Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Προσεγγίζοντας το «άλλο» Το θέατρο στην ξένη γλώσσα ως μέσο για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Προσεγγίζοντας το «άλλο» Το θέατρο στην ξένη γλώσσα ως μέσο για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Προσεγγίζοντας το «άλλο» Το θέατρο στην ξένη γλώσσα ως μέσο για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας

2 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Η διαπολιτισμική επικοινωνιακή ικανότητα «… η ικανότητα που αποτελείται από δεξιότητες και συμπεριφορές οι οποίες αξιολογούνται κοινωνικά για την καταλληλότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους σε ένα πολυπολιτισμικό συγκειμενικό πλαίσιο» (Spitzberg,1994: 347) «… η ικανότητα που αποτελείται από δεξιότητες και συμπεριφορές οι οποίες αξιολογούνται κοινωνικά για την καταλληλότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους σε ένα πολυπολιτισμικό συγκειμενικό πλαίσιο» (Spitzberg,1994: 347) η έννοια της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας (Kim, 1994: 395) έχει τρεις διαστάσεις ή δεξιότητες: η έννοια της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας (Kim, 1994: 395) έχει τρεις διαστάσεις ή δεξιότητες: -Γνωστική επικοινωνιακή ικανότητα -Γνωστική επικοινωνιακή ικανότητα - Συναισθηματική επικοινωνιακή ικανότητα - Συναισθηματική επικοινωνιακή ικανότητα -Λειτουργική επικοινωνιακή ικανότητα/δεξιότητα -Λειτουργική επικοινωνιακή ικανότητα/δεξιότητα

3 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Μια εναλλακτική θεώρηση η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι ανοιχτή σε μια αδιάκοπη διαδικασία δόμησης και τα άτομα που μετέχουν σε αυτήν είναι κοινωνικά υποκείμενα υπό εξέλιξη, κοινωνικά υποκείμενα "εν τω γίγνεσθαι", καθώς συμμετέχουν αδιάκοπα σε διαδικασίες κατασκευής και ερμηνείας νοήματος μέσα από άμεσες ή έμμεσες κοινωνικές εμπειρίες. ( Δενδρινού, 1999). η διαπολιτισμική επικοινωνία είναι ανοιχτή σε μια αδιάκοπη διαδικασία δόμησης και τα άτομα που μετέχουν σε αυτήν είναι κοινωνικά υποκείμενα υπό εξέλιξη, κοινωνικά υποκείμενα "εν τω γίγνεσθαι", καθώς συμμετέχουν αδιάκοπα σε διαδικασίες κατασκευής και ερμηνείας νοήματος μέσα από άμεσες ή έμμεσες κοινωνικές εμπειρίες. ( Δενδρινού, 1999).

4 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Το θέατρο ως καινοτόμος δράση Παρέμβαση πρωτότυπη και πρωτοποριακή που στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, στη συναισθηματική και ψυχοκινητική τους ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον. Παρέμβαση πρωτότυπη και πρωτοποριακή που στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, στη συναισθηματική και ψυχοκινητική τους ανάπτυξη, στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον. Επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις πρακτικές αλλά και στις νοοτροπίες, στους ρόλους και στη γενικότερη κουλτούρα του σχολείου. Επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις πρακτικές αλλά και στις νοοτροπίες, στους ρόλους και στη γενικότερη κουλτούρα του σχολείου.

5 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor “ theatre in education” Ιστορική επισκόπηση “ theatre in education” Ιστορική επισκόπηση ξεκινά στην Αγγλία το 1965 και αποτελεί την εξέλιξη της αναζήτησης για ανανεωτική πνοή στους χώρους της εκπαίδευσης και του θεάτρου ξεκινά στην Αγγλία το 1965 και αποτελεί την εξέλιξη της αναζήτησης για ανανεωτική πνοή στους χώρους της εκπαίδευσης και του θεάτρου κυριότερες διδακτικές προσεγγίσεις : κυριότερες διδακτικές προσεγγίσεις : η αγγλοσαξονική - Dorothy Heathcote (died 8 10-2011)'Drama for Learning' (1994). η αγγλοσαξονική - Dorothy Heathcote (died 8 10-2011)'Drama for Learning' (1994). η γαλλική η γαλλική η ισπανική η ισπανική η γερμανική η γερμανική

6 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Το θέατρο στη διαπολιτισμική αγωγή Η αποκέντρωση ( decentering) ένα ενσωματωμένο στοιχείο στο θέατρο-η δυνατότητα να δεί μέσα από την προοπτική ενός «άλλου» συστήματος αξιών και συμπεριφορών(Fleming, 1998). Η αποκέντρωση ( decentering) ένα ενσωματωμένο στοιχείο στο θέατρο-η δυνατότητα να δεί μέσα από την προοπτική ενός «άλλου» συστήματος αξιών και συμπεριφορών(Fleming, 1998). μέσω της «υπόδυσης ρόλων»παράσχει ένα προστατευμένο περιβάλλον όπου μπορούν να διερευνηθούν θέματα όπως η ατομική και η ομαδική ταυτότητα, ο ετεροπροσδιορισμός, η προβολή, η αποξένωση, η ετερότητα. μέσω της «υπόδυσης ρόλων»παράσχει ένα προστατευμένο περιβάλλον όπου μπορούν να διερευνηθούν θέματα όπως η ατομική και η ομαδική ταυτότητα, ο ετεροπροσδιορισμός, η προβολή, η αποξένωση, η ετερότητα. είναι κοινωνική μορφή τέχνης - διάδραση- διάλογος είναι κοινωνική μορφή τέχνης - διάδραση- διάλογος

7 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Το θέατρο στη διαπολιτισμική αγωγή (2) μέσα από την υιοθέτηση ενός διαφορετικού κινησιολογικού κώδικα γεννιούνται συναισθήματα και αποκαλύπτονται συγκινησιακοί και ιδεολογικοί κόσμοι μέσα από την υιοθέτηση ενός διαφορετικού κινησιολογικού κώδικα γεννιούνται συναισθήματα και αποκαλύπτονται συγκινησιακοί και ιδεολογικοί κόσμοι μέσα από τη διαδικασία της δραματικής ταύτισης μπορεί να οδηγηθεί κανείς στην ενσυναίσθηση συμβάλλοντας στην αυτογνωσία μέσα από τη διαδικασία της δραματικής ταύτισης μπορεί να οδηγηθεί κανείς στην ενσυναίσθηση συμβάλλοντας στην αυτογνωσία εργαλείο της πολιτισμικής ενσυναίσθησης-η μαθημένη δεξιότητα να κατανοούμε την εμπειρία και συναισθήματα από άλλους πολιτισμούς- εργαλείο της πολιτισμικής ενσυναίσθησης-η μαθημένη δεξιότητα να κατανοούμε την εμπειρία και συναισθήματα από άλλους πολιτισμούς-

8 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Το θέατρο στην ξένη γλώσσα μας επιτρέπει να είμαστε συναισθηματικά εμπλεκόμενοι, παρόλα αυτά και αποστασιοποιημένοι μας επιτρέπει να είμαστε συναισθηματικά εμπλεκόμενοι, παρόλα αυτά και αποστασιοποιημένοι μέσα από μια ουδέτερη συναισθηματικά γλώσσα. μέσα από μια ουδέτερη συναισθηματικά γλώσσα. ανοίγει δρόμους εξερεύνησης εμπειριών πχ. Το πάγωμα μιας στιγμής στο χρόνο, η εξερεύνηση υπο-κειμένων σε ένα διάλογο, η έκφραση των εσωτερικών σκέψεων και προθέσεων των χαρακτήρων ανοίγει δρόμους εξερεύνησης εμπειριών πχ. Το πάγωμα μιας στιγμής στο χρόνο, η εξερεύνηση υπο-κειμένων σε ένα διάλογο, η έκφραση των εσωτερικών σκέψεων και προθέσεων των χαρακτήρων

9 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Το θέατρο ως μορφή τέχνης και η γλώσσα “ looseness and ambiguity [ of language ] were not imperfections, they were what made things work” “ looseness and ambiguity [ of language ] were not imperfections, they were what made things work” ( Wittgenstein, in Eagleton,1987: 42 ( Wittgenstein, in Eagleton,1987: 42 - η γλώσσα έχει νόημα όχι αναφορικά με τα αντικείμενα και τα γεγονότα στον πραγματικό κόσμο, ούτε αναφορικά με τις σκέψεις στο κεφάλι κάποιου, αλλά αναφορικά και διαμέσου διαπραγμάτευσης σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα - η γλώσσα έχει νόημα όχι αναφορικά με τα αντικείμενα και τα γεγονότα στον πραγματικό κόσμο, ούτε αναφορικά με τις σκέψεις στο κεφάλι κάποιου, αλλά αναφορικά και διαμέσου διαπραγμάτευσης σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα

10 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Έχει προβεί σε δραστηριότητες εξερεύνησης της δικής του ταυτότητας αναπτύσσοντας τις απαραίτητες διαπολιτισμικές δεξιότητες. Έχει προβεί σε δραστηριότητες εξερεύνησης της δικής του ταυτότητας αναπτύσσοντας τις απαραίτητες διαπολιτισμικές δεξιότητες. Έχει αναπτύξει μια μη κριτική στάση απέναντι στους μαθητές. Έχει αναπτύξει μια μη κριτική στάση απέναντι στους μαθητές. Χρησιμοποιεί τις τεχνικές της ενεργού ακρόασης και της ενσυναίσθησης. Συμπεριφέρεται ως εμψυχωτής. Χρησιμοποιεί τις τεχνικές της ενεργού ακρόασης και της ενσυναίσθησης. Συμπεριφέρεται ως εμψυχωτής.

11 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Δρα ως διαπολιτισμικός μεσολαβητής και ως διαχειριστής των συγκρούσεων. Δρα ως διαπολιτισμικός μεσολαβητής και ως διαχειριστής των συγκρούσεων. Κατέχει τη διττή δεξιότητα να χειρίζεται εργαλεία τόσο από το χώρο του θεάτρου όσο και από τον κοινωνιο-παιδαγωγικό χώρο Κατέχει τη διττή δεξιότητα να χειρίζεται εργαλεία τόσο από το χώρο του θεάτρου όσο και από τον κοινωνιο-παιδαγωγικό χώρο Δεν αγνοεί τις ιδιαιτερότητες και προκλήσεις που εμπεριέχονται ως προς τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών στην ξένη γλώσσα Δεν αγνοεί τις ιδιαιτερότητες και προκλήσεις που εμπεριέχονται ως προς τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών στην ξένη γλώσσα

12 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Έρευνα και διδακτικές προτάσεις Έρευνα και διδακτικές προτάσεις εξαιρετικά ανεπαρκής ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων. εξαιρετικά ανεπαρκής ιδιαίτερα σε σχέση με την ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων. Ενδιαφέρουσα εξαίρεση στην Π.Ε η έρευνα των Παπαγιάννη Α. -Ρέππα Γ. Ενδιαφέρουσα εξαίρεση στην Π.Ε η έρευνα των Παπαγιάννη Α. -Ρέππα Γ. ( 2006) σχετικά με το θεατρικό παιχνίδι ως εργαλείο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ( 2006) σχετικά με το θεατρικό παιχνίδι ως εργαλείο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

13 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Μια Διδακτική πρόταση για το εφηβικό περιβάλλον στην ξενόγλωσση τάξη η νεανική λογοτεχνία μέσα από το θέατρο η νεανική λογοτεχνία μέσα από το θέατρο Η εξερεύνηση μέσα από θεατρικές τεχνικές θεμάτων όπως κουλτούρα, φυλή, προκατάληψη, ρατσισμός στις ιστορίες Αμερικανών σύγχρονων συγγραφέων η Virginia Hamilton, η Mildred Taylor, ο John Okada, η Rosa Guy μπορούν να επιδράσουν τις στάσεις και την ενσυναίσθηση των εφήβων « ζώντας μέσα» από τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες των χαρακτήρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το μυθιστόρημα της Mildred Taylor's Roll of Thunder, Hear My Cry, μια αυθεντική όψη της μαύρης κουλτούρας στον Αμερικάνικο Νότο τη δεκαετία του ΄’30. Η εξερεύνηση μέσα από θεατρικές τεχνικές θεμάτων όπως κουλτούρα, φυλή, προκατάληψη, ρατσισμός στις ιστορίες Αμερικανών σύγχρονων συγγραφέων η Virginia Hamilton, η Mildred Taylor, ο John Okada, η Rosa Guy μπορούν να επιδράσουν τις στάσεις και την ενσυναίσθηση των εφήβων « ζώντας μέσα» από τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες των χαρακτήρων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το μυθιστόρημα της Mildred Taylor's Roll of Thunder, Hear My Cry, μια αυθεντική όψη της μαύρης κουλτούρας στον Αμερικάνικο Νότο τη δεκαετία του ΄’30.Mildred TaylorMildred Taylor'sRoll of Thunder, Hear My Cry,Mildred TaylorMildred Taylor'sRoll of Thunder, Hear My Cry,

14 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor παραδείγματα από τη Δράμα παραδείγματα από τη Δράμα “The Happy Prince”, του Oscar Wilde από τη θεατρική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Δράμας στις 23-4-2008 “The Happy Prince”, του Oscar Wilde από τη θεατρική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Δράμας στις 23-4-2008 “ Οur Τown” του Thornton Wilder τη θεατρική ομάδα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δράμας, στις 13- 12-2008 “ Οur Τown” του Thornton Wilder τη θεατρική ομάδα των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δράμας, στις 13- 12-2008 Θεατρικά και Μουσικά Δρώμενα “ … the Spirit of Christmas and other stories” από ομάδες μαθητών του 15ου Δημοτ. Σχολείου Δράμας με τον τίτλο Θεατρικά και Μουσικά Δρώμενα “ … the Spirit of Christmas and other stories” από ομάδες μαθητών του 15ου Δημοτ. Σχολείου Δράμας με τον τίτλο Θέατρο σκιών και Αυτοσχεδιασμός Θέατρο σκιών και Αυτοσχεδιασμός « A busy Santa Claus» από την ομάδα του Δ.Σ Αρκαδικού Δράμας « A busy Santa Claus» από την ομάδα του Δ.Σ Αρκαδικού Δράμας

15 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Επίλογος Το Θέατρο στην εκπαίδευση προσφέρει ζωντανή εμπειρία και όχι προσομοίωση. Τα παιδιά μέσα από το θέατρο μαθαίνουν να γράφουν τις δικές τους ιστορίες και όχι να ζουν μέσα από τις ιστορίες και τα πρότυπα που τους προβάλλοντα Το Θέατρο στην εκπαίδευση προσφέρει ζωντανή εμπειρία και όχι προσομοίωση. Τα παιδιά μέσα από το θέατρο μαθαίνουν να γράφουν τις δικές τους ιστορίες και όχι να ζουν μέσα από τις ιστορίες και τα πρότυπα που τους προβάλλοντα οι θεατρικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών καθώς καλλιεργούν την αίσθηση της κοινότητας και της αποδοχής του «άλλου» σε μια σχολική κουλτούρα ανοιχτή στην ομαδικότητα και τη συνεργασία οι θεατρικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών καθώς καλλιεργούν την αίσθηση της κοινότητας και της αποδοχής του «άλλου» σε μια σχολική κουλτούρα ανοιχτή στην ομαδικότητα και τη συνεργασία

16 N. Zafeiriadou, ELT School Advisor from Shakespeare: All the world's a stage, And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. As You Like It Act 2, scene 7, 139–143 As You Like It Act 2, scene 7, 139–143


Κατέβασμα ppt "N. Zafeiriadou, ELT School Advisor Προσεγγίζοντας το «άλλο» Το θέατρο στην ξένη γλώσσα ως μέσο για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google