Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ Α.Ε.Π. ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ.. Τι ονομάζουμε Α.Ε.Π. ; Το ποσό που αξίζουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγει μια οικονομία σε ένα συγκεκριμένο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ Α.Ε.Π. ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ.. Τι ονομάζουμε Α.Ε.Π. ; Το ποσό που αξίζουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγει μια οικονομία σε ένα συγκεκριμένο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ Α.Ε.Π. ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ.

2 Τι ονομάζουμε Α.Ε.Π. ; Το ποσό που αξίζουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγει μια οικονομία σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

3 Η μαθηματική του έκφραση. Α.Ε.Π.=Σp i q i Όπου p i :οι τιμές αγαθών και υπηρεσιών q i :οι ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών

4 Τι εκφράζει το Α.Ε.Π. ; Τη συνολική προσφορά αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από μια οικονομία και γίνονται αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής.

5 Εθνικό εισόδημα και εθνικό προϊόν. Το Σp i q i είναι το εθνικό εισόδημα που είναι μικρότερο από το εθνικό προϊόν κατά το ποσό των φόρων.

6 Τι είναι οι αριθμοδείκτες τιμών; Αριθμοδείκτες τιμών Αριθμοδείκτες τιμών είναι ένας μέσος όρος που δείχνει τη μεταβολή τιμών αγαθών και υπηρεσιών μιας οικονομίας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

7 Τι εκφράζουν και σε τι χρησιμεύουν οι αριθμοδείκτες τιμών; Εκφράζουν την κίνηση του γενικού επιπέδου τιμών και χρησιμεύουν στη μελέτη μακροοικονομικών θεμάτων.

8 Διάκριση αριθμοδεικτών τιμών. Σταθμισμένοι αριθμοδείκτες Μη σταθμισμένοι (αστάθμητοι) αριθμοδείκτες

9 Σε τι διαφέρουν οι δύο αριθμοδείκτες τιμών; Οι σταθμισμένοι λαμβάνουν υπόψη τους τη σχετική σημασία κάθε προϊόντος ενώ οι αστάθμητοι όχι.

10 Τύποι σταθμισμένων αριθμοδεικτών. Σp x q y /Σp y q y (τύπος Laspeyres) Σp x q x /Σp y q x (τύπος Paasche) p y = τιμή έτους βάσης q y = ποσότητα έτους βάσης p x = τιμή εξεταζόμενου έτους q x = ποσότητα εξεταζόμενου έτους

11 Και στις δυο περιπτώσεις μετρούνται οι μεταβολές στις τιμές αφού οι ποσότητες που αγοράζονται είναι οι ίδιες.

12 Πότε έχουμε άνοδο τιμών; Όταν ο λόγος του κόστους αγοράς σε τρέχουσες τιμές προς το κόστος τιμών έτους βάσης είναι μεγαλύτερος της μονάδας.

13 Πότε έχουμε μείωση τιμών; Όταν ο λόγος του κόστους αγοράς σε τρέχουσες τιμές προς το κόστος τιμών έτους-βάσης είναι μικρότερος της μονάδας.

14 Τύπος αστάθμητων αριθμοδεικτών Σp x /n Σp y Όπου n = ο αριθμός των προϊόντων που μελετώνται

15 Οι γνωστότεροι αριθμοδείκτες είναι: Αριθμοδείκτης τιμών χονδρικής πώλησης Αριθμοδείκτης τιμών παραγωγής Αριθμοδείκτης τιμών κατανάλωσης Αριθμοδείκτης τιμών εμπορίου Αριθμοδείκτης κόστους ζωής Δείκτης αποπληθωρισμού του Α.Ε.Π.

16 Τι είναι ο δείκτης αποπληθωρισμού του Α.Ε.Π. ; Είναι ο σημαντικότερος δείκτης της μακροοικονομίας καθώς έτσι το Α.Ε.Π. μετατρέπεται από αξίες τρεχουσών τιμών σε αξίες τιμών περιόδου-βάσης

17 Ποια είναι η σημασία του; Μετατρέπει το Α.Ε.Π. σε εισόδημα σταθερής αγοραστικής δύναμης

18 Τύπος του αποπληθωρισμού V x =1/P x Όπου V x = η αξία της χρηματικής μονάδας στην τρέχουσα περίοδο P x = ο δείκτης τιμών στην περίοδο x

19 Τι είναι πραγματικό Α.Ε.Π. ; Το πηλίκο του πραγματικού Α.Ε.Π. με τον αποπληθωριστή

20 Πώς υπολογίζεται το πραγματικό Α.Ε.Π. ; Χωρίζουμε το Α.Ε.Π. σε ομάδες δαπανών Καταρτίζουμε ειδικούς δείκτες αποπληθωρισμού για κάθε ομάδα Γίνεται ο αποπληθωρισμός ανά ομάδα Προσθέτουμε τα αποπληθωρισμένα ποσά

21 Διαφορά δείκτη αποπληθωρισμού του Α.Ε.Π. & δείκτη τιμών κατανάλωσης. Ο δείκτης αποπληθωρισμού μελετά αγαθά που διαφέρουν ευκολότερα από χρόνο σε χρόνο σε σχέση με τον δείκτη τιμών κατανάλωσης.

22 Α.Ε.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ& ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

23 Η σύγχρονη οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την τεχνική ύφεση σε ολόκληρη την Ευρώπη και υπολογίζεται ότι θα παραμείνει έως το 2010

24 Για το 2008 Το Α.Ε.Π. θα αυξηθεί στην ευρωζώνη κατά 1,2% Στις Η.Π.Α. θα αυξηθεί κατά 1,4%

25 Για το 2009 άνοδος 0,1% του Α.Ε.Π. στην ευρωζώνη άνοδος 0,2% του Α.Ε.Π. στην Ευρωπαϊκή Ένωση συρρίκνωση κατά 0,2% του Α.Ε.Π. στις Η.Π.Α. συρρίκνωση κατά 0,2%του Α.Ε.Π. στην Ισπανία άνοδος κατά 0,1% του Α.Ε.Π. στην Γερμανία άνοδος κατά 0,3%του Α.Ε.Π. στην Γαλλία άνοδος κατά 0,5% του Α.Ε.Π. στην Βρετανία

26 Έτσι για το 2009 αναμένεται επιβράδυνση της ανάπτυξης έως και στασιμότητα στην ευρωζώνη και αύξηση της ανεργίας

27 Για το 2010 αναμένεται ότι το Α.Ε.Π. στην ευρωζώνη θα ανέλθει κατά 0,9%

28 Στην Βρετανία ο σχετικός δείκτης για την κατασκευαστική δραστηριότητα μειώθηκε από 38,8 το Σεπτέμβριο σε 35,1 τον Οκτώβριο.

29 Οι προβλέψεις της Ε.Ε. για το 2008- 2010 δείχνουν ότι σε σύγκριση με τους εταίρους μας οι δείκτες της ελληνικής οικονομίας παραμένουν ενθαρρυντικοί για το μέλλον Ό ρυθμός ανάπτυξής από 3,1% το 2008 θα πέσει στο 2,5% το 2009 και 2,6% το 2010 όταν όμως ο μέσος όρος στην ευρωζώνη θα είναι αντίστοιχα 1,2%, 0,1% και 0,9%

30 Αρνητικές προβλέψεις ανεργία μείωση των επενδύσεων από το επίπεδο του 8% το 2008 σε 5,3% το 2009 το πολύ μεγάλο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας που εκτιμάται στο 14,3% του Α.Ε.Π. το 2008 το έλλειμμα του προϋπολογισμού που συνεχίζει να αυξάνει και εκτιμάται στο 2,4% του Α.Ε.Π. φέτος, σε 2,2% το 2009 και 3% το 2010 η Ελλάδα συνεχίζει να έχει το δεύτερο μεγαλύτερο χρέος στην Ευρώπη (με το ελληνικό δημόσιο χρέος να εκτιμάται στο 91% του Α.Ε.Π. το 2008)

31 Αρνητικές προβλέψεις μείωση του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων κατά 1 εκατομμύριο ευρώ. μείωση του ρυθμού δημοπράτησης μείωση του αριθμού των έργων υποδομής μείωση των εισροών και απώλεια πόρων από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το ΕΣ.ΠΑ.

32 Έτσι εξηγούνται και η μείωση των ρυθμών ανάπτυξης και η αύξηση της ανεργίας

33 Άμεση προσφορά του Α.Ε.Π. Στη χώρα μας η αγορά ακινήτων σε συνδυασμό με τον κλάδο των κατασκευών καλύπτουν το 23% με 25% του Α.Ε.Π. ενώ οι κατασκευές καλύπτουν το 14,8% στη διάρθρωση του Α.Ε.Π

34 Έμμεση προσφορά του Α.Ε.Π. Η πραγματική συνεισφορά του κατασκευαστικού τομέα στη διαμόρφωση του ΑΕΠ έχει εκτιμηθεί ότι είναι σχεδόν διπλάσια από την άμεση συνεισφορά του

35 Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα δείχνει να ανακάμπτει και μετά την κατακρήμνιση κατά 50,8% τον Μάρτιο τον Απρίλιο αυξήθηκε κατά 16,3%

36 Όμως περίπου 200.000 νεόδμητα ακίνητα παραμένουν απούλητα σε ολόκληρη την επικράτεια με δύο στα δέκα νεόδμητα διαμερίσματα να παραμένουν απούλητα.

37 Ο τομέας των κατοικιών υψηλών προδιαγραφών δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί σε ότι αφορά την αγοραστική ζήτηση.


Κατέβασμα ppt "ΤΟ Α.Ε.Π. ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ.. Τι ονομάζουμε Α.Ε.Π. ; Το ποσό που αξίζουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγει μια οικονομία σε ένα συγκεκριμένο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google