Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2 ο Εργαστήριο Π.Α. Βασικές διδακτικές αρχές Γιάννης Δ. Καραντζής τ. Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2 ο Εργαστήριο Π.Α. Βασικές διδακτικές αρχές Γιάννης Δ. Καραντζής τ. Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2 ο Εργαστήριο Π.Α. Βασικές διδακτικές αρχές Γιάννης Δ. Καραντζής τ. Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών

2 Θέμα διδακτικής ενότητας Σκοποί Σκοποί του μαθήματος και στόχοι διδακτικής ενότητας Διδακτικός χρόνος Καθορισμός του επιπέδου μάθησης Κύρια σημεία μιας διδασκαλίας Μέσα, μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ: Φάσεις της διδακτικής προσέγγισης και διδακτικές ενέργειες και δραστηριότητες.

3 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕΠΠΣ –ΑΠΣ) ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΔΕΠΠΣ –ΑΠΣ) ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αγιολόγηση) ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (αντίληψη, ετοιμότητα, πορεία εργασίας, επάρκεια εργασίας, επιδεξιότητα, προσαρμοστικότητα, οργάνωση) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ – ΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ (δεκτικότητα, δυνατότητα ανταπόκρισης, ικανότητα για απόδοση αξιών και οργάνωση αξιών, υιοθέτηση καταστάσεων)

5 Αξιολόγηση στόχων Γνωστικοί (με ερωτήσεις) Δεξιοτήτων (με παρατήρηση του τρόπου εργασίας και του τελικού αποτελέσματος) Συναισθηματικοί – στάσεων – συμπεριφορών (παρατήρηση συμπεριφοράς, απόψεων και ανάληψη δράσης)

6 Στρατηγική διδασκαλίας Συγκροτημένη συνακολουθία αλληλοεποικοδομούμενων διδακτικο- μαθησιακών δραστηριοτήτων, που οργανώνει με βάση συγκεκριμένες αρχές ο δάσκαλος κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, με σκοπό να υλοποιήσει τους ειδικούς στόχους της ωριαίας διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 1997, σ. 124)

7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔ/ΛΙΑΣ ΤΡΟΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 η φάση: Προετοιμασία 1η δραστηριότητα 2η δραστηριότητα 2 η φάση: Προσφορά του νέου και επεξεργασία 1η δραστηριότητα 2η δραστηριότητα κτλ. Παράδειγμα

8 Διδακτικές Ενέργειες Δραστηριότητες Η διδακτική ώρα

9 Στόχοι Δραστηριότητες Αξιολόγηση Σε κάθε διδασκαλία πρέπει να λειτουργεί το παρακάτω σχήμα

10 Μέθοδοι Διδ/λίας (επεξεργασίας) Επαγωγική Μέθοδος Απαγωγική Μέθοδος (Αναλυτικοσυνθετική, ολική, συγκριτική, διερευνητική)

11 Μορφές διδασκαλίας ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Μονολογική (διήγηση, εισήγηση, παρουσίαση, επίδειξη) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: ερωτοαπόκριση, διάλογος, συζήτηση, διαλεκτική, σωκρατική μαιευτική. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: διερεύνηση, ανακάλυψη, σχέδια εργασίας, άλλες εργαστηριακές μορφές

12 Προετοιμασία ψυχολογική και γνωσιολογική Εφαρμογή Επαφή του μαθητή με τα δεδομένα Επεξεργασία δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων Φάσεις μιας διδακτικής προσέγγισης Ανακεφαλαίωση Μαθησιακή και μεταγνωστική αξιολόγηση και έλεγχος και ανατροφοδότηση της κατανόησης

13 Ψυχολογική προετοιμασία Εξέταση του προηγουμένου μαθήματος Προβληματισμός 1. Προετοιμασία ψυχολογική και γνωσιολογική Προοργανωτές

14 Πληροφόρηση, επίδειξη ή αναζήτηση δεδομένων (μορφές: μονόλογος, επίδειξη, διάλογος, διερευνητική διδασκαλία). {Ενεργοποίηση στρατηγικών κατανόησης (επεξηγηματική κατανόηση – διερευνητική κατανόηση- συνδυασμός των δύο)}. 2. Επαφή των μαθητών με τα δεδομένα (άμεση ή έμμεση)

15 Οργανωτική επεξεργασία (συσχέτιση δεδομένων, ομοιότητες, διαφορές, κατηγοριοποιήσεις, ταξινομήσεις) Αναλυτική επεξεργασία (αίτια, αποτελέσματα, σε πόσα μέρη μπορούμε να αναλύσουμε…, Τι ενδείξεις υπάρχουν…, ποια στοιχεία …) 3. Επεξεργασία των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων Παραγωγική επεξεργασία (ερμηνεία, αξιολόγηση, πρόβλεψη, υπόθεση, συμπερασμός) Συστηματοποίηση των συμπερασμάτων

16 Εξάσκηση των μαθητών σε παρόμοιες καταστάσεις Γενίκευση και μεταφορά της νέας γνώσης 4. Εφαρμογή της νέας γνώσης

17 Λεκτική ανακεφαλαίωση Σχηματική ανακεφαλαίωση 5. Ανακεφαλαίωση * Απολογιστική ανακεφαλαίωση (τι έμαθε, τι εντυπώσεις είχε, ποια καινούργια πράγματα έμαθε, ποια σημεία θέλουν διευκρίνιση)

18 Αξιολόγηση της δηλωτικής και διαδικαστικής γνώσης (έλεγχος της κατανόησης και των εργασιών) Αξιολόγηση μεταγνωστική (προγραμματισμός και αυτοαξιολόγηση της σκέψης κ.λπ.) 6. Μαθητική και Μεταγνωστική Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση Ανατροφοδότηση με επαναλήψεις, διορθώσεις και ασκήσεις εμπλουτισμού

19 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

20 Ερωτήσεις για συλλογή δεδομένων Είναι ερωτήσεις ανάκλησης των βασικών σημείων του μαθήματος.  Τι βλέπεις στην παρακάτω εικόνα;  Ποια είναι τα κυριότερα σημεία του μαθήματος;  Συμπλήρωσε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις...  Κάνε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις. Παραδείγ ματα

21 Ερωτήσεις για οργάνωση δεδομένων Οι μαθητές προβαίνουν σε συγκρίσεις, ταξινομήσεις και κατατάξεις στοιχείων ή γεγονότων του μαθήματος.  Βάλε σε ομάδες τα...  Βρες τις ομοιότητες και τις διαφορές...  Ταξινόμησε χρονικά τα παρακάτω γεγονότα...  Κατάταξε σε φθίνουσα / αύξουσα φορά τα... Παραδείγ ματα

22 Ερωτήσεις για ανάλυση δεδομένων Οι μαθητές καλούνται, κυρίως, να αναζητήσουν αφορμές και αιτίες γεγονότων και να διευκρινίσουν κάποια σημεία του μαθήματος.  Ποιες αιτίες προκάλεσαν...  Ποια είναι η αφορμή του... γεγονότος.  Πώς αντιλαμβάνεσαι τη φράση / όρο...  Σου θυμίζει κάτι η φράση...  Σε πόσα μέρη μπορούμε να αναλύσουμε...  Τι ενδείξεις υπάρχουν για το γεγονός ότι...  Ποια στοιχεία είναι αυτά που σε κάνουν να ισχυρίζεσαι ότι... Παραδείγ ματα

23 Ερωτήσεις για υπέρβαση δεδομένων Δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές, κυρίως, να κρίνουν και να χαρακτηρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, να εξάγουν συμπεράσματα, να εκφράζουν συναισθήματα και να παρουσιάζουν τα βασικά σημεία του μαθήματος σε μορφή διαγραμμάτων, σχεδιαγραμμάτων και πινάκων, περίληψη. Παραδείγματα

24 Σε ποια συμπεράσματα καταλήγεις; Ποια είναι η βασική παραδοχή της άποψης ότι... Πώς κρίνεις / εξηγείς το γεγονός ότι... Πού φαίνεται ότι... Ποιες αντιφάσεις υπάρχουν στη θέση ότι... Πώς νομίζεις ότι ένιωσε ο ήρωας του διηγήματος... Παρουσίασε με τη μορφή πίνακα τα γεγονότα… Φτιάξε έναν εννοιολογικό χάρτη των εννοιών του μαθήματος. Πώς μπορούμε να επαληθεύσουμε την υπόθεση...


Κατέβασμα ppt "2 ο Εργαστήριο Π.Α. Βασικές διδακτικές αρχές Γιάννης Δ. Καραντζής τ. Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google