Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Σ χέδιο Ν όμου: «ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Σ χέδιο Ν όμου: «ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Σ χέδιο Ν όμου: «ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

2 2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Οι οδικές μεταφορές στη χώρα μας αποτελούν ζωτικό κλάδο για την ανάπτυξη (7% του ΑΕΠ, 7% των θέσεων απασχόλησης) Βασικό στόχο του ν/σ αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για τις Οδικές Μεταφορές στη χώρα μας, με ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και δημιουργία σύγχρονων συνθηκών και προϋποθέσεων για τη διεξαγωγή Εμπορευματικών Μεταφορών. Στο εγχείρημα αυτό λαμβάνεται υπόψη η ελληνική πραγματικότητα και η αναγκαιότητα της σταδιακής μετάβασης προς το νέο καθεστώς εμπορευματικών μεταφορών Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

3 3 Η πρόσβαση στο επάγγελμα και η απελευθέρωση του αριθμού των χορηγούμενων αδειών Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων Η πρόσβαση στο επάγγελμα και η απελευθέρωση του αριθμού των χορηγούμενων αδειών Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων Η δημιουργία ενός νέου συγχρόνου συστήματος χορήγησης αδειών για οδικές μεταφορές στη χώρα μας Η δημιουργία ενός νέου συγχρόνου συστήματος χορήγησης αδειών για οδικές μεταφορές στη χώρα μας Η απελευθέρωση του κομίστρου Η απελευθέρωση του κομίστρου Η ενίσχυση του ανταγωνισμού, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών και οι χαμηλότερες τιμές για τον πολίτη Η ενίσχυση του ανταγωνισμού, η παροχή καλύτερων υπηρεσιών και οι χαμηλότερες τιμές για τον πολίτη Η οργάνωση των οδικών μεταφορέων σε μεταφορικές εταιρείες Η οργάνωση των οδικών μεταφορέων σε μεταφορικές εταιρείες Η παροχή κινήτρων για επενδύσεις στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών Η παροχή κινήτρων για επενδύσεις στον κλάδο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών Η δημιουργία ταμείου για την υποστήριξη της Οδικής Ασφάλειας και για την προστασία του περιβάλλοντος Η δημιουργία ταμείου για την υποστήριξη της Οδικής Ασφάλειας και για την προστασία του περιβάλλοντος Η οργάνωση των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών στη χώρα μας με ένα σύγχρονο τρόπο Η οργάνωση των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών στη χώρα μας με ένα σύγχρονο τρόπο Βασικοί Στόχοι του Νομοσχεδίου Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

4 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Α. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ Τηρούνται οι βασικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας Δημιουργείται νέο σύγχρονο σύστημα αδειοδότησης για Οδικές Μεταφορές. Θεσμοθετούνται Άδειες Οδικών Μεταφορών, που χορηγούνται με βάση τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, σε Οδικούς Μεταφορείς Οργάνωση των οδικών μεταφορέων εμπορευμάτων σε Μεταφορικές Εταιρείες. Δημιουργούνται δύο κατηγορίες μεταφορέων: Κατηγορία Διεθνών Μεταφορών και Κατηγορία Εθνικών Μεταφορών Δεν υφίσταται στο νέο σύστημα ειδική εισφορά Δημόσια αρχή ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων προκειμένου να εκδοθούν οι νέες άδειες Ορίζεται μέγιστος χρόνος 3 μηνών για την έκδοση νέων αδειών Ασφαλίζεται η μεταφορά εμπορευμάτων Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

5 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Θεσμοθετείται μεταβατική περίοδος 3 ετών Απελευθερώνεται η έκδοση αδειών, με την ψήφιση του νόμου Η ειδική εισφορά απομειώνεται σταδιακά σε τρεις φάσεις (30%, 35%, 35%), στην αρχή εκάστου έτους και τελικά μηδενίζεται Η εισφορά καλύπτει δαπάνες για Προστασία Περιβάλλοντος και Οδική Ασφάλεια Η άυλη υπεραξία των υπαρχουσών αδειών θεωρείται κεφάλαιο στις νέες εταιρίες οδικών μεταφορών, που υποχρεωτικά συνιστώνται Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

6 6 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Οικονομική Δυνατότητα Επαγγελματική Επάρκεια Ύπαρξη Υποδομών Καλή Φήμη (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1071/2009 και ΟΔΗΓΙΑ 96/26/ΕΚ ) Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

7 7 ΛΟΙΠΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ Ν/Σ ΚΟΜΙΣΤΡΑ: Πλήρης απελευθέρωση κομίστρου, με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ συμβαλλομένων μερών Εξαίρεση: Σε περιπτώσεις μεταφοράς καυσίμων σε νησιά και ορεινές μειονεκτικές περιοχές, όπου μπορεί να τεθεί ανώτατη τιμή. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ορίζεται η Δ/νση Μεταφορών του ΥΠΟΜΕΔΙ αρμόδια για την χορήγηση των νέων αδειών ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΩΝ Όλες οι άδειες αναθεωρούνται κάθε 10 χρόνια Οι υφιστάμενες άδειες ΦΔΧ μετατρέπονται σε Άδειες Οδικών Μεταφορών, εντός 10 ετών από την έναρξη της μεταβατικής περιόδου ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ Από 30-6-2013 υφίστανται ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (που μπορούν να εκτελούν και εθνικές μεταφορές) και ΑΔΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κάθε άλλη κατηγορία αδειών καταργείται μετά τη Μεταβατική Περίοδο Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

8 8 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ Αρχικά δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο για χορήγηση αδειών ΦΔΧ Με τον αναγκαστικό νόμο 183/67 επιτράπηκε για πρώτη φορά η έκδοση αδειών (προσωπικών και μη μεταβιβάσιμων) Ο εκάστοτε Υπουργός εξέδιδε άδειες (μέχρι το 1971) Με το ν.δ 1060/71 προβλέπεται για πρώτη φορά η διακοπή χορήγησης αδειών Το έτος 1971 κλείνει ουσιαστικά το επάγγελμα στη χώρα μας, όσον αφορά στον αριθμό αδειών (για τα ΦΔΧ) Ο αριθμός των αδειών ΦΔΧ σήμερα ανέρχεται σε περίπου 33.000 άδειες (ενώ ταυτόχρονα υφίστανται 1.300.000 άδειες Φ.Ι.Χ (ιδιωτικής χρήσης) Με βάση τα συναλλακτικά ήθη, έχει διαμορφωθεί μία «εσωτερική αγορά», στην οποία έχει διαμορφωθεί μία «άυλη» αξία για αυτές τις 33.000 άδειες Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

9 9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Αγορά με χαμηλό βαθμό ολοκλήρωσης, χωρίς οικονομίες κλίμακας, χωρίς στοιχεία εκσυγχρονισμού στην κατεύθυνση εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο αριθμός κυκλοφορούντων οχημάτων είναι υψηλός (33.000 ΦΔΧ + 1.300.000 ΦΙΧ), συγχρινόμενος με άλλα Κράτη Μέλη Ο συνολικός στόλος ΦΙΧ + ΦΔΧ παρουσιάζει αυξητική τάση Το μεταφορικό έργο δεν πρόκειται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα Έλλειψη βασικών υποδομών στο κλάδο, που θα οδηγούσαν στην ολοκλήρωση των μεταφορών στο σύνολο τους και στην ανάπτυξη της χώρας ως διαμετακομιστικού κέντρου Αθροιστικά τα ΦΔΧ και ΦΙΧ εξυπηρετούν περίπου το σύνολο της εσωτερικής αγοράς (98%), Το μεταφορικό έργο σταθμισμένο, τόσο ανά κάτοικο, όσο και ανά μονάδα ΑΕΠ, είναι ιδιαίτερα χαμηλό. (Αριθμός Οχημάτων ανά Εκ. ΑΕΠ: Ελλάδα: 5.500, Γερμανία: 1000, Eur27: 2.685)) Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

10 10 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Οι χώρες της ΕΕ ακολουθούν πλέον σε γενικές γραμμές την οδηγία 96/26/ΕΚ. Υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελμα, με βάση τις προϋποθέσεις της οδηγίας (Οικονομική Ικανότητα, Επαγγελματική Επάρκεια, Καλή Φήμη, Ύπαρξη Υποδομών) Στις χώρες της ΕΕ που εξετάστηκαν αναλυτικά (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) υφίσταται διοικητικός μηχανισμός που ελέγχει διαρκώς την τήρηση των κριτηρίων. Υπάρχουν σοβαρές απαιτήσεις στον τομέα των υποδομών (Κέντρα Λειτουργίας στο Ην. Βασ., Συμβόλαια συντήρησης οχημάτων, σημαντική οικονομική δυνατότητα) Υπήρξε σταδιακή προσαρμογή στην απελευθέρωση σε όλες τις χώρες Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

11 11 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ -1 ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ Τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο σύστημα Οδικών Μεταφορών στη χώρα μας Το πεδίο εφαρμογής είναι όλες οι Δημόσιες Εμπορευματικές Μεταφορές Οι οδικές μεταφορές έχουν μεγάλη σημασία για την Εθνική Οικονομία Το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος είναι ανεξάρτητο εθνικότητας Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

12 12 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ -2 ΑΡΘΡΟ 2: Ορισμοί και Κατηγορίες Δίδονται οι ορισμοί για τα ακόλουθα στοιχεία: Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) Άδεια Οδικών Μεταφορών Μεταβατική περίοδος Κατηγορίες Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών Διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές Εθνικές εμπορευματικές μεταφορές Ειδικές μεταφορές καυσίμων Νομαρχιακές εμπορευματικές μεταφορές Ορίζεται η Μεταβατική Περίοδος για τρία έτη, μέχρι το πέρας της οποίας έχουν ισχύ οι προαναφερθείσες κατηγορίες εμπορευματικών μεταφορών Κατοχυρώνεται ότι μεταφορικό έργο μπορούν να εκτελούν μόνο οι εταιρίες του παρόντος νόμου (υφιστάμενες και αυτές που δημιουργηθούν) Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

13 13 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ - 3 ΑΡΘΡΟ 3: Μεταφορικές εταιρείες Προσδιορισμός νομικής μορφής μεταφορικών εταιριών (Α.Ε., Ε.Π.Ε.) Οι τρόποι σύστασης αυτών είναι Μέσω εισφοράς κυριότητας αδειών Φ.Δ.Χ και/ η μίσθωσης αυτών Μέσω ίδρυσης νέων εταιριών, που αποκτούν νέες άδειες (απελευθέρωση αδειών), με την προϋπόθεση τήρησης των κριτηρίων της Οδηγίας Προβλέπεται η ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο για τη δημιουργία υποδομών Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

14 14 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ - 4 ΑΡΘΡΟ 4: Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φ.Δ.Χ -1 Ορίζονται ως μοναδικές προϋποθέσεις χορήγησης νέων αδειών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 96/26/ΕΚ και του ΚΑΝ 1071/2009 (Επαγγελματική επάρκεια, Οικονομική Δυνατότητα, Καλή Φήμη, Υποδομές) Καθορισμός εισφοράς για απόκτηση νέων αδειών α. Δέκα χιλιάδες (10.000 ) ευρώ για τον πρώτο τόνο. β. Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι επτά (7) τόνους. γ. Χίλιες πεντακόσιες χιλιάδες (1.500) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα (40) τόνους. Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

15 15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ – 4.2 ΑΡΘΡΟ 4: Προϋποθέσεις χορήγησης αδειών Φ.Δ.Χ -2 Καθορισμός εισφοράς για απόκτηση νέων αδειών για μετ. καυσίμων α. Είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ για τον πρώτο τόνο. β Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε επόμενο και μέχρι τους σαράντα δύο (42) τόνους. Καθορισμός μεθόδου Μείωσης Εισφορών 1.1. 2011: Μείωση 30% επί του αρχικού ποσού 1.1.2012: Μείωση 35% επί του αρχικού ποσού 1.1.2013: Μείωση 35% επί του αρχικού ποσού Είδος οχημάτων που μπορούν να λάβουν άδεια Άδεια μπορούν να λάβουν οχήματα κατηγορίας EURO 4 ή EURO 5 Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

16 16 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ - 5 ΑΡΘΡΟ 5: Xoρήγηση αδειών 1. Υποβολή αίτησης στη Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών του ΥΠΟΜΕΔΙ 2. Καθορίζεται το περιεχόμενο του Φακέλου Υποβολής Αίτησης 3. Ορίζεται σε τρεις μήνες ο χρόνος χορήγησης της άδειας 4. Μετά την μεταβατική περιόδο, χορηγούνται μόνο Άδειες Οδικών Μεταφορών, σύμφωνα με τα τεθέντα κριτήρια 5. Δεν χορηγούνται πλέον άδειες Φ.Δ.Χ. 6. Για τη χορήγηση των νέων Αδειών Οδικών Μεταφορών, προβλέπεται εισφορά για κάλυψη του Διοικητικού και μόνο κόστους εξέτασης του φακέλου, παρόμοια σε ύψος όπως και στα άλλα ΚΜ Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

17 17 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ - 6 ΑΡΘΡΟ 6: Φορέας Αδειοδότησης Ορίζεται Δημόσια Αρχή ως φορέας αδειοδότησης (Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου) Καθορίζονται οι αρμοδιότητές της για την εξέταση των Φακέλων Καθορίζεται ως αντικείμενο της η δημιουργία εθνικού μητρώου Μεταφορικών Εταιριών Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

18 18 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ - 7 ΑΡΘΡΟ 7: Σύσταση Εκτιμητικής Επιτροπής Συνιστάται Τριμελής Εκτιμητική Επιτροπή με ΚΥΑ Δίδεται η σύνθεση της επιτροπής Καθορίζεται το έργο της στην εκτίμηση των εισφερομένων στοιχείων για τη δημιουργία των μεταφορικών εταιριών του αρθρ. 3 Καθορίζεται η δυνατότητα σύστασης 3- μελών επιτροπών στις Περιφέρειες Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

19 19 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ – 8, 9 ΑΡΘΡΟ 8: Φ.Δ.Χ. σε περίπτωση διάλυσης Μεταφορικών Εταιρειών Ρυθμίζεται η τύχη των εισφερθέντων φορτηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης (ΦΔΧ) σε περίπτωση διάλυσης των μεταφορικών εταιρειών. Καθορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι άδειες μεταβιβάζονται σε πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα ΑΡΘΡΟ 9: Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών Δημιουργείται στο ΥΠΟΜΕΔΙ ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Μεταφορικών Εταιρειών («Ε.Μ.Μ.Ε.») των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού 1071/2009 Καθορίζονται τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

20 20 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ - 10 ΑΡΘΡΟ 10: Μεταβίβαση Φ.Δ.Χ. Ρυθμίζονται οι όροι μεταβίβασης των φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας ι: α) Για Φ.Δ.Χ. που κυκλοφόρησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταβάλλεται ποσοστό 3% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην άδεια και το αυτοκίνητο β) Για Φ.Δ.Χ. που κυκλοφορούν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος καταβάλλεται ποσοστό 2% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην άδεια και το αυτοκίνητο Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

21 21 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ - 11 ΑΡΘΡΟ 11: Κόμιστρα Τα κόμιστρα για τις διενεργούμενες με φορτηγά δημόσιας χρήσης μεταφορές διαμορφώνονται ελεύθερα μετά από συμφωνία του φορτωτή και του μεταφορέα. Κατ΄εξαίρεση, που αφορά σε νησιά και απομονωμένες ορεινές περιοχές, στις περιπτώσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών, το ανώτατο κόμιστρο δύναται να καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην περίπτωση αυτή το ανώτατο κόμιστρο θα τεκμηριώνεται επαρκώς Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

22 22 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ – 12, 13 ΑΡΘΡΟ 12: Κωδικός Οδικής Ασφάλειας Η εισφορά που καταβάλλεται αποτελεί δημόσιο έσοδο, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό που καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών και διατίθεται αποκλειστικά για έργα υποδομής για την ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών και για την οδική ασφάλεια και το περιβάλλον. Καθορίζονται τα κριτήρια διάθεσης των ποσών της εν λόγω εισφοράς ΑΡΘΡΟ 13: Εξασφάλιση αποκατάστασης ζημιών των εμπορευμάτων Καθιερώνεται ειδική υποχρέωση των μεταφορικών εταιρειών να εξασφαλίζουν την αποκατάσταση κάθε ζημίας του φορτωτή για την οποία ευθύνεται ο μεταφορέας και προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της μεταφορικής εταιρείας. Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

23 23 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ – 14 ΑΡΘΡΟ 14: Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις Εντός δέκα (10) ετών από την λήξη της μεταβατικής περιόδου του παρόντος νόμου, όλες οι άδειες ΦΔΧ πρέπει να μετατραπούν σε Άδειες Οδικών Μεταφορών. Μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε περίπτωση μεταβίβασης, οι νέοι κάτοχοί τους υποχρεούνται να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους με άλλα νεώτερης τεχνολογίας (τουλάχιστον κατηγορίας εκπομπών EURO IV) Ορίζονται οι νέες κατηγορίες Οδικών Μεταφορών: Διεθνής (με οχήματα άνω των 3,5 τόνων), που μπορούν να εκτελούν και εθνικές μεταφορές και Εθνικές Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

24 24 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ – 14.2 ΑΡΘΡΟ 14: Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις -2 Αναγράφονται οι συγκεκριμένες εξουσιοδοτικές διατάξεις Λεπτομέρειες και κριτήρια νέου Συστήματος χορήγησης Αδειών Οδικών Μεταφορών Τρόπος καθορισμού εισφοράς για την κάλυψη του Διοικητικού Κόστους κατά την εξέταση νέων φακέλων χορήγησης αδειών ή ανανέωσης αυτών (ΚΥΑ) Καθορισμός τρόπου υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο (ΚΥΑ) Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων

25 25 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ – 15,16 ΑΡΘΡΟ 15: Καταργούμενες διατάξεις Αναφέρονται συγκεκριμένα όλες οι διατάξεις που καταργούνται (ν. 383/76, Οι υπ’ αριθμ. Κ/24241/2045/12-5-2008 και Κ/26147/2169/12-5- 2008, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 383/76 (ΦΕΚ Α’ 182) και αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. ΑΡΘΡΟ 16: Έναρξη ισχύος Από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξαιρουμένων των διατάξεων, για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά. Γενική Γραμματεία Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων


Κατέβασμα ppt "1 Σ χέδιο Ν όμου: «ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google