Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Πρακτικές ασκήσεις 8 ου εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος: 2010-2011 Σχολείο: 41 o Εμψυχωτής:Κ ος Ανδρουτσόπουλος Θέμα συνάντησης στις 21/03/2011: «Παρουσίαση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Πρακτικές ασκήσεις 8 ου εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος: 2010-2011 Σχολείο: 41 o Εμψυχωτής:Κ ος Ανδρουτσόπουλος Θέμα συνάντησης στις 21/03/2011: «Παρουσίαση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Πρακτικές ασκήσεις 8 ου εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος: 2010-2011 Σχολείο: 41 o Εμψυχωτής:Κ ος Ανδρουτσόπουλος Θέμα συνάντησης στις 21/03/2011: «Παρουσίαση Βιβλιογραφίας, σύμφωνα με το “APA” style (American Psychological Association)» Εισηγητές: Φοιτητής Δ’ έτους: Πολυγένης Βασίλειος (Α.Μ.:5130) Φοιτήτρια Δ’ έτους: Σπηλιοπούλου Νίκη (Α.Μ.: 5129)

2 2 Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών (σύμφωνα με το “APA” style) * * Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραδείγματα, που ακολουθούν, αποτελούν περιπτώσεις βιβλιογραφικών αναφορών, που έχουν χρησιμοποιήσει οι εισηγητές της συγκεκριμένης παρουσίασης (Πολυγένης Β. & Σπηλιοπούλου Ν.) σε διάφορες εργασίες τους, στο πλαίσιο της φοίτησής τους στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, κάποια από τα παραδείγματα των βιβλιογραφικών αναφορών έχουν αντληθεί από τις ακόλουθες πηγές: American Psychological Association.(2009). Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth Edition). Retrieved from www.apa.org. www.apa.org Παναγιωτακόπουλος, Χ.Θ. (2009). Η Συγγραφή μιας Ακαδημαϊκής Εργασίας. Ανακτήθηκε 10 Μαρτίου 2011, από http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/docs/stguide_cp.pdf. http://www.cetl.elemedu.upatras.gr/docs/stguide_cp.pdf

3 3 Βιβλία (1/9) Α) Με ένα συγγραφέα Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος του βιβλίου σε πλάγια γραμματοσειρά. Τοποθεσία έκδοσης: Εκδοτικός Οίκος. Κανατσούλη, Μ. (2007). Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

4 4 Βιβλία (2/9) Β) Με δύο συγγραφείς Επίθετο πρώτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, & Επίθετο δεύτερου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος του βιβλίου σε πλάγια γραμματοσειρά. Τοποθεσία έκδοσης: Εκδοτικός Οίκος. Γεωργόπουλος, Α., & Τσαλίκη, Ε. (1993). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Αρχές, φιλοσοφία, μεθοδολογία, παιχνίδια και ασκήσεις. Αθήνα: Γρηγόρης.

5 5 Βιβλία (3/9) Γ) Με δύο έως πέντε συγγραφείς Επίθετο πρώτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, Επίθετο δεύτερου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, Επίθετο τρίτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, Επίθετο τέταρτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, & Επίθετο πέμπτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος του βιβλίου σε πλάγια γραμματοσειρά. Τοποθεσία έκδοσης: Εκδοτικός Οίκος. Ακριβός, Κ.Η., Αρμάος, Δ.Π., Καραγεωργίου, Τ., Μπέλα, Ζ.Κ., & Μπεχλικούδη, Δ.Γ. (2005). Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ’ Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

6 6 Βιβλία (4/9) Δ) Με έξι έως περισσότερους συγγραφείς Επίθετο πρώτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, Επίθετο δεύτερου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, Επίθετο τρίτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, Επίθετο τέταρτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, Επίθετο πέμπτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, Επίθετο έκτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, κ.ά. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος του βιβλίου σε πλάγια γραμματοσειρά. Τοποθεσία έκδοσης: Εκδοτικός Οίκος. Κόκκοτας, Π., Αλεξόπουλος, Δ., Μαλαμίτσα, Α., Μαντάς, Γ., Παλαμαρά, Μ., Παναγιωτάκη, Π., κ.ά. (2009). Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ Δημοτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

7 7 Βιβλία (5/9) Ε) Αυτοέκδοση Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος του βιβλίου σε πλάγια γραμματοσειρά. Τοποθεσία έκδοσης: Εκδόσεις Ιδίου. Πόρποδας, Κ., (2003). Η Μάθηση και οι Δυσκολίες της. Πάτρα: Έκδοση Ιδίου.

8 8 Βιβλία (6/9) ΣΤ) Βιβλίο με επιμέλεια Επίθετο επιμελητή, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος του βιβλίου σε πλάγια γραμματοσειρά (Αριθμός έκδοσης μέσα σε παρένθεση).Τοποθεσία έκδοσης: Εκδοτικός Οίκος. Posner, M.I. (Επιμ.). (1989). Foundations of Cognitive Science (1 rst Edition). London: Massachusetts Institute of Technology.

9 9 Βιβλία (7/9) Ζ) Κεφάλαιο σε βιβλίο με επιμέλεια Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος κεφαλαίου. Στο Αρχικό ονόματος επιμελητή. Επίθετο επιμελητή (Επιμ.), Τίτλος βιβλίου σε πλάγια γραμματοσειρά (σελίδες κεφαλαίου). Τοποθεσία έκδοσης: Εκδοτικός Οίκος. Καμαριανός, Ι. (2008). Εκπαίδευση και εξουσία στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Αναζητώντας τον ενεργό πολίτη. Στο Σ. Μπάλιας (Επιμ.), Ενεργός πολίτης και εκπαίδευση (σελ. 265-301). Αθήνα: Παπαζήση.

10 10 Βιβλία (8/9) Θ) Ηλεκτρονικό βιβλίο Επίθετο πρώτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, Επίθετο δεύτερου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, Επίθετο τρίτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, Επίθετο τέταρτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του, & Επίθετο πέμπτου συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλου του βιβλίου σε πλάγια γραμματοσειρά. Ημερομηνία ανάκτησης του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού βιβλίου, ηλεκτρονική διεύθυνση ανάκτησης. Ζούρας, Π., Θερμός, Δ., Παναγάκης, Α., Βούκανου, Μ., & Μαστρομιχαλάκη, Α. (2009). Θρησκευτικά Δ’ Δημοτικού. Η πορεία μας στη ζωή. Ανακτήθηκε 10 Μαρτίου 2011, από http://pi- schools.sch.gr/dimotiko/.http://pi- schools.sch.gr/dimotiko/

11 11 Βιβλία (9/9) Ι) Μεταφρασμένο βιβλίο Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης). Τίτλος του βιβλίου σε πλάγια γραμματοσειρά. (Αρχικό ονόματος του συγγραφέα που το μετέφρασε. Επίθετο του συγγραφέα που το μετέφρασε, Μτφρ. μέσα σε παρένθεση). Τοποθεσία έκδοσης: Εκδοτικός Οίκος. Giddens, A. (2002).Κοινωνιολογία. (Δ.Γ. Τσαούσης, Μτφρ.). Αθήνα: Gutenberg.

12 12 Λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια (1/2) Α) Λήμμα σε έντυπο λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια, στην περίπτωση που αναφέρεται εκδότης ή συγγραφέας Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης της εγκυκλοπαίδειας). Τίτλος λήμματος εγκυκλοπαίδειας. Στο Αρχικό ονόματος ενός από τους επιμελητές της εγκυκλοπαίδειας. Επίθετο του συγκεκριμένου επιμελητή & Αρχικό ονόματος του άλλου επιμελητή. Επίθετο του άλλου επιμελητή (Επιμ.), Τίτλος της εγκυκλοπαίδειας σε πλάγια γραμματοσειρά (Αριθμός Τόμου, σελίδες συγκεκριμένου λήμματος). Τοποθεσία έκδοσης: Εκδοτικός Οίκος. Φιλίππου, H. (2004). Πολιτική γεωγραφία. Στο Χ. Παναγιώτου & Μ. Κακογιάννη (Επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια της Σύγχρονης Ευρώπης (Τόμος 4, σελ. 221 -242). Πάτρα: Πιεστήριο.

13 13 Λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια (2/2) Β) Λήμμα σε ηλεκτρονικό λεξικό ή εγκυκλοπαίδεια, στην περίπτωση που δεν υπάρχει εκδότης ή συγγραφέας Λήμμα. (χωρίς εκδότη). Στον τίτλο του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού λεξικού σε πλάγια γραμματοσειρά (αριθμός έκδοσης σε πλάγια γραμματοσειρά). Ηλεκτρονική διεύθυνση ανάκτησης του συγκεκριμένου λήμματος. Heuristic. (n.d.). In Merriam-Webster's online dictionary (11th ed.). Retrieved from http://www.m-w.com/dictionary/heuristic.http://www.m-w.com/dictionary/heuristic

14 14 Μεταπτυχιακή εργασία (1/2) Α) Έντυπη έκδοση Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος συγγραφής). Τίτλος εργασίας σε πλάγια γραμματοσειρά. Στην περίπτωση αδημοσίευτης μεταπτυχιακής εργασίας, γράφουμε: Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο, Πόλη στην οποία έγινε η συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας. Παναγιώτου, Θ.Χ. (1992). Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην εκπαίδευση. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα.

15 15 Μεταπτυχιακή εργασία (2/2) Β) Ηλεκτρονική έκδοση Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος συγγραφής). Τίτλος εργασίας σε πλάγια γραμματοσειρά. (Μέσα σε παρένθεση γράφουμε εάν η μεταπτυχιακή εργασία είναι αδημοσίευτη, Πανεπιστήμιο που έγινε η συγκεκριμένη εργασία). Ημερομηνία ανάκτησης της μεταπτυχιακής εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση ανάκτησής της. Παπαγιάννης, Δ.Γ. (2008). Η σημασία της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις – οργανισμούς. (Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Ανακτήθηκε 5 Μαρτίου 2011, από http://dspace.lib.uom.gr/dspace/bitstream/2159/14118/1/%CE%9C%CE %95%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE %99%CE%91%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%A1%CE%93%CE %91%CE%A3%CE%99%CE%91+- +%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91 %CE%9D%CE%9D%CE%97.pdfhttp://dspace.lib.uom.gr/dspace/bitstream/2159/14118/1/%CE%9C%CE %95%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE %99%CE%91%CE%9A%CE%97+%CE%95%CE%A1%CE%93%CE %91%CE%A3%CE%99%CE%91+- +%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%93%CE%99%CE%91 %CE%9D%CE%9D%CE%97.pdf.

16 16 Συνέδρια (1/2) Α) Άρθρο συνεδρίου από βιβλίο πρακτικών Επίθετο εισηγητή, Αρχικό ονόματός του. (Έτος που έγινε η εισήγηση). Τίτλος εισήγησης. Στο Βιβλίο που περιέχει τα συνέδρια με πλάγια γραμματοσειρά, ημερομηνία συνεδρίων με πλάγια γραμματοσειρά (σελίδες συνεδρίου με πλάγια γραμματοσειρά). Τοποθεσία έκδοσης: Εκδότης. Παπαδόπουλος, Γ. (2002). «Τα νέα προγράμματα σπουδών στο Σχολείο. Της “Κοινωνίας της Πληροφορίας”: Κατακερματισμός και αποσπασματικότητα ή ολιστική προσέγγιση;». Στο Οι Νέες Τεχνολογίες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση,16 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δ.Ο.Ε. - Π.Ο.Ε.Δ., 8-9 Μαΐου 2002 (σελ.165-170). Αθήνα: Εκδόσεις Θ.Γ. Καραγιάννης.

17 17 Συνέδρια (2/2) Β) Άρθρο συνεδρίου από online περιοδικά Επίθετο εισηγητή, Αρχικό του ονόματός του. (Έτος που έγινε η εισήγηση). Τίτλος εισήγησης σε πλάγια γραμματοσειρά. Αναφορά σε επιμέρους στοιχεία του άρθρου. Ημερομηνία ανάκτησης του συγκεκριμένου άρθρου, ηλεκτρονική διεύθυνση ανάκτησής του. Παναγιώτου, Γ. (2004).Διδάσκοντας με το μαθητικό υπολογιστή. Άρθρο που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο για τις Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση της Ε.Τ.Π.Ε., 2-5 Νοεμβρίου 2004. Ανακτήθηκε 2 Ιουνίου 2005, από http://www.etpe.gr/2conf/panagiotou.html

18 18 Περιοδικά (1/4) Α) Άρθρο με doi (digital object identifier) από επιστημονικό περιοδικό (ένας συγγραφέας) Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος συγγραφής του άρθρου). Τίτλος του άρθρου. Περιοδικό σε πλάγια γραμματοσειρά, Αριθμός τόμου (αριθμός τεύχους), σελίδες άρθρου. doi:αριθμός. Daigneault, S.D. (2000). Body talk: A school-based group intervention for working with disordered eating behaviors. The Journal for Specialists in Group Work, 25 (2), 191-213. doi: 10.1080/01933920008411461.

19 19 Περιοδικά (2/4) Β) Άρθρο χωρίς doi (digital object identifier) από επιστημονικό περιοδικό (ένας συγγραφέας) Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος συγγραφής του άρθρου). Τίτλος του άρθρου. Περιοδικό σε πλάγια γραμματοσειρά, Αριθμός τόμου (αριθμός τεύχους), σελίδες άρθρου. Ημερομηνία ανάκτησης του άρθρου, ηλεκτρονική διεύθυνση ανάκτησής του. Tannahill, A. (1984). Health Promotion: Caring Concern. Journal of Medical Ethics, 10 (4), 196-198. Ανακτήθηκε 28 Νοεμβρίου 2010, από http://www.jstor.org/pss/27716305?searchUrl=%2Faction%2FdoB asicSearch%3FQuery%3Dhealth%2Bpromotion%2B%26acc%3D off%26wc%3Don&Search=yes. http://www.jstor.org/pss/27716305?searchUrl=%2Faction%2FdoB asicSearch%3FQuery%3Dhealth%2Bpromotion%2B%26acc%3D off%26wc%3Don&Search=yes

20 20 Περιοδικά (3/4) Α) Έντυπη μορφή Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης του άρθρου). Τίτλος του άρθρου. Περιοδικό σε πλάγια γραμματοσειρά, Αριθμός τόμου (αριθμός τεύχους), σελίδες άρθρου. Haworth - Hoeppner, S. (2000). The Critical Shapes of Body Image: The Role of Culture and Family in the Production of Eating Disorders. Journal of Marriage and Family, 62 (1), 212- 227.

21 21 Περιοδικά (4/4) Β) Εκτυπωμένη έκδοση Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης του άρθρου, ακριβής ημερομηνία). Τίτλος του άρθρου. Περιοδικό σε πλάγια γραμματοσειρά, Αριθμός τόμου, Αριθμός τεύχους. Ζαννές, Δ. (2010, Μάιος 30). Εμείς και το κλίμα. ΒΗΜagazino, 502, 40.

22 22 Εφημερίδα (1/2) Α) Άρθρο από εκτυπωμένη έκδοση εφημερίδας Επίθετο συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης, ακριβής ημερομηνία). Τίτλος άρθρου. Ονομασία εφημερίδας σε πλάγια γραμματοσειρά, σελίδα άρθρου. Καραλή, Θ. (2011, Μάρτιος 12). Χώρα θωρακισμένη, κοινωνία μαθημένη. Πελοπόννησος, σελ. 10.

23 23 Εφημερίδα (2/2) Β) Άρθρο από ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας Επώνυμο του συγγραφέα, Αρχικό ονόματός του. (Έτος δημοσίευσης, ακριβής ημερομηνία). Τίτλος άρθρου. Ονομασία εφημερίδας σε πλάγια γραμματοσειρά. Ημερομηνία ανάκτησης του συγκεκριμένου άρθρου, ηλεκτρονική διεύθυνση ανάκτησής του. Μπουκάλας, Π. (2011, Μάρτιος 17). Κι όμως είναι στρογγυλή. Καθημερινή. Ανακτήθηκε 19 Μαρτίου 2011, από http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_208_17/03/ 2011_436081.

24 24 Κυβερνητική αναφορά Ονομασία ινστιτούτου. (Έτος δημοσίευσης). Πλήρης τίτλος αναφοράς σε πλάγια γραμματοσειρά (Αριθμός έκδοσης μέσα σε παρένθεση και περαιτέρω στοιχεία για αυτή). Ηλεκτρονική διεύθυνση ανάκτησης της συγκεκριμένης αναφοράς. U.S. Departrnent of Health and Human Services, National Institutes of Health. National Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NIH Publication No. 02-2650). Retrieved from http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf. http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/lung/asthma/asth_sch.pdf

25 25 Οπτικοακουστικά μέσα (1/7) Α) CD μουσικής Επίθετο καλλιτέχνη, Αρχικό ονόματός του ή ονομασία συγκροτήματος. (Έτος κυκλοφορίας του συγκεκριμένου CD). Τίτλος τραγουδιού. Στον Τίτλο δίσκου σε πλάγια γραμματοσειρά. Τοποθεσία έκδοσης: Δισκογραφική Εταιρεία. Raining Pleasure. (2003). Dancing Queen. Στο Forwards and backwards. Αθήνα: MINOS-EMI S.A.

26 26 Οπτικοακουστικά μέσα (2/7) Β) Ταινία Επίθετο παραγωγού, Αρχικό ονόματός του. (Έτος κυκλοφορίας της ταινίας). Τίτλος ταινίας σε πλάγια γραμματοσειρά. Τοποθεσία δημιουργίας της ταινίας: Εταιρεία Παραγωγής. Beavan, C. (Παραγωγός). (2006). Η δύναμη της τέχνης. UK: BBC Worldwide Ltd.

27 27 Οπτικοακουστικά μέσα (3/7) Γ) Τηλεοπτικό πρόγραμμα Επίθετο παραγωγού, Αρχικό ονόματός του (Παραγωγός). (Έτος προβολής του προγράμματος). Τίτλος του προγράμματος σε πλάγια γραμματοσειρά [Τηλεοπτική εκπομπή]. Τοποθεσία παραγωγής του προγράμματος: Κανάλι προβολής του προγράμματος. Σούλης, Ν. (Παραγωγός). (2010). Δεν ήρθα εδώ για διακοπές [Τηλεοπτική εκπομπή]. Αθήνα: Κανάλι ΕΤ1.

28 28 Οπτικοακουστικά μέσα (4/7) Δ) Ραδιοφωνική εκπομπή Επίθετο παραγωγού, Αρχικό ονόματός του (Παραγωγός). (Έτος προβολής του θέματος της συγκεκριμένης ραδιοφωνικής εκπομπής, ακριβής ημερομηνία). Τίτλος του θέματος της ραδιοφωνικής εκπομπής. Ραδιοφωνικός Σταθμός σε πλάγια γραμματοσειρά. Ημερομηνία ανάκτησης του θέματος της συγκεκριμένης ραδιοφωνικής εκπομπής, ηλεκτρονική διεύθυνση ανάκτησής του. Μητσικώστας, Γ. (Παραγωγός). (2008, Μάρτιος 26).Υπό απειλή τα τροπικά δάση της Ινδονησίας. Αθήνα Radio 98,4fm. Ανακτήθηκε 7 Δεκεμβρίου 2010, από http://www.athina984.gr/node/1439. http://www.athina984.gr/node/1439

29 29 Οπτικοακουστικά μέσα (5/7) Ε) Φωτογραφία από το διαδίκτυο Ιστότοπος εικόνας. Ονομασία εικόνας. Ημερομηνία ανάκτησης της συγκεκριμένης εικόνας, ηλεκτρονική διεύθυνση ανάκτησής της. Astro.pblogs.gr. Η Αίτνα και τα ηφαίστεια του Άρη είναι όμοια. Ανακτήθηκε 9 Μαρτίου 2011, από http://astro.pblogs.gr/files/89294-etnabubbles_fulle.jpg. http://astro.pblogs.gr/files/89294-etnabubbles_fulle.jpg

30 30 Οπτικοακουστικά μέσα (6/7) ΣΤ) Βίντεο Ονομασία παραγωγής. (Παραγωγός). (Έτος παραγωγής). Τίτλος του βίντεο σε πλάγια γραμματοσειρά (Βίντεο). Ημερομηνία ανάκτησης του συγκεκριμένου βίντεο, ηλεκτρονική διεύθυνση ανάκτησής του. Acanthus Productions. (Παραγωγός). (2009). Καλοκαιρινές Ιερές Πανηγύρεις (Βίντεο). Ανακτήθηκε 6 Μαρτίου 2011, από http://www.youtube.com/watch?v=7LBdU_Kp_os. http://www.youtube.com/watch?v=7LBdU_Kp_os

31 31 Οπτικοακουστικά μέσα (7/7) Ζ) Εκπαιδευτικό λογισμικό Ονομασία Εκπαιδευτικού Λογισμικού [Εκπαιδευτικό λογισμικό]. Τοποθεσία έκδοσης: Οργανισμός έκδοσης. Εκπαιδευτικό Λογισμικό Μελέτης Περιβάλλοντος (Α’-Β’-Γ’-Δ’ Δημοτικού) [Εκπαιδευτικό λογισμικό]. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

32 32 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "1 Πρακτικές ασκήσεις 8 ου εξαμήνου Ακαδημαϊκό έτος: 2010-2011 Σχολείο: 41 o Εμψυχωτής:Κ ος Ανδρουτσόπουλος Θέμα συνάντησης στις 21/03/2011: «Παρουσίαση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google