Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΑ

2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ Α)ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  Χαμηλό κοικωνικο-οικονομικό επίπεδο.(Κακή μαιευτική παρακολούθηση,πρόωρος τοκετός,πολλές κυήσεις.)  Κακή διατροφή της μητέρας.(Ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης,συγγενείς ανωμαλίες.) Β)ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ  Διαβήτης κύησης. (Αποβολές,θνησιγενή νεογνά,πρόωρα νεογνά,υπέρβαρα νεογνά,υπογλυκαιμία,συγγενείς ανωμαλίες,αναπνευστικά προβλήματα.)  Αναιμία.(Πρόωρος τοκετός.Ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης.)

3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ Β)ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ  Υπέρταση.(Τοξιναιμία της κύησης,ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης,περιγεννητική ασφυξία.)  Χρόνιο νεφρικό νόσημα.(Ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης,περιγεννητική ασφυξία.)  Χρόνιο καρδιακό νόσημα.(Ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης,αυξημένη θνησιμότητα της μητέρας,προωρότητα.)  Παχυσαρκία.(Υπέρταση της μητέρας,τοξιναιμία, ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης,περιγεννητική ασφυξία.)

4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ Γ)ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  Ηλικία της μητέρας.(Αποβολές, τοξιναιμία, ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης,συγγενείς ανωμαλίες,προωρότητα.)  Πολυτόκος.(Ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης,οξύς τοκετός.)  Ηλικία πατέρα >40 ετών.(συγγενείς ανωμαλίες.)  Προηγούμενο ιστορικό εμβρυικού θανάτου, ενδομήτριας καθυστέρησης της αύξησης,πολύδυμης κύησης,προωρότητας.(αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης παρομοίων προβλημάτων.)  Προηγούμενο ιστορικό (ατομικό-οικογενειακό)σημαντικών συγγενών ανωμαλιών ή κληρονομούμενων νοσημάτων.(Επανάληψη παρομοίου προβλήματος.)

5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ  Κακή μαιευτική παρακολούθηση.(Εμβρυικός θάνατος,πρόωρος τοκετός, ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης.)  Λοίμωξη π.χ ερυθρά,τοξόπλασμα,σύφιλη,κυταρρομεγαλοιός,έρπητας.(Αποβο λή,συγγενής ενδομήτρια λοίμωξη.)  Ουρολοίμωξη.(Πρόωρος τοκετός.)  Υπερθυρεοειδισμός.(Βρογχοκήλη,θυρεοτοξίκωση,υπόθυρεοειδι σμός.)  Ισοανοσοποίηση Rhesus ή ασυμβατότητα ομάδων.(Εμβρυικός ύδρωπας,αναιμία,ίκτερος.)  Κάπνισμα.(Αυξημένη θνησιμότητα, ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης.)

6  Οινόπνευμα.(Εμβρυικό σύνδρομο οινοπνεύματος, ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης.)  Τοξικομανία.(Εμβρυικό σύνδρομο αποστέρησης στο νεογνό, ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης.)  Φάρμακα.(Εξαρτάται από το φάρμακο.Γενικά μπορούν να προκαλέσουν αποβολή,πρόωρο τοκετό,συγγενείς ανωμαλίες, ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης.)  Ακτινοβολία.(Συγγενείς ανωμαλίες,νεοπλασίες.)  Μόλυνση του περιβάλλοντος. (Συγγενείς ανωμαλίες,νεοπλασίες.) ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ  Πρόωρη αποκόλληση πλακούντα, προδρομικός πλακούντας. (Εμβρυικοός θάνατος,αναιμία, ασφυξία,προωρότητα.)  Ολιγάμνιο.(Εμβρυικοός θάνατος,παράταση κύησης,πνευμονική υποπλασία,αγενεσία,συγγενείς ανωμαλίες.)  Υδράμνιο.(Απόφραξη ανώτερου τμήματος εντερικού σωλήνα,ανωμαλίες Κ.Ν.Σ, εμβρυικός ύδρωπας,περιγεννητική ασφυξία,παθολογική προβολή του εμβρύου.)  Πολύδυμη κύηση.(Ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης,προωρότητα,εμβρυο-εμβρυική μετάγγιση.)  Παράταση-ρήξη θυλακίου >24 ώρες.(Λοίμωξη νεογέννητων,χοριοαμνιονίτιδα της μητέρας.)

8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ  Παρατεινόμενος τοκετός.(Περιγεννητική ασφυξία,μαιευτική κάκωση.)  Οξύς τοκετός.(Περιγεννητική ασφυξία,ενδοκρανιακή αιμορραγία.)  Κεχρωσμένο αμνιακό υγρό.(Περιγεννητική ασφυξία,σύνδρομο εισρόφησης μηκωνίου,παράταση εμβρυικής κυκλοφορίας.)  Υπερπυρεξία και λοίμωξη της μητέρας,αμνιονίτιδα.(Πρόωρος τοκετός,λοίμωξη νεογνού.)  Παθολογική προβολή του εμβρύου.(Περιγεννητική ασφυξία,μαιευτική κάκωση.)  Πρόπτωση ή συμπίεση της ομφαλίδας.(Περιγεννητική ασφυξία.)

9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΡΟΥΝ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ  Παράταση κύησης >42 εβδομάδες.(Περιγεννητική ασφυξία,σύνδρομο εισρόφησης μηκωνίου,παράταση εμβρυικής κυκλοφορίας,ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης.)  Εμβρυουλκία,δύσκολος τοκετός.(Περιγεννητική ασφυξία,μαιευτική κάκωση.)  Τοξιναιμία της κύησης.(Καταστολή του Κ.Ν.Σ λόγω των φαρμάκων της μητέρας, περιγεννητική ασφυξία.)  Αναλγητικά στη μητέρα.(Καταστολή του Κ.Ν.Σ,καταστολή της αναπνοής,υποτονία.)

10 ΑΥΞΗΣΗ Ο όρος αύξηση Στην κλινική πράξη ελέγχεται με Ο όρος αύξηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις μεταβολές του ανθρώπινου σώματος που έρχονται με την πάροδο του χρόνου.Στην κλινική πράξη ελέγχεται με την μέτρηση Α) του ύψους, Β) του βάρους, Γ) της περιμέτρου κεφαλής Δ) σε ορισμένες περιπτώσεις της περιμέτρου του θώρακα και του πάχους της δερματικής πτυχής. Ο όρος εξέλιξη Ο όρος εξέλιξη χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των σταδίων της λειτουργικής εξέλιξης των διαφόρων οργάνων ή συστημάτων.

11 ΑΥΞΗΣΗ η εκατοστιαία θέση (Ε.Θ.) Για την ανεύρεση της Ε.Θ. Για τον έλεγχο της αύξησης των διαφόρων παραμέτρων χρησιμοποιείται η εκατοστιαία θέση (Ε.Θ.),δηλαδή η θέση θέση που έχει η παράμετρος ενός παιδιού ανάμεσα σε αντίστοιχες παραμέτρους 100 παιδιών ίδιας ηλικίας,ίδιας φυλής και ίδιου φύλου.Για την ανεύρεση της Ε.Θ. υπάρχουν για κάθε παράμετρο πίνακες και καμπύλες που καταρτίζονται από την μέτρηση της παραμέτρου από μεγάλου αριθμού παιδιών της ίδιας κατηγορίας. Φυσιολογικές θεωρούνται οι τιμές εκατοστιαία θέση (Ε.Θ.) παθολογικές. Φυσιολογικές θεωρούνται οι τιμές που βρίσκονται στην περιοχή που καθορίζεται από δύο σταθερές αποκλίσεις πάνω και κάτω από την σταθερή τιμή (97η και 3η εκατοστιαία θέση (Ε.Θ.).Τιμές που βρίσκονται πάνω από την97η Ε.Θ και κάτω από την 3η Ε.Θ θεωρούνται παθολογικές.

12 ΑΥΞΗΣΗ-ΒΑΡΟΣ Το βάρος σώματος (Β.Σ) Το βάρος σώματος (Β.Σ) των νεογέννητων είναι συνήθως 2.500-4000 kgr. Τις πρώτες ημέρες ζωής χάνουν το 10% του βάρους τους,λόγω της αποβολής του μηκωνίου και των ούρων, και της άδηλης αναπνοής τα οποία η τροφή δεν μπορεί να τα καλύψει. Την 10η ημέρα επανακτούν το βάρος της γέννησης. Το 1ο τρίμηνο παίρνουν περίπου 750 gr/ μήνα. Το 2ο τρίμηνο παίρνουν περίπου 600 gr/ μήνα. Το 3ο τρίμηνο παίρνουν περίπου 450 gr/ μήνα. Το 4ο τρίμηνο παίρνουν περίπου 300 gr/ μήνα. Τον 1ο χρόνο τριπλασιάζεται το βάρος γέννησης και τετραπλασιάζεται τον 2ο.Μετά το βάρος αυξάνατε κατά 2 kgr/ έτος περίπου και παρουσιάζει μεγάλες ατομικές διαφορές. Μνημονικός κανόνας Μνημονικός κανόνας Επιθυμητό βάρος= (ηλικία X 2 )+ 8

13 ΑΥΞΗΣΗ - ΥΨΟΣ Το ύψος σώματος (Υ.Σ) Το ύψος σώματος (Υ.Σ) των νεογέννητων είναι συνήθως 50 cm. Τον 1ο μήνα παίρνουν 4 cm, το 2ο και 3ο παίρνουν 3 cm,τον 4ο παίρνουν 2 cm και από τον 5ο μέχρι τον 12ο παίρνουν 1 cm /μήνα. Από τον 1ο μέχρι και τον 4ο χρόνο παίρνουν 10 cm /έτος. Μετά τον 4ο χρόνο παίρνουν 5 cm /έτος. Μνημονικός κανόνας Μνημονικός κανόνας Επιθυμητό ύψος= (ηλικία Χ 5 )+ 80 Οι τιμές του ύψους ποικίλλουν από άτομο σε άτομο και σχετίζονται με το ύψος των γονέων. Ύψος στόχος για τα κορίτσια= (ύψος πατέρα-13 + ύψος μητέρας ):2 Ύψος στόχος για τα αγόρια= (ύψος μητέρας+13 + ύψος πατέρα ):2

14 ΑΥΞΗΣΗ-ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ Η περίμετρος κεφαλής (Π.Κ) Η περίμετρος κεφαλής (Π.Κ) των νεογέννητων είναι συνήθως 35 cm. Τον 1ο μήνα παίρνουν 3 cm, το 2ο και 3ο παίρνουν 2 cm,τον 4ο παίρνουν 1 cm και από τον 5ο μέχρι τον 12ο παίρνουν 0,5 cm /μήνα. Από τον 1ο μέχρι και τον 5ο χρόνο παίρνουν 1 cm /έτος. σύγκλειση των πηγών και των ραφών Στο κρανίο ελέγχεται η σύγκλειση των πηγών και των ραφών. Η πρόσθια πηγή κλείνει μετά τον 9ο μήνα,ενώ η οπίσθια δεν ψηλαφάτε μετά τον 4ο μήνα.Παράταση της σύγκλεισης έχουμε σε ραχίτιδα,σε υδροκέφαλο κ.τα.λ.

15 ΑΥΞΗΣΗ-ΟΔΟΝΤΟΦΥΙΑ Τα νεογιλά (προσωρινά) δόντια Τα νεογιλά (προσωρινά) δόντια είναι 20 και εμφανίζονται τον 6ο μήνα περίπου ενώ συμπληρώνονται μέχρι την ηλικία των δύο ετών. Τα μόνιμα δόντια Τα μόνιμα δόντια είναι 32 αρχίζουν να βγαίνουν στα 6 χρόνια και ολοκληρώνονται με την ενηλικίωση. Καθυστέρηση στην εμφάνιση των οδόντων μπορεί να οφείλεται σε υποθρεψία,σε έλλειψη βιταμίνης D,σε εκτοδερμική δυσπλασία αλλά εφόσον το παιδί αναπτύσσεται σωστά οφείλεται συνήθως σε ιδιοσυστατικούς λόγους.

16 ΑΥΞΗΣΗ-ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ πυρήνων οστέωσης Η αύξηση των οστών ελέγχεται με την παρακολούθηση της εμφάνισης των πυρήνων οστέωσης. Καθυστέρηση στην εμφάνιση πρώιμη εμφάνιση Στα νεογνά υπάρχει μόνο ένας πυρήνας οστέωσης στο μηριαίο οστό και για το λόγο αυτό γίνεται ακτινογραφία μηριαίου οστού στα βρέφη μέχρι 6 μηνών.Ενώ από 6 μηνών εώς 6 ετών κάνουμε ακτινογραφία άκρας χείρας για να μετρήσουμε τους πυρήνες οστέωσης που στο χρόνο είναι 3- 4 και μετά αυξάνουν περίπου ένας κάθε χρόνο. Καθυστέρηση στην εμφάνιση μπορεί να οφείλεται σε συγγενή υποθυρεοειδισμό ενώ πρώιμη εμφάνιση οφείλεται σε υπερπαραγωγή ανδρογόνων.

17 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Κατά την διάρκεια της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας παρατηρείται ταχεία εξέλιξη στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος ενός παιδιού.Η εκτίμηση της νευρολογικής ανάπτυξης ενός παιδιού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παιδιατρικής εξέτασης. Οι ικανότητες του παιδιού που ελέγχονται είναι : Α)αδρή κινητικότητα Β)λεπτή κινητικότητα και χειρισμοί Γ)ακοή και ομιλία Δ)αντίληψη

18 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1ο μήνα: Σηκώνει στιγμιαία το κεφάλι από το κρεβάτι.Προσηλώνει τα μάτια του στη μητέρα του όταν του μιλάει.Ξεχωρίζει το φώς από το σκοτάδι. 2ο μήνα: Χαμογελάει. 3ο μήνα: Στηρίζει το κεφάλι του.Κραυγούλες. 5ο μήνα: Συλλαμβάνει εκούσια αντικείμενα και τα βάζει στο στόμα,γελάει δυνατά. 6ο μήνα: Γυρίζει από την πρηνή θέση στην ύπτια.Κάθεται με υποστήριξη,μεταφέρει αντικείμενα από το ένα χέρι στο άλλο και τα πετά στο πάτωμα,παρακολουθεί την πορεία αντικειμένων. 8ο μήνα: Γυρίζει από την ύπτια θέση στην πρηνή.Κάθεται χωρίς υποστήριξη,κρατάει δύο αντικείμενα και τα χτυπάει,λέει συλλαβές (μα- μα,μπα-μπα). 10ο μήνα: ΄Έρπει αρχικά με την κοιλιά,στέκεται όρθιο καθώς πιάνεται από΄τα αντικείμενα,πιάνει και ρίχνει αντικείμενα με πρόθεση.

19 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 12ο μήνα: Περπατάει με υποστήριξη,σηκώνεται όρθιο από την καθιστή θέση,λέει μία –δύο λέξεις με έννοια,κάνει αντίο, στέλνει φιλί. 15ο μήνα: Βαδίζει μόνο του,τοποθετεί τον ένα κύβο πάνω στον άλλο,λέει αρκετές λέξεις,ζητά αντικείμενα με το δάκτυλο. 18ο μήνα: Τρέχει,ανεβαίνει σκαλιά κρατώντας από το κάγκελο,φτιάχνει πύργους με τρεις κύβους,δείχνει τα μέρη του σώματος,εκτελεί εντολές. 2 ετών: Ανεβαίνει και κατεβαίνει σκαλιά,χτίζει πύργο 6 κύβους,βάζει και βγάζει τις κάλτσες, συνδυάζει δύο λέξεις,λέει ότι θέλει να ουρήσει. 2,5 ετών: Φτιάχνει φράσεις με τρεις λέξεις,έλεγχος των σφικτήρων κατά την διάρκεια της ημέρας. 3 ετών: Κάνει ποδήλατο,χτίζει πύργο με 8 κύβους,έλεγχος των σφικτήρων και την νύκτα,μιλάει ελεύθερα.

20 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Ο έλεγχος της πνευματικής και ψυχικής ανάπτυξης των παιδιών γίνεται με ειδικά προγράμματα : 1)DENVER TEST :περιλαμβάνει 108 ερωτήσεις και παρατηρήσεις και χρησιμοποιείται για παιδιά από 1 μήνα μέχρι 6 ετών. 2)GRIFFITHS TEST :είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 0-8 ετών και ελέγχει όλους τους τομείς των σωματικών και αισθητηριακών ικανοτήτων του παιδιού χωριστά. Για την ομαλή πνευματική, ψυχική και σωματική ανάπτυξη ενός παιδιού είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και η στοργή της οικογένειας.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google