ο λογαριασμός αυτός είναι ο μόνος λογαριασμός της ομάδας 2 που το Ε.Γ.Λ.Σ. υποδυκνύει για την ανάπτυξή του υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς όπως:

18 18 Αναλώσιμα Υλικά (λογ. 25) (25.00) Μικρά εργαλεία (25.01) Λιγνίτης (25.02) Πετρέλαιο (25.03) Μαζούτ

19 19 Αναλώσιμα Υλικά (λογ. 25) Επίσης προβλέπει και τους ακόλουθους προαιρετικούς: (25.04) Λοιπά καύσιμα-λιπαντικά (25.05) Διάφορα αναλώσιμα υλικά (25.06) Οικοδομικά υλικά (25.98) Εκπτώσεις αγορών (25.99) Προυπολογισμένες αγορές

20 20 Ανταλακτικά πάγιων στοιχείων (λογ. 26) Είναι τα υλικά αγαθά που η οικονομική μονάδα αποκτά με σκοπό την ανάλωσή τους για συντήρηση και επισκευή του πάγιου εξοπλισμού της. Το Ε.Γ.Λ.Σ. υποδυκνύει τους προαιρετικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς: –( 26.98) Εκπτώσεις αγορών –(26.99) Προυπολογισμένες αγορές

21 21 Λογαριασμός 27 Ο λογαριασμός 27 παραμένει κενός. Συμπληρώνεται μόνο με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής.

22 22 Είδη Συσκευασίας (λογ. 28) Είναι τα υλικά μέσα που χρησιμοποιούνται από την οικονομική μονάδα για την συσκευασία εμπορευμάτων ή προιόντων της και παραδίνονται στους πελάτες μαζί με το περιεχόμενό τους. Τα είδη αυτά μπορεί να είναι επιστρεπτέα ή όχι, ανάλογα με την συμφωνία που γίνεται κατά την πώληση. Το Ε.Γ.Λ.Σ. υποδυκνύει τους προαιρετικούς δευτεροβάθμιους: –(28.98) Εκπτώσεις αγορών –(28.99) Προυπολογισμένες αγορές

23 23 Αποθέματα υποκαταστατημάτων ή άλλων κέντρων (όμιλος λογαριασμών 29) Στον όμιλο λογαριασμών 29 εντάσσονται εννέα πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί, χαρακτηριζόμενοι με τριψήφιο κωδικό αριθμό από 290 έως 298, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν προαιρετικά για την παρακουλούθηση των αποθεμάτων των υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων στα οποία δεν έχει εκχωρηθεί λογιστική αυτοτέλεια.

24 24 Ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων λογαριασμών της ομάδας 2 Η ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων λογαριασμών της ομάδας 2 σε δευτεροβάθμιους και κατώτερων βαθμίδων είναι ελεύθερη, ώστε η οικονομική μονάδα να εξυπηρετήσει, κατά τον καλύτερο γι’ αυτήν τρόπο της πληροφοριακές της ανάγκες. Κατά την ανάπτυξη αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλοι οι κωδικοί των δευτεροβάθμιων.

25 25 Ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων λογαριασμών της ομάδας 2 Δύο μόνο περιορισμούς θέτει το Ε.Γ.Λ.Σ. : –να παρακολουθούνται σε χωριστούς δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους, ή αναλύτικότερους λογαριασμούς οι αγορές που πραγαμτοποιούνται κατά την διάρκεια της χρήσεως καθώς και τα αρχικά και τα τελικά αποθέματα και –να δημιουργηθούν οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί που προβλέπονται από το Ε.Γ.Λ.Σ. για τα αναλώσιμα υλικά του λογαριασμού 25.

26 26 Εμπορεύματα (λογ.20) Το Ε.Γ.Λ.Σ. παρέχει ενδεικτικά το ακόλουθο υπόδειγμα αναπτύξεως του λογαριασμού 20: –(20) Εμπορεύματα –(20.00) Είδος Α (20.00.00) Αποθέματα (20.00.01) Αγορές χρήσεως (20.00.02) Εκπτώσεις αγορών (είδους Α)

27 27 Εμπορεύματα (λογ.20) –(20.01) Είδος Β (20.01.00) Αποθέματα (20.01.01) Αγορές χρήσεως (20.01.02) Εκπτώσεις αγορών (είδους Β) –(20.02) Είδος Γ κ.οκ. –(20.98) Εκπτώσεις αγορών (για περισσότερα από ένα είδη) –(20.99) Προυπολογισμένες αγορές

28 28 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί των αποθεμάτων χρεώνονται: –κατά την έναρξη της χρήσεως με την αξία των αποθεμάτων από την προηγούμενη απογραφή –κατά την διάρκεια της χρήσεως με την αξία κτήσεως των αγοραζόμενων αγαθών και –στο τέλος της χρήσεως, με την αξία των τελικών αποθεμάτων με παράλληλη πίστωση του αποτελεσματικού λογαριασμού (80.00) Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης

29 29 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί των αποθεμάτων πιστώνονται: –κατά την διάρκεια της χρήσεως με τις τυχόν επιστροφές αγορών και τις εκτός τιμολογίων εκπτώσεις

30 30 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί των αποθεμάτων πιστώνονται: –στο τέλος της χρήσεως, με την αξία των αρχικών αποθεμάτων και την αξία των καθαρών, μετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκτός τιμολογίου εκπτώσεων, αγορών της χρήσεως, με ισόποση χρέωση του αποτελεσματικού λογαριασμού (80.00) Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης

31 31 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Η αξία κτήσεως των αγαθών που εισάγονται από το εξωτερικό καταχωρείται προσωρινά στον λογαριασμό (32) «Παραγγελίες στο εξωτερικό». Μετά από την παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση της συγκεντρώσεως της αξίας κτήσεως τους, η τελευταία μεταφέρεται στο λογαριασμό (20) «Εμπορεύματα». Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση της αξίας κτήσεως του (τα ειδικά έξοδα δεν έχουν προσδιορισθεί) τότε θα ενημερωθεί ο αντίθετος λογαριασμός (32.90) «Κόστος παραγγελιών εξωτερικού λογισμένο-λογ/σμός αντίθετος»

32 32 Παράδειγμα 1 Γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση «ΚΑΠΑ» αγοράζει από τον προμηθευτή Α εμπορεύματα αξίας 30.000 ευρώ και από τον προμηθευτή Β εμπορεύματα αξίας 20.000 ευρώ. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

33 33 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (32) Παραγγελίες στο εξωτερικό με 50.000 και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (50) Προμηθευτές με 50.000 (και τον (50.01) Προμηθευτές εξωτερικού) (και τον (50.01.00) Προμηθευτής Α με 30.000 και τον (50.01.01) Προμηθευτής Β με 20.000

34 34 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (20) Εμπορεύματα με 50.000 (και τον (20.00) Εμπόρευμα Χ με 30.000)(και τον (20.00.01) Αγορές χρήσεως με 30.000) (καθώς επίσης τον (20.01) Εμπόρευμα Ψ με 20.000)(και τον (20.01.01) Αγορές χρήσεως με 20.000) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (32) Παραγγελίες στο εξωτερικό με 50.000

35 35 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση της αξίας κτήσεως των αγαθών (και τα ειδικά έξοδα δεν έχουν προσδιορισθεί τότε θα πρέπει να ενημερωθεί ο αντίθετος λογαριασμός (32.90) «Κόστος παραγγελιών εξωτερικού λογισμένο-λογ/σμός αντίθετος». Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

36 36 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (20) Εμπορεύματα με 50.000 (και τον (20.00) Εμπόρευμα Χ με 30.000)(και τον (20.00.01) Αγορές χρήσεως με 30.000) (καθώς επίσης τον (20.01) Εμπόρευμα Ψ με 20.000)(και τον (20.01.01) Αγορές χρήσεως με 20.000) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (32) Παραγγελίες στο εξωτερικό με 50.000 (και τον (32.90) Κόστος παραγγελιών εξωτερικού λογισμένο-λογ/σμός αντίθετος)

37 37 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Όταν πραγματοποιείται επιστροφή από τους πελάτες κάποιων ειδών συσκευασίας ορίζονται τα εξής: Όταν η αξία των ειδών συσκευασίας έχει συμπεριληφθεί στο τιμολόγιο πωλήσεως τότε: –Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού) και ισόποσα –Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες (και τον (30.07) Πελάτες-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας

38 38 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Κατά την επιστροφή τους στην επιχείρηση πραγματοποιείται η αντίστροφη εγγραφή δηλαδή: –Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες (και τον (30.07) Πελάτες-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας) και –Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού)

39 39 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Εάν τα τιμολογημένα είδη συσκευασίας δεν επιστραφούν μέσα στην καθορισμένη ημερομηνία τότε: –Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες (και τον (30.07) Πελάτες-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας) και –Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (72) Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού (και τον (72.28) Πωλήσεις ειδών συσκευασίας)

40 40 Παράδειγμα 2 Έστω ότι η επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ» πωλεί, με πίστωση, εμπορεύματα στην επιχείρηση «ΑΛΦΑ». Επίσης γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση έχει περιλάβει στο τιμολόγιο τα είδη συσκευασίας. Έτσι η αξία πώλησης των εμπορευμάτων ανέρχεται σε 80.000 ευρώ και η αξία πώλησης των ειδών συσκευασίας ανέρχεται σε 10.000 ευρώ. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

41 41 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 90.000 (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού) (και τον (30.00.00) Πελάτης Χ) και Θα πιστώσουμε το λογαριασμό (70) Πωλήσεις εμπορευμάτων με 80.000 (και τον (70.00) Πωλήσεις εμπορεύματος Α) καθώς επίσης Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 10.000 (και τον (30.07) Πελάτες-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας) (και τον (30.07.00) Πελάτης Χ)

42 42 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Κατά την επιστροφή των ειδών συσκευασίας θα πραγματοποιηθεί η ακόλουθη εγγραφή:

43 43 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πέλάτες με 10.000 (και τον (30.07) Πελάτες-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας) (και τον (30.07.00) Πελάτης Χ) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 10.000 (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού) (και τον (30.00.00) Πελάτης Χ)

44 44 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι τα είδη συσκευασίας δεν θα επιστραφούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία και ότι η επιχείρηση θα προβεί σε τιμολόγησή τους. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

45 45 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 10.000 (και τον (30.07) Πελάτες-αντίθετος λογαριασμός ειδών συσκευασίας) (και τον (30.07.00) Πελάτης Χ) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (72) Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού με 10.000 (και τον (72.28) Πωλήσεις ειδών συσκευασίας

46 46 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Αν η αξία των ειδών συσκευασίας δεν τιμολογείται αλλά στο τιμολόγιο της πώλησης αναγράφεται μόνο η ποσότητά τους και όχι η αξία τους, τότε η παρακολούθηση θα γίνει με λογαριασμούς τάξεως.

47 47 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Έτσι με βάση το παράδειγμα που αναφέρθηκε όπου η αξία των υλικών συσκευασίας ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, η εγγραφή που θα πραγματοπιηθεί είναι η ακόλουθη:

48 48 Παράδειγμα 2 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε το λογαριασμό τάξεως (04) Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί με 10.000 και Θα πιστώσουμε το λογαριασμό τάξεως (08) Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί με 10.000

49 49 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Τα ποσά που η επιχείρηση εισπράττει από τους πελάτες της για εγγύηση της επιστροφής των ειδών συσκευασίας, τα οποία παραδίδονται σε αυτούς χωρίς να τιμολογούνται, καταχωρούνται στην πίστωση του αντίθετου λογαριασμού (34.04) «Πελάτες-εγγυήσεις ειδών συσκευασίας».

50 50 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Αν τα μη τιμολογημένα είδη συσκευασίας δεν επιστρέφονται από τους πελάτες μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, τότε για το ποσό της αποζημιώσεως, που επιχείρηση εξασφαλίζει για αποκατάσταση της ζημίας από την μη επιστροφή των ειδών αυτών, εκδίδεται τιμολόγιο πωλήσεως και χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη (30.00) Πελάτες εσωτερικού και πιστώνεται ισόποσα ο λογαριασμός (72.28) «Πωλήσεις ειδών συσκευασίας».

51 51 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Ενώ το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαριασμού (30.04) «Πελάτες-εγγυήσεις ειδών συσκευασίας» μεταφέρεται στον προσωπικό λογαριασμό του πελάτη δηλαδή στον (30.00) «Πελάτες εσωτερικού».

52 52 Παράδειγμα 3 Γίνεται η υπόθεση ότι η επιχειρήση «ΚΑΠΑ» εισπράττει από τον πελάτη της 10.000 ευρώ ως εγγύηση για την επιστροφή των ειδών συσκευασίας. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η εξής:

53 53 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε το λογαριασμό (38) Χρηματικά Διαθέσιμα με 10.000 (και τον (38.00) Ταμείο) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 10.000 (και τον (30.04) Πελάτες-εγγυήσεις ειδών συσκευασίας) (και τον (30.04.00) Πελάτης Χ)

54 54 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι τα είδη συσκευασίας δεν θα επιστραφούν στην προβλεπόμενη ημερομηνία και ότι η επιχείρηση έχει προβεί σε τιμολόγησή τους. Οι εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:

55 55 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 10.000 (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού) (και τον (30.00.00) Πελάτης Χ) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (72) Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού με 10.000 (και τον (72.28) Πωλήσεις ειδών συσκευασίας)

56 56 Παράδειγμα 3 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 10.000 (και τον (30.04) Πελάτες-εγγυήσεις ειδών συσκευασίας) (και τον (30.04.00) Πελάτης Χ) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (30) Πελάτες με 10.000 (και τον (30.00) Πελάτες εσωτερικού) (και τον (30.00.00) Πελάτης Χ)

57 57 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Τα ποσά που η επιχείρηση, ενδεχομένως, εισπράττει από τους πελάτες της για την χρησιμοποίηση από αυτούς επιστρεπτέων ειδών συσκευασίας, καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού (74.98) «Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων». Ειδικότερα καταχωρούνται στον λογαριασμό (74.98.01) «Έσοδα από μερική χρησιμοποίηση ειδών συσκευασίας»

58 58 Παράδειγμα 4 Έστω ότι η επιχείρηση «ΒΗΤΑ» εισπράττει από τον πελάτη της 2.000 ευρώ για την χρησιμοποίηση ειδών συσκευασίας. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

59 59 Παράδειγμα 4 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 2.000 (και τον (38.00) Ταμείο) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (74) Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων με 2.000 (και τον (74.98) Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων) (και τον (74.98.01) Έσοδα από μερική χρησιμοποίηση ειδών συσκευασίας

60 60 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Τα αποθέματα που διανέμονται στο προσωπικό της επιχείρησης ή δωρίζονται ή κλέβονται ή καταστρέφονται ή χρησιμοποιούνται από την ίδια την επιχείρηση παρακολουθούνται με τον λογαριασμό (78) «Ιδιοπαραγωγή-τεκμαρτά έσοδα από αυτοπαραδόσεις ή καταστροφές αποθεμάτων». Δηλαδή δεν θα πιστωθεί ο λογαριασμός των αποθεμέτων αλλά οι αναλυτικοί λογαριασμοί του (78).

61 61 Παράδειγμα 5 Γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ» διανέμει στο προσωπικό εμπορεύματα κόστους 20.000 ευρώ για τις γιορτές των Χριστουγένων. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

62 62 Παράδειγμα 5 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού με 20.000 (και τον (60.02) Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού) (και τον (60.02.07) Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων στο προσωπικό) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (78)Ιδιοπαραγωγή παγίων-τεκμαρτά έσοδα από αυτοπαραδόσεις ή καταστροφές αποθεμάτων με 20.000 (και τον (78.10) Τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων) (και τον (78.10.00) Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων στο προσωπικό)

63 63 Παράδειγμα 5 (συνέχεια) Γίνεται η υπόθεση ότι στην επιχείρηση «ΔΕΛΤΑ» καταστρέφονται εμπορεύματα κόστους 3.000 ευρώ. Η εγγραφή που θα πραγματοποιηθεί είναι η ακόλουθη:

64 64 Παράδειγμα 5 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (81) Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα με 3.000 (και τον (81.02) Έκτακτες ζημίες) (και τον (81.02.10) Ζημία από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων) και Θα πιστώσουμε τον λογαριασμό (78) Ιδιοπαραγωγή παγίων-τεκμαρτά έσοδα από αυτοπαραδόσεις ή καταστροφές εμπορευμάτων με 3.000 (και τον (78.10) Τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων) (ή τον (78.11) Αξία καταστρεφέντων, ακατάλληλων αποθεμάτων)

65 65 Παράδειγμα 5 (συνέχεια) Αν η επιχείρηση εισπράξει αποζημείωση από την ασφαλιστική εταιρία θα γίνει η εξής εγγραφή:

66 66 Παράδειγμα 5 (συνέχεια) Θα χρεώσουμε τον λογαριασμό (38) Χρηματικά διαθέσιμα με 3.000 (και τον (38.00) Ταμείο) και Θα πιστώσουμε τον (72) Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού με 3.000 (και τον (72.10) Ασφαλιστική αποζημίωση κλαπέντων ή απολεσθέντων αποθεμάτων (ή τον (72.11) Ασφαλιστική αποζημίωση κατασρεφέντων αποθεμάτων)

67 67 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Οι αγορές αποθεμάτων που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της χρήσεως καταχωρούνται στην χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 2 με την τιμή κτήσεως τους, δηλαδή με την τιμολογιακή αξία προσαυξημένη με τα ειδικά έξοδα αγοράς.

68 68 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Τιμολογιακή αξία των αποθεμάτων είναι η αξία που αναγράφεται στα τιμολολόγια αγοράς μειωμένη κατά τις ενδεχόμενες εκπτώσεις που χορηγούνται από τους προμηθευτές και απαλαγμένη από τα ποσά των φόρων και τελών τα οποία δεν βαρύνουν, τελικά, την οικονομική μονάδα. Στην τιμολογιακή αξία δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι που τυχόν καταβάλλει η επιχείρηση στους προμηθευτές αν οι αγορές της πραγματοποιηθηκαν με πίστωση.

69 69 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Τα ειδικά έξοδα αγορών, δηλαδή εκείνα που πραγματοποιούνται κατά τρόπο άμεσο για κάθε συγκεκριμένη αγορά μέχρι την παραλαβή και αποθήκευση των αγαθών (π.χ οι δασμοί εισαγωγής ή τα έξοδα μεταφοράς και παραλαβής των αγαθών) καταχωρούνται απευθείας στην χρέωση των λογαριασμών της ομάδας 2. Στους λογαριασμούς της ομάδας 2 μεταφέρονται επίσης τα ειδικά έξοδα αγορών, τα οποία προηγούμενα έχουν συγκεντρωθεί στο λογαριασμό (32.01) «Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων».

70 70 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Η χρέωση των λογαριασμών των αποθεμάτων με την αξία των αγαθών που αγοράζονται διενεργείται κατά την παραλαβή τους με βάση τα τιμολόγια και τα λοιπά δικαιολογητικά αγοράς.

71 71 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Σε περίπτωση που τα τιμολόγια ή τα λοιπά δικαιολογητικά αγοράς δεν περιέρχονται στην επιχείρηση κατά την παραλαβή των αγαθών: –τότε χρεώνονται οι λογαριασμοί των αποθεμάτων με την συμφωνημένη αξία των αγαθών που παραλαμβάνονται και –πιστώνεται ο λογαριασμός (56.02) «Αγορές υπό τακτοποίηση».

72 72 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Μετά την λήψη του τιμολογίου: –χρεώνεται ο λογαριασμός «Αγορές υπό τακτοποίηση» και –πιστώνεται ο λογαριασμός του προμηθευτή ή ο λογαριασμός των χρηματικών διαθεσίμων

73 73 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ της αξίας του τιμολογίου και εκείνης που λαμβάνεται υπόψη κατά την χρέωση των λογαριασμών των αποθεμάτων, καταχωρείται στους λογαριασμούς των αποθεμάτων. Αν η τακτοποιητική εγγραφή γίνεται έπειτα από το κλείσιμο του ισολογισμού, τότε η διαφορά καταχωρείται στον λογαριασμό (82) «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

74 74 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Σε περιπτώσεις που κατά την διάρκεια της χρήσεως, περιέρχονται στην επιχείρηση τιμολόγια πριν από την παραλαβή των αντίστοιχων αγαθών δεν διενεργούνται εγγραφές.

75 75 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Σε περιπτώσεις που κατά το τέλος της χρήσης, λαμβάνονται τιμολόγια για αγορές αγαθών που δεν έχουν παραληφθεί, αλλά έχουν φορτωθεί για λογαριασμό και με ευθύνη της επιχείρησης, τότε: –πιστώνεται με την αξία τους ο προσωπικός λογαριασμός του προμηθευτή και –χρεώνεται ο λογαριασμός (36.02) «Αγορές υπό παραλαβή»

76 76 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Ο λογαριασμός (36.02) «Αγορές υπό παραλαβή» τακτοποιείται στην επόμενη χρήση, κατά την παραλαβή των αγαθών, οπότε: –χρεώνεται κάποιος λογαριασμός της ομάδας 2 και –πιστώνεται ο λογαριασμός (36.02) «Αγορές υπό παραλαβή»

77 77 Λογιστική Παρακολούθηση των αποθεμάτων Ως αξία κτήσεως των αγαθών που προέρχονται από ιδιοπαραγωγή θεωρείται το κόστος παραγωγής τους. Για τα υπολείμματα και τα υποπροιόντα ως αξία κτήσεως θεωρείται η πιθανή τιμή πωλήσεως τους, μειωμένη με τα έξοδα που υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν για την πώλησή τους. Αν όμως τα υπολείμματα και τα υποπροιόντα προορίζονται για να χρησιμοποιηθούν από την ίδια την επιχείρηση τότε ως αξία κτήσεως θα θεωρείται η τιμή που θα αγοράζονταν.


Κατέβασμα ppt "1 Οι λογαριασμοί της Ομάδας 2 (Αποθέματα) Ως απόθεμα θεωρείται: –κάθε υλικό αγαθό που ανήκει στην οικονομική μονάδα και προορίζεται για να πωληθεί στην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google