Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δικαιούχος φορέας Συμπράττοντες φορείς. 2010-2013 ● Επιμόρφωση 27.500 εκπαιδευτικών στις αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και στην απόκτηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δικαιούχος φορέας Συμπράττοντες φορείς. 2010-2013 ● Επιμόρφωση 27.500 εκπαιδευτικών στις αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και στην απόκτηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δικαιούχος φορέας Συμπράττοντες φορείς

2 2010-2013 ● Επιμόρφωση 27.500 εκπαιδευτικών στις αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων, κατά κλάδο εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης ● Επαίδευση 300 εκπαιδευτικών–επιμορφωτών, οι οποίοι θα αποτελέσουν επιμορφωτές της Πράξης.

3 1.1 Ο ρολος των ΤΠΕ στην Δόμηση της κοινωνίας της γνώσης, η ένταξή τους στο πλαίσιο των στόχων για το 2010 και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία

4 Τι είναι ΤΠΕ; ΤΠΕ Τεχνολογίες της Πληροφορίας και τηςΕπικοινωνίας (ICT: Information and Communication Technologies) είναι όλα εκείνα τα μέσα: εικόνες, ήχοι, σειρές χαρακτήρων που οι χρήσεις τους στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν επιτρέψει σημαντικές εκπαιδευτικές εφαρμογές τόσο όσον αφορά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία όσο και τη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος.

5 Απο το 1970 Πολλές χώρες ασχολούνται με με την εισαγωγή πρώτα της Πληροφορικής και μετά των ΤΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι αναγνωρίζεται ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν

6 Ε.Ε και τα ορόσημα ● 2000 Σύνοδος Ευρ. Συμβούλιου στην Λισσαβόνα ● Λουξεμβούργο ● Συμβούλιο της Στοκχόλμης

7 2000 Σύνοδος Ευρ. Συμβούλιου στην Λισσαβόνα Τέθηκε ως χρονιά ορόσημο το 2010 η χρονιά όπου η Ε.Ε θα (πρέπει να) γίνει η πλέον ανταγωνιστική δύναμη διεθνώς και αυτό μέσω του μετασχηματισμού των εκπ. Δομών κάθε χώρας

8 Λουξεμβούργο Τα κράτη μέλη συμφώνησαν για μια σύγκλιση εθνικών πολιτικών για να πετύχουν τον προηγούμενο στόχο

9 Συμβούλιο της Στοκχόλμης διαφαινόμενες προυποθέσεις ● Αλλαγή των δομών της εκπ/σης σε ποιοτικό επίπεδο (σχολικές μονάδες, δεξιότητες εκπ/κών, επάρκεια εξοπλισμού) ● Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και κατάρτιση (ίσες ευκαιρίες, κοινωνική συνοχή) ● Άνοιγμα της κατάρτισης στον κόσμο (έμφαση στις ξένες γλώσσες, σύνδεση των προγραμμάτων με την αγορά εργασίας)

10 Σύστημα Αξιολόγησης απο Ε.Ε. ● Ομάδες εργασίας στις χώρες ● Έρευνα στις δεξιότητες των εκπ/κών ● Έρευνα για την επιμόρφωση τους ● Προβληματισμός για: Αρχική εκπ/ση, δια βίου μάθηση, συνεργασία με εταίρους γονείς κτλ

11 Συμπέρασμα Η επιμόρφωση είναι ένα εργαλείο για την εκπ/ση, αλλά πρώτα είναι ένα εργαλείο για την προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη των εκπ/κών ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες που μαζί με τις παραδοσιακές να ενισχύσουν την δια βίου μάθηση

12 Αναμενόμενες δεξιότητες απο την επιμόρφωση Β επιπέδου ● Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την δημιουργία νέου δυναμικού περιβάλλοντος μάθησης ● Εμπλοκή των μαθητών ● Παρακολούθηση των εξελίξεων στα λογισμικά ● Σχεδίαση εκπ/κών δραστηριοτήτων με χρήση ΤΠΕ

13 1.2 Μοντέλα Εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε επίπεδο εκπ/κ'ης πολιτικής και σε επίπεδο σχολικής μονάδας

14 Που θα βοηθούσε η εισαγωγή ΤΠΕ; ● Διοίκηση της εκπ/σης ● Αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο ● Μέσο για την διδασκαλία μαθηματικών φυσικής κτλ (cabri, modellus, joomla, ψηφιακή τάξη sch.gr ) ● Μέσο επικοινωνίας ● Σύνδεση με την κοινωνία της πληροφορίας

15 Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

16 Απαιτούνται ριζικοί μετασχηματισμοί ● Εξοπλισμοί σε υλικό, λογισμικό, υποδομή και συντήρηση ● Αλλαγή θεσμικού πλαισίου ● Δημιουργία εκπαιδευτικών περβαλλόντων ● Αλλαγές στο πρόγραμμα καθηγητικών σχολών ● Κίνητρα στους εκπαιδευτικούς ● Αλλαγή μιας γενικότερης κουλτούρας

17 Το παράδειγμα της Γαλλίας ● Πειραματική εισαγωγή της Πληροφορικής στα σχολεία (1970) ● Συστηματική εισαγωγή (1980) ● Πληροφοριακός αλφαβητισμός, προγραμματισμός, γλώσσα Logo ● ο Η-Υ ήταν η διδασκαλία καί όχι το μέσο για την διδασκαλία έτσι δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη δικού τους υλικού και εκπ.λογισμικού ● Η τεράστια πρόοδος υλικού, εκπ. Λογισμικού των εταιρειών,απαξίωσαν την προσπάθεια των Γάλλων

18 Ο ρόλος της οικονομίας ● Επικαιροποίηση λογισμικού, άδειες χρήσης ● Παγίδα στην επικέντρωση οικον. πόρων και όχι στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας netbook;

19 Μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ ● Τεχνοκρατικό-τεχνοκεντρικό έμφαση στην τεχνολογία των Η-Υ ● Ολιστικό Η διδασκαλία της πληροφορικής δεν θα είναι διδακτικό αντικείμενο, αφού μέσα απο όλα τα γνωστικά αντικείμενα θα διδάσκονται οι ΤΠΕ ● Πραγματολογικό Συνδυασμός και των δύο

20 Οι ΤΠΕ στην Ελλάδα ● 1985-1986 Πληροφορική στα ΤΕΛ, ΕΠΛ ● 1990-1992 στα Γυμνάσια, στα ΤΕΕ(τομέας) στα λύκεια (1 ώρα επιλογής), τεχνολογική κατεύθυνση ● 1998 υπηρεττούν 2300 κλ.ΠΕ 19-20, 1300 εργαστήρια( 85% γυμνασίων) ● 1999 σύγχρονα εργαστήρια στα ενιαία Λύκεια

21 Οι ΤΠΕ στην Ελλάδα ● Μέχρι το 1998 έμφαση δίνεται στην διδασκαλία της πληροφορικής ● 1997 πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΙΑ με στόχο την ένταξη των ΤΠΕ στην μαθησιακή διαδικασία, στην επικοινωνία, στην διοίκηση, στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών Τεχνοκεντρικό → Πραγματολογικό →....

22 Η επιμόρφωση στην Ελλάδα

23

24


Κατέβασμα ppt "Δικαιούχος φορέας Συμπράττοντες φορείς. 2010-2013 ● Επιμόρφωση 27.500 εκπαιδευτικών στις αρχές παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ, καθώς και στην απόκτηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google