Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παραπαιδεία και «μαύρο» χρήμα Αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παραπαιδεία και «μαύρο» χρήμα Αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παραπαιδεία και «μαύρο» χρήμα Αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων

2 Κείμενα που θα δοθούν Ethics and corruption in education. Jacques Hallak and Muriel Poisson (Unesco, 2002) Private tutoring: a hidden educational problem. Mansourg Hussein (short paper, University of Southampton, χ.χ.) Immigrant workers and the shadow education system. Mary-Ellen Boyle (Educational Policy, 1999) Adverse effects of private supplementary tutoring: dimensions, implications, and government responses. Mark Bray (Unesco, 2003). Private tutoring and public corruption: a cost-effective education system for developing counties. Bagala Biswal (The Developing Economies, 1999). Shadow education: school quality and demant for private tutoring in Korea. Taejong Kim (Kyoto University, 2005). Shadow education system: private tutoring and its implications for planners. Mark Bray (Unesco, 1999) The transformation of private tutoring: education in a franhise form. Janice Aurini and Scott Davies (paper presented at the annual meeting of the CSAA, 2003).

3 Η έκταση της παραπαιδείας στην τελική φάση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Το πλαίσιο της παραπαιδείας (νομικό καθεστώς, εκπαιδευτικά και πολιτικά ζητήματα) Παραπαιδεία και ίσες ευκαιρίες μάθησης Παράπλευρα ζητήματα:  Διαφθορά και δεοντολογία  «Μαύρο χρήμα» και παράπλευρες εκροές Σκιώδη εκπαιδευτικά συστήματα και εκπαιδευτική αξιολόγηση

4 Hong Kong Έρευνα του 1996 σε 507 μαθητές, έδειξε ότι το 45% των μαθητών δημοτικού, το 26% της κατώτερης β/θμιας εκπαίδευσης, το 34% της μέσης β/θμιας και το 41 % της ανώτερης β/θμια έκαναν ιδιαίτερο. Μελέτη του 1998 σε 4 σχολεία διαφορετικών κοινωνικών βαθμίδων έδειξε ότι κατά μέσο όρο το 41 % της τρίτης τάξης και το 39% της έκτης τάξης του δημοτικού έκαναν ιδιαίτερο. Lee, 1996; Liu, 1998 Japan Μελέτη του 1993 βρήκε ότι το 24% των μαθητών δημοτικού και το 60% των μαθητών β/θμιας εκπαίδευσης πηγαίνουν σε juku. Όλα ένα 4% έκανε ιδιαίτερο. Σχεδόν το 70% όλων των μαθητών παρακολουθούσε μαθήματα. Japan, 1995; Russell, 1997 Reb. of Corea Μελέτη του 1997 έδειξε ότι στη Σεούλ, το 82% των μαθητών δημοτικού, το 66% των μαθητών της μέσης β/θμιας εκπαίδευσης και το 59% των σχολείων με ακαδημαϊκό προσανατολισμό έκαναν ιδιαίτερα. Στις αγροτικές περιοχές, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 54%, 46% και 12%. Paik, 1998; see also Y oon et aI., 1997 Malay sia In 1990, 8.420 μαθητές των Σταδίων 3, 5 and 6 της β/θμιας εκπαίδευσης απάντησαν ότι έκαναν ιδιαίτερα σε ποσοστά 59%, 53% και 31 % αντιστοίχως. Περί το 83 % των μαθητών εμλέκονταν σε μια μορφή παραπαιδειας μέχρι να φτάσουν στο πανεπιστήμιο Marimuthu et aI., 1991

5 Mauritius A 1991 survey showed 56% of students receiving tutoring in secondary Form 2. Proportions rose to 98% in Forms 3 and 4, and 100% in Forms 5 and 6. A 1995 survey of 2,919 Grade 6 pupils reported that 78% received extra lessons Foondun, 1998; Kulpoo, 1998 Morocco A 1993 survey of 1,953 mainstream secondary science teachers indicated that 53 % provided after- school tutoring. The lowest proportion (27%) was in the first year of secondary education; but the figure rose to 78% in the most senior grade. Caillods et aI., 1998 Myanmar A 1991 survey of 118 Grade 9 and 10 students in Yangon Division found 91 % receiving tutoring. Among 131 students in Grades 5-8, 66% received tutoring. Gibson, 1992

6 Singap ore A 1992 survey of 1,052 households plus interviews with 1,261 students found 49% of primary pupils and 30% of secondary pupils receiving tutoring. Findings matched an earlier study of tutoring in languages among 572 primary and 581 secondary students. Kwan- Terry, 1991; George, 1992; Wong; Wong, 1998 Sri Lanka In 1990, 1,873 students were surveyed in Years 6, 11 and 13. Proportions receiving tutoring in Years 6 and 11 were 80% and 75%. In Year 13 the proportions were 62% for arts students, 67% for commerce students, and 92% for science students. de Silva et aI., 1991; de Silva, 1994a Taiwan Government statistics indicate that in 1996 Taiwan had 4,266 tutoring centres with 1,505,491 students. Other centres are unregistered and are illegal. A 1998 survey found 81 % of 397 senior secondary students receiving private tutoring. Taiwan, 1997; Tseng, 1998

7 Malta A 1987/88 survey of 2,129 pupils found that 52% of primary and 83% of secondary students had received tutoring at some time during their careers. In that year, 42% of Grade 6 and 77% of Grade 11 pupils were receiving tutoring. Tanzania A 1995/96 survey of Grade 6 pupils in three urban and four rural schools in mainland Tanzania found 26% receiving tutoring. In a Dar es Salaam school, 70% of Grade 6 pupils received tutoring in 1998. A 1995 survey of 2,286 Grade 6 Zanzibar pupils found 44% receiving extra lessons, though not all pupils paid for the classes.

8 Η παραπαιδεία σε πρώην Ανατολική Ευρώπη και Ασία Έρευνα του Ιδρύματος Σόρος (Network of Education Policy Centers), υποστηριζόμενη από το Open Society Institute)

9 Μορφές παραπαιδείας «Ιδιαίτερο» μάθημα Φροντιστηριακό μάθημα

10 Ορισμός Ως παραπαιδεία (private tutoring ή PT) ορίζεται η διδασκαλία σχολικών ή ακαδημαϊκών θεμάτων από εκπαιδευτικούς, πέρα από την κανονική διδασκαλία τους στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, για δικό τους οικονομικό όφελος». (Bray, 1999)

11 Μεθοδολογία έρευνας του Ιδρύματος Θεωρητική παρουσίαση και καταγραφή του φαινομένου της παραπαιδείας, και συζήτηση για τις εκπαιδευτικές και κοινωνικο-οικονομικές του διαστάσεις Εθνικές μελέτες περίπτωσης (ποιοτικές έρευνες) Δημοσκοπήσεις σε οχτώ χιλιάδες πρωτοετείς φοιτητές σε οχτώ χώρες Δημοσκόπηση σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δύο χιλιάδες μαθητές σε τέσσερις χώρες)

12 Λόγοι για την ανάπτυξη της παραπαιδείας  Μείωση του επιπέδου της ποιότητας της παρερχομένης εκπαίδευσης (λόγω κυρίως της μείωσης των διατιθεμένων πόρων)  Οικονομικοί λόγοι (π.χ. οι χαμηλοί μισθοί των εκπαιδευτικών)  Συχνές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα Κεντρικά ελεγχόμενες εξετάσεις στο τέλος της β/θμιας εκπαίδευσης (Σλοβενία, Κροατία) Κεντρικά ελεγχόμενη εισαγωγή στη γ/θμια εκπαίδευση (Αζερμπαϊτζάν) Κεντρικά ελεγχόμενες εξετάσεις για αποφοίτηση και εισαγωγή (Λιθουανία, Πολωνία)  Παραπαιδεία ως πεδίο οικονομικού κέρδους  Αλλαγές στις αντιλήψεις περί παραπαιδείας (κύρος, παιδευτική αξία)

13 Οι χώρες και τα ποσοστά της παραπαιδείας σε αυτές Αζερμπαϊτζάν92%6% Λιθουανία75% Γεωργία66%3% Πολωνία50% Ουκρανία68%38% Κροατία35%42%

14 Λόγοι για ύπαρξη παραπαιδείας στο Αζερμπαϊτζάν Νέο, κεντρικά ελεγχόμενο σύστημα εισαγωγής στη τριτοβάθμια εκπαίδευση Το σύστημα αυτό εισήχθη κατά τη δεκαετία του 1990, με την ελπίδα να μειωθεί η διαφθορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Η διδακτέα ύλη στα σχολεία (το Αναλυτικό Πρόγραμμα) διαφοροποιείται σε σημαντικό βαθμό από αυτά που ζητούνται στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Υψηλή ζήτηση για πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για λόγους με την ελπίδα της οικονομικής ευμάρειας και της κοινωνικής κινητικότητας

15 Το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και οι εισαγωγικές εξετάσεις στο Αζερμπαϊτζάν «Αυτά που έμαθες στο σχολείο ήταν αρκετά, ώστε να πετύχεις στις εισαγωγικές εξετάσεις;»  Αναμφίβολα ναι 8%  Μάλλον ναι16%  Δεν ξέρω10%  Μάλλον όχι29%  Σίγουρα όχι36%

16 Αζερμπαϊτζάν: παραπαιδεία και επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις Σε βοήθησε η παραπαιδεία να πετύχεις στις εισαγωγικές εξετάσεις;  Αναμφιβόλως βοήθησε76%  Με βοήθησε μερικώς22%  Δεν βοήθησε καθόλου1%  Δεν μπορώ να απαντήσω2%

17 Απόψεις για την παραπαιδεία στην Πολωνία: Τέσσερις τρόποι με τους οποίους εξηγούν την παραπαιδεία (cluster analysis) Ως πηγή επιπρόσθετης αμοιβής των εκπαιδευτικών Ως παράγοντας αύξησης των (ιδιωτικών) δαπανών για την παιδεία Απαραίτητη για την προετοιμασία των παιδιών για τις εισαγωγικές εξετάσεις Ως αντίδοτο για την χαμηλή ποιότητα της παρερχομένης εκπαίδευσης

18 Τοποθεσία του σχολείου και απόψεις για την παραπαιδεία (Average standardized indices exes and ANOVA results) ΤοποθεσίαΠαράγοντες ΑμοιβήΔαπάνεςΕξετάσει ς Ποιότητ α Σε πόλη των εκατό χιλιάδων κατοίκων -0,16-0,06-0,04-0,06 Σε πόλη με πληθυσμό από είκοσι ως εκατό χιλιάδες κατοίκους 0,190,040,060,03 Σε πόλη με πληθυσμό ως είκοσι χιλιάδες κατοίκους 0,280,160,10,23 Στην περιφέρεια0,740,1-0,15-0,24 F11,21,50,92,75 Στατιστική σημαντικότητα p<0,001insign, p<0,05 Μέγεθος της επίδρασης: eta 2 0,04--0,01

19 Οικονομικό επίπεδο της οικογένειας και απόψεις για την παραπαιδεία στην Πολωνία Οικονομικό επίπεδο οικογένειαςΑπόψεις ΑμοιβήΔαπάνεςΕξετάσειςΠοιότητα Πολύ καλό (πολύ πιο πάνω από τον εθνικό μέσο όρο) -0.01-0.420.17-0.05 Καλό (αρκετά πιο πάνω από τον εθνικό μέσο όρο) -0.04-0.180.08-0.01 Μέτριο (περίπου στον εθνικό μ. ο.) 0.010.10-0.090.02 Κακό (κάτω από τον μ.ο.). 0.080.49-0.03-0.05 Πολύ κακό (πολύ πιο κάτω από τον εθνικό μ. ο.) 0.080.920.250.06 F 0.2412.92.000.01 significance insign.p<0.001insign. power of the correlation: eta 2 -0.06--

20 Μορφωτικό επίπεδο γονέων και παραπαιδεία στην Πολωνία Απόψεις ΑμοιβήΔαπάνεςΕξετάσειςΠοιότητα Μορφωτικό επίπεδο μητέρας -0.09*-0.11**0.10**0.05 Μορφωτικό επίπεδο πατέρα -0.07-0.19**0.060.01 * p<0.05, ** p<0.01

21 Απόψεις για την παραπαιδεία στην Πολωνία Ιδιαίτερα μαθήματα Απόψεις ΑμοιβήΔαπάνεςΕξετάσειςΠοιότητα Συμμετοχή-0.030.19-0.27-0.36 Μη συμμετοχή0.04-0.200.270.36 F1.0831.9661.29123.60 significanceinsign.p<0.001 Μέγεθος επίδρασης: eta 2 -0.040.070.13

22 Το πλαίσιο της παραπαιδείας στη Γεωργία  Ανταγωνιστικές εισαγωγικές εξετάσεις για την ανώτατη εκπαίδευση  Χαμηλή ποιότητα της παρερχομένης εκπαίδευσης  Οικονομικές δυσκολίες των εκπαιδευτικών

23 Έκταση του φαινομένου της παραπαιδείας στη Γεωργία

24 Αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμ- ματος Χρήση «έξωθεν βοήθειας» από τους συμμαθητές ΓλώσσαΞένη γλώσσα ΜαθηματικάΙστορίαΒιολογίαΧημείαΦυσική %53,4240,2446,5635,9829,6211,399,8610,91

25 Παραπαιδεία και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο γονέων στη Γεωργία Παραπαιδ εία Παραπαιδεία και πλήρωσε πάνω από 300 GEL Μορφωτικό επίπεδο μητέρας Τριτοβάθμια εκπαίδευση72.2%80.5% Δευτεροβάθμια εκπαίδευση25.7%17.8% Υποχρεωτική εκπαίδευση2.2%1.6% Μορφωτικό επίπεδο πατέρα Τριτοβάθμια εκπαίδευση69.2%81.0% Δευτεροβάθμια εκπαίδευση28.0%17.4% Υποχρεωτική εκπαίδευση2.8%1.6% Επάγγελμα μητέρας Επαγγελματίας, ιδιοκτήτρια διοικητικό προσωπικό, ειδικευμένη εργάτρια 68.5%76.0% Ανειδίκευτη εργάτρια, αγρότισσα, συνταξιούχος, εκτός εργασίας31.5%24.0% Επάγγελμα πατέρα Επαγγελματίας, ιδιοκτήτης διοικητικό προσωπικό, ειδικευμένος εργάτης 81.3%81.7% Ανειδίκευτος εργάτης, αγρότης, συνταξιούχος, εκτός εργασίας18.7%18.3%

26 Λόγοι για παραπαιδεία στη Γεωργία Απαντήσεις% Να μάθουν καλύτερα αυτά που διδάσκονται στο σχολείο 16.0 Να επαναλάβουν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν 24.1 Να γεμίσουν τα κενά που έχουν στις γνώσεις τους38.8 Να προετοιμαστούν για τις εισαγωγικές εξετάσεις και μόνο 61.5 Με προτροπή των γονέων0.5 Επειδή το κάνουν οι συμμαθητές0.3

27 Η επίδραση της παραπαιδείας στις εισαγωγικές εξετάσεις Γεωργία Απαντήσεις% Δεν βοήθησαν καθόλου2.0 Είχαν μια κάποια επίδραση28.8 Είχαν μεγάλη επίδραση66.1 Δεν γνωρίζω3.0

28 «Στάσεις» (απόψεις) μαθητών απέναντι στην παραπαιδεία στη Γεωργία Δηλώσεις Διαφωνώ απολύτω ς Διαφων ώ Συμφων ώ Συμφων ώ απολύτω ς Η παραπαιδεία είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχεις να εισαχθείς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 7.4%34.2%41.5%16.8% Οι μαθητές προστρέχουν στην παραπαιδεία για να αυξήσουν τις πιθανότητές τους να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 5.0%11.5%59.4%24.0% Μαθητές που προστρέχουν στην παραπαιδεία έχουν περισσότερες πιθανότητες να εισαχθούν στη τριτοβάθμια εκπαίδευση από εκείνους της ίδιας ικανότητας που δεν προστρέχουν 7.3%30.4%45.7%16.6%

29 Κατώτεροι υπάλληλοι και κατώτερο διοικητικό προσωπικό (εκπαίδευση, αστυνομία κλπ.) Manager σε μικρές μονάδες (δημοσίου ή ιδιωτικές, επιβλέπο- ντες μη χειρώνακτες Άνεργος ή εκτός εργασίας Ημιειδικευμέ νος εργάτης στην πρωτόγεννη παραγωγή Ειδικευμένος εργάτης ΌχιΝαιΌχιΝαιΌχιΝαιΌχιΝαιΌχιΝαι Φροντιστήριο 47 (0.3) 192 (-0.3) 16 (-0.9) 87 (0.9) 8 (-1.3) 55 (1.3) 9 (0.9) 28 (-0.9) 28 (1.0) 99 (-1.0) Ιδιαίτερο 161 (-0.3) 78 (0.3) 64 (-1.4) 39 (1.4) 48 (1.4) 15 (-1.4) 27 (0.6) 10 (-0.6) 99 (2.5) 28 (-2.5)

30 Τεχνικός προϊστάμενο ς άλλων τεχνιτών Υψηλόβαθμ ος επαγγελματ ίας ή τεχνικός προϊστάμενο ς σε μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήμα τα Μικροιδιοκτή -της, αυτοαπασχο- λούμενος, βιοτέχνης, χωρίς εργαζόμενου ς Μικροιδιοκ τήτης, αυτοαπασ χολούμε- νος, βιοτέχνης με εργαζό- μενους 11. Λειτουργός (ιατρός, δικηγόρος, καθηγητής στην τριτοβάθμι α εκπαίδευση ) ΌχιΝαιΌχιΝαιΌχιΝαιΌχιΝαιΌχιΝαι Φροντιστήριο 10 (-0.5) 50 (0.5) 12 (0.3) 47 (- 0.3) 38 (1.0) 159 (-1.0) 5 (-1.5) 42 (1.5) 11 (1.4) 29 (-1.4) Ιδιαίτερο 47 (1.7) 13 (-1.7) 29 (-3.2) 30 (3.2) 145 (1.8) 52 (-1.8) 30 (-0.7) 17 (0.7) 13 (-5.0) 27 (5.0)

31 Διαφθορά και εκπαιδευτικό σύστημα

32 Παραπαιδεία και διαφθορά A survey article on India, “India’s Economy,” published in the Economist, February 22–28, 1997, reported that “if you visit a village school in India on any given day, there is a good chance that nobody will be there.... Where teachers are absent, some may be doing quite different jobs while continuing to draw their government salary; but a good many are teaching in smaller groups, privately for a fee.... The problem is lack of accountability.... Teachers are paid by state governments. Government inspectors do not supervise them effectively: in many states they seem to settle for collecting bribes from teachers.... Illiterate villagers are used to seeing their school empty for much or all of the time; they know and expect no better” (pp. 20–23).

33 As argued in section 2.1.3, parapaedeia can be viewed as the ‘guilty secret’ of the Greek educational system. In the current researcher’s opinion, Greek parapaedeia represents a network of vested interests that is supposed to compensate for the inefficiencies of the normal schools but, in practice, it only increases the likelihood that students with disadvantaged backgrounds will ‘fail’ in terms of their chances of continuing in higher education. Over the years, the parasite of parapaedeia has created its own mechanisms and strategies for survival. The statistical analysis of the current work (see Section 5.1.7) revealed that 78.5% of the students attend frontisterion whereas 21.5% of students are taking idiaitera (private lessons at home). Official data for the cost of frontisteria and idiaitera do not exist, both because there are no mechanisms for the collection of such data and also because frontisteria and private lessons are not always legal.

34 However, some unofficial courses, like those for journalists and certain political parties, estimate the fees for frontisteria to total around 34,0425,532 Euro per annum. To this amount one must add another 500,366,838 Euro for frontisteria in foreign languages. Finally, according to the same unofficial sources, the annual cost of idiaitera totals 731,914,838 Euro (Lakasas, 2001a). After all, Greek people pay their taxes in order to enjoy an effective and just educational system.... In the current study, some elementary statistical models showed that attendance at frontisteria raises the chances of success, especially in subjects where procedural and not declarative knowledge is being pursued (such as Mathematics and Science). Future research has to open the ‘black box’ of parapaedeia in Greece whereas future educational policy has to eliminate the parasite of parapaedeia forever.

35 Ανισότητα στη Ρωσία: Οικογενειακά έξοδα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Πόροι προς το εκπαιδευτικό σύστημα (“λευκές” ροές):  Επίσημα δίδακτρα  Επισκευές, φύλαξη, ασφάλεια, γραμματειακή στήριξη, βιβλία, υλικό  Επίσημες εξωδιδακτικές δραστηριότητες  Εξέταστρα  Διαγωνίσματα  Ενισχυτική διδασκαλία, ιατρική περίθαλψη  Εκπαιδευτικές εκδρομές, δραστηριότητες  Δωρεές στα εκπαιδευτικά ιδρύματα  Σίτιση και διαμονή Πόροι που δεν πηγαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα («μαύρες» εκροές)  Πληρωμές σε φροντιστές  Δώρα, «φακελάκια», ανεπίσημες πληρωμές για παράνομη εισαγωγή στο ίδρυμα για να περάσει το μάθημα κλπ.  Πληρωμές για να γράψει άλλος τις εργασίες  Ιδιαίτερη διαμονή  Άλλα έξοδα Πηγή: «Challenges and Opportunities of Education Reforms: the case of Russia». Yaroslav Kuzminov. Higher School of Economics. Moscow

36 Οι Ρώσοι [όπως οι Έλληνες] έχουν ισχυρή επιθυμία για όσο το δυνατόν περισσότερες σπουδές και [όπως οι Έλληνες] είναι έτοιμοι να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν. Η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Όπως και στην Ελλάδα δεν υφίσταται πραγματική «δημόσια δωρεάν εκπαίδευση» στη Ρωσία. Η παραπαιδεία φτάνει περί το πενήντα τοις εκατό των οικογενειακών εξόδων. Η πλειονότητα όσων εργάζονται στην εκπαίδευση έχουν παράλογα χαμηλό εισόδημα, πράγμα που ευνοεί την διαφθορά. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δείχνουν γενικά να προσαρμόζονται στους κανόνες της αγοράς και να εκμεταλλεύονται κάθε επιχειρηματική δυνατότητα Οι managers των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προσβλέπουν στη συνεχή αύξηση της ζήτησης για την εκπαίδευση και δεν ενδιαφέρονται για την χρησιμότητα των προγραμμάτων σπουδών. Πηγή: «Challenges and Opportunities of Education Reforms: the case of Russia». Yaroslav Kuzminov. Higher School of Economics. Moscow

37 Εισαγωγή στο πανεπιστήμιο ΦαινόμενοΔράστεςΠράξεις ΔωροδοκίαΜελλοντικοί φοιτητές, γονείς Δωροδοκία μελλών της επιτροπής εξετάσεων Ιδιαίτερο μάθημαΜελλοντικοί φοιτητές, γονείς Πρόσληψη προγυμναστή, ο οποίος συμμετέχει στις εξετάσεις ως εξεταστής Χρήση επιρροής και γνωριμιών Γονείς, πρόσωπα εξουσίας Πρόσωπο με εξουσία χρησιμοποιεί την επιρροή του για να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο το παιδί του, ο συγγενής του, ο γνωστός Χρήση πλαστών πιστοποιητικών Μελλοντικοί φοιτητές Παρουσίαση πλαστών πιστοποιητικών (π.χ. Ενδεικτικών, αναλυτικών βαθμολογιών, συστατικών επιστολών κλπ. Εξετάσεις δια… αντιπροσώπου Μελλοντικοί φοιτητές Άλλο πρόσωπο, πλην του ενδιαφερόμενου, λαμβάνει μέρος επί πληρωμή στις εξετάσεις Πηγή: «Transparency and Accountability in the Education Sector in Eastern European and Central Asia Countries». Indra Dedze (Education Support Program (ESP) Open Society Institute (OSI)

38 Μέσα στο πανεπιστήμιο ΦαινόμεναΔράστηςΠράξεις Αντιγραφή στις εξετάσεις ΦοιτητέςΣημειώσεις («σκονάκια»), διαρροές θεμάτων και κάθε γνωστός τρόπος ΛογοκλοπήΦοιτητέςΈτοιμες εργασίες ΛογοκλοπήΠανεπιστημιακοίΊδιο περιεχόμενο σε πολλά άρθρα Λογοκλοπή Μετάφραση βιβλίων; Λογοκλοπή από φοιτητές Παρουσίαση δεδομένων Φοιτητές και Πανεπιστημιακοί Παραπομπή σε άρθρα που δεν έχουν διαβάσει, κατασκευή ανύπαρκτων δεδομένων, τροποποίηση υπαρκτών δεδομένων Πηγή: «Transparency and Accountability in the Education Sector in Eastern European and Central Asia Countries». Indra Dedze (Education Support Program (ESP) Open Society Institute (OSI)

39 Μέσα στο πανεπιστήμιο ΦαινόμενοΔράστηςΠράξη Προβλήματα σε διαπροσωπικές σχέσεις Διοικητικοί υπάλληλοι Δημιουργία ή και απόκρυψη παρενόχλησης κάθε είδους, καθώς και διακρίσεων και αδικιών Απρεπής συμπεριφορά Πειρατεία ΠανεπιστημιακοίΑπρεπής συμπεριφορές κατά τη διδασκαλία Χρήση πειρατικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού Παραποίηση της βαθμολογίας των φοιτητών Διοικητικοί υπάλληλοι Παραποίηση των αποτελεσμάτων, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα του ιδρύματος Πηγή: «Transparency and Accountability in the Education Sector in Eastern European and Central Asia Countries». Indra Dedze (Education Support Program (ESP) Open Society Institute (OSI)

40 ΦαινόμενοΔράστηςΠράξη Διαφθορά στις τελικές εξετάσεις ΦοιτητέςΔωροδοκία εξεταστών με αντάλλαγμα να περάσουν τις εξετάσεις ΛογοκλοπήΦοιτητέςΠαράδοση εργασία που έχει γράψει άλλος ή αντιγραφή εργασίας Κατασκευή πτυχίου Αγορά πτυχίου στην «μαύρη αγορά», χωρίς παρακολούθηση πανεπιστημίου Μέσα στο πανεπιστήμιο Πηγή: «Transparency and Accountability in the Education Sector in Eastern European and Central Asia Countries». Indra Dedze (Education Support Program (ESP) Open Society Institute (OSI)

41 Ρωσία Το έτος 2003, το ύψος του «μαύρου» χρήματος έφτασε τα 30 εκατομμύρια ρούβλια (περί το 1 εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ). Δωροδοκίες για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο ή για «προπαρασκευαστικά μαθήματα» από τους ίδιους τους εξεταστές Το προαναφερθέν ποσό ανεβαίνει ετησίως περί το 7- 10%. Για την εισαγωγή σε πανεπιστήμια κύρους, το «φακελάκι» είναι κατά 15-20% υψηλότερο Το 70% των γονιών δηλώνει ότι απαιτείται «φακελάκι» για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, αλλά μόνο το 60% δηλώνει ότι μπορεί να το πληρώσει Τα τέκνα πλουσίων οικογενειών εισάγονται στα ακριβά πανεπιστήμια. Τα παιδιά από γονείς κατώτερων τάξεων εισάγονται σε σχολές χαμηλότερου κύρους (π.χ. εκπαίδευση). Πηγή: Rosijskaja Gazeta 16.08.2005. Στο «Transparency and Accountability in the Education Sector in Eastern European and Central Asia Countries». Indra Dedze (Education Support Program (ESP) Open Society Institute (OSI)

42 Κιργιστάν: Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων 90% Για τη λήψη εγγράφου από τον Πρυτανη (dean or rector) 6% Για τη λήψη «καλού» θέματος για διδακτορικό ή διπλωματική εργασία ή την «ενημέρωση» για τα θέματα των εξετάσεων 2% Για μεταγραφή σε άλλο πανεπιστήμιο ή τμήμα 2% Πηγή: Independent Ebert Fund, 2006 Στο «Transparency and Accountability in the Education Sector in Eastern European and Central Asia Countries». Indra Dedze (Education Support Program (ESP) Open Society Institute (OSI)

43 Λόγοι για την διαφθορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Γεωργία Χαμηλή ποιότητα διδασκαλίας, Φτωχό επίπεδο διαβίωσης για εκπαιδευτικούς και πανεπιστημιακούς, Έλλειψη μέσων διδασκαλίας και υποδομής γενικά (π.χ. βιβλιοθήκες) Απόκλιση μεταξύ της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, Υψηλό ποσοστό ανεργίας στους νέους που αποφοιτούν από τα πανεπιστήμια, Χαμηλό επίπεδο σε ζητήματα ηθικής, Εξάπλωση της διαφθοράς σε όλα τα δομικά σημεία του εκπαιδευτικού συστήματος, Αδυναμίες του υπάρχοντος νομικού πλαισίου για την εκπαίδευση Πηγή: Rostiashvili, K. Corruption in Higher Education system of Georgia, 2004. Στο «Transparency and Accountability in the Education Sector in Eastern European and Central Asia Countries». Indra Dedze (Education Support Program (ESP) Open Society Institute (OSI)

44 ΠΓΔΜ (Σκόπια) : Απαίτηση για «φακελάκι», διαφυλικές διακρίσεις Αδιαφορία των πανεπιστημιακών Νεποτισμός, διορισμός στενών συγγενών στα πανεπιστήμια Source: Student Survey in Macedonia, 2005. Στο «Transparency and Accountability in the Education Sector in Eastern European and Central Asia Countries». Indra Dedze (Education Support Program (ESP) Open Society Institute (OSI)

45 Το ποσό στο «φακελάκι» στην ΠΓΔΜ εξαρτάται από: Το «κύρος» του πανεπιστημίου Το φύλο του αιτούντος (οι φοιτητές πληρώνουν περισσότερα λόγω του ότι αποφεύγουν τη στρατιωτική υπηρεσία) Η οικονομική δυνατότητα των γονέων Ο τόπος διαμονής (αν είναι εξωτερικό) Η συγγένεια των αιτούντων με αυτούς που λαμβάνουν (οι συγγενείς πληρώνουν λιγότερα) Πηγή: журнала «Экономика России: ХХI век», 2005 Στο «Transparency and Accountability in the Εducation Sector in Eastern European and Central Asia Countries». Ιndra Dedze (Education Support Program (ESP) Open Society Institute (OSI)

46 Αλβανία: Χαμηλές αποδοχές των εκπαιδευτικών τους ωθούν να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα, συχνά στους ίδιους τους μαθητές. Γονείς παραδέχονται ότι αν δεν προσλάβουν προγυμναστή, τα παιδιά τους δεν θα πάρουν καλό βαθμό Οι διορισμοί των διευθυντών των σχολικών μονάδων και των διοικητικών προϊσταμένων είναι πολιτικές. Τα στελέχη διορίζονται με βάση τις «επαφές» τους, το κοινωνικό και πολιτικό γρουπ που ανήκουν Οι φτωχότεροι μαθητές, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, βιώνουν περισσότερο την έλλειψη πόρων και υποδομών Τα κτήρια των σχολείων χωρίς επισκευές και φροντίδα Παροχή και διανομή βιλίων, Εξετάσεις και παροχή απολυτηρίων Χρηματοδότηση και μηχανογράφηση Πηγή: ESP OSI, 2004

47 Ουκρανία: Οι χαμηλοί μισθοί των εκπαιδευτικών τους οδηγούν στη παροχή ιδιαίτερων μαθημάτων Διορισμός στελεχών μέσω γνωριμιών, Παραγωγή βιβλίων, Χρηματοδότηση Εξετάσεις και πτυχία. Η αύξηση των ιδιωτικών σχολών οδήγησε στη μείωση της ποιότητας της παρερχομένης εκπαίδευσης, ειδικά για τους μαθητές από κατώτερες οικονομικές τάξεις Διαφθορά στις εισαγωγικές εξετάσεις Source: ESP OSI, 2004

48 Τατζικιστάν: Αδυναμία του υπάρχοντος συστήματος αξιολόγησης Έλλειψη διαφάνειας στις επίσημες επιπρόσθετες αμοιβές προς τους εκπαιδευτικούς Πληρωμές και δωροδοκίες στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κεντρικά ελεγχόμενες εξετάσεις, Διαφθορά στους μηχανισμούς παραγωγής σχολικών βιβλίων, για τους οποίους χρησιμοποιούνται πόροι διεθνούς βοήθειας Πηγή: ESP OSI, 2004

49 Ethics and corruption in education. Jacques Hallak and Muriel Poisson (Unesco, 2002) Η διαφθορά ενεργεί με δύο τρόπους: Αυξάνει το κόστος πρόσβασης στα εκπαιδευτικά αγαθά Μειώνει την ποιότητα των αγαθών που παρέχονται δημόσια

50 Ορισμός για τη διαφορά στην εκπαίδευση “The systematic use of public office for private benefit whose impact is significant on access, quality or equity in education” (p. 17). Ο Klitgaard (1991, στο Private Tutoring and Public Corruption) γράφει ότι : Corruption = μονοπωλιακό καθεστώς (monopoly) + ευχέρεια (discretion) − δημόσιος έλεγχος (accountability).

51 Συμπεράσματα και θέματα προς συζήτηση: Ποια σχέση έχει η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος με την παραπαιδεία και τη διαφθορά; Σε ποιες χώρες υπάρχουν σοβαρές σχετικές μελέτες και ποια είναι τα κυριότερα συμπεράσματα σε διεθνές επίπεδο; Ποια είναι συγκριτικά η θέση της χώρας μας ως προς την παραπαιδεία και τη διαφθορά στο εκπαιδευτικό σύστημα;


Κατέβασμα ppt "Παραπαιδεία και «μαύρο» χρήμα Αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google