Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από τους διευθυντές δημοτικής εκπαίδευσης για σκοπούς οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από τους διευθυντές δημοτικής εκπαίδευσης για σκοπούς οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από τους διευθυντές δημοτικής εκπαίδευσης για σκοπούς οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας - Αποτελέσματα έρευνας Φώτος Παπαϊωάννου Μάρτιος 2009

2 H ταυτότητα της έρευνας Μορφή έρευνας Μεικτή έρευνα (ποσοτική και ποιοτική). Χρόνος διεξαγωγής Από Απρίλη μέχρι Ιούνη 2008. Πληθυσμός 336 διευθυντές / διευθύντριες δημοτικής εκπαίδευσης (36.3% άντρες και 63.7% γυναίκες). Δείγμα 250 διευθυντές / διευθύντριες. Μέθοδος στρωματοποιημένης τυχαίας δειγματοληψίας. Συλλογή δεδομένων 131 ερωτηματολόγια επιστράφηκαν συμπληρωμένα (ποσοστό επιστροφής: 52.4% του δείγματος ή 37.7% του πληθυσμού των διευθυντών / διευθυντριών).

3 Δημογραφικά στοιχεία έρευνας Φύλο Άντρες: 35.1% Γυναίκες: 64.9% Πρόσβαση σε Η/Υ και διαδίκτυο στο σπίτι: 84.7% και 79.4% αντίστοιχα Εμπειρία χρήσης Η/Υ: - περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία χρήσης: 31.3% -λιγότερα από 10 χρόνια εμπειρία χρήσης: 68.7% Πρόσβαση σε Η/Υ στα σχολεία: (α) στο γραφείο του διευθυντή: 65.6%, (β) στο γραφείο των δασκάλων: 84.7%, (γ) σε εργαστήρια υπολογιστών: 60.3%.

4 Ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση - Επιμόρφωση Οι διευθυντές / διευθύντριες δημοτικής εκπαίδευσης έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκμάθηση: χρήσης του Η/Υ για προσωπικούς λόγους: 78.6%, τρόπων αξιοποίησης του Η/Υ στη διδασκαλία και τη μάθηση: 63.4%, τρόπων αξιοποίησης του Η/Υ στην επιτέλεση των διοικητικών και οργανωτικών τους καθηκόντων:17.6%.

5 Πόσο ικανοί αισθάνονται οι διευθυντές / διευθύντριες δημοτικής εκπαίδευσης στη χρήση των ΤΠΕ; Σε γενικές γραμμές, οι διευθυντές / διευθύντριες δεν αισθάνονται πολύ ικανοί / ικανές στη χρήση των ΤΠΕ. Δεξιότητες διευθυντών / διευθυντριών στη χρήση ΤΠΕ για: N Μ.Ο. Τ.Α. Προσωπικούς λόγους 114 3.26 1.15 Την ημερήσια προετοιμασία / προγραμματισμό τους 114 2.98 1.35 Τη διδασκαλία στην τάξη 114 2.65 1.24 Την εκτέλεση των οργανωτικών και διοικητικών τους καθηκόντων 114 2.77 1.29 Κλίμακα: 1=Καθόλου ικανοποιητικές, 2=Λίγο ικανοποιητικές, 3=Μέτριες, 4=Πολύ ικανοποιητικές, 5=Πάρα πολύ ικανοποιητικές.

6 Πόσο ικανοί αισθάνονται οι διευθυντές / διευθύντριες δημοτικής εκπαίδευσης στην επιτέλεση διάφορων ενεργειών στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή; Οι διευθυντές / διευθύντριες αισθάνονται αρκετά ικανοί στη χρήση επεξεργαστή κειμένου και στη χρήση μηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο. Δεξιότητες επιτέλεσης των πιο κάτω ενεργειών στον Η/Υ N Μ.Ο. Τ.Α. Χρήση επεξεργαστή κειμένου (Microsoft Word) 114 3.46 1.33 Χρήση μηχανής αναζήτησης (π.χ. Google) στο διαδίκτυο114 3.39 1.40 Γράψιμο και αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail)114 2.78 1.54 Δημιουργία και επεξεργασία παρουσίασης στο PowerPoint 114 2.67 1.37 Χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών προγραμμάτων 114 2.53 1.28 Χρήση βιντεοπροβολέα (video projector) 114 2.52 1.34 Χρήση σαρωτή (scanner) 114 2.50 1.43 Χρήση ψηφιακής κάμερας (digital camera) 114 2.25 1.39 Δημιουργία / επεξεργασία ενός λογιστικού φύλλου (Excel) 114 2.20 1.20 Δημιουργία / επεξεργασία βάσης δεδομένων (Access) 114 1.78 1.02 Κλίμακα: 1=Καθόλου ικανοποιητικές, 2=Λίγο ικανοποιητικές, 3=Μέτριες, 4=Πολύ ικανοποιητικές, 5=Πάρα πολύ ικανοποιητικές.

7 Οι διευθυντές / διευθύντριες χρησιμοποιούν τον Η/Υ στο σχολείο και στο σπίτι τους μερικές φορές την εβδομάδα. Δηλώσεις N Μ.Ο. Τ.Α. Χρησιμοποιώ τον Η/Υ στο σχολείο 114 4.03 1.18 Χρησιμοποιώ τον Η/Υ στο σπίτι 114 3.95 1.16 Κλίμακα: 1=Ποτέ, 2=Μερικές φορές το χρόνο, 3=Μερικές φορές το μήνα, 4=Μερικές φορές την εβδομάδα, 5=Καθημερινά

8 Συχνότητα χρήσης ΤΠΕ Εφαρμογές / προγράμματα του Η/Υ που χρησιμοποιούν οι διευθυντές / διευθύντριες για: Διδακτικούς Διοικητικούς & Οργανωτικούς Προσωπικούς σκοπούς σκοπούς σκοπούς N M.Ο. Τ.Α. N M.Ο. Τ.Α. N M.Ο. Τ.Α. Επεξεργαστής κειμένου 109 2.75 1.40 108 3.47 1.51 113 3.32 1.40 Φυλλομετρητής διαδικτύου 108 2.30 1.43 108 2.70 1.58 113 2.82 1.65 Εκπαιδευτικό λογισμικό 109 2.02 1.05 107 1.64 0.93 113 1.88 1.00 Βιντεοπροβολέας109 2.01 1.07 107 1.67 0.90 Λογισμικό παρουσιάσεων 109 1.94 1.01 107 1.80 1.00 113 1.92 1.04 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο108 1.77 1.17 108 2.63 1.52 113 2.73 1.55 Σαρωτής109 1.70 0.97 108 1.76 1.00 113 1.85 1.05 Ψηφιακή κάμερα109 1.66 0.97 107 1.64 1.01 113 1.85 1.15 Λογιστικά φύλλα108 1.58 0.87 108 1.90 1.09 113 1.85 1.05 Βάσεις δεδομένων108 1.35 0.69 108 1.50 0.82 113 1.46 0.78 Κλίμακα: 1=Ποτέ, 2=Μερικές φορές το χρόνο, 3=Μερικές φορές το μήνα, 4=Μερικές φορές την εβδομάδα, 5=Καθημερινά Οι διευθυντές / διευθύντριες χρησιμοποιούν τον Η/Υ συχνότερα για προσωπικούς σκοπούς, μετά για διοικητικούς και οργανωτικούς σκοπούς και τέλος για διδακτικούς σκοπούς.

9 Απόψεις που ενδιαφέρουν... «Ο Η/Υ έχει αυξήσει την ταχύτητα με την οποία εκτελώ αρκετά από τα καθήκοντά μου, εξοικονομώντας μου πολύτιμο χρόνο.» «Στο σχολείο μας έχουμε επιτύχει την ένταξη της τεχνολογίας στο καθημερινό μας πρόγραμμα. Πρέπει όμως να τονίσω ότι η ένταξη της τεχνολογίας είναι ένας στόχος που τέθηκε πριν από έξι χρόνια και όλα αυτά τα χρόνια εγώ και οι δάσκαλοί μου κάναμε τεράστιες προσπάθειες για την επίτευξή του.» «Διευθυντές οι οποίοι είναι ικανοί χρήστες του Η/Υ και παρακολουθούν ανελλιπώς σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια έχουν μεγαλύτερη ικανότητα στο να αντιμετωπίζουν προβλήματα που παρουσιάζονται αλλά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ώστε να ενταχθούν οι Η/Υ στο σχολείο τους.»

10 Πώς προδιαγράφεται το μέλλον της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα σχολεία μας;


Κατέβασμα ppt "Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας από τους διευθυντές δημοτικής εκπαίδευσης για σκοπούς οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google