Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

2 2 Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) με πρωτοβουλία που ανέλαβε, προχώρησε σε υποβολή τροποποιήσεων στον Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο) Νόμο, ώστε να έχει την ευχέρεια να αναλαμβάνει και να τηρεί στο Κεντρικό Μητρώο / Αποθετήριο του ΧΑΚ και μητρώα Μη Εισηγμένων Εταιρειών. Το ΧΑΚ με την νέα αυτή υπηρεσία που παρέχει, αναλαμβάνει στο εξής την τήρηση και την ενημέρωση των μητρώων Μη Εισηγμένων Εκδοτών, προσφέροντας προς τους Εκδότες σύγχρονες, αποτελεσματικές και ασφαλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Παρέχονται επίσης μέσω της Υπηρεσίας αυτής και σημαντικά οφέλη προς Εταιρείες που εκτελούν χρέη Γραμματέα σε Μη Εισηγμένες Εταιρείες (π.χ Δικηγορικά, Λογιστικά / Ελεγκτικά Γραφεία).

3 3 ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Ως Μη Εισηγμένοι τίτλοι θεωρούνται οι ονομαστικές και ανώνυμες κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες ή εφεξής εισαγόμενες στο Χρηματιστήριο, των οποίων ο Εκδότης επιθυμεί την ανάληψη του Μητρώου από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών. Ως Μη Εισηγμένοι τίτλοι θεωρούνται οι ονομαστικές και ανώνυμες κινητές αξίες που δεν είναι εισηγμένες ή εφεξής εισαγόμενες στο Χρηματιστήριο, των οποίων ο Εκδότης επιθυμεί την ανάληψη του Μητρώου από το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.

4 4 ΦΑΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ ΦΑΣΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ Η ανάληψη και ο χειρισμός Μητρώων πραγματοποιείται στο σύστημα του Κεντρικού Μητρώου / Αποθετηρίου του ΧΑΚ και συνοδεύεται από ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών προς τους Εκδότες, περιλαμβάνοντας τα ακόλουθα: Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω αξιόπιστων και ασφαλών διαδικασιών σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και ελκυστικές χρεώσεις, αντίστοιχα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται και για τους εισηγμένους εκδότες στο ΧΑΚ.

5 5 Η ΝΕΑ ΑΥΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΚ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε Εκδότες:  Που έχουν μία σχετικά διευρυμένη μετοχική βάση.  Που υποχρεωτικά εκδίδουν ονομαστικές μετοχές.  Που επιθυμούν την ασφαλή φύλαξη των τίτλων τους σε ένα πλήρες αυτοματοποιημένο και ηλεκτρονικό αναγνωρισμένο σύστημα.  Που ενδιαφέρονται να εισάξουν τις αξίες τους στη Ρυθμιζόμενη Αγορα του ΧΑΚ, ή στη ΝΕΑ Αγορά.  Που οι αξίες τους έχουν διαγραφεί από το ΧΑΚ αλλά που επιθυμούν όπως η τήρηση του μητρώου τους γίνεται ηλεκτρονικά στο Κεντρικό Αποθετήριο / Μητρώο του ΧΑΚ.  Που είναι εισηγμένοι στο ΧΑΚ αλλά επιθυμούν να καταχωρήσουν αξίες τις οποίες δεν έχουν υποχρέωση ή δεν χρειάζεται προσωρινά να εισαχθούν σε χρηματιστηριακή αγορά, με σκοπό τη διευκόλυνση τους στη διαχείριση των εταιρικών πράξεων και στην ασφαλή και ευέλικτη τήρηση των τίτλων αυτών.

6 6 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΔΟΤΕΣ Μείωση στο κόστος και το χρόνο που απαιτείται για διαχείριση των ένχαρτων τίτλων. Μείωση στο κόστος και το χρόνο που απαιτείται για διαχείριση των ένχαρτων τίτλων. Απλοποιημένες διαδικασίες για χειρισμό και διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων. Απλοποιημένες διαδικασίες για χειρισμό και διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων. Τήρηση μετοχολογίου σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την υλοποίηση Εταιρικών Πράξεων. Τήρηση μετοχολογίου σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτοματοποιημένες διαδικασίες για την υλοποίηση Εταιρικών Πράξεων. Απλές και προκαθορισμένες διαδικασίες για ενημέρωση του μετοχολογίου. Απλές και προκαθορισμένες διαδικασίες για ενημέρωση του μετοχολογίου. Παροχή μετοχολογίου σε ηλεκτρονική μορφή, όποτε αυτό ζητηθεί. Παροχή μετοχολογίου σε ηλεκτρονική μορφή, όποτε αυτό ζητηθεί. Εύκολη και γρήγορη σύσταση ενεχύρου ή άλλων επιβαρύνσεων (π.χ Διατάγματα Δικαστηρίου), με απλές διαδικασίες. Εύκολη και γρήγορη σύσταση ενεχύρου ή άλλων επιβαρύνσεων (π.χ Διατάγματα Δικαστηρίου), με απλές διαδικασίες. Έκδοση διεθνών κωδικών αναγνώρισης (ISIN και CFI Codes) για κάθε τίτλο. Έκδοση διεθνών κωδικών αναγνώρισης (ISIN και CFI Codes) για κάθε τίτλο. Ευχέρεια σύνδεσης με το Περιφερειακό Σύστημα Shares Management System (SMS) του ΧΑΚ, το οποίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Ευχέρεια σύνδεσης με το Περιφερειακό Σύστημα Shares Management System (SMS) του ΧΑΚ, το οποίο προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

7 7 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΞΙΩΝ  Ασφαλής φύλαξη τίτλων μέσω ενός προηγμένου σύγχρονου ηλεκτρονικού συστήματος με επαρκείς δικλείδες ασφαλείας και με συνεχές σύστημα αρχείου ασφαλείας δεδομένων (back-up). Αξιοπιστία τήρησης τίτλων από έναν εξειδικευμένο παροχέα υπηρεσιών, με διεθνείς αναγνωρίσεις / πιστοποιήσεις. Αξιοπιστία τήρησης τίτλων από έναν εξειδικευμένο παροχέα υπηρεσιών, με διεθνείς αναγνωρίσεις / πιστοποιήσεις. Προκαθορισμένη και απλή διαδικασία ηλεκτρονικής μεταβίβασης αξιών μεταξύ των κατόχων τους. Προκαθορισμένη και απλή διαδικασία ηλεκτρονικής μεταβίβασης αξιών μεταξύ των κατόχων τους. Εύκολη και γρήγορη σύσταση ενεχύρων κι’ άλλων επιβαρύνσεων (πχ. Διατάγματα Δικαστηρίου με απλές διαδικασίες). Εύκολη και γρήγορη σύσταση ενεχύρων κι’ άλλων επιβαρύνσεων (πχ. Διατάγματα Δικαστηρίου με απλές διαδικασίες). Έκδοση καταστάσεων για υπόλοιπα λογαριασμών Επενδυτή, η οποία απεικονίζει το σύνολο των εισηγμένων και μη εισηγμένων αξιών κάθε κατόχου τους (φυσικού ή νομικού προσώπου). Έκδοση καταστάσεων για υπόλοιπα λογαριασμών Επενδυτή, η οποία απεικονίζει το σύνολο των εισηγμένων και μη εισηγμένων αξιών κάθε κατόχου τους (φυσικού ή νομικού προσώπου). Άμεση, ευέλικτη και γρήγορη εξυπηρέτηση των κατόχων αξιών. Άμεση, ευέλικτη και γρήγορη εξυπηρέτηση των κατόχων αξιών. Δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης (σύστημα CSD on line ΧΑΚ) σε επενδυτή – κάτοχο αξιών, για παροχή πληροφοριών. Δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης (σύστημα CSD on line ΧΑΚ) σε επενδυτή – κάτοχο αξιών, για παροχή πληροφοριών.

8 8 Η διαδικασία αποϋλοποίησης των αξιών Έγχαρτες αξίες Στοιχεία Μερίδας Επενδυτή Κάτοχοι αξιών Τράπεζα / Χρηματιστηριακή εταιρεία / ΧΑΚ Άνοιγμα Μερίδας Επενδυτή Εταιρεία Δημιουργία ηλεκτρονικού μετοχολογίου Αποστολή αρχείου Κατόχων αξιών Συγκέντρωση και ακύρωση εγχάρτων αξιών Αποϋλοποίηση και καταχώρηση στα ηλεκτρονικά αρχεία του Κεντρικού Μητρώου Αποθετηρίου του ΧΑΚ

9 9 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ Με την νέα αυτή υπηρεσία του ΧΑΚ, η διεξαγωγή συναφών εργασιών που αφορούν την υποβοηθούν τις Γενικες Συνελεύσεις, γίνεται πλέον χωρίς χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες, αφού το ΧΑΚ αναλαμβάνει για την ομαλή εκτέλεση τους. Συγκεκριμένα, το ΧΑΚ αφού ενημερωθεί για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, αναλαμβάνει:  Να ορίσει στο σύστημα Κεντρικού Μητρώου/Αποθετηρίου του ΧΑΚ και να παραδώσει στον Εκδότη ηλεκτρονικό αρχείο (μετοχολόγιο), στο οποίο προσδιορίζονται οι μετόχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, κατά την ημερομηνία καταγραφής (Record Date). Το εν’ λόγω αρχείο, κατόπιν αιτήματος του Εκδότη, μπορεί να μετατραπεί σε μορφή που μπορεί εύκολα να το διαχειριστεί και να το επεξεργαστεί ο Εκδότης. Οι μετόχοι παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση, απλά παρουσιάζοντας την πολιτική τους ταυτότητα.

10 10 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟΥ Το μετοχολόγιο ορίζεται ως η εκάστοτε εικόνα των κατόχων του Εκδότη σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Εκδίδεται κατόπιν γραπτού αιτήματος του Εκδότη και σ’ αυτό παρουσιάζονται: Τα πλήρη στοιχεία κάθε κατόχου αξιών (μετοχών, ομολογιών, κ.α) όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου και πλήρης διεύθυνση. Τα πλήρη στοιχεία κάθε κατόχου αξιών (μετοχών, ομολογιών, κ.α) όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου και πλήρης διεύθυνση. Ο αριθμός των αξιών που ο κάθε μέτοχος κατέχει κατά την ημερομηνία αυτή. Ο αριθμός των αξιών που ο κάθε μέτοχος κατέχει κατά την ημερομηνία αυτή. Το μετοχολόγιο μπορεί να εκδοθεί σε μορφή που ο Εκδότης θα μπορεί εύκολα να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί. Αυτό παραδίδεται τόσο σε ένχαρτη, όσο και ηλεκτρονική μορφή.

11 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Οι υπηρεσίες χρηματικών διανομών αφορούν στη μέθοδο πληρωμής μέσω ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος για την καταβολή:  Μερίσματος  Προμερίσματος  Τοκομεριδίου  Αποπληρωμή / Επιστροφή Κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, το ΧΑΚ αναλαμβάνει:  Την διαχείριση οδηγιών πληρωμής των κατόχων αξιών (καταχώρηση και τροποποίηση).  Τον υπολογισμό της χρηματικής διανομής της εταιρικής πράξης και τον υπολογισμό του ποσού αποκοπής φόρου.  Επικοινωνία με τους μετόχους για σκοπούς εξακρίβωσης του Όρου «Μη Κάτοικος Κύπρου», για φορολογικούς σκοπούς.

12 12 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΩΝ Το Χρηματιστήριο, μετά από σχετική ενημέρωση που λαμβάνει από τον Εκδότη, προχωρεί στη παραγωγή αρχείου προσδιορισμού των δικαιούχων/κατόχων αξιών στη χρηματική διανομή, το οποίο αποστέλλει στον Εκδότη και περιέχει : Τα στοιχεία αναγνώρισης των δικαιούχων κινητών αξιών του Εκδότη. Το συνολικό αριθμό κινητών αξιών ανά μερίδα. Το συνολικό αριθμό κινητών αξιών ανά μερίδα. Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αξιών (ελεύθερες ή ενεχυριασμένες). Πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αξιών (ελεύθερες ή ενεχυριασμένες). Το μικτό ποσό της χρηματικής διανομής (gross amount including tax to be deducted). Το μικτό ποσό της χρηματικής διανομής (gross amount including tax to be deducted). Το ποσό φόρου που παρακρατείται από κάθε μερίδα. Το ποσό φόρου που παρακρατείται από κάθε μερίδα. Με επιλογή του Εκδότη, οι πιο πάνω εργασίες Χρηματικής Διανομής μπορούν να δοθούν είτε από:  το ΧΑΚ  τη Διαχειρίστρια Τράπεζα  τον ίδιο τον Εκδότη.

13 13 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Το Χρηματιστήριο αναλαμβάνει να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς Μη Εισηγμένους Εκδότες για την ολοκλήρωση εταιρικών πράξεων, οι οποίες μπορούν να διαχωριστούν σε: Α. Εταιρικές Πράξεις που αφορούν στο σύνολο του μετοχολογίου, χωρίς ωστόσο να το μεταβάλλουν:  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω διανομής δωρεάν αξιών,  υποδιαίρεση κινητών αξιών,  αντίστροφή υποδιαίρεση,  δικαιώματα προτίμησης υπέρ των παλαιών κατόχων αξιών. Η ολοκλήρωση αυτού του είδους των εταιρικών πράξεων διενεργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό Σύστημα Άϋλών Τίτλων (ΣΑΤ) Κύπρου, εφόσον το ΧΑΚ ενημερωθεί από τον Εκδότη για την υλοποίηση της Εταιρικής Πράξης με την:  Παραγωγή αρχείου δικαιούχων.  Εφαρμογή αλγόριθμου για την διανομή νέων αξιών.  Πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με τις νέες κινητές αξίες, ή τα δικαιώματα.

14 14 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Β. Εταιρικές Πράξεις που επηρεάζουν ή μεταβάλλουν το συγκεκριμένο αριθμό αξιών που κατέχονται στο Μετοχολόγιο:  εισαγωγή αξιών από εξάσκηση Δικαιωμάτων Προτίμησης.  εισαγωγή αξιών από εξάσκηση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών.  δωρεάν παραχώρηση αξιών στο προσωπικό του Εκδότη.  επανεπένδυση μερίσματος / προμερίσματος. Η ολοκλήρωση αυτού του είδους των εταιρικών πράξεων διενεργείται σε συνεργασία του Χρηματιστήριου και του Εκδότη. Συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:  Το ΧΑΚ ενημερώνεται για τη συγκεκριμένη εταιρική πράξη από τον Εκδότη.  Παράγεται αρχείο δικαιούχων των αξιών από το ΧΑΚ.  Ο Εκδότης ετοιμάζει και παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο κατανομής νέων κινητών αξιών, βάσει ειδικών προδιαγραφών.  Οι λογαριασμοί των δικαιούχων πιστώνονται με τις νέες κινητές αξίες.

15 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜ Βάση των Άρθρων της Κανονιστικής Απόφασης 273/2012 η διαδικασία ανάθεσης μητρώου Μη Εισηγμένης Εταιρείας στο ΚΑΜ είναι η ακόλουθή:   Ο Εκδότης έχει κατά τον Νόμο Σύστασης του, δικαίωμα έκδοσης των αξιών και τις έχει εκδώσει ή θα τις εκδώσει τηρώντας τις διαδικασίες που προβλέπονται.   Ο Εκδότης έχει κατά τον Νόμο Σύστασης του, δικαίωμα ανάθεσης τήρησης του Μητρώου στο ΚΑΜ, τηρώντας οποιαδήποτε υποχρέωση προβλέπεται για την λήψη και εφαρμογή τέτοιας απόφασης.   Η αποδοχή από το ΚΑΜ, σχετικής αίτησης.   Το ΧΑΚ στα πλαίσια εξέτασης αίτησης, μπορεί να ζητήσει από τον Εκδότη, να υποβάλει επιπρόσθετα οποιουδήποτε άλλου στοιχείου ή βεβαίωσης ήθελε ζητηθεί, βεβαίωση δικηγόρου που ασκεί την δικηγορία στον τόπο σύστασης του, προς επιβεβαίωση της τήρησης των προϋποθέσεων που προβλέπονται για τη νόμιμη έκδοση των αξιών, της ανάθεσης και τήρησης του μητρώου.   Προκειμένου περί ήδη εκδομένων αξιών, να μεριμνήσει για την άμεση παράδοση σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή, του μητρώου των κατόχων των αξιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγχειριδίου «Περιγραφή Αρχείων Επικοινωνίας με τις Εκδότριες Εταιρείες».   Εκδότης του οποίου η αίτηση γίνεται αποδεκτή θα πρέπει να καταβάλει τα προβλεπόμενα τέλη.

16 16 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ   Εφάπαξ χρέωση για την ανάληψη από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου του Μητρώου Αξιών μη εισηγμένης δημόσιας εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης κωδικών ISIN και CFI) - €500   Ετήσια χρέωση ανά λογαριασμό Αποθετηρίου για τήρηση Μητρώου μη εισηγμένης δημόσιας εταιρείας. Αρ. Λογαριασμών Αποθετηρίου Ετήσια Χρέωση 1-5 €300 6-50 €450 51-200 €500 201-500 €1.000 501-1000 €2.000 1001-2000 €4.000 2001-3000 €5.000 3001-4000 €6.000 4001-5000 €7.000 5001-6000 €8.000 6001-8000 €10.000 8001-10000 €11.000 10001-12000 €12.000 12001-15000 €13.000 15001-20000 €14.000 20001-25000 €15.000 25000-30000 €16.000 30001< €18.000

17 17 ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΜ Δικαίωμα μεταβίβασης Αξιών   ποσοστό 0.16% στην τιμή έκδοσης των αξιών, με ελάχιστη χρέωση €4 ανά αξία.   στις μεταβιβάσεις αξιών αιτίας θανάτου ποσοστό 0.075% στην τιμή έκδοσης των αξιών, με ελάχιστη χρέωση €5 ανά κληρονόμο, ανά αξία.   Δικαίωμα για Ενεχυρίαση Αξιών   €20 ανά ενεχυριαζόμενη αξία με μέγιστη χρέωση το ποσό των €100 ανά έντυπο ενεχυρίασης.   €8,54 για αποδέσμευση ή τροποποίηση ή διόρθωση σε υφιστάμενη ενεχυρίαση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο.   Χρέωση για αποδέσμευση δεσμευμένων αξιών με σκοπό την εκποίηση τους   €20 ανά αποδέσμευση

18 18 ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΌ ΤΟ ΚΑΜ   Χρεώσεις για την Εκτύπωση Καταστάσεων   Κατάσταση ανά λογαριασμό Αποθετηρίου ξεχωριστά - €0.09 ανά κατάσταση.   Μητρώο εκδότη (Αντίγραφο - Hard Copy/ ηλεκτρονικό αρχείο) - €1,71 ανά σελίδα.   Μητρώο εκδότη (Ηλεκτρονική μορφή-Δισκάκι,E mail) - €17 ανά μητρώο   Τέλος εκτύπωσης μητρώου του εκδότη για σκοπούς μερισμάτων και τόκων (σε ηλεκτρονική μορφή) - €85 ανά μητρώο.   Τέλος εκτύπωσης ετικετών με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των κατόχων των αξιών (Labels A4) (χωρίς την παροχή των ετικετών από το Χ.Α.Κ.) - €0.17 ανά Α4 σελίδα.   Τέλος εκτύπωσης κατάστασης λογαριασμών αποθετηρίου του εκδότη (χαρτί Α4) - €0.17 ανά Α4 σελίδα.   Κατάσταση Λογαριασμού Αποθετηρίου - €4,00 ανά κατάσταση.   Έρευνα Μητρώου (Search) - €1,71 ανά έρευνα ανεξαρτήτως χρόνου.   Αντίγραφο Μητρώου εκδότη (Hard Copy/ ηλεκτρονικό αρχείο) - €1,71 ανά σελίδα.

19 19 Για περισσότερες πληροφορίες /διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρικό Μητρώο / Κεντρικό Αποθετήριο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, στα τηλέφωνα:  22 – 712300  22 - 712434 Επίσης, σχετικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cse.com.cy


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google